Øget samarbejde skal styrke børne- og ungdomslivet i Tranbjerg

gronlokke.skolen.dk

Øget samarbejde skal styrke børne- og ungdomslivet i Tranbjerg

Øget samarbejde skal styrke børne- og ungdomslivet i Tranbjerg

Scenen var sat til debat om fremtidsvisioner for Tranbjergs børn og unge

Medarbejdere og ledelser fra byens børneinstitutioner og skoler har været samlet til

Visionsworkshop. 250 fagfolk udvekslede tanker og ideer om, hvordan mål for Ny Nordisk

opfyldes. Budene var mange, men en ting var de fleste enige om: Øget samarbejde

og større sammenhæng institutionerne imellem er vejen til et bedre børne- og ungdomsliv

i Tranbjerg.

Ny Nordisk, fem forskellige scenarier for en ny skolestruktur og

en fyldt aula på Tranbjerg Skole. Rammerne var den 12. november

sat for en aften i fremtidens tegn. Lærere, pædagoger,

dagplejere, ungdomsskolerepræsentanter og ledere havde sat

hinanden stævne for at udveksle visioner for fremtidens børne-

og ungemiljø i Tranbjerg.

Fusionsleder for Grønløkke-Tranbjergskolen, Stefan Møller

Christiansen, inviterede i sin åbningstale alle til at byde ind

med ideer:.

- Vi har en enestående chance for at gøre en forskel. Vi skal

tænke vildt og huske på, at det drejer sig om barnets muligheder.

Dagsordenen for aftenens gruppearbejde var at finde styrker

og svagheder ved 5 mulige scenarier. Scenarier hvor et af dem

Fakta:

Målen e for Ny Nordisk i Tranbjerg.

1) Udfordre alle børn og unge, så de

bliver så dygtige, de kan.

2) Mindske betydningen af social bag-

grund i forhold til faglige resultater.

3) Styrke tilliden til dagtilbud og ud-

dannelser med respekt for professio-

nel viden og praksis.


skal danne rammen for Ny Nordisk i Tranbjerg. Aftenen igennem summede det af livlig aktivitet

og diskussionslyst blandt deltagerne.

Opsamlingen fra arrangementet bliver nu drøftet bl.a. i fusionsstyregruppen og i fusionsskolebestyrelsen,

og der skal træffes beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med fremadrettet.

Bredt samarbejde med lokale aktører

Visionsworkshoppen var det andet af flere stormøder, som skal kvalificere den endelige beslutning

om fremtidens skolestruktur i Tranbjerg. Tirsdag den 27. november er medarbejderrepræsentanter

sammen med lokale interesseorganisationer inviteret til at give deres indspark.

Aarhus Tech, Tranberg Kirke, AIA og Socialforvaltningen Syd er blandt deltagerne og er et

billede på den mangfoldighed, som sammen skal skabe bedre sammenhæng og en endnu

bedre fremtid for børn og unge i Tranbjerg.

More magazines by this user
Similar magazines