Views
5 years ago

Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Dansk Røde Kors Bo- og

Afdeling: Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: Dato: 23.6.2010 Telefon: Dokumenttype: Retningsgivende dokument for Dansk Røde Kors Boog Dagcenter Anvendelsesområde: Afdækning af de kommunikative ressourcer hos de enkelte beboere på Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Målgruppe: Alle relevante medarbejdere på DRKBD, der har med den enkelte beboer at gøre Nøgleord / Søgeord: Kommunikation Titel: Retningslinje for kommunikation Standard: Standard 1.1 Kommunikation Udarbejdet af: Arbejdsgruppen for standarden kommunikation på Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Godkendt af: Gældende fra: Marts 2010 Revision senest: December 2010 Revisionsansvarlig: Teamet omkring pågældende beboer Formål 1) At sikre at de enkeltes kommunikative ressourcer afdækkes 2) At sikre at viden om de enkeltes kommunikative ressourcer omsættes i den daglige praksis 3) At sikre løbende evaluering og evt. revidering af de enkeltes kommunikative afdækninger Anvendelsesområde Alle relevante medarbejdere på DRKBD, der har med den enkelte beboer at gøre. Definition af begreber Hos os definerer vi kommunikation som den samlede verbale og nonverbale interaktion mellem individer indbyrdes og/eller institutioner. Ansvarlig Alle relevante medarbejdere på DRKBD, der har med den enkelte beboer at gøre. Side 1/2

Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Den humanitære folkerets sædvaneret - Røde Kors
Magasinet act Afrika (pdf, 10 mb) - Røde Kors
Det danske deltidsberedskab i en brydningstid del 1. - Foreningen af ...
De Dansk Vestindiske øer - Bo i USA
"Vellykket møde med Thomas Bo Pedersen" og - Dansk ...
KOMMUNIKATION DER ENGAGER - Dansk Kommunikationsforening
GENERALFORSAMLING 2012 - Dansk Socialrådgiverforening
PLANTEVÆRNS·ETIK - Dansk Planteværn
Leder 3T.indd - Det Danske Spejderkorps
2011 - Danske Fysioterapeuter
523985 Fritid, Kultur - Dansk Metal
flskoledenvigtigstesamfinst - Danmarks Lærerforening
Læs mere i vores profilbrochure - Danske Invest
SOCIALRÅDGIVEREN - Dansk Socialrådgiverforening
SE DKFs NYE LÆKRE 2012 FORÅRSKATALOG - Dansk ...
Hvor går grænsen? · Elementer af letklinkerbeton - Dansk Byggeri
Et (u)muligt projekt? - Dansk Universitetspædagogisk Netværk
Formand går Ny formand valgt Pension - Danske Taxivognmænds ...