Mål 1 - KFUM og KFUK i Danmark

kfum.kfuk.dk

Mål 1 - KFUM og KFUK i Danmark

FNs 2015 mål

Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult

Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle

Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene

Mål 4: Reducere børnedødeligheden

Mål 5: Reducere dødeligheden blandt gravide og

fødende kvinder

Mål 6: Bekæmpe hiv/aids, malaria og andre

sygdomme

Mål 7: Sikre miljømæssig bæredygtig udvikling

Mål 8: Skabe et globalt partnerskab for udvikling


KFUM OG KFUKs INTERNATIONALE

PROJEKT 2008-2012

IDÉ


Dilemmaspil

2015 Målene i Indien


Mål 1: Udrydde ekstrem

fattigdom og sult


Mål 1: Udrydde ekstrem

fattigdom og sult

• Indien er et land med enorm skævhed mellem rige

og fattige

• Ca. 35 % af inderne lever under

fattigdomsgrænsen

• 49 % af landmændene har gæld og kun 27 % har

adgang til lån


Mål 1: Udrydde ekstrem

fattigdom og sult

Du er mor til 3, og I har ikke fået et mættende måltid

i 5 dage. Du står i et supermarked, foran dig ligger

en pose ris, men du har ingen penge. Hvis du tager

risene, er der en risiko for at blive opdaget og

fængslet. Derved har du ikke mulighed for at tage

dig af dine børn, og de vil sulte.

a) Stjæler du posen med ris?

b) Lader du risene være og går ud på gaden og

tigger?


Mål 2: Sikre

grundskoleuddannelse for alle


Mål 2: Sikre

grundskoleuddannelse for alle

• 296 mio. indere er analfabeter. Det sker på trods

af, at 12 års skolegang er gratis. Flere børn og

unge vælger at droppe ud for at arbejde og hjælpe

med at forsørge familien frem for at gå i skole.

Kvaliteten af skolerne er ikke lige god alle steder.

Specielt på landet er det svært at skaffe gode

lærere, der kan varetage undervisningen. Inderne

prioriterer ofte drenge frem for piger i skolerne,

fordi drengene senere skal forsørge deres egen

familie.


Mål 2: Sikre

grundskoleuddannelse for alle

Du er mor til en dreng, der går i skole. Din mand er

død af hiv/aids. Du tjener selv en smule, men det er

ikke nok til, at din families basale behov kan blive

dækket.

a) Vil du tage din dreng ud af skolen, så han kan

arbejde og tjene penge til familien?

b) Vil du fortsat sende din dreng i skole og finde

andre måder at tjene til dagen og vejen (f.eks. ved at

tigge eller prostitution)


Mål 3: Fremme ligestilling

mellem kønnene


Mål 3: Fremme ligestilling

mellem kønnene

• At få en pige er ikke økonomisk godt i Indien. Når

hun skal giftes væk skal forældrene betale en

medgift til brudgommens familie. Samtidig bliver

piger ikke altid sendt i skole, fordi de traditionelle

kønsroller dikterer, at kvinderne skal være

hjemmegående. Derfor kan mange piger hverken

tjene penge til deres søskende og forældre eller

senere til deres børn og mand.


Mål 3: Fremme ligestilling

mellem kønnene

Du har to børn, en dreng og en pige. Din pige skal giftes,

hvilket betyder, at familien skal betale en stor medgift,

specielt hvis hun skal have en rigtig god mand, der har

gode muligheder for at forsørge hende. Din dreng er klar

til at komme på en videregående uddannelse. Du har ikke

mulighed for at betale til begge børn.

a) Vil du sætte dine penge på en god mand til datteren,

hvor hun ikke skal leve i fattigdom?

b) Vil du give din dreng en videregående uddannelse?


Mål 4: Reducere

børnedødeligheden


Mål 4: Reducere

børnedødeligheden

• Ca. hvert andet barn der dør i Indien, dør på

grund af fejlernæring. Dette er den vigtigste faktor

i Indiens børnedødelighed, men også hiv/aids og

diverse andre sygdomme spiller en væsentlig

rolle. Børnedødeligheden er højere på landet end i

byerne, og højere blandt piger end drenge.


Mål 4: Reducere

børnedødeligheden

Du er skrædder. Din symaskine trænger til at

blive udskiftet, da du ved køb af en ny

symaskine, vil være mere effektiv og tjene flere

penge. Men du har et nyfødt barn at tænke på.

a) Vil du bruge penge på en ny symaskine og

sikre familien og det nyfødte barn på længere

sigt?

b) Vil du bruge penge på korrekt ernæring til dit

barn, så der ingen risiko er for fejlernæring?


Mål 5: Reducere dødeligheden

blandt gravide og fødende

kvinder


Mål 5: Reducere dødeligheden

blandt gravide og fødende kvinder

• Uddannet sundhedspersonale er kun tilstede ved

ca. hver anden fødsel i Indien, da mange kvinder

vælger at føde derhjemme i stedet for på

hospitaler. Dette sker, fordi mange ikke har tillid til

hospitalerne, fordi de tror, at hospitalerne kun er

for de rige. Desuden er der ofte langt fra

landsbyboerne til hospitalet.


Mål 5: Reducere dødeligheden

blandt gravide og fødende kvinder

Du er førstegangsfødende og ved godt, at det er

farligt at føde hjemme, men samtidig mistænker du

sygehuset for kun at behandle de rige ordentligt.

a) Vil du tage den lange vej til sygehuset på trods af

manglende tillid?

b) Vil du blive hjemme med tillid til nabokonen, som

ikke har nogen uddannelse?


Mål 6: Bekæmpe hiv/aids,

malaria og andre sygdomme


Mål 6: Bekæmpe hiv/aids,

malaria og andre sygdomme

• I Indien er hiv/aids et stort problem. Men problemet er ikke

kun udbredelse men også det, at sygdommen rigtig mange

steder er tabu, og de smittede bliver set ned på

(stigmatisering). Det medfører, at inderne, selvom de har

mistanke om smitte, ikke lader sig teste og heller ikke vil

benytte den gratis medicin. Sex før ægteskab er ikke så

udbredt i Indien. Hovedkilden til den store smitte og

udbredelse er mænds brug af prostituerede. Knap 90% af

smittetilfældene skyldes ubeskyttet sex. Men det kan og

smitte fra mor til barn gennem amning og naturlig fødsel.

Overførsel af hiv/aids ved fødslen har en smitterisiko på

34%. Risikoen kan nedsættes helt ned til 8% ved hjælp af

hiv-medicin.


Mål 6: Bekæmpe hiv/aids,

malaria og andre sygdomme

I er nygifte og begge hiv-smittede. I ønsker

brændende at få et barn.

a) Vælger I at få et barn med risikoen for, at barnet

bliver smittet, og risikoen for at barnet mister sine

forældre i en tidlig alder?

b) Vælger I at lade være med at få barnet?


Mål 7: Sikre miljømæssig

bæredygtig udvikling


Mål 7: Sikre miljømæssig

bæredygtig udvikling

• Inderne tænker meget anderledes, når det gælder

miljø set i sammenligning med danskere. Indien er

fyldt med skrald i naturen og i gaderne i byen. Der

vil være fremtidsmæssige problemer, hvis der

ikke gøres noget ved miljøet. Især fordi en stor del

af inderne er afhængige af landbrug. Jorden skal

også kunne forsørge næste generation.


Mål 7: Sikre miljømæssig

bæredygtig udvikling

Du er politiker i en af Indiens delstater. I delstaten

bliver der udledt meget CO 2 fra de mange rickshaws

(mini taxaer), som inderne bruger meget, og mange

uuddannede indere lever af at køre.

a) Vil du sætte større afgifter på benzin, så flere

indere vil køre færre km? Dette vil betyde, at nogle

må opgive deres erhverv og finde nye måder at

forsørge familien på, hvilket ikke er nemt for

uuddannede.

b) Vil du lade inderne fortsætte med at udlede CO 2 til

skade for hele verden?


Mål 8: Skabe et globalt

partnerskab for udvikling


Mål 8: Skabe et globalt

partnerskab for udvikling

• Indien har brug for ilandes partnerskab mod

målet om udvikling. De har brug for økonomisk

støtte fra ilandene, men skal selv være med til at

varetage problemerne i landet og selv være med

til at forme udviklingen. Det er ofte svært for

ulandene at finde grænsen i udviklingen mellem

traditioner og vestlig kultur.


Mål 8: Skabe et globalt

partnerskab for udvikling

Du bor i Danmark og skal flytte hjemmefra. Du skal

have nyt tøj og er kun på SU.

a) Vil du købe bukser til 200 kroner?

b) Vil du købe et par bukser, der er fairtrade mærket

til 400 kroner?