deceMBeR 2012 - januaR - feBRuaR 2013 - Mariendal kirke

mariendalkirke.dk

deceMBeR 2012 - januaR - feBRuaR 2013 - Mariendal kirke

aDVENTSFEST

første søndag i advent

d. 2. december kl. 10.30

Festen begynder med højmessen, og herefter

serveres middag i menighedshusets

store sal.

Efter spisningen kan der købes lodder til

forskellige lotterier. Dagens overskud går

til kirkens aktiviteter.

SaLMESaNGSaFTEN

Onsdag d. 5. december kl. 19.00

Efter gudstjeneste og spisning vil Birgitte

Veit sammen med organist Svend Hvidtfelt

Nielsen lægge op til en drøftelse af

melodiernes betydning for salmernes indhold.

Mange salmer har flere melodier og

ændrer karakter alt efter hvilken melodi,

der vælges.

DE NI LÆSNINGER

Onsdag d. 19. december kl. 17.30

Det er en gammel engelsk tradition at forberede

julen ved en liturgisk gudstjeneste,

hvor der læses ni tekster fra både Det gamle

og Det nye Testamente vekslende med

korsang og fællessang.

Efter gudstjenesten serveres gløgg og æbleskiver

i menighedshuset.

JULETRÆSFEST

Torsdag d. 27. december kl. 19.00

I kirkens store sal holdes en gammeldags

juletræsfest for store og små. Der er sang

og dans om træet; udeling af godteposer

og sodavand til børnene og servering af

Kaffe og kage til de voksne.

Deltagelse er gratis, og folk i alle aldre er

velkomne.

EFTERMIDDaGSMØDER

fredag d. 14. december kl. 14.00:

Birgitte Veit: Julens sange.

fredag d. 11. januar kl. 14.00:

Sandra Kastfelt:

Bibelske planter - en smagsrejse.

fredag d. 25. januar kl. 14.00:

Preben Ulstrup: Mere om russiske kunstskatte

i den danske kongefamilies eje.

fredag d. 8. februar kl. 14.00:

Birgitte Veit: Præstekonen Eline Boisen.

KIRKEDaG

Søndag d. 27. januar kl. 10.30

Efter højmessen serveres frokost, og kl.

ca. 12.30 er der foredrag ved forfatteren

Knud Sørensen, Mors: Danmark mellem

land og by.

FOREDRaG OG

KIRKEhØJSKOLE

Både efterårets studiekreds, vinterens foredrag,

og årets kirkehøjskole har i år temaet:

Forbrydelse og straf/ skyld og ansvar.

Onsdag d. 30. januar kl. 19.00:

Efter gudstjeneste kl. 17.30 og efterfølgende

spisning er der foredrag ved lektor

på RUC Henrik Jensen: Det ordentlige

menneske.

Onsdag d. 13. februar kl. 19.00:

Efter gudstjenesten kl. 17.30 og den efterfølgende

spisning taler tidligere operativ

leder af Politiets Efterretningstjeneste,

Hans Jørgen Bonnichsen ud af sine erfaringer

om Forbrydelse og straf - den enkeltes

og /eller samfundets ansvar?

Søndag d. 24. februar efter højmessen

og frokost er der foredrag ved Preben Ulstrup:

Lille Ludvig og barnevognen. - Om

ansvar, skyld og identitet i Søren Kierkegaards

forfatterskab.

Onsdag d. 27. februar kl. 19.00:

filmaften.

Efter gudstjenesten kl. 17.30 og den efterfølgende

spisning vises filmen Forbrydelse

og Straf fra 1935 med Peter Lorre

og Edward Arnold, instrueret af Josef von

Sternberg. Varighed 84 min. Manuskriptet

på filmen bygger på Dostojevskijs roman

Forbrydelse og Straf, men følger ikke forlægget

fuldstændigt.

VINTERUDFLUGT

fredag d. 22. februar kl. 13.00 - ca.

kl. 16.30

Efter gudstjenesten allerede kl. 12.30 er

der afgang med bus til Køge Skitsesamling,

der viser udstillingen Giv os i dag

...Når kunsten går i kirke. Her udstilles

både dansk og international moderne kirkekunst.

Tilmelding ved eftermiddagsmødet fredag

d. 8. februar eller på kirkekontoret fra d.

11. februar.

Du kan altid blive opdateret på www.mariendalkirke.dk

aDRESSER

Mariendal kirke

Nitivej 17, 2000 Frederiksberg.

Sognepræst Sandra Kastfelt, Egernvej 29.

Træffes tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11,

torsd. kl. 17-18 samt efter aftale.

Tlf. 3834 1717.

Sognepræst Preben Ulstrup, Solsortvej 69.

Træffes mandag, onsdag og torsdag kl.

9-10, tirsdag kl. 18-19 samt efter aftale.

Tlf. 3810 3916.

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed,

sognepræst Birgitte Veit, Egernvej 43.

Træffes tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-11,

onsdag kl. 16-17 samt efter aftale.

Tlf. 3834 9972.

Kirkekontoret, Menighedshuset, Nitivej 17.

Kordegn Jens Christensen.

Træffes mandag-fredag kl. 10-13,

torsdag tillige kl. 16-18.

Tlf. 3810 7355 Fax 3810 7329.

Organist Svend Hvidtfelt Nielsen,

Nebbegårdsbakken 18, 2400 Kbh. NV.

Tlf. 3828 6486.

Kirketjeneren træffes som regel i kirken kl.

9-12 (ikke mandag).

Formand for menighedsrådet: Mette Høeberg,

Duevej 18, 2000 Frederiksberg.

Menighedsbørnehaven:

Kong Georgsvej 40, Tlf. 3886 6662.

KIRKELIGE

haNDLINGER

Dåb anmeldes til kirkekontoret.

Vielser: Dag og tid aftales med kirkekontoret.

Når papirerne er ordnet på Rådhusets

ægteskabskontor, afleveres prøvelsesattesten

til kirkekontoret.

Begravelser: Dag og tid aftales med den

præst, der skal foretage begravelsen.

Sognets grænser følger kommunegrænsen og

mid ten af Falkonér Allé, Holger Danskes Vej,

Kron prinsesse Sofies Vej og Godthåbsvej.

FOTOGRaFERING

Fotografering og optagelse af video er ikke

tilladt under gudstjenester og kirkelige

handlinger i Mariendal Kirke. Man kan altid

få en aftale om fotografering i kirkerummet

umiddelbart efter en gudstjeneste eller kirkelig

handling.

Tryk & layout: Strandbygaard Grafisk a/s, Skjern.

Ansvarshavende redaktør

for dette kirkeblad: Birgitte Veit

Forsideillustration:

Inge Lise Westmann

Næste kirkeblad udkommer

ultimo februar

More magazines by this user
Similar magazines