Referat fra Generalforsamling d. 14.03.2013 - No Rideklub

no.rideklub.dk

Referat fra Generalforsamling d. 14.03.2013 - No Rideklub

Fremmødte: 14 stk. incl. Bestyrelse.

Referent: Susanne Holm

1. Valg af dirigent.

Kim Bugge blev enstemmigt valg.

Referat fra Generalforsamling d. 14.03.2013

2. Formanden Tenna Vestergaards beretning:

Vi er en klub i fremgang, med tilfredse forældre og ryttere. Alle bemærker de mange dejlige

forandringer der er sket på rideskolen, både for brugere og heste.

Stor tak til Mette og Kim, samt øvrigt personale for de pæne omgivelser.

Vores ride lejr er stadig en succes, vi kan let fylde de 2 uger med egne ryttere.

Vi har haft en del rytter til springstævne i NORI, som er den lokale islænderklub / Team No.

Indtjening fra stævner bruges bla. til forbedringer på stedet, som jo kommer os alle til gode.

På vores årlige arbejdsdag fik vores spring en kærlig hånd med maling, og på elevheste folden blev

containeren muget ud. Derudover blev mange andre småting ordnet. Dagen blev afsluttet med

grill og hygge.

Generel tak til forældrene som er gode til at bakke om vores arrangementer, med hjælp i kantine

og kagebagning.

På bestyrelses fronten valgte Marianne Hansen at træde ud, og Marianne Jensen trådte ind.

Vores juniorudvalg har været samlet sammen med Tenna, og er så småt ved at komme i gang med

arbejdet. Bestyrelsen vil gerne støtte op om aktiviteter som juniorudvalget vil igangsætte. Målet er

at videreudvikle en god klub for de mange børn, og sikre at alle føler sig godt tilpas.

I 2012 arbejdede bestyrelsen og Team No, på optagelse i Dans Ride For Bund, og vi er fra februar

2013 optaget under navnet NORK.

I bestyrelsen har vi igangsat udviklingsarbejde omkring arbejdet med struktur, forretningsgang, og

udarbejdelse af årsplaner og mål for fremtiden. Der arbejdes bl.a. på at stifte en

støtteforening/kreds, hvor formålet er at yde praktisk og økonomisk støtte til løsning af opgaver

omkring ride klubben og rytterne. Støtteforeningen kan også arrangere forskellige aktiviteter som

kan øge sociale liv i klubben.


Bestyrelsen vil løbende informere om udviklingsarbejdet.

Til slut - Vi er en lille klub med vokseværk, vi vil frem i verden, men ikke på bekostning af det

sociale sammenhold og den gode omgangstone.

3. Gennemgang og godkendelse af regnskab ved Morten Wehmeyer.

Se særskilt bilag.

4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen indstiller at Kontingentet forbliver uændret. Vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag.

Se særskilt bilag til Generalforsamlingen.

Bestyrelsens svar til punkterne er:

Bestyrelsen vil fremadrettet arbejde på at digitalisere så meget som muligt. I første

omgang undersøges et system (Covents) som kommunen tilbyder alle klubber. Der sendes

2 personer på kursus i Conventus, med forventning om at det bliver vores fremtidige

system til medlemsregistrering og kontigentbetaling.

Indtil videre skal tilmelding til Elevstævner stadig betales til ride læreren. Tilmelding til

Breddestævner bliver det første med online betaling.

Bestyrelsen anbefaler at der tilføjes en medlemsregistrator til bestyrelsen. Forslag er Heidi

Hygum. Forslaget blev vedtaget, og rettelser i forhold til medlemmer skal fremadrettet

sendes til hende.

Fremover vil månedsbrevet kun blive tilgængelig pr mail, face book og ride klubbens

hjemmeside. Det vil nedsætte vores udgifter til kopiering. Vigtig at alle sender mail adresse

til Heidi.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer § 4, § 6B og § 8 (se bilag) blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Mona Kjærgaard var på valg som kasser, blev genvalgt.

Morten Wehmeyer var på valg, blev genvalgt.

Marianne Jensen var på valg, blev genvalgt.

Heidi Hygum blev valgt som medlemsregistrator.


7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Erik Jensen og Zenia Nielsen blev valgt som suppleant.

8. Valg af juniorrepræsentant.

Punktet udgår som følge at vedtægtsændringer.

9. Valg af revisor og suppleant.

Gry Lange Wehmeyer blev valgt som revisor

Line Ellemann blev valgt som revisorsuppleant.

10. Evt.

More magazines by this user
Similar magazines