Forsvarsministeriets politik for mangfoldighed ... - kvinderiledelse.dk

kvinderiledelse.dk

Forsvarsministeriets politik for mangfoldighed ... - kvinderiledelse.dk

Men mangfoldighed er ikke kun et spørgsmål

om at løse opgaverne i missionsområderne og

synliggøre vores værdier. Mangfoldighed skal

også findes på vores mange forskelligartede arbejdspladser

rundt om i Danmark.

Adskillige internationale undersøgelser dokumenterer,

at der er positiv sammenhæng mellem

mangfoldighed og virksomhedens økonomiske

præstationer. 1 En hjemlig mangfoldighedsundersøgelse

fra Dansk Industri viser, at 84 % af

virksomhederne mener, at mangfoldighed er

vigtigt for deres forretning, og at 51 % mener,

at en mangfoldig medarbejdersammensætning

fører til mere innovation. 2

”Forskellighed betaler sig på bundlinjen i ISS. Teams med en mangfoldig sammensætning

tjener 3,7 procentpoint mere til firmaet end ikke-mangfoldige teams. Det skyldes

blandt andet lavere sygefravær og højere medarbejdertilfredshed.”

Maarten van Engeland, administrerende direktør for ISS Facility Services A/S.

For en offentlig virksomhed handler en bred

medarbejdersammensætning ikke om større

indtjening, men snarere om øget effektivitet og

bedst mulig opgaveløsning. Derfor skal personalesammensætningen

inden for Forsvarsministeriets

område afspejle mangfoldighed, fordi

der er en gevinst at hente ved det. Det gælder i

forhold til kønsfordeling, alderssammensætning,

socialt ophav, etnisk oprindelse mv.

Forsvarsministeriets område er i hård konkurrence

med de øvrige arbejdspladser i Danmark

om at få de bedste medarbejdere. Den demografiske

udvikling i arbejdsstyrken frem til 2020

peger i retning af et fald i udbuddet af arbejdskraften

med ca. 65.000 personer. Store årgange

vil forlade arbejdsmarkedet, mens små årgange

skal tage over. Hver gang fem personer forlader

arbejdsmarkedet for at gå på pension, står kun

fire klar til at tage over. Der bliver derfor hård

konkurrence om at rekruttere den bedst kvalificerede

arbejdskraft.

1 F.eks. “Women Matter: Gender diversity, a corporate performance driver”, Mckinsey & Company 2007,

Women Matter - 2 : Female leadership, a competitive edge for the future” , Mckinsey & Company 2008,

Fondas,N and S. Sassalos (2000) “A different Voice in the Boardroom: How the Presence of Women

Directors Affects Board Influence over Management”, Global Focus, 12: 13-22, Maznevski, M. L. (1994)

Understanding our differences: Performance in decision-making groups with diverse members, Human

Relations, 47(5): 531-52.

2 DI’s Mangfoldighedsundersøgelse, december 2010.

FORSVARSMINISTERIETS MANGFOLDIGHEDSPOLITIK

5

More magazines by this user
Similar magazines