Ny (2007) - Dansk Reumatologisk Selskab

danskreumatologiskselskab.dk

Ny (2007) - Dansk Reumatologisk Selskab

Navn __________________________________________________ CPR______________

Skema 6.

Patientforløbsbeskrivelse af et ambulant forløb NYOPSTÅET OLIGO/POLYARTRIT

Den uddannelsessøgende udvælger en patient, som han/hun har haft det primære ansvar for i hele

forløbet. Han/hun udarbejder en skriftlig rapport over patientforløbet, ca. 2 A4 sider. Rapporten skal

indeholde nedenstående punkter. Rapporten diskuteres med supervisor, som vurderer den på

nedenstående punkter. Supervisor kan være vejleder eller anden speciallæge.

Rapporten indeholder kort og klart resume af patientforløbet

Henvisningsårsag, anamnese og objektive fund. Primær konklusion og

problemstillinger. Udrednings- og behandlingsplan. Væsentlige ændringer i

forløbet og konsekvenserne heraf. Plan for evt. opfølgning/kontrol.

Rapporten indeholder relevant diskussion af forløbet

Diskussion af diagnose og differentialdiagnoser samt undersøgelsesprogram og

behandlingsplan og diskussion af eventuelle ændringer heri.

Diskussion af journalføringen.

Forholde sig kritisk journalføringen.

Resume og konklusion

Klar konklusion på patientforløbet og beskrivelse af væsentlige problemområder.

Forslag til optimering af patientforløbet.

Denne kompetence er tilfredsstillende (ja til alle spørgsmål)

Supervisors underskrift

Dato

JA NEJ

23

More magazines by this user
Similar magazines