Ny (2007) - Dansk Reumatologisk Selskab

danskreumatologiskselskab.dk

Ny (2007) - Dansk Reumatologisk Selskab

S6

UTILSIGTET VÆGTTAB

Evalueres på 3 forskellige patientforløb

Struktureret interview

Lægens Navn: ____________________________ Dato: _______________

Generelle kompetencemål

1

2

Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede

patienter (egne refleksioner)

Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik

og behandling

3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf

4

Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder

afvigelse

5 Forholder sig kritisk til forløbet

6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen

For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende

7

Planlægge grundlæggende udredningsprogram. Eventuel inddragelse af

andre specialer. Tolkning af resultater.

8 Behandlingsprogram herunder ernæringsterapi.

9

Indhold af information af patient og pårørende om udredningsplan,

konsekvenser af undersøgelser herunder om muligt behov for yderligere

undersøgelser

10 Behov for opfølgende kontrol og sekundær profylakse.

Evaluering

Skal forbedres Godkendt

Evt. kommentarer: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Det samlede kompetencemål er godkendt:

__________________________________________________________________

Dato Navn og underskrift evaluerende speciallæge

Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato og underskrift og navn, nederst på arket samt

i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau skal der gives en skriftlig

forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved efterfølgende evaluering. Der

anvendes nyt skema ved hver evaluering.

More magazines by this user
Similar magazines