ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

tilsammen udgør et menneskes basis for kommunikation. Vi har i vores ASK 1 projekt 9

argumenteret for nødvendigheden af at tilføje den relationistiske tilgang for at betone det fælles i

kommunikationen og for at sætte fokus på, at det er både ASK brugeren og

kommunikationspartneren, der kan have brug for at udvikle deres kommunikative kompetencer, for

at få kommunikationen til at lykkes.

Det er altså ikke nok at se på indre faktorer hos ASK brugeren. Beukelman og Mirenda (1998) 10

peger da også på fem ydre faktorer, der kan fremme mulighederne – alternativt skabe barrierer – for

kommunikation.

1. Politik. Fx i form af lovgivning, standarder, regulativer m.m. der spiller en rolle i forhold til

ASK.

2. Praksis. Adgang til ASK løsninger på alle arenaer, kompetente fagfolk og tæt samarbejde

mellem professionelle og personlige netværk omkring brugeren.

3. Holdninger. Forventninger, tillid og optimisme overfor ASK brugeren.

4. Viden. Om ASK hos brugere, fagpersoner og pårørende.

5. Færdigheder. Evnen til at omsætte viden til praksis. Kommunikationspartnerens

kompetencer til at indgå i den vellykkede interaktion med ASK brugeren.

Et positivt samspil mellem disse 5 faktorer vil være afgørende for, at de nødvendige stilladser kan

bygges omkring den enkelte ASK bruger, samt for at forudsætningerne er til stede for vellykkede

kommunikative relationer. Derfor bliver de nævnte faktorer en væsentlig del af baggrunden for de

spørgsmål, vi vælger at gå videre med i den empiriske del af denne opgave.

3. Empiri - interviews og tematikker

Præsentation af metode

Brugerinddragelse: I opgaven har vi taget udgangspunkt i brugerinddragelse. Vi har bestræbt os på

at give brugerne uden talesprog mulighed for at komme til orde med deres oplevelser, erfaringer,

meninger og ønsker i forhold til egne kommunikationsmuligheder.

Op til samtalerne med brugerne, har vi indkredset følgende 5 temaer:

Tema 1. Retten til sprog og retten til oplæring i det sprog man har brug for

Tema 2. Sikring af sprog/udtryksmuligheder/kommunikation gennem overgange

9 Jvf. litteraturliste.

10 Jvf. reference i Light, Beukelman og Reichle, 2003.

9

Similar magazines