ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

(botilbud 3/5). Generelt synes Thomas, at der skulle være gjort mere for ham. Han har ofte følt, at

han har mistet muligheder for at kommunikere ved de større miljøskift i livet. Thomas har skiftet

kontaktperson på både bo- og dagtilbud indenfor det sidste ½ år, hvilket også har betydet tab af

eksisterende kommunikationsmuligheder. Camilla har skiftet kontaktperson for ½ år siden og

Anders for 3 måneder siden.

Thomas har en talecomputer, som han ikke har kunnet bruge til kommunikation gennem 1 år.

Mens Thomas brugte computeren på sin gamle el-kørestol, var der store vanskeligheder mht.

monteringen på kørestolen. Den var stor og tung og det blev efterhånden sådan, at den ikke kom på

kørestolen bl.a. fordi chauffører og andre syntes, det var for besværligt at komme rundt med

Thomas, når computeren var på. Thomas har fået ny el-kørestol, som han kan styre med indbyggede

kontakter i nakkestøtten, mens betjening af computeren aldrig er kommet til at fungere. Det er

uklart, hvem der egentlig er ansvarlig for at løse computerproblematikken. Thomas’ mor har dog

fået at vide, at det ikke er hende, der skal være tovholder. Afholdelse af handleplansmøde er sat i

venteposition, indtil nye regler fra kommunen vedr. indholdet af handleplaner sendes ud.

Det meget lange og problemfyldte forløb omkring opstart og montering af computer på både

gammel og ny el-kørestol har tæret meget på Thomas’ energi og motivation. I dag er

talecomputeren praktisk taget ikke i brug. Thomas siger selv, at talecomputeren er nogenlunde

vigtig (3/5) for ham at få i brug igen, som den er nu, men hvis de monteringsmæssige og tekniske

barrierer blev løst, og han også kunne bruge den til at skrive, sms’e, e-maile og gå på internet og

Facebook er hans ønske (5++/5).

Camilla har en talecomputer, som hun i interviewet betegner som en meget vigtig

kommunikationsform (fx når hun snakker med

bofæller og arbejdskammerater, der ikke forstår

bliss). På talecomputeren har hun mange ord,

udtryk og udsagn, mulighed for at skrive med

oplæsningsfunktion samt billeder til at genkalde

og dele oplevelser, og således adgang til

selvstændig kommunikation med en stemme i

rummet. Normalt bruger hun talemaskinen flere

timer dagligt og har den altid med på arbejde.

Talemaskinen har ikke virket ½ år, hvilket er

Camilla: Er der måder at snakke på, som du gerne

ville bruge mere end du gør nu?

formidlet til kommunens visitator. Visitator har bevilget en ny el-kørestol men sat tiltag omkring

talecomputer i venteposition. Camilla siger, det er et stort savn at undvære talemaskinen.

14

Similar magazines