ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

der er brug for, at personalet på bo- og dagtilbuddene lærer mere om at hjælpe dem med at

kommunikere med stavetavle, blisstavle, computer og via kropsbaserede udtryksmåder

de er alle meget interesserede i at få udarbejdet kommunikationspas 18 med vigtige

oplysninger om deres behov indenfor kommunikation og daglige aktiviteter, så de selv kan

oplyse personer, der ikke kender dem så godt

Thomas peger på, at der er brug for at blive gjort mere i Danmark for mennesker, der ikke

kan tale, og at det er kommunen, Spastikerforeningen og politikerne i Folketinget, der har

ansvaret for, at det sker.

Personalesynspunkter

(Se Bilag IV, V og VI)

Camillas kontaktperson mener, det er vigtigt at støtte beboerne i at kommunikere bedst muligt, men

oplever et stort misforhold mellem de indsatser for beboerne, hun mener, er nødvendige og den

faktiske tid og viden, der er til rådighed i dagligdagen.

Som helt ny indenfor handicapområdet har Camillas kontaktperson savnet mulighed for at blive

klædt godt nok på til kontaktpersonsfunktionen for et menneske med multiple funktionsnedsættelser

uden talesprog. Hun har manglet nogen at rådføre sig med i kollegakreds og ledelse, hvor mange i

øvrigt er forholdsvis nyansatte. Camillas kontaktperson oplever at mangle viden om ASK for

personer som Camilla og Anders og mangler adgang og hjælp til at erhverve sig den. Hun har ikke

fået mulighed for undervisning i at holde Camillas talecomputer á jour ført med nye

billeder/udtryksmuligheder til trods for, at hun er kontaktperson. Hun har på Camillas

handleplansmøde påpeget overfor kommunen, at Camillas talemaskine ikke har virket ½ år, har

tænkt at kommunen var autoriteten og derfor affundet sig med, at kommunal visitator har valgt først

at sætte fokus på behov for ny kørestol og sætte reparation af talemaskinen i venteposition.

Både Camillas og Anders’ kontaktpersoner mener, der er brug for bedre uddannelse af personalet,

hvis de fx skal støtte op om beboernes ønsker om adgang til elektronisk kommunikation, så som

computer med kompenserende programmer, alternative betjeningsformer, internetforbindelse,

mulighed for Skype, e-mail, informationssøgning, selvstændige aktivitetsmuligheder, som andre

unge har. Anders’ kontaktperson mener, beboerne burde have egne e-mail adresser.

18 Kommunikationspas: En enkel og praktisk guide, der støtter kommunikationen med mennesker uden talesprog. Passet

indeholder personlig information og viden og giver forslag til, hvordan samtalepartnere bedst forholder sig i samvær og

kommunikation med den pågældende. Kompasset hjælper med at give hurtig forståelse af personens behov. Kommunikationspasset

laves individuelt og om muligt i samarbejde med personen selv. Kommunikationspas kan bruges som en personlig præsentation ved

det første møde.

16

Similar magazines