ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion og problemformulering. .............................................................................................. 1

Definition af mennesker med behov for ASK: ........................................................................... 2

Aktuelle problematikker på området: ......................................................................................... 2

Kort sagt: .................................................................................................................................... 3

Problemformulering: .................................................................................................................. 3

2. Grundlag og teoretisk fundament ..................................................................................................... 4

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap ..................................................... 6

Et historisk rids ........................................................................................................................... 8

Ydre faktorer med betydning for ASK ....................................................................................... 8

3. Empiri - interviews og tematikker ................................................................................................... 9

Præsentation af metode ............................................................................................................... 9

Hvem er blevet interviewet? .............................................................................................. 10

Form og rammer for interviews ......................................................................................... 11

Kan empirien generaliseres?.............................................................................................. 12

Brugersynspunkter .................................................................................................................... 12

Personalesynspunkter ............................................................................................................... 16

Ledelsessynspunkter ................................................................................................................. 18

Kommunale synspunkter .......................................................................................................... 21

Oplysninger fra Velfærdsministeriet ........................................................................................ 24

Synspunkter fra politiker. ......................................................................................................... 25

Synspunkter fra særlige videnshavere ...................................................................................... 25

Sammenfatning af tematikker fra samtale med Landsforeningen LEV. ........................... 25

Uddrag af tematikker fra samtale med VIKOM ................................................................ 28

4. Analyse: Hvem sikrer rettigheden til kommunikation og med hvilket perspektiv? ...................... 32

Brugerne efterlyser kommunikationsmuligheder ..................................................................... 33

Virkeligheden er kompleks, tilgangen til handicap er central .................................................. 33

Personale er kun til låns ............................................................................................................ 35

Efterlysning af viden og tid – uafstemte forventninger ............................................................ 35

Kommunerne – skabes der sammenhæng mellem ideologi og praksis? .................................. 36

Det økonomiske aspekt ............................................................................................................. 39

Afsluttende................................................................................................................................ 39

5. Kundskabsbaseret praksis .............................................................................................................. 39

6. Tanker om metode og etik ............................................................................................................. 44

Hvordan efterlader vi brugerne? ............................................................................................... 45

Hvilket perspektiv gik vi selv ud i feltet med? ......................................................................... 46

Den etisk korrekte benævnelse? ............................................................................................... 46

7. Konklusion ..................................................................................................................................... 46

Hvordan sikres rettigheden til kommunikation? ...................................................................... 46

Det vi i denne opgave særligt har erfaret er: ............................................................................ 47

8. Efterskrift ....................................................................................................................................... 49

Litteraturliste: ..................................................................................................................................... 50

Bilag I-XIII Bilagsfortegnelse findes i separat hæfte.

Similar magazines