ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

Personalerepræsentanterne peger på følgende:

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

behov for at ledelsen har forventninger, prioriterer og giver adgang til viden og

efteruddannelse i ASK

behov for bedre introduktion for nyansatte til beboernes kommunikation og

kommunikationsbehov

behov for bedre overlevering af viden når personale rejser

behov for højere prioritering af tidsmæssige ressourcer til brug af ASK med beboerne

behov for større opmærksomhed på behovet for specialiseret viden hos ledelse, privat

driftsholder af botilbud samt kommunale visitatorer, kontaktpersoner og tilsynsførende

Ledelsessynspunkter

Leder 1 - Thomas botilbud. Leder 2 - Camilla og Anders’ botilbud. (Se Bilag VII og VIII)

Leder 1 fortæller, at overlevering af viden til ny kontaktperson/nyt personale sker meget i de

daglige sammenhænge og som sidemandsoplæring. Der er ikke p.t. en systematik i oplæringen af

personalet, og hun synes, at botilbuddet kunne gøre det bedre. Ressourcer og økonomi sætter

grænser for omfanget af oplæring, men hun kunne tænke sig fremover at sætte ½ dag af til, at en ny

kontaktperson mere systematisk kunne lære om grundforudsætninger omkring kommunikation med

Thomas. Ansvaret for at sikre, at Thomas igen kan komme til at bruge sin computer til

kommunikation, mener hun, er botilbuddets, ligesom hun som afd. leder tager ansvaret for, at

personalet får mulighed for at lære at kommunikere med Thomas via stavetavlen. Leder 1 mener, at

det er kontaktpædagogens og hendes egen opgave at være tovholder i forhold til Thomas’

kommunikation.

Samarbejdet med Thomas’ dagtilbud opleves som godt men sparsomt, med en tendens til "enhver

passer sit" kultur. Leder 1 synes, der i højere grad burde være en rød tråd, og hun tænker, at det

kunne være en idé at prioritere timer i normeringen til en pædagog, der fungerer som konsulent

omkring kommunikation, og som dels kunne være et bindeled mellem dag- og døgnområdet og dels

kunne hjælpe kollegerne i botilbuddet i forhold til særlige opgaver med kommunikation. Hun

mener, at teknik/computer er svært for pædagogerne at sætte sig ind i, og det vil være nødvendigt at

prioritere tid til kurser for at lære det.

Leder 1 oplever det som et problem at få overført viden fra de kompetente personaler/ildsjælene.

Hun oplever, at der nok er en tendens til, at hverdagen lægger en dyne hen over pædagogernes mere

strukturerede og planlagte arbejde omkring beboerne, og at en rutine, hvor samværet og de

18

Similar magazines