ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

plejemæssige opgaver, som fylder meget i hverdagen med beboerne, bliver det, der er nemmest at

forholde sig til.

Leder 1 mener også, der er brug for debat på stedet i forhold til holdninger og formålet med

botilbuddet. Det må i første række være ”beboerens tilbud” og i anden række ”vores arbejdsplads”.

Sådan er det i mindre grad nu, mener hun.

Leder 1 mener, at Thomas ikke får opfyldt sine rettigheder til kommunikation, men at han burde

have mulighed for at kommunikere på sit botilbud, hvor han opholder sig størstedelen af sit liv. Hun

mener også, at botilbuddet skal hjælpe med at lave et kommunikationspas.

Mht. ikke afholdt handleplansmøde fortæller Leder 1, at de nu vil gå i gang ud fra de gamle

retningslinjer, og at der vil blive aftalt møde med Thomas, hans forældre og kontaktpædagog.

Hun oplever, at der i Kommune 1 ikke er tilstrækkelig viden om den brugergruppe, der er på

botilbuddet. Det er en tidligere amtskommunal institution. Hun mener, det er ledelsens opgave at

gøre kommunen opmærksom på de særlige behov, der er for mennesker med multiple

funktionsnedsættelser uden talesprog. I udviklingskontrakten med Kommune 1 kunne der muligvis

gøres opmærksom på særlige behov fra botilbuddets side, men Leder 1 tror ikke umiddelbart, at det

er meningen, at man skal gøre opmærksom på områder, som man har svært ved at dække

tilstrækkeligt ind.

Leder 1 synes, området omkring kommunikation er meget vigtigt og slutter samtalen af med: ”det

var godt du kom – det må vi ha’ gjort noget ved”.

Leder 2 mener, at Camillas situation omkring defekt talecomputer og manglende

monteringsløsninger på el-kørestol og en påholdende kommune er utilfredsstillende. På botilbuddet

har det ikke været opprioriteret at få talemaskinen i gang, fordi Camilla har haft sin blisstavle,

hvilket er et problem, når hun vil snakke med andre beboere, der ikke forstår bliss. ”Nogle gange

slår man sig til tåls med, hvad kommunen svarer” siger hun, og ville i bagklogskabens lys gerne

have støttet den aktuelle kontaktperson mere i at påtale begge dele overfor kommunen.

Leder 2 mener, kommunen også kan være påholdende på grund af et økonomisk aspekt.

Leder 2 vil give Anders og Camilla ret i, at personalet skal give mere støtte til brug af deres

udtryksmuligheder, naturlige såvel som hjælpemiddelbaserede. Hun mener, at beboerne internt i

huset får god støtte til at bruge deres naturlige udtryksmåder, hvor personalet bestræber sig på at

forstå og tale ligeværdigt. Nyt personale sættes altid ind i beboernes personlige

kommunikationsformer, men huset har begrænset viden om yderligere muligheder for ASK-tiltag.

Leder 2 vil gerne erhverve det, og er meget interesseret i eksempler på en personlig tegnordbog og

et kommunikationspas, hun får præsenteret.

19

Similar magazines