ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Leder 2 giver Camilla og Anders ret i behovet for mere personaleviden om bliss. To medarbejdere i

huset har været på blisskursus for nogen tid siden, den ene er rejst, den anden skal formidle sin

viden på et personalemøde snarest.

Leder 2 forstår Camilla og Anders’ ønske om adgang til computer med tilbehør bl.a. til elektronisk

kommunikation med deres sociale netværk og mener, det er noget, de der ønsker det skal have - de

er unge mennesker, og det skal botilbuddet få gjort noget ved. Det er helt nyt for Leder 2, hvor

mange elektroniske kommunikationsmuligheder der findes, som mennesker med

funktionsnedsættelser kan have glæde af. Hun vil gå til driftsholder og dernæst til kommunen og

drøfte brugernes behov i denne retning.

Leder 2 siger, at selvom hun mener, botilbuddet prioriterer kommunikationen højt, så prioriteres

den selvstændige kommunikation ikke højt nok p.t.

Hun er enig med Anders, Camilla og kontaktpersoner i, at personalet på botilbuddet ikke er klædt

godt nok på med viden om forskellige kommunikationsmuligheder herunder IKT 19 . Beboernes

kommunikation har endnu ikke været i fokus på botilbuddet, og lederen mener, de nu skal begynde

at arbejde professionelt og målrettet med det. Hun vil gerne bruge kursusmidler på, at personalet

rustes til det.

Leder 2 mener i modsætning til Camillas kontaktperson, at personalet vil have tilstrækkelig tid til at

udvikle ASK-tiltag i formiddagstimerne, hvor mange beboere er på arbejde.

ASK er ikke tænkt med i en uddannelsespolitik for personalet, men Leder 2 vil gerne have det i

gang.

Hun efterlyser fagfolk, der ved noget om ASK-området. Hun mener, kommunen også har et ansvar:

”Vi holder mange møder med kommunens ergoterapeuter om beboernes behov. Mig bekendt er der

ikke nogen af dem, som har foreslået tiltag til forbedring af beboernes

kommunikationsmuligheder”. Leder 2 mener, at kommunens konsulenter burde være mere

opsøgende, og at kommunen skulle lave en folder om kommunikationshandicap,

kommunikationsmuligheder samt hvilke henvendelsesmuligheder botilbuddets personale har.

På den private driftsholders hjemmeside om stedet beskrives tilbuddet med nøgleordene: hjælp,

støttebehov, pleje, omsorg, opretholdelse af et trygt liv, deltagelse i hjemlige sysler. Der står intet

om ungdomskultur, selvstændighed, udvikling, kommunikation og deltagelse i samfundslivet. Leder

2 mener: ”Det er rigtig skidt”. Hun har formuleret en mere ungdomsorienteret beskrivelse, som

Kommune 2 har fået til sin hjemmeside, men det er uvist, hvor den er tilgængelig. I denne

beskrivelse lægges vægt på ungdom, aktivitet og deltagelse. Kommunikation er ikke

nævnt/fremhævet.

19 Informations- og kommunikationsteknologi.

20

Similar magazines