ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

På spørgsmålet om, hvorvidt kommunikation som område i princippet kunne udkonkurreres af

andre aktiviteter, et botilbud fandt vigtige og udviklede ekspertise om fx pileflet eller madlavning,

svarer teamleder: ”I princippet ja, sådan er det nu, men som sagt er kommunikation meget vigtigt,

det er jeg helt enig i”.

Kommunale fagpersoner peger på følgende:

utilstrækkelig viden i det kommunale led om hvordan man imødekommer fokusgruppens

kommunikationsbehov (Kommune 1)

den kommunale organisation er på plads hvor ansvar er placeret, og kommunikation mellem

de sociale tilbud og kommunale fagfolk samt politikere kan foregå begge veje. Begge parter

kan tage temaer op til fælles drøftelse

behovet for udvikling og indsatsområder skal komme nedefra

fagpersoner omkring brugerne skal afdække behov og iværksætte nødvendige tiltag. De kan

tage det op med kommunen, hvis de ikke magter det indenfor deres rammer

uafklaret hvordan fagpersoner omkring fokusgruppen får viden om kommunikation

kommunen skulle sætte mere fokus på kommunikation til fokusgruppen (Kommune 1)

kommunikation er ét blandt mange vigtige fokusområder, som på lige fod med andre

områder, må få prioritering i forhold til den efterspørgsel, der er på det (Kommune 2)

Oplysninger fra Velfærdsministeriet

Fuldmægtig Kåre Vind Jensen (KVJ) fortæller, at når Danmark har ratificeret FN’s konvention om

handicappedes rettigheder, betyder det, at Danmark er endeligt forpligtet på at arbejde hen imod at

opfylde alle dens forpligtelser. Konventionen berører mange forskellige områder.

I selve ratificeringsprocessen undersøges det i ministerierne, om der er noget i lovgivningen, der er

til hinder for, at Danmark kan ratificere, og om der er nogle af de områder, vi vil være absolut

forpligtede på, som vi ikke lever op til. Pt. skønnes det at være i orden.

Velfærdsministeriet skal lægge beslutningsforslag frem for Folketinget. Dette forslag vil blive lagt i

høring forud for Folketingets behandling. Her kan man gå mere konkret ind i forhold til de

forskellige artikler og komme med særlige opmærksomhedspunkter. Efter ratifikationen skal der så

ud fra en politisk prioritering defineres handleplaner - og evt. tilføres ekstra ressourcer - til det

fremtidige arbejde på de områder, der kræver særlig opmærksomhed.

24

Similar magazines