ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Tema 2. Sikring af sprog/udtryksmuligheder/kommunikation gennem overgange

Det er LEVs holdning, at det nye miljø omkring brugerne skal tillære sig det ”sprogog de

alternative kommunikationsmuligheder, brugeren aktuelt har. Erfaringen er dog, at det i langt de

fleste tilfælde ikke sker. Der mangler koordinering af den faglige viden og erfaringer fra børnehave,

skole og voksenliv. Det er desværre alt for tilfældigt for brugeren, om der sker en videreførelse af

ASK. Der er mange medarbejdere i de sociale botilbud, der ikke er interesseret i IKT og ikke

brænder for udvikling af alternativ og støttende kommunikation. Der er brug for at sætte fokus på

miljøskiftene og for at sætte flere ressourcer af.

Tema 3. Nødvendige kompetencer hos pårørende og fagpersoner

LEV mener, at der bør være et tæt og kontinuerligt samarbejde mellem fagpersoner og pårørende

fra starten. Pårørende må inddrages med deres viden og erfaring, når der laves faglig udredning af

barnets/brugerens kommunikative behov og – udviklingsmuligheder. Erfaringen er, at forældre ikke

inddrages eller vejledes i tilstrækkelig grad. Det pædagogiske personale på botilbud for voksne har

ikke de nødvendige faglige kompetencer på ASK området, der er for sparsomt tværfagligt

samarbejde mellem pædagoger og terapeuter vedr. kommunikation, ligesom manglende tid spiller

ind. Det er erfaringen, at ledelsen på et bosted betyder noget for fokus på kommunikation, og for

om den nødvendige etik, værdighed og respekt for beboere forbliver i centrum. Det er nødvendigt at

arbejde oppe fra og ned - skabe holdninger, samt nede fra miljøet og op - få medarbejdere til at

synes at det er et spændende arbejde.

Tema 4. Grundlag for holdninger, viden og praksis indenfor alternativ og supplerende

kommunikation

Ifølge LEVs holdning skal ALLE have ret til lige adgang for et ”sprog”,

kommunikationsmuligheder og selvbestemmelse; herunder ASK. Det vil være en lang

læringsproces for både brugerne og medarbejderne og vil kræve faglig viden og etik af hjælperne.

Mange voksne borgere med de allerstørste hjælpebehov lever i dag uden

kommunikationsmuligheder.

Personalet skal klædes på til at synes, kommunikationsområdet er interessant, ligesom gode bo- og

dagtilbud vil tiltrække dygtige medarbejdere. Det er nødvendigt med bedre uddannelse af

pædagoger – både grund- og efteruddannelse. Medarbejdere burde på landsplan tilbydes

kursusforløb, og det kunne være en idé at vække nysgerrighed på de relevante grunduddannelser via

fagfolk udefra, der med videoeksempler kunne præsentere brugere indenfor målgruppen.

27

Similar magazines