ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Vi ønsker at takke Anders, Camilla og Thomas for

deres tålmodige og engagerede deltagelse i interviews

til denne opgave. Ved at dele jeres synspunkter og

ønsker har I åbnet vores øjne for, hvad der er vigtigt,

hvis rettigheder til kommunikation skal sikres.

Tak også til de 3 unges netværk, der har bidraget åbent

og ærligt i vores samtaler, og til de kommunale

repræsentanter, der har været med til at give

nødvendige fakta og nuancer til det samlede billede af

rammerne for kommunikation, når man har multiple

funktionsnedsættelser og ikke kan tale.

LEV og VIKOM har været til uvurderlig hjælp ved at

kaste lys over det mangfoldige grundlag for opgavens

indhold.

Endelig en stor og varm tak til Birgit Kirkebæk, der

som vores vejleder har været fantastisk til at stille de

rigtige spørgsmål og hjælpe vores refleksioner og

læringsproces i denne opgave godt på vej.

1. Introduktion og problemformulering

I oktober 2007 underskrev Danmark og 82 andre lande en FN konvention om rettigheder for

mennesker med handicap. Konventionen skulle herefter igennem en ratificeringsproces i hver af de

83 lande. Denne er netop nu på sit højeste i Danmark – med høringsfrist d. 6. april 2009. Den

endelige ratifikation 1 i det danske Folketing planlægges til indeværende folketingssamling.

Mange steder i FN’s Handicapkonvention omhandler retten til kommunikation. Gennem

konventionen er kommunikationsrettigheder for alle altså sikret, men vil gruppen af mennesker med

komplekse kommunikationsbehov blive tilgodeset tilstrækkeligt, når konventionens indhold skal

udmøntes i dansk praksis?

Vi har gennem egen praksis, samarbejde med fagkollegaer, konferencer og medier erfaret, at der i

Danmark er mangelfulde forudsætninger for adgang til kommunikation, herunder alternativ og

supplerende kommunikation (ASK 2 ) til mennesker med komplekse kommunikationsbehov.

Vi har i mange år arbejdet med at dygtiggøre os i forhold til netop de mennesker med behov for

ASK, som vi har mødt gennem vores arbejde. Vi har erfaringsudvekslet med kolleger og

nærpersoner og hjulpet mange mennesker til bedre at kunne udtrykke sig, forstå og blive forstået.

1 Ratifikation (lat. ratificatio), er en bekræftelse af en indgået international aftale/ traktat.....(Wikipedia)

2 ASK=Alternativ og Supplerende Kommunikation svarende til AAC =Augmentative and Alternative Communication.

1

Similar magazines