ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

relationistisk forståelse af kommunikation og understrege kommunikationens betydning for

dannelse og udvikling for det enkelte menneske.

Tema 1. Retten til sprog og retten til oplæring i det sprog man har brug for

Kommunikation er en fundamental betingelse for eksistens, udvikling og dannelse for alle

mennesker. Gennem samspil og kommunikation med andre mennesker udvikler man oplevelse

af at være en person, der kan handle i verden, påvirke omgivelser og dele perspektiver med

andre.

Essentielt: Muligheder for aktiv deltagelse i samfundet på lige vilkår med andre er essentiel.

Dvs. at man er deltager i det sociale liv i familien, i børnehaven, skolen, fritidshjem,

ungdomsklub, botilbud, arbejde, fritidsaktiviteter. Har mulighed for at danne venskaber og være

aktiv deltager med jævnaldrende. At en følelse tillægges betydning og bliver delt med andre. At

ens udtryk bliver set og tillagt betydning, og at man får mulighed for at udvikle sine sproglige

og kognitive kompetencer, sine sanser og sin motorik. At kunne tage del i samfundets kulturelle

tilbud.

Kommunikation for fokusgruppen er stadig generelt et overvejende ildsjæls-drevet område, det

er ikke nogen selvfølge, at mennesker uden talesprog tilbydes de optimale muligheder for at

udvikle deres kommunikation.

Mennesker der ikke udvikler talesprog er i en særlig situation, som vi skal tænke ind i de tilbud

vi giver. Tilbuddene skal rumme muligheden for, at mennesker uden talesprog på deres egne

betingelser kan komme til udtryk og bidrage til den fælles mening i situationen.

Mennesker uden talesprog skal have bedre adgang til sprogmodeller, som er vigtige for at

opbygge et sprog. Der må opbygges gode sprogmiljøer med kommunikationspartnere, der

bestræber sig på at blive gode sprogmodeller, for både selve sproget og for teknikkerne og

strategierne som mennesker i fokusgruppen skal lære at bruge.

Meget vigtigt med en tidlig indsats.

Behov for mere viden i netværk omkring brugerne, om hvordan man kan støtte kommunikation

og udvikling af sprog på forskellige niveauer. Usikkerhed omkring et menneskes

kommunikative, kognitive, sociale og emotionelle kompetencer og potentialer kan være en

barriere for at give mennesket kommunikations- og udviklingsmuligheder.

29

Similar magazines