ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

kommunikation. Det er vigtigt, at der ledelsesmæssigt er opbakning om en sådan praksis med

vidensdeling.

Tema 3: Nødvendige kompetencer hos pårørende og fagpersoner - det tætte netværk omkring

brugeren

Man skal ikke stille krav til kompetencer hos pårørende, men den faglige indsats kan klæde

forældre og pårørende bedst muligt på i forhold til samspil og udvikling af kommunikation.

Som fagperson må man være i stand til at inddrage pårørendes viden i forståelsen af mennesket

med funktionsnedsættelser.

Der må stilles krav om, at personale er i stand til/må lære at støtte og udvikle kommunikationen

sammen med de konkrete mennesker, de er ansat til at være sammen med. Nødvendigt med

viden om, hvordan man i situationen kan kompensere for funktionsnedsættelser.

Visse grupper af fagfolk må også have spidskompetence omkring forskellige ASK-redskaber og

teknologiske muligheder for kommunikation, og kunne vejlede familier og fagpersoner omkring

disse ting.

Institutionslederne må være ansvarlige for at have velkvalificeret personale på dette område. De

overordnede krav er allerede stillet i områdets lovgivninger og vejledninger.

VIKOM prioriterer at oplyse ansatte i kommuner og regioner om muligheder og best practice

via hjemmeside, nyhedsbrev, VIKOMs kurser og gennem VIKOMs kursusledernetværk.

Tema 4: Grundlag for holdninger, viden og praksis indenfor alternativ og supplerende

kommunikation

Der er ikke nogle kompetencegivende uddannelser i Danmark, hvor ASK og mennesker uden

talesprog har en betydelig plads, men en del kursusudbud.

ASK bør komme mere ind på de relevante uddannelser, som skal tydeliggøre og undervise i,

hvor vigtig kommunikation er for alle mennesker – som alle fødes med forudsætninger for at

kommunikere med deres omgivelser fra livets start. Undervisningen bør ske på et relationistisk

grundlag. Vigtigt at de studerende får mulighed for at se ansigtet på de mennesker, det drejer sig

om gennem mulighed for praktik hos nogle dygtige praktikere.

Der mangler et forskningsmiljø omkring ASK i Danmark – og her adskiller Danmark sig fra

lande som fx Norge og Sverige. Mere forskning ville også skabe mere interesse på

uddannelsesinstitutionerne blandt de studerende.

31

Similar magazines