ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

de er i stand til at benytte. Anders kender selv til en af mulighederne, Herbor, men leder og

personale, vi har talt med, gør ikke. Thomas vil gerne have en Facebook-profil. Er forklaringen på,

hvorfor disse ønsker ikke afdækkes hos brugerne og prioriteres på botilbuddene på lige fod med

fysiske behov, at vi visiterer og organiserer vores tilbud ud fra den fysiske funktionsnedsættelse og

ikke ud fra de unges ret til deltagelse? Dette kunne være et eksempel på konsekvenserne af det

kompensatoriske perspektivs gruppering af mennesker i forhold til funktionsnedsættelse, som det

kritiske perspektiv har gjort oprør imod.

Personale er kun til låns

Både Camilla, Anders og Thomas - som alle er tilfældigt udvalgte unge - har oplevet skift af

kontaktpædagog på botilbuddet indenfor det seneste ½ år - Thomas desuden også på dagtilbuddet.

Da Camillas nyeste kontaktperson blev ansat, var introduktionen til Camillas kommunikation og

problematikker af en karakter, så kontaktpersonen ikke har følt sig klædt på til opgaven. Hun har

måttet opsøge den vigtige viden selv. Måske er det et vilkår med hyppige skift i

personalegrupperne, men det sætter en tydelig streg under nødvendigheden af en vis form for

systematik - nogle rammer for, hvordan viden overleveres og kommunikation prioriteres i de

personlige overgange. Hertil kommer nogle af de unges erfaringer fra miljøskift gennem livet, hvor

det er gået mere eller mindre godt med at få kommunikationsmåderne integreret i de nye miljøer.

Flere har oplevet, at de i disse overgange har mistet kommunikationsmuligheder. For de unge har

forældre/nære pårørende været et omdrejningspunkt og en livline gennem opvæksten - med deres

viden om lige netop deres barns helt særlige naturlige kommunikationsformer. Det er også som

oftest dem, der har båret de alternative og supplerende tiltag videre; haft styr på bliss- og stavetavler

og talecomputere. Det er et naturligt valg som forældre/pårørende at gøre alt, hvad der står i deres

magt for at støtte bedst muligt op om deres barn; også når barnet efterhånden bliver voksent. Selv

om praksismiljøet forsikrer forældrene om, at de ikke skal være tovholdere i deres søns/datters

kommunikation, så kan det ikke være anderledes, hvis ikke fagpersonerne tager ansvaret på sig. Et

dilemma til overvejelse i praksis. Som LEV også har fortalt os, er forældre naturligt centrale i deres

børns liv, og det er vigtigt at inddrage dem i større omfang end i dag.

Efterlysning af viden og tid – uafstemte forventninger

Fra personaleniveau efterlyses tid, adgang til viden og efteruddannelse, og vejledning indenfor

kommunikation og ASK; det er svært at fastholde og koordinere kommunikationsmåderne i forhold

til brugernes miljøer og netværk. Leder 2 mener dog, at der indenfor de eksisterende rammer godt

kan findes tid til den særlige indsats, det kræver at benytte, udarbejde og koordinere ASK. Så her er

uafstemte syn på tidsmæssige muligheder for at gøre det. Personale efterlyser tydeligere

35

Similar magazines