ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

sig deres perspektiv klart for sig selv og andre - dvs. beskriver deres opfattelse af rigtigt og forkert

moralsk og/eller politisk som grundlag for at gå ind i problemer eller tiltag.

Det vil være et dilemma for fagpersonerne at dokumentere effekten af deres praksis overfor

kommuner og i en velfærdsdebat, når de arbejder med mennesker i et felt, hvor generelt vedtagne

manualer ikke kan leveres, hvis man samtidig skal udvise respekt for den enkelte.

6. Tanker om metode og etik

Interviews med 3 unge mennesker lyder overkommeligt. Men det viste sig at være mere omfattende

end som så at tilrettelægge interviewdesignet, så det passede til den enkeltes behov og formåen,

ligesom den valgte struktur med at bringe den enkeltes specifikke synspunkter videre til de øvrige

led naturligvis også udvidede opgaven. Vi ville dog ikke have været foruden de mange refleksioner,

vi har haft undervejs i bestræbelserne på at nå så tæt på de 3 unges virkelighed som muligt.

Vi har afprøvet et undersøgelsesdesign, som netop svarer til nogle af de metodeidéer, vi peger på til

en praksis, der kan give borgeren mulighed for at tage nuanceret stilling til forhold fx omkring

kommunikation. Vi har mærket, hvor vigtigt det er at stille spørgsmål på måder, der giver mening

for brugerne. Vi har i høj grad fået mulighed for at forfølge synspunkter og få kompetente svar på

spørgsmål, selvom det overordnede tema har været af en karakter, som de unge ikke plejer at blive

spurgt om. Loftet for vores evner og fantasi har dog ind imellem gjort det svært at formulere

spørgsmålene præcist og konkret nok. Undervejs har vi forfulgt mange af de forskelige aspekter, der

viste sig. Men der er også dukket nogle op, som vi har måttet lade ligge, selvom de ville have været

relevante (ikke mindst for brugere og fagpersoner) at uddybe nærmere. Selv om den viden, vi har

fået med os ikke er fyldestgørende på alle områder, er den bedre end alternativet; ikke at blive

spurgt..

Vi er blevet mødt med åbenhed og tillid både af de 3 unge og deres nærpersoner. Fagpersonerne på

de forskellige niveauer har alle mødt os med en positiv og interesseret tilgang, i det omfang deres

tidsmæssige rammer har givet dem mulighederne. Dog har det været svært at få tid hos

Velfærdsministeriet og to danske politikere, der skal sortere blandt utallige daglige henvendelser.

I gennemførelsen af de mange interviews har etableringen af relationen haft stor betydning. Det er

vigtigt selv at gå til opgaven med åbent sind og inddrage samtalepartnerne i samtalen med

anerkendelse og respekt. Indimellem har vi drøftet synspunkter på uopfyldte behov fra de unge, som

har fået fagpersoner til, med en imponerende ærlighed, at erkende eget ansvar for at deltage i

varetagelsen af helt indlysende opgaver i den unges liv. Netop i dialogen om uopfyldte behov har

44

Similar magazines