ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Det er ofte tilfældigt, om og i hvilken kvalitet det enkelte menneske får adgang til egnede ASK-

løsninger. Adgangen til ASK er afhængig af omgivelsernes viden, kunnen, engagement og

ressourcer indenfor området.

Mange mennesker med behov for ASK mister erhvervede kommunikationsmuligheder gennem

livets overgange, fx i overgangen fra skole til voksen-dagtilbud, eller fra barndomshjem til

botilbud. Kontinuiteten er ikke sikret.

Kort sagt

Vores erfaring er, at mennesker med behov for ASK ikke er sikret deres ret til

kommunikationsmuligheder gennem hele livet.

Vores formodning er, at kommunikationsmuligheder og ASK til mennesker indenfor den

nævnte gruppe, generelt har lavt fokus og lav prioritering hos både politiske beslutningstagere

og ”påvirkere”.

Vores frygt er derfor, at mennesker med behov for ASK i praksis fortsat vil være i en meget

sårbar og utilstrækkelig situation, selvom der sker gode, vigtige tiltag på handicapområdet

overordnet set i forhold til forbedring af handicappedes rettigheder.

Problemformulering

Hvilke forhold peger ASK-brugere på som belastninger i forhold til at få tilgodeset deres

rettigheder til kommunikation?

Hvordan kan disse belastninger afhjælpes, og hvem skal gøre det?

Vi vil gerne undersøge, hvordan udvalgte ASK-brugere vurderer forskellige temaer i relation til

kommunikationsrettigheder. Hvordan er deres personlige erfaringer, og hvilke behov peger de på

fremadrettet, som kan vejlede til at styrke området – både for brugerne selv, de pårørende og de

faglige netværk?

Hvad siger deres omgivelser – fagpersoner, ledelser, kommuner – til deres synspunkter? Hvad er

egentlig planen i det kommunale og ministerielle embedsmandsværk for opfyldelse af

kommunikationsrettigheder for disse mennesker? Hvad siger påvirkerne - de særlige videnshavere -

indenfor området?

3

Similar magazines