ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Det er tydeligvis komplekst at afgøre hvordan rettighederne kan sikres. Det står klart, at en debat,

der dybest set handler om retten til deltagelse og demokrati, også for mennesker med multiple

funktionsnedsættelser uden et talesprog, er nødvendig på alle niveauer med sigte på at påvirke

politik, praksis, holdninger, viden og færdigheder 40 . En debat, der kan øge bevidsthed og initiativer

i forhold til fordringen om at sikre rettighederne for nogle af samfundets svagest stillede borgere,

der har brug for andres viden og tiltag, for at have mulighed for at kommunikere.

8. Efterskrift

Denne opgave har i høj grad taget drejning i forhold til en praksis vinkling på temaet

kommunikationsrettigheder. Det blev de 3 unge i vores empiri der viste os vejen til at erkende nogle

af de dilemmaer, der er i spil, hvis vi i 2009 skal gøre os forhåbninger om at nærme os en lige ret til

kommunikation for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog.

Undervejs i empirien tog vi en lille afstikker til yderligere en brugerorganisation. Thomas havde

påpeget, at Spastikerforeningen burde være med til at gøre en indsats for at bedre forholdene i

Danmark for mennesker, der ikke kan tale. Vi

har derfor kontaktet formanden for den lokale

kreds og fremlagt alle Thomas’ synspunkter.

Efterfølgende har vi modtaget et meget

positivt og imødekommende svar med ønsket

om at gøre noget mere aktivt fremadrettet i

relation til kommunikation. Her er således

mulighed for yderligere dialog og refleksion

med brugerorganisationer – f.eks. og

Danske Handicaporganisationer, som er en

dansk paraplyorganisation for 32

"Hvem skal gøre noget, for at man kan få den hjælp man

skal have – så det bliver bedre for mennesker, der ikke

kan snakke - i Danmark?"

handicaporganisationer, som det vil være oplagt at præsentere vores tema og fokusgruppe for.

Vi har gennem ASK studiet fulgt med i den norske proces med ratificering af FN Konventionen,

med Stortingshøring og kompetente pårørende og fagfolks bestræbelser på at få sat mennesker med

behov for ASK på den norske lovgivningsmæssige dagsorden og dermed sikre dem ret til

kommunikation og undervisning i at bruge ASK-løsninger. Her kan hentes god inspiration til en

kommende dansk proces, hvor vi mener, det er nødvendigt med en præcisering af lovgivningen i

forhold til retten til undervisning i ASK.

40 Jvf. s. 9

49

Similar magazines