ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Lorentzen, P. Slik som man ser noen

Faglighet og etikk i arbeid med utviklingshemmede

Universitetsforlaget, 2006

Nilholm, C. Perspektiv på specialpedagogik

Studentlitteratur, 2007

Schlosser, R. W. The efficacy of augmentative and alternative

communication - Toward evidence-based practice

Kap. 12

Academic press, 2003

Ugebrevet Mandag Morgen Nr. 2, 17. jan. 2005

"Bred koalition vil fremme evidenstænkning"

Artikel af Frans Rønnov

Eva Kirkeberg Forelæsningsnoter fra ASK 2 uddannelsen, Høgskolen i

Karianne Hammerstrøm Vestfold 2008/2009

Hjemmesider for Kommune 1 Handicappolitikker

og Kommune 2 (anonymiseret). Social strategiplan

Kvalitetsstandard for boliger for unge og yngre borgere

med fysisk handicap

De aktuelle oplysninger vedr. bo- og dagtilbud i empirien

Hjemmeside for privat driftsholder af botilbud 2

Center for Ligebehandling af Statusberetning 2008, heri opgørelse over, hvad de

Handicappede lokale kommunale handicapråd har beskæftiget sig med i

2007

Links:

www.vikom.dk

www.isaac.dk

www.isaac.no

www.clh.dk

www.lev.dk

www.vfm.dk

www.spastikerforeningen.dk

www.handicap.dk

Bilagsfortegnelse findes i separat hæfte.

51

Similar magazines