ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

2. Grundlag og teoretisk fundament

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Vi ser opfyldelsen af et menneskes rettigheder til kommunikation som uendeligt grundlæggende i

enhvers liv. Hvis ikke de opfyldes, frygter vi, at indflydelse, selvstændighed, aktivitet og deltagelse

i eget liv og i samfundslivet trues eller reduceres stærkt. Uden adgang til at udvikle kommunikativ

kompetence hæmmes muligheden for at udtrykke tanker, følelser, ønsker og behov, skabe

meningsfuld kontakt med andre, dele information og viden, udvikle social nærhed til familie og

venner, samt tage del i uddannelse og arbejde. En negativ spiral igangsættes, hvor sprogudviklingen

hæmmes, den kognitive udvikling påvirkes negativt ligesom læring og evt. udvikling af

læsefærdighed. Den sociale deltagelse kan hæmmes, den generelle livskvalitet forringes, og der er

risiko for et liv i social isolation med intet eller kun et lille socialt netværk ud over fagpersoner, som

brugeren kun har "til låns", mens de er ansat.

En sådan ensomhed er etisk uforsvarlig og ikke til at bære. Vi vil derfor som en del af det teoretiske

fundament søge inspiration i den relationistiske tankegang, som vi ser præsenteret gennem den

norske psykolog Per Lorentzens (PL) bøger 3 . Hans perspektiver på faglighed og etik er baseret på

en dialogisk forståelse af menneskets situation og betingelser for udvikling af personlighed og

identitet. I dybeste forstand ser han den dialogiske tilnærmelse som en erkendelsesteoretisk

forståelsesramme. (Lorentzen, 2006, s. 122)

Sikring af rettigheder vil i høj grad handle om etik – hvilken holdning indtager vi? Hvilket blik

anlægger vi? Som PL refererer Emanuel Levina, så starter al virkelig etisk handling med

anerkendelse af den andens anderledeshed. Samtidig er det også en kendsgerning, at al empati,

omsorg og bistand i sidste instans hviler på ligheden med hverandre – det faktum, at vi ikke bliver

os selv uden den anden, at vi ikke trækker læsset alene, men i samarbejde (2006, s. 101). En

forudsætning er også, at vi anerkender, at enhver har sin egen stemme – har noget på hjerte i den

ofte meget særegne verden, der er hans. En sådan form for tilnærmelse er forankret i en generel

forståelse af relationens betydning for al personlig, mental og kognitiv udvikling. (Lorentzen, 2003,

s.153) ”Vi kan ikke oppleve vår identitet uten gjennom kommunikasjon.” Endvidere er det helt

centralt at se kommunikation som en proces, der omfatter mindst to personer – naturligvis også, når

vi taler om kommunikationsproblemer. Ӄn person kan ikke ha et kommunikatsjonsproblem alene;

det kan man bare ha sammen med noen. Liksom man ikke kan ha et ekteskapsproblem alene.”

(2003, s. 180)

Væsentlige begreber er endvidere det hverdagslige og det faglige blik, hvor det hverdagslige blik

repræsenterer det umiddelbare, indsigtsfuldheden og den personlige dømmekraft. Det faglige blik

3 Jvf. litteraturliste.

4

Similar magazines