Go påske! - Baunebakken

baunebakken.dk

Go påske! - Baunebakken

BAUNE

BAKKE

BLADET

Nr. 45 • April 2003

Mit navn det står med prikker

. . . . . . . . . . . . . . . .

Go påske!


2

Formand

Bengt Lynggaard Madsen

Bredkær 25

36 75 84 11

Sekretær

Peter Knub

Grundkær 41

36 48 13 60

Best. medlem

Johnny Steenberg

Grundkær 10

36 75 42 36

BESTYRELSEN

Næstformand

Bente Staalø

Grundkær 44

36 75 08 54

Best. medlem

Bente Risom

Engkær 19

Tlf. 36 47 84 60

Best. suppleant

Jan Mikkelsen

Drivkær 27

36 75 41 45

Kasserer

Jørgen Møller

Grundkær 18

36 75 00 08

Best. medlem

John Brun Jensen

Grundkær 12

Tlf. 36 47 18 12

Best. suppleant

Lindi Sundoo

Bredkær 35

36 75 48 49


INDHOLD

Nyt fra bladudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4

Nyt fra bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 5

Breve sendt til Trekroner Forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6

En utrættelig kasserer takker af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 9

Hi hotline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11

Historisk tilbageblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12

Fra nabo til nabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 13

Læserkonkurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14

De udvalgte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 15

STØT VORE ANNONCØRER

- DE STØTTER OS !

FOR KUN KR. 22,-

KAN DU FÅ TURBO SOL

Hvidovrevej 106

Åbningstider: Alle dage 7-22

Køb solkort og få op til 25% ekstra

rabat

®

Sun Station

SOLCENTER

3


4

NYT FRA BLADUDVALGET

Efter en lang og kold vinter fylder børnene

igen legepladserne og der er blevet

mere liv udenfor husene - både i haverne

og ude på stierne. Det er alt sammen

med til at gøre det sjovere og mere hyggeligt

at bo i Baunebakken, samtidig

med at det øger samhørigheden og ønsket

om at lave noget mere sammen

med hinanden og det ender sikkert også

med, at der er nogle, som tager initiativ

til at arrangere en beboerfest på en vej

eller en del af vejen.

Det er jo godt, men hvorfor ikke lave

arrangementer for hele bebyggelsen?

Vi har jo nogle gode fællesarealer, hvor

der er god plads til det.

For få år siden havde vi et miljøudvalg,

som bestod af en række energiske

mennesker, som både havde lyst og syntes

at det var sjovt at stå for større arrangementer.

Der var både fastelavnsfest

om vinteren, miljødag om foråret

og sommerfest om sommeren.

I bladudvalget er vi en håndfuld beboere,

som laver baunebakkebladet fire

gange om året. Og det gør vi, fordi vi

kan li'det, og fordi vi tror, at beboerne i

Baunebakken sætter pris på det.

Vi tror også, at der er beboere i Baunebakken,

som kunne tænke sig at være

med til bidrage til lidt mere "fest i gaden".

Vi tror også, at beboerne vil sætte så

meget pris på sådanne initiativer, at

mange har lyst til at deltage.

Vi opfordrer derfor til at melde jeres

interesse på den kommende generalforsamling

den 29. april 2003 på Præstemoseskolen.

Bladudvalget ønsker alle læsere et

godt forår. Vi vender tilbage med et nyt

nummer af bladet lige før sommerferien

og håber på mange indlæg fra læserne.

Det gør det sjovere at være med til

at lave bladet og gør bladet mere

spændende for læserne.


NYT FRA BESTYRELSEN

Foråret er på vej

Det betyder blandt andet, at mange går

i gang med at male træværket på deres

hus. Husk at sternen (det er brædderne

på udhænget) kun må være sort og undersiden

af udhænget skal være behandlet

med klarlak eller lignende.

Det betyder også, at vi skal have generalforsamling.

Det bliver:

tirsdag den 29. april på

Præstemoseskolen.

kl. 19.00

Reserver dagen.

Det betyder desværre også at vor

kasserer gennem mange år Jørgen Møller

stopper i bestyrelsen. Som formand

har jeg været usigelig glad for det daglige

samarbejde.

Da Jørgen i sin tid

overtog kassererposten

var det ikke noget let

job. Der var mange

løse ender, der skulle

klares, men Jørgen

knoklede og

klarede det med

glans. Utrættelig har

han været ikke alene

som kasserer, men også

i bladudvalg og i

mange andre sammenhænge.

Jørgen har været utrættelig,

og netop derfor har han valgt at stoppe.

Hans engagement har sim-

pelthen fyldt for meget i hans og familiens

verden.

Alle i de bestyrelser, der har været i

Jørgens tid, har den samme oplevelse af

Jørgen, så også på deres vegne vil jeg sige

tak.

Stil op til bestyrelsen

Jørgen holder op og John B. Jensen er

flyttet til Jylland. Med andre ord: Vi

mangler kandidater til bestyrelsen. Var

det ikke noget lige netop for dig. Det er

bestemt ikke kedeligt, og måske er du lige

den, der kommer til at gøre en forskel.

HUSK GENERALFORSAMLINGEN DEN 29. APRIL KL. 19.00 PÅ PRÆSTEMOSESKOLEN

Bengt Lynggaard Madsen

5


6

INTET NYT FRA TREKRONER

Til: Trekroner Forsikring Hvidovre, den 2. januar 2003

Vedr.: Præmiestigning og selvrisiko for rørskadedækning på bygningsforsikring.

Det er alment kendt, at priser på varer, produkter og ydelser mv. har det med at stige

år for år. Der ligger i dette implicit lidt af en forståelse for, at der muligvis skal

betales lidt mere for eksempelvis forsikringer.

Med dette in mente var det lidt af en negativ overraskelse at modtage betalingsoversigten

fra PBS for januar måned 2003 med angivelse af årsbetalingen på vor forsikring

hos Trekroner. Uden nogen form for varsel var årsbetalingen for bygningsforsikringen

steget fra kr. 2035,- i 2002 til kr. 2498,-. En stigning på mere end 22%.

Vi har andre forsikringer, der alene er steget med det almindelige prisindeks, hvilket

ligger på omkring 3%. Dette er godt nok i andre forsikringsselskaber.

Vi finder det horribelt og næsten uanstændigt, at Trekroner helt uden varsel

pålægger en bygningsforsikring en præmiestigning på mere end 20%.

Er der nogen i Trekroner Forsikring, der kan eller vil give os et svar på, hvorledes en

så stor stigning på et helt almindeligt forsikringsprodukt som en bygningsforsikring,

er opstået? Vi finder os lidt bondefanget, idet der ved et rimeligt varsel på så

stor en præmiestigning, havde været mulighed for at sondere forsikringsmarkedet

og evt. haft mulighed for at skifte forsikringsselskab.

Forud for den pludselige prisstigning på bygningsforsikringen, fik vi for nogle

måneder siden fra Trekroner en skrivelse om rørskadedækningen, der nu er tillagt

en selvrisiko på 2500 kr. Vi står lige så uforstående over for denne ændring af policebetingelserne,

da vi er bekendt med, at der er andre beboere i samme bebyggelse

med samme rørskadedækning i deres bygningsforsikring, som ikke er pålagt denne

ændring.

Da vi er bekendt med, at der i vor grundejerforening Baunebakken er rigtig mange

beboere, der er forsikret i Trekroner, så har spørgsmålet om prisstigningen og

selvrisikoen for rørskadedækningen også interesse for andre, som vi har talt med.

Derfor har vi sendt kopi af vor henvendelse til redaktionen af Baunebakkebladet

med henblik på at få dette med som et indlæg til kommende nr.

Med venlig hilsen

Freddy Svensson

CC: Redaktionen af Baunebakkebladet


INTET NYT FRA TREKRONER

Til Trekroner Forsikring

Hvidovre, den 8. februar 2003

Vi har i redaktionen af Baunebakkebladet modtaget kopi af brev 2. januar 2003 fra

familien Svensson i Baunebakken stilet til Trekroner Forsikring vedrørende nogle

konkrete spørgsmål til bygningsforsikringen.

Familien stiller i brevet bl.a. spørgsmål til prisstigningen på mere end 20% for 2003

samt indførelse af selvrisiko for rørskadedækningen. Spørgsmål, der også har interesse

for andre beboere i Baunebakken med forsikring hos jer.

Fra familien har vi modtaget jeres svar i form af kopi af standardskrivelse fra 25.

september 2002.

Da redaktionen finder, at familien Svenssons henvendelse også kan have interesse

for andre beboere i Baunebakken, så skal jeg anmode jer om – hvis I ønsker at kommentere

familien Svenssons henvendelse – at fremkomme med kommentarer til de

stillede spørgsmål (prisstigningen + rørskadedækningen).

Vi afholder næste redaktionsmøde den 3. marts 2003, hvorfor vi gerne imødeser et

svar inden da.

Med venlig hilsen

Gert Krogstad Nielsen

PS: Svaret kan I også sende som e-mail via www.baunebakken.dk

(Omtalte redaktionsmøde blev skubbet til 18. marts. Hverken red. eller fam. Svensson

stadig har herefter hørt fra Trekroner Forsikring og endnu ikke før deadline 10. april).

78

SALON KATE

Langt, kort, strit eller krøller

- håret det klarer Kate Møller

Alt inden for moderne

hårpleje, for damer, herrer

og børn.

Der er åbent tirsdag til

fredag fra kl. 9 til efter

behov.

Til dig der måtte være

dårligt gående, eller på

anden måde ikke er i stand

til at komme til mig

- kommer jeg gerne til dig.

Jeg kører ud hver mandag

fra kl. 9.

Ring venligst

for tidsbestilling.

Venlig hilsen

Salon Kate

v/Kate Møller

Plejehjemmet Søvangsgården

Søvangsvej 19-23

2650 Hvidovre

Telefon: 36 34 08 34

Privat: 36 75 00 08

Grundkær 18

SALONPRISER

Dameklip Kr. 145

Herreklip, pensionist Kr. 105

Herreklip Kr. 130

Børneklip Kr. 100

Vandondulation Kr. 135

Klip samt vand/føn

Permanent

Kr. 220

incl. vand/føn Kr. 430

Permanent (solo) Kr. 340

Lyse striber (solo) Kr. 250

Farvning (solo)

Farvning,

Kr. 185

bryn og vipper Kr. 95

Tillæg for langt hår Kr. 120

Kørselstillæg Kr. 30

(dog ikke i Baunebakken)

Alle priser er incl. moms.


EN UTRÆTTELIG KASSERER

TAKKER AF

Tak for 13 gode og spændende år

Den 29. april er det slut. Efter 13 år med

bestyrelsesarbejde, heraf de 10 som kasserer,

stopper jeg.

Der har været mange spændende og

sjove sager at tage fat på.

Også mindre spændende ting,

såsom inkassosager og fogedretten i

samråd med grundejerforeningens advokat.

Det har været meget lærerigt, såvel

fagligt og ikke mindst menneskeligt.

Jeg vil takke bestyrelsen og de forskellige

udvalg, som jeg igennem tiden

har arbejdet sammen med, for et godt

samarbejde.

Til slut vil jeg ønske den nye kasserer

velkommen, og jeg er altid villig til

at give en hånd med, hvis det kniber.

Mange hilsner

Jørgen Møller

9


10

36 44 78 57

1571,- kr.

1980,- kr.

2006,- kr.


Jeg har efterhånden været godt kørende i

mange år, startede med kæreste 1.0 og

fortsatte i serien til kæreste 7.0 hvorefter

jeg skiftede ud til kone 1.0, det nye program

krævede straks ekstra installation af

børn 1.1, 1.2 og 1.3 – det tog en masse tid

og mange ressourcer og var ikke på noget

tidspunkt omtalt i den oprindelige brugerspecifikation.

Uden yderligere forvarsel installerede

kone 1.0 sig selv i en serie andre programmer

og dukker nu automatisk op hver

gang jeg starter computeren, og ligger nu

under alle tidligere programmer. Når jeg

starter andre programmer op som f.eks.

fodbold 5.0, sjovaftenmedgutterne 3.4 eller

kortaften 1.2, får jeg straks besked om

at jeg har foretaget en ulovlig handling,

og at alle programmer der ikke understøttes

af kone 1.0 skal lukkes ned før fortsat

brug.

Det er ikke muligt at undertrykke kone

1.0 og derfor er det mig helt umuligt at

benytte de tidligere nævnte, og mange

andre programmer, jeg overvejede at gå

tilbage til kæreste 7.0, men det er heller

ikke muligt for mig at afinstallere kone

1.0, så hjælp mig.

På forhånd tak

Den fortvivlede

Svar fra hotline

Kære fortvivlede

Vi har haft mange henvendelser der ligner

dit problem, men det er meget almindeligt

og skyldes hovedsageligt en stor misforståelse.

Mange mænd som har opgraderet

kæreste 7.0 til kone 1.0 har gjort det fordi

de tror at kone 1.0 udelukkende er et nytte

og underholdningsprogram, og det er

her fejlen opstår. Kone 1.0 er et styresystem,

det er designet til at styre alle dine

programmer, den lader sig kun vanskeligt

fjerne og kun med betydelige omkostninger

når først kone 1.0 er installeret.

Nogle har forsøgt at gå tilbage til

HI HOTLINE

kæreste 7.0 eller 8.0, andre har forsøgt en

opgradering til kone 2.0 men i langt de

fleste tilfælde gav det dem kun væsentligt

større problemer end de havde med kone

1.0, vi anbefaler derfor at du beholder den

version af kone 1.0 som du har installeret

og får det bedst mulige ud af situationen,

men du anbefales at læse afsnittet almindelige

programfejl i din manual.

Almindelige Programfejl.

Systemet kan køre uden de store problemer,

blot man er opmærksom på de udfald

der periodisk sker og ofte uden forvarsel,

såfremt du får et pludseligt nedbrud

så gå tilbage i programmet og skriv

\\minfejl\\undskyld programmet vil herefter

i langt de fleste tilfælde gå tilbage til

normal.

Kone 1.0 er et godt og gennemprøvet

program med en stor grad af funktionalitet,

men det kræver en vis vedligeholdelse,

du kan her ofte med stort held få gavn

af de mindre programpakker som f.eks.

blomster 1.0, chokolade 1.1, evt. middagibyen

2.2 eller teaterbillet 2.3, i visse ekstreme

tilfælde vil ferierejse 2.5 eller den

store programpakke mink2000 være nødvendige.

ADVARSEL.: Installer aldrig programmet

pigeiminiskørt 3.3, dette program understøttes

aldrig af kone 1.0, og vil resulterer

i at kone 1.0 afinstallerer sig selv og

fjerner samtidig 50% af systemressourcerne.

pigeiminiskørt 3.3 er for øvrigt et program

der kræver meget store systemressourcer,

hvorfor det ikke vil kunne fungerer

med den begrænsede kapacitet som

efterlades efter at kone 1 er afinstalleret.

Vi anbefaler at du holder dig til de allerede

installerede og afprøvede programmer,

så god fornøjelse med din i øvrigt udmærkede

løsning kone 1.0

med venlig hilsen

Hotline

11


12

HISTORISK TILBAGEBLIK

Det historiske tilbageblik

er denne gang

hentet fra Medlemsblad

for GrundejerforeningenBaunebakken

nr. 48 – marts

1942 – i en artikel med

overskriften "Allingvej". Artiklen er

skrevet af Jens Jensen, der på det tidspunkt

var formand for grundejerforeningen.

Artiklen er ekstra relevant

netop i en tid, hvor Allingvej er blevet

trafiksaneret med nyt asfaltlag, midterafstribning,

der har minimeret kørebanen

til reelt to kørespor, samt nedlæggelse

af lyssignalerne i de to vejkryds.

Ja, saa fik vi den Kendelse for Allingvej,

og den tilpligtede os til at betale i

Henhold til Hvidovre Kommunes Kendelse

af 8. maj 1941, d.v.s. en Trediedel

af Udgiften.

Efter de Beregninger, der tidligere er

fremsat maa vi forvente en ca. 2000

Kroners Udgift og hertil maa ogsaa beregnes

Udgifter til Istandsættelse af

Kørebanen, som ikke er medtaget i

Kendelsen, saa vi vil komme op paa en

Udgift af 3000 Kroner.

Jeg tror ej heller, at videre Protest vil

hjælpe stort, men hermed ikke sagt at

det er en retfærdig Afgørelse, Allingvej

har været og vil fortsat være Smertensbarnet,

indtil Vejen bliver gennemført

som Amtsvej, thi Forholdet er jo det, at

Allingvej har været fremme i Spørgsmaalet

om Ringvejen udenom København,

og Allingvej skulde da være en

Forbindelsesvej hertil.

Jeg vil synes, det var mere rigtigt, at

Parcelforeningen Baunebakkegaard udsatte

Gennemførelsen af Kendelsen indtil

dette Spørgsmaal var mere afklaret,

for der er vel ogsaa en Grænse for den

økonomiske Belastning af Baunebakkegaards

Medlemmer, og vi har saa udmærket

Tid til at vente, for derved at

spare en unødvendig stor Udgift.

Slutteligt noget der kunne minde om et

forårsgruk, der er fundet i samme udgave

af medlemsbladet:

"Det gælder om at kultivere vor Have,

for i dens Jord skal vokse de Blomster,

som vi i Fremtiden skal overrække vore

Venner".

PS – det er ikke Piet Hein, men af Voltaire

– omkring 1740, men det har stadig

relevans!


Børneudstyr sælges

Odder barnevogn incl. Lift og madrasser

400,- kr.

Tremmeseng i hvid incl. Madras, himmel

og indsats 300,- kr.

Autostol op til 22 kg (Mærke: King)

300,- kr.

Henv. til:

Hanne Andersson

Drivkær 2

Tlf: 3675 0029

Email: Andersson@oncable.dk

Herregårdssten og stigereoler

Ca. 10 kvadratmeter herregårdssten

(rød/grå-mix) kan afhentes.

ABC-stigereoler (flere forskellige moduler)

sælges billigt.

Henvendelse:

Jens Mølbach

Engkær 4

Tlf. 3648 0204

FRA NABO TIL NABO

Flaghejser søges

Henvendelse bestyrelsen.

Børnepasning

Søger du en frisk pige til børnepasning

bor jeg i området og kan tilbyde min assistance

både aften og weekend.

Jeg kan eventuelt også afhente dine

børn i børnehave/fritidshjem.

Jeg hedder Josephine og er 14 år gammel.

Jeg er en sød og naturlig pige og er

vant til børn.

Hvis du synes dette lyder interessant,

kan du ringe til:

Hjem 36 48 04 18

Mobil 61 66 04 18

Med venlig hilsen

Josephine Jensen

Stendam 14

Gaver

Står du lige og mangler en lille gave, har

vi flere hjemmelavede ting at vælge

imellem, eksempelvis:

Badehåndklæder

Dækservietter

Grydelapper

Kosmetikpunge

og mange andre “bløde” pakker.

Ring og aftal et tidspunkt, hvor du kan

komme og se udvalget.

Lone, Engkær 27, Tlf. 36 47 01 94

Lisbeth, Engkær 41, Tlf. 36 47 48 85

Se i øvrigt www.baunebakken.dk

13


14

LÆSERKONKURRENCE

Der var indsendt i alt 9 løsninger til vor

læserkonkurrence. En beboer havde forsøgt

at forbedre sine vinderchancer ved

at fremsende 2 løsninger. Der vil vi i

bladredaktionen blot lige nævne, at vi

medtager kun en løsning pr. person, når

det er vi udtrækker den heldige og dygtige

vinder.

De modtagne løsninger var alle rigtige

og var på nær en enkelt løsning

sendt til os via vor hjemmeside.

Så der er noget, der tyder på, at der

også er rigtig mange læsere til vores

hjemmeside. Den er som udgangspunkt

også altid opdateret og helt up to date

takket være vores flittige og dygtige

webmaster, Frank Andersson.

Vi skal ikke trække spændingen

længere, men her komme med den rigtige

løsning:

Der gik et par turtelduer i strandkanten

langs med næsten smult vande og

med akkompagnement af små bølgeskvulp

under en stjerneklar himmel, da

han begyndte at fortælle om astronomiens

mange facetter – om solsystemet, planeter

og stjerne m.v. Hun så op på ham

og udbrød: "Du taler om måne, måne

har du selv".

Den rigtige udtrukne løsning er indsendt

af:

Mads R. Nielsen, Grundkær 26.

Mads er 10 år, og der skal fra redaktionen

lyde et meget stort til lykke. Vi er

meget stærkt på vej med et påskeæg.

Vinderens navn vil også blive lagt ind

på vores hjemmeside.

Konkurrencen går i sin enkelhed ud

på at færdiggøre sætninger ved hjælp af

to ens ord, der staves ens, men ikke har

samme betydning.

Her er et eksempel, hvor du skal

indsætte to ord, der her i eksemplet er

indrammet i parenteser:

"Kom Petersen med fly? Nej han

(tog) (tog)".

Vi har selvfølgelig også en ny opgave

klar til læserkonkurrencen:

Familien var ude på en rask gåtur, da

en af de voksne trådte ud på kørebanen

for rødt lys. "Du burde som voksen

vide bedre". "Det er til dit eget

_________. ________, det må du ikke

gøre igen, du risikerer at blive kørt

ned", sagde barnebarnet.

Navn:

Adresse:

Hvis Jeg vinder ønsker jeg:

■ Rødvin ■ Hvidvin ■ Rosévin

■ Chokolade

Blandt de rigtige løsninger, der afleveres inden den 25. maj 2003, vil der blive trukket lod om en god flaske vin

efter eget valg (rød-, hvid- eller rosé-vin). En æske chokolade vil også være en mulighed, hvis det skulle være

en af de yngre medlemmer af foreningen. Løsningen offentliggøres i juni udgaven af bladet.

Løsningen afleveres på et stykke papir med navn og adresse eller ved at aflevere talonen med løsningen til et

af bladudvalgets postkasser. Du kan selvfølgelig også afgive løsningen via Internettet på vor - foreningens -

hjemmeside www.baunebakken.dk. Her kan du også, blandt de første se, hvem der har vundet konkurrencen.


DE UDVALGTE

Miljøudvalg

Interesserede kan henvende sig til:

Johnny Stenberg Grundkær 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 42 36

Bladudvalg

Jørgen Møller, Grundkær 18 (e-post: jom@oncable.dk) . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Jens Mølbach, Engkær 4 (e-post: jens.moelbach@ac.dk) . . . . . . . . . . . . . 36 48 02 04

Gert Krogstad-Nielsen, Engkær 25 (e-post:skogstroll@get2net.dk) . . . . . 36 75 39 50

Erik Christiansen, Drivkær 28 (e-post: ech@bordingmail.dk) . . . . . . . . . 36 48 42 66

Frank Andersson, Drivkær 2 (e-post: andersson@oncable.dk) . . . . . . . . . 36 75 00 29

Antenne

Bent Lynggaard Madsen, Bredkær 25(e-post: lyma@mail.dk) . . . . . . . . . 36 75 84 11

P-pladsskilte

Jørgen Møller, Grundkær 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Bomnøglesalg

Jørgen Møller, Grundkær 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Bente Staalø, Grundkær 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 08 54

Entreprenør

Ruben E. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 33 15

Ruben (mobil tlf.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 28 00 84

Træffes man-tor kl. 8-16, fre kl. 8-13

Vedligeholdelsesudvalget

Bente Staalø, Grundkær 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 08 54

Peter Knub, Grundkær 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 48 13 60

Bente Risom, Engkær 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 47 84 60

WWW.BAUNEBAKKEN.DK

15


En ordentlig handel.

Nybolig Helge Kamp

Rødovre Centrum 165

2610 Rødovre

tlf. 3670 8000

Hvidovrevej 104 A

2650 Hvidovre

tlf. 3675 3070

...sammen med Nykredit

Det svære er at fastsætte den pris, som en køber er parat til at betale. Hos Nybolig

er vi i kontakt med virkelig mange købere hvert år. Vi kender det lokale marked –

og specielt rækkehusene i Baunebakken har vi mange forespørgsler på – og opnået

gode salgsresultater med!

Derfor er vi også i stand til at give dig en realistisk salgsvurdering af din bolig og

give et bud på, hvordan man opnår det bedste overskud.

360 Se 360° visning på internettet.

www.nybolig.dk

Nybolig sponsorerer:

www.baunebakken.dk

..sammen med Nykredit

More magazines by this user
Similar magazines