Nr. 2-2006 - Konservative.dk

konservative.dk

Nr. 2-2006 - Konservative.dk

Odense Konservative Avis

Mai Henriksen

– en konservativ ildsjæl

Læs side 4 og 5

VK - regering

- også efter næste valg

Maj 2006 • 13. årgang • nummer 2


Odense Konservative Vælgerforening

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C

Tlf. 66 11 09 09

Åbningstider:

Tirsdag: 10.00 - 13.00

Torsdag: 16.00 - 20.00

e-mail: odense@konservative.dk

Web: odense.konservative.dk

Bestyrelsen

Formand: John Wozny, tlf. 66 18 23 90 / 29 43 81

39, e-mail wozny@nal-net.dk

Næstformand: Carsten Østerbye, tlf. 65 96 32 25,

e-mail carsten.d@sol.dk

Kasserer: Anna Langkilde Møller, tlf. 66 16 48 88 /

20 86 19 55, e-mail anna@langkilde.dk

Sekretær: Søren Mølgård, tlf. 66 19 04 61,

e-mail sm@galnet.dk

Anders Hansen, tlf. 21 67 45 81, e-mail

andershansen80@hotmail.com

Hanne Askou, tlf. 20 73 43 05, e-mail

hanneaskou@hotmail.com

Louis D. Jensen, tlf. 65 91 11 24, ldj@depping.dk

Marianne Demant, tlf. 66 13 15 54

e-mail md@krarupadvokater.dk

Peter Allesø Rasmussen, tlf. 65 95 50 42,

e-mail par@abos.dk

Peter Teusch, tlf. 66 12 75 73, peterteusch@galnet.dk

Rune Kallager, tlf. 26 83 12 55, rune@kallager.dk

Tine Buch, tlf. 26 84 59 22, tine_buch@hotmail.com

Kredsforeninger

1. kreds

Søren Mølgård, tlf. 66 19 04 61,

e-mail sm@galnet.dk

2. kreds

Peter Allesø Rasmussen, tlf. 65 95 50 42,

e-mail par@abos.dk

3. kreds

Marianne Demant, tlf. 66 13 15 54,

e-mail md@krarupadvokater.dk

Lokalforeninger

Odense Øst (1. kreds)

Hanne Askou, tlf. 20 73 43 05,

e-mail hanneaskou@hotmail.com

Fjordager (1. kreds)

Jan Skovgaard Simonsen, tlf. 66 10 94 82

e-mail ibsimon@get2net.dk

Odense Centrum Vest (2. kreds)

Preben Petersen, tlf. 40 37 23 22,

e-mail ikt-lfrs@hjv.dk

Paarup (2. kreds)

Rune Kallager, tlf. 26 83 12 55, rune@kallager.dk

Næsby (2. kreds)

Jørgen Fossar Madsen, tlf. 66 18 87 08,

e-mail jfm@os.dk

Korup-Ubberud (2. kreds)

Peter Wich, tlf. 65 96 76 18,

e-mail prima@primalift.dk.

Odense Syd (3. kreds)

Erling Hansen, tlf. 66 17 53 51,

e-mail jeh@dsa-net.dk

Stenløse-Fangel (3. kreds)

Carsten Østerbye, tlf. 65 96 32 25,

e-mail carsten.d@sol.dk

Brændekilde-Bellinge (3. kreds)

Bent Yde, tlf. 65 96 33 63, e-mail bent.yde@adr.dk

Byrådsmedlemmer

Borgmester Jan Boye, tlf. 66 15 27 00 /

20 40 29 12, e-mail janboye@odense.dk

Gruppeformand Børge Wagner, tlf. 65 96 07 45,

e-mail wagner@odense.dk

Politisk ordfører Vivi Kier, tlf. 66 17 65 32, fax 66 17

65 52 mobil 20 68 45 09, e-mail vk@odense.dk

Ahmed Bozo, tlf. 65 93 22 79 mobil 27 36 54 25,

e-mail jenanbozo@odense.dk

Helge Pasfall, tlf. 66 10 96 70,

e-mail helgepasfall@odense.dk

Karsten Kjærby, tlf. 65 90 41 25 mobil 29 23 08 01,

e-mail kkc@odense.dk

Lars Havelund, tlf. 66 19 06 65, fax 66 13 19 52

mobil 20 66 27 10, e-mail havelund@odense.dk

Mai Henriksen, tlf. 65 90 35 95 mobil 20 61 45 95,

e-mail mai@odense.dk

Merete Østerbye, tlf. 65 96 32 25 / 20 99 27 56,

fax 63 96 00 80, mgo@odense.dk

Poul W. Falck, tlf. 65 94 33 16 mobil 22 40 25 00

e-mail pwf@odense.dk

Steen Møller, tlf. 66 16 48 88 mobil 25 70 66 03

e-mail sm@odense.dk

Folketingskandidater

1. kreds Søren Salling, tlf. 66 15 46 72 / 25 39 99 69

e-mail salling@fyns-amt.dk

2. kreds Vivi Kier, tlf. 66 17 65 32 / 20 68 45 09

e-mail vivi@vivikier.dk, www.vivikier.dk

3. kreds Bendt Bendtsen, MF, tlf. 33 92 33 50

e-mail min@oem.dk.

Ungdomsorganisationer

Konservativ Ungdom i Odense, Filosofhaven 42,

2. sal, 5000 Odense C, tlf/fax 66 14 59 95, e-mail

odense@ku-fyn.dk. www.ku-fyn.dk/odense

Formand: Anders Hansen, tlf. 21 67 45 81, e-mail

andershansen80@hotmail.com

Kasserer: Niels Hansen, tlf. 51 92 92 80

e-mail niels@hanzen.dk.

Konservative Studerende i Odense,

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C,

tlf/fax 66 14 59 95,

e-mail odense@dks.dk. www.dks.dk/odense

Formand: Tine Buch, tlf. 26 84 59 22,

e-mail tine_buch@hotmail.com

Kasserer: Louise Broe, tlf. 23 71 64 43

Odense Konservative Avis

E-mail oka@galnet.dk.

Partiets hovedbestyrelse - medlemmer fra Odense

Bendt Bendtsen - partiformand

Søren Møller - FOF-formand

John Wozny - valgt af amtsorganisationen på Fyn

Jan Boye - valgt af partiets kommunalorganisation

Anne Marie Lei - landsformand for DKS

Amtsorganisationen - fyn.konservative.dk

Amtsformand: Søren Chr. Jensen, tlf. 64 72 31 55

e-mail thujagaard@privat.dk.

Konservativ Ungdom på Fyn - www.ku-fyn.dk

Distriktsformand: Simon Birch, Mobil 60 15 60 61,

e-mail sb@safnet.dk

Hovedkontoret

Det Konservative Folkeparti

Nyhavn 4, 1051 København K

Tlf. 33 13 41 40, fax 33 93 37 73

E-mail info@konservative.dk, www.konservative.dk

Udgives af: Odense Konservative Vælgerforening, Filosofhaven 42, 2. sal,

5000 Odense C. Tlf/fax 66110909. E-mail Odense@konservative.dk

Internet: www.odense.konservative.dk

Økonomi: Rune Kallager, tlf. 26831255 / Anna Langkilde, tlf. 66164888

Fotos: Johnny B. Iversen (hvor intet andet er angivet)

Næste nummer forventes udgivet September 2006 og deadline hertil er 18. august.

Artikler mv. til Odense Konservative Avis kan sendes på e-mail oka@galnet.dk.

eller til Søren Mølgård, Drewsensvej 5, 3. th, 5000 Odense C. Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte i indsendte artikler.

Forsidebilledet: Johnny Iversen.

Odense Konservative Avis udsendes til alle medlemmer af Odense Konservative Vælgerforening,

Odense KU og Odense KS, samt en række andre konservative.

Hanne Ibsen

hanneibsen@hotmail.com

Preben Petersen

ppodense@mail.dk

John Wozny

wozny@nal-net.dk

Niels J. Langkilde

nielsj@langkilde.dk

Ansvarshavende

Redaktør

N. C. Larsen

ncl@privat.tele.dk

Tlf. 66 17 29 10

Leder!

Redaktion

Johnny Iversen

jbi@oncable.dk

Redaktionssekretær

Søren Mølgård

sm@galnet.dk

Tlf. 22 59 06 41

Merete Østerbye

mgo@odense.dk

Af

N. C. Larsen

Når vælgerforeningens medlemmer

modtager dette nummer af ”Odense

Konservative Avis”, er der gået et

halvt år, siden kommunevalget gjorde

ende på de alt for mange års socialdemokratiske

styre her i Odense.

Samtidig kan vi konstatere, at Jan

Boyes første 100 dage som borgmester

er forløbet ganske som forventet,

altså uden problemer. Som det

må være bekendt, er det nye byråd

startet på basis af det gamle byråds

budget, hvorfor mulighederne for nye

tiltag er begrænsede, men det synes

som om, at det nødvendige samarbejde

med den nyetablerede opposition

fungerer ganske godt - efter

overståede startvanskeligheder om

”socialt samvær”.

At der netop på det seneste er blevet

rettet urimelige angreb på Jan Boye af

et enkelt medlem af den socialdemokratiske

gruppe må tilskrives, at alle

frustationerne ovenpå valgnederlaget

endnu ikke er overvundet. I nærværende

blad vil man blandt andet

kunne læse om de spændende planer

for en ny erhvervspolitik, Jan Boye

netop har sat i søen.

N. C. Larsen er ansvarshavende redaktør

Opsætning

og layout

Rune Kallager

rune@kallager.dk

Tlf. 26 83 12 55

Lars Havelund

havelund@indbakke.dk


Formandsordet...

Af

John Wozny

Så kører den igen - den socialdemokratiske

læserbrevsmaskine.

Denne gang med en nedgøring af

Jan Boye som eneste formål. Jeg

kan forstå, at de trofaste læserbrevsskribenter

havde forventet,

at Jan Boye skulle kunne vende

byens udvikling på ganske få måneder.

En øvelse, som det i årtier

ikke lykkedes for Socialdemokraterne

at gennemføre. Helt ærligt

tror jeg ikke, det er fordi Socialdemokraterne

ikke forstår, at denne

udvikling kun kan ske ved en

målrettet indsats over en lang periode.

Nej - jeg ser denne kampagne

som en fortsættelse af

strategien fra valgkampen, hvor

det alene drejede sig om at nedgøre

Jan Boyes person og kvalifikationer.

Hvorfor Socialdemokraterne

fortsætter denne taktik er

for mig ganske uforståeligt. Det

lykkedes som bekendt ikke i valgkampen,

og det vil det heller ikke

denne gang. Byens borgere er

heldigvis i stand til selv at vurdere

Jan Boye og hans kvalifikationer

og lader sig ikke påvirke af

en lille gruppe socialdemokraters

perfide angreb og postulater i diverse

læserbreve.

Jeg håber, Socialdemokraterne

snart vil ryste bitterheden over

valgnederlaget af sig og følge

deres egen formand og tidligere

borgmesters opfordring til et

konstruktivt samarbejde. Skal der

skabes dynamik og vækst i Odense

med et rådmandsstyre, kan

det kun ske ved et bredt, tillidsfuldt

og konstruktivt samarbejde.

Jan Boye har lagt op til et sådant

samarbejde. Så lad os håbe, at

Socialdemokraterne tager hand-

3

sken op, så vi sammen kan skabe

den fremgang i Odense, som vi

alle ønsker og byen fortjener.

På det organisatoriske plan er generalforsamlingerne

i alle led nu

overstået, og jeg vil her benytte

lejligheden til at ønske alle nyvalgte

velkommen i det politiske

arbejde og samtidig sige tak

for indsatsen til alle, der af den

ene eller anden årsag er stoppet

i bestyrelsesarbejdet. I den nærmeste

fremtid skal der træffes

store og vidtgående beslutninger

omkring den fremtidige struktur,

og om hvordan vi skal agere

under denne i Odense. Jeg vil

på det kraftigste opfordre alle til

at møde op på medlemsmødet

den 9. maj (omtalt andet steds

i bladet), så vi sammen kan finde

frem til den organisation, som

bedst kan varetage de mange opgaver

og giver den største opbakning

til vore valgte politikere både

lokalt, regionalt og på landsplan.


Mai Henriksen – en kons

Mai Henriksen er en ung politiker,

der brænder for den konservative

sag. Både på studiet og i byrådet

arbejder hun med politik - men sørger

også for at få tid til venner, familie

og fritidsinteresser. Odense

Konservative Avis har snakket med

Mai om hendes politiske grundholdning,

hendes arbejdsområder i

byrådet og hendes interesser uden

for politik.

Af Hanne Ibsen

Da Mai Henriksen i november blev

valgt i byrådet, var det en mangeårig

drøm, der gik i opfyldelse.

Mai har været aktiv i politik siden

2000, hvor hun meldte sig

ind i Konservativ Ungdom, og ikke

mindst valget i 2001 lagde grundlaget

til drømmen om en poli-

tisk karriere. I 2005 blev Mai valgt

i Odense Byråd med over 500

stemmer.

Integration og flere i arbejde

Mai sidder nu i arbejdsmarkeds- og

socialudvalget. Her arbejder hun

bl.a. med et af sine store interesseområder,

integration: ”Det er vigtigt

for mig, at vi gør en indsats på

dette område; det er særligt vigtigt

at få flere indvandrere i arbejde

og derved integrere dem i samfundet.”

Som eksempel på et tiltag,

der skal medvirke til dette, nævner

Mai særlige kurser for kvinder, hvor

de lærer alt lige fra principperne

om retsstater og demokrati til at

køre i bus og læse avis. Yderligere

pointerer hun vigtigheden i at sikre,

at de unge indvandrere kommer

i uddannelse: ”Det er blandt andet

4

vigtigt at fokusere på seriøs studievejledning

og solid danskundervisning.

Derudover er det en god ide

at oprette lektieværksteder, hvor

de unge, der ikke kan få hjælp til

lektierne derhjemme, kan komme”.

Mai mener, at kommunen skal gå

foran med et godt eksempel og ansætte

flere med indvandrerbaggrund.

Det er vigtigt, at kommunen

lever op til egne mål på området

og viser sig som forbillede.

Generelt er det betydningsfuldt for

Mai, at flere kvitter kontanthjælpen

og kommer i arbejde. På dette

område skal Odense stramme

sig an. Der skal ansættes flere jobkonsulenter,

der kan sørge for, at

den negative tendens vendes. Det

er vigtigt, at flere kommer i arbejde,

fordi der på sigt kommer til at

mangle arbejdskraft.

Odense i vækst

Blandt andre af Mais politiske fokusområder

for Odense er byudviklingen.

Odense skal være en

by, hvor virksomheder har lyst til

at slå sig ned, bl.a. fordi flere virksomheder

betyder mere vækst og

bedre service. I denne forbindelse

skal kommunen være mere serviceminded.

De Konservative ønsker

at oprette en samlet instans,

hvor iværksættere kan henvende

sig med alle spørgsmål i stedet for

at blive kastebold mellem kommunens

forvaltninger. Mai glæder sig

til, at dette bliver sat i værk.

En hverdag med politik

Når Mai ikke beskæftiger sig med

byrådsarbejdet, har hun alligevel

med politik at gøre. Til daglig læser

hun nemlig statskundskab på

Syddansk Universitet: ”Mit studie

er godt foreneligt med det politiske

arbejde, da jeg kan se sagerne

fra to vinkler. Yderligere kender

jeg mange koncepter og begreber

fra den politiske verden i forvejen,”

fortæller Mai. Denne viden

giver Mai en fordel frem for andre

med helt andre og ikke så politiskorienterede

baggrunde. På studiet

er det også en fordel at være politi-


ervativ ildsjæl

ker og have en indsigt i realpolitik,

bl.a. i forbindelse med eksamensopgaver.

Udover studiet og byrådet

har Mai også et job som instruktor

i almen statskundskab, hvor

hun underviser 1. års studerende.

Så politik er der nok af, men Mai

brænder for sagen og ikke mindst

for konservatismen.

Foto: Rasmus Flindt

Hverdagen indeholder

dog

også

andet end politik.

Mai er for

nylig begyndt i

motionscenter,

hvor hun er

meget optaget

af styrketræning,

spinning

og aerobic.

Her er hun

godt i gang

med at opfylde

sit nytårsforsæt

om at

komme i bedre

form. Derudover

holder

hun af at være

sammen

med familie

og venner og

ikke mindst at

gå lange ture

med hunden

Carlo.

Ideologi er ikke noget bras

Mai bliver ivrig, når samtalen falder

på konservatisme: ”Et af mine

store politiske forbilleder er Poul

Schlüter, som jeg i mange henseender

deler holdninger med. Jeg er

dog ikke enig i Schlüters udtalelse

om, at ideologi er noget bras. Jeg

mener, at det er sundt at have forskellige

politiske grundholdninger

at diskutere udfra.” Denne holdning

gør sig ikke mindst gældende

i Mais udvalg, hvor hun mener,

at ideologierne har meget at sige,

bl.a. når der diskuteres arbejdsmarkedspolitik

og flere i beskæftigelse.

Mai er konservativ, fordi

konservatismen indebærer et sam-

fund i balance: ”Jeg kan godt lide

tankegangen om at anerkende

og imødekomme dem,

der kan og hjælpe dem, der ikke

kan. Samtidig betyder konservatismen,

at man ønsker at

bevare de gode ting i samfundet;

det gælder om ikke at rive

noget op med rod, før man har

plantet noget nyt.” Mai betragter

sig selv som socialkonservativ

”a la Connie Hedegaard”,

og derfor betyder fællesskabet

også meget for hende; som

hun siger: ”Det giver ikke mening

at stå alene på en øde ø

og råbe frihed.”

Behov for at engagere sig

Som politiker lægger Mai vægt

på kvaliteter som ærlighed og

evnen til at lytte. Derudover

mener hun, at det er vigtigt at

beholde begge ben på jorden.

Personligt mener hun at have

visse fordele ved at være startet

tidligt i politik. KU har for

Mai bl.a. givet evnen til at forhandle

og forstå det taktiske

spil, hvilket hun mener, er vigtigt

for at blive en god politiker.

Hvad den politiske fremtid byder

for Mai er ikke til at sige.

Hun har behov for at være

engageret i politik, så længe

der er politikere, der mener ”at

hvad ikke alle kan lære, skal

ingen lære.” På spørgsmålet

om hvad fremtiden bringer,

svarer Mai: ”Jeg afviser ikke at

kunne tænke mig at stille op til

Folketinget på sigt, men nu vil

jeg først lære byrådsarbejdet

at kende og koncentrere mig

om at føre politik i Odense”.

Dette var det andet i en række

af portrætinterviews med den

nye konservative byrådsgruppe.

I næste nummer kan man

møde et andet nyt medlem,

Poul Falck. (red.)

5


Ny vækststrategi i Odense

Af Jan Boye, borgmester

Torsdag den 20. april lød startskuddet

for Odense Kommunes

nye initiativ til udarbejdelse af en

erhvervs- og vækstpolitik. Omkring

75 mennesker fra byens

erhvervsliv, kulturliv og uddannelsesinstitutioner

havde sat hinanden

stævne for at tage de første

skridt på vejen mod en samlet,

fremsynet og ambitiøs indsats for

at øge væksten og antallet af arbejdspladser

i Odense.

Det har været et af mine vigtigste

fokusområder, siden jeg den 2. januar

indledte mit arbejde og mit

embede som borgmester i Odense.

På forhånd havde jeg tilkendegivet,

at indsatsen for erhvervslivet

ville være en blandt flere

hovedopgaver for mig. Vi har jo

længe anet, at Odense ikke til fulde

udnytter det potentiale, byen

har. Her tænker jeg f.eks. på byens

centrale placering i landet, på

byens status som klart største by i

den syddanske region og på byens

status som uddannelsesby.

Det står nu klart, hvordan situationen

for Odense er, og hvilke udfordringer,

vi står over for. Et udredningsarbejde,

vi har igangsat forud

for mødet 20. april, har nemlig

dokumenteret, i hvilket omfang

byen er sejlet agterud i forhold til

de førende regioner i Danmark.

Beklageligvis er det ikke kun Københvan

og Århus, der ligger foran

os på vigtige pejlemærker som

den gennemsnlitlige erhvervsindkomst

og erhvervsfrekvensen.

Mange andre regioner, som f.eks

Ringkøbing, Horsens og Viborg ligger

foran Odense på disse og andre

områder som f.eks udviklingen i

produktiviteten.

Det skal vi have ændret på, og det

er derfor, vi i Økonomiudvalget har

besluttet at igangsætte processen.

Vi vil have Odense op blandt

de bedste - ét af de byområder

(Odense og opland), der er med til

at trække landsgennesmsnittet

op på vigtige og positive faktorer.

Det er for tidligt nu at foregribe,

hvad det arbejde, vi netop

har indledt, skal resultere i, men

vi kan godt allerede nu være

sikre på, at der er i hvert fald

fire overordnede faktorer, der vil

præge tilrettelæggelsen af en

ny erhvervs- og vækstpolitik, og

det er de såkaldte “vækstdrivere”.

Disse motorer for vækst har

i mange sammenhænge nationalt

og internationalt vist sig

at være til stede, når en region

vokser økonomisk:

Det drejer sig for det første om IKT

- informations- og kommunikationsteknologi

- som skal udbredes

i produktionen og i arbejdslivet i

endnu højere grad, end det benyttes

i dag.

Det er uddannelsesniveauet, som

ikke er højt nok i Odense eller i

den syddanske region for den sags

skyld. Endnu flere skal have en uddannelse,

og endnu flere skal have

en høj uddannelse. Jeg ser frem til

et forøget samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner

og erhvervslivet

om ikke mindst denne del -

ved fælles dialog og indsats skal

vi skabe de bedste rammer for uddannelse

og for, at der er gode og

fremtidsorientrede arbejdspladser

til de unge, når de er færdiguddannede.

Og til de lidt ældre, der vælger

at omskole sig.

Vi skal som det tredje element

have flere iværksættere, og især

6

vækstiværksættere, for der er faktisk

mange, der starter en virksomhed

i Odense

- det står knap så

godt til for de små

virksomheder, når

de begynder at vokse

og skal ansætte

medarbejdere. Det

skal vi blive bedre

til.

Endeligt skal vi

være innovative.

Det ord lyder hver

gang, der tales om

globalisering og tilpasning

til den internationalekonkurrence,

og det er

fordi, det er helt afgørende,

at vi er

blandt de bedste i

verden til at være

nytænkende, nyskabende

og til at sikre,

at produktionen tilfører

en høj værditilvækst

til det enkelte

produkt. Hvis vi

ikke kan det, vil varen

blive produceret

i lavtlønslande.

Så vi kender godt udfordringerne,

og vi ved også, hvad vi skal satse

på på det overordnede plan - hvad,

vi endnu ikke ved, er, hvordan vi

gør det bedst muligt og helt konkret

for Odense. Det ved vi til gengæld

forhåbentligt meget mere

om, når vi er kommet længere

med processen og arbejdet med

erhvervs- og vækstpolitikken. Jeg

forventer mig meget af dette initiativ,

ikke mindst efter opstartmødet

20. april, hvor jeg kunne

fornemme et meget stort engagement

og en optimisme, der lover

rigtig godt for fremtiden.

Jeg er glad for, at jeg som borgmester

i Odense har kunnet indlede

dette forløb med et forhåbentligt

meget lovende udviklingspotentiale

og et godt resultat for byen og

dens borgere.


VK - regering

Af Bendt Bendtsen, formand for

Det Konservative Folkeparti

Det er kun få uger siden, at den

radikale leder så sig nødsaget til

at skrive et såkaldt frihedsbrev til

Socialdemokraterne. Nu vil De Radikale

ikke længere automatisk pege

på Helle Thorning Schmidt som

statsminister, men derimod stå frit

til også at kunne indgå i en VKRregering.

Og skal man forstå frihedsbrevet

korrekt, skal en sådan

regering vist helst have Marianne

Jelved som statsminister. Nu er

der længe til jul. Men selv om vi så

stod på tærsklen til den store højtid,

er Marianne Jelved vist langt

ude i afdelingen for ønsketænkning.

Det er da også værd at lægge

mærke til, at den såkaldte løsrivelse

fra Socialdemokraterne ikke

kommer fra Jelveds hjerte. Hun har

stået med et internt problem i sin

folketingsgruppe, hvor to fløje har

trukket i hver sin retning. Jelveds

egen position er velkendt. Hun

hælder mod Socialdemokraterne.

Hun har ikke glemt sit tætte parløb

gennem 9 år med Mogens Lykketoft.

Men over for det står mere

progressive radikale, som Naser

Khader, der gerne vil samarbejde

med VK om udlændingepolitikken

og åbenbart ser sig selv som integrationsminister.

Det Konservative Folkeparti har en

klar holdning til Det Radikale Venstre,

lige som vi har det til alle andre

partier i Folketinget. Vi konservative

samarbejder med alle

partier, der rækker hånden ud efter

samarbejde. Vi mener det faktisk

alvorligt, når vi taler om borgerlige

stemmer, der arbejder.

Men jeg kan imidlertid ikke få øje

på nogen fremstrakt hånd fra Marianne

Jelveds side. Måske den er

skjult bag hendes håndtaske? Men

i hvert fald står det klart, at Marianne

Jelved forestiller sig, at et

samarbejde skal foregå på de radikales

præmisser. Hun forlanger,

at VK-regeringen skal opgive sin

stramme kurs på udlændinge- og

retsområdet samt på skoleområdet.

Derudover vil hun have os til

at hæve skatten på ejerboliger, li-

- også efter næste valg

ge som det er velkendt, at De Radikale

vil have os til at ændre det

meste af vores udenrigspolitik. Lad

mig sige det klart. Den galej hopper

Det Konservative Folkeparti under

ingen omstændigheder på. For

VK regeringen er der tale om helt

centrale områder, hvor vi hele vejen

igennem har haft folkelig opbakning

til at gennemføre vores

politik. Det er en politik, som vi har

gennemført med Dansk Folkeparti.

Det er et samarbejde vi har været

tilfreds med. Jo - der har også været

skærmydsler, men vi er to selvstændige

partier med hver sin politik.

Og sådan er livet. Mens De

Radikale vil vælte regeringen, er

Dansk Folkeparti regeringens parlamentariske

grundlag. Med hen-

7

syn til De Radikale så bliver der ikke

tale om at skrue tiden tilbage. I

givert fald skulle vi tilbage til en tid

med en slap udlændinge- og retspolitik,

dårligt skolevæsen og hvor

husejerne aldrig kunne få en rolig

nattesøvn af frygt for at nye rudekuverter

skulle droppe ind gennem

brevsprækken.

Derfor kan jeg roligt sige, at der ikke

bliver nogen VKR-regering efter

næste valg. For mig at se, er

det i øvrigt ingen nyhed. Det samme

sagde jeg nemlig forud for valget

i februar sidste år. En stemme

på Det Radikale Venstre er og bliver

en stemme på Socialdemokraterne.

Foto: Miklos Szabo photography


Nu sker der noget i O

Efter borgmesterskiftet er der for

alvor mange, der har lyst til at investere

i byen. Vi kan i de kommende

år se frem til nye spændende

byområder på bl.a. havnen og

på den tidligere slagterigrund. Byrådsmedlem

Steen Møller fortæller

her om, hvad der sker på havnen

og den tidligere slagterigrund.

Af Steen Møller, medlem af By- og

Kulturudvalget

Havnen

Odense bliver ofte kritiseret for, at

man ikke har en samlet havneplan,

men det passer nu ikke. Om havnen

så ender med at se ud præcis

som byomdannelsesplanen beskriver

det, er så mere tvivlsomt. For

hvert delområde laves der nu opdaterede

planer, der naturligvis også

inddrager de ønsker, som køberne

af havnearealerne har - men

uden at sætte helheden over styr.

Odense er også blevet kritiseret

for, at man ikke noget tidligere

har udnyttet potentialerne på havnen.

Mens en række andre kystbyer

for længst har etableret spændende

bolig- og erhvervsområder

på deres havnearealer, har det knebet

mere for Odense at få spaden i

jorden. Det skal vi udnytte til noget

positivt, blandt andet ved at lære

af erfaringerne fra andre steder

– både her på øen, i andre dele af

landet og i udlandet. Af sidstnævnte

er Odense aktiv i et netværk af

8

Her kan du læse mere:

www.odense.dk

europæiske havnebyer, Waterfront

Communities.

Helheden kommer bl.a. fra det

samarbejde og erfaringerne andre

steder. Det betyder, at vi ikke

vil opleve ensformige kedelige hotel-

og erhvervsbyggerier som i København,

men i stedet vil skabe en

god blanding af erhverv, bolig og

kultur. Vi sikrer på den måde, at

der både om dagen, aftenen og i

weekenderne er liv på havnen. Det

betyder også, at Odenses borgere

skal sikres adgang til havnearealerne,

blandt andet ved at man kan

bevæge sig rundt langs havnekanten

– hele vejen. Havnen skal nemlig

ikke kun være for de, der bor og

arbejder der, men for hele byen.

I midten af maj indvies den nye

havneplads med en stor kulturfestival,

hvor alle byens indbyggere

har mulighed for at møde op og få

syn for sagen.

Havnefestival 19.-

20. maj – læs mere på

www.odense.dk

Slagterigrunden

Området nord for Kongensgade, et

gabende tomt Vesterport-byggeri

og et svineslagteri med hvad deraf

følger af lugt og trafikproblemer

har længe umuliggjort en fornuftig

bymidteudvikling mod nord, og ikke

mindst den naturlige forbindelse

ned mod havnen. Nu sker der

noget!

På et møde med borgmesteren

fremlagde Frederiksbjerg Ejendomme

og Lillebælt Gruppen deres

spændende planer for slagterigrunden,

som de sikrede sig før slagteriet

lukkede ned i februar. Et indkøbscenter

og to boligtårne skal

åbne udviklingen af bymidten.

Der er ingen tvivl om, at dette byggeri

vil gøre hele området utrolig

attraktivt, og derfor er det da heller


dense

ikke overraskende, at både DSB’s

Godsbaneareal syd for slagterigrunden

og Vesterport på den modsatte

side af Rugårdsvej er blevet bragt

i spil.

Set fra byens side er det ønskeligt

med en samlet plan for dette

område, så vi får skabt et sammenhængende

og indbydende nyt

bymidteområde. Storcentre i bymidten

har man set med utrolig

stor succes – herhjemme bl.a. i Århus

og på Frederiksberg. Et indkøbscenter

nord for Kongensgade

vil styrke hele Odense, men naturligvis

ikke mindst bymidten. Det

vil i øvrigt være oplagt, at lade trafikken

til Rugårdsvej og havnen gå

nord om de nye byggerier, så man

kunne få en spændende pladsdannelse

nord for den nuværende Kongensgade.

Og mens vi er ved bymidten, så

har vi påbegyndt en spændende

diskussion om byens p-forhold. Fra

konservativ side ønsker vi, at bilerne

stadig skal have adgang til by-

midten, men vi ønsker, at de parkerede

biler kommer ned under

jorden. Parkeringspladser skæmmer

bymidten, og derfor er det oplagt,

at vi i forbindelse med de

mange nybyggerier, Odense ople-

9

ver i de kommende år, benytter lejligheden

til – ikke at bygge parkeringshuse

i højden, men vælger

den bedste løsning – nemlig at få

dem væk fra overfladen og ned under

jorden.

Odense Øst inviterer til foredrag onsdag den 31. maj, kl. 19.30 i vælgerforeningens lokaler med professor, dr. phil.

David Favrholdt, der vil fortælle om ”Islam og integrationsproblemer.” Der vil være mulighed for spørgsmål og debat.

David Favrholdt har været professor ved Center for Filosofi, Syddansk Universitet, Odense, siden dets start i 1966.

Han er forfatter til en række bøger om filosofi, kunst, fysik m.m. Senest (november 2005) har han udgivet bogen

”Spaltningen” om Nazi-Tysklands forsøg på at udvikle en atombombe, og om konflikten mellem Heisenberg og Bohr.

Han er en flittig foredragsholder, bl.a. på landets Folkeuniversiteter og har en stor viden om religioner og forskellige

kulturer i verden.

Dette er en enestående mulighed for at få mere at vide om baggrunden for nogle af de problemer og udfordringer vi

har i det internationale samfund, af en ekspert på området. Vi håber at se rigtig mange!

Læs mere om David Favrholdt på: http://www.humaniora.sdu.dk/nywebX/inc/show.php?full=118

Arrangementet er gratis og åbent for alle medlemmer af Konservative, men man må gerne tilmelde sig hos formanden på

hanneaskou@hotmail.com eller tlf. 20734305


Odense Konservative Vælgerforening inviterer til

medlemsmøde tirsdag den 9. maj 2006, kl. 19.00 om

Fremtidens Partistruktur

Kære medlem,

I forlængelse af kommunalreformen forventer Det Konservative Folkeparti at kunne vedtage en ny partistruktur på

landsrådet til efteråret.

Et gennemarbejdet forslag til en ny struktur, som netop har været til høring i hele partiorganisationen, skal debatteres

på et formandsmøde, som finder sted lørdag den 29. april. Efterfølgende går en ny høringsfase i gang, hvor alle partiets

medlemmer/tillidsfolk igen har mulighed for at deltage.

Bestyrelsen for Odense Konservative Vælgerforening vil gerne ruste tillidsfolk og medlemmer endnu bedre til at kunne

deltage i debatten, og derfor har vi inviteret byrådsmedlem Steen Møller til at komme og fortælle nærmere om strukturarbejdet.

Steen er i det civile liv afdelingsleder på partiets hovedkontor i Nyhavn og har fungeret som sekretær for

partiets strukturudvalg. Han har dermed et indgående kendskab til udvalgets arbejde. På mødet vil Steen Møller løfte

sløret for, hvad det er for et billede, der tegner sig – herunder de mulige konsekvenser af den nye partistruktur for os her i

Odense. Vi håber derfor, at rigtig mange medlemmer vil møde frem og give deres mening til kende og stille de ”frække”

spørgsmål, så vi alle kan blive meget klogere på strukturen.

Mødet foregår i Vælgerforeningens lokaler, Filosofhaven 42, 2., 5000 Odense C.

Vi glæder os til at se dig!

Mange hilsner fra

John Wozny

Vælgerforeningsformand

EN AFTEN OM:

IVÆRKSÆTTERI OG INNOVATION

I DEN SYDDANSKE REGION

Forskning, iværksætteri og innovation er “modeord” i dansk politik i dag. Men er det også mere end ord? Hvad gøres

der konkret for at fremme erhvervsudviklingen - specielt for iværksættere - i den syddanske region. Vi sætter nu en

aften af til at fi nde ud af det, og kan derfor invitere alle medlemmer af De Konservative i Odense til møde og debat

om dette emne.

TIRSDAG DEN 16. MAJ KL. 19-21

Vi indleder med foredrag, og spørgsmål til innovationskonsulent SØREN JENSEN fra Syddansk Innovation,

som eksisterer med det formål at investere i gode idéer og hjælpe iværksættere i gang.

Herefter er der oplæg ved medlem af amts- og regionsrådet samt folketingskandidat i Odense, SØREN

SALLING, som vil komme med det politiske bud på erhvervsudviklingen i region Syddanmark.

ARRANGEMENTET FOREGÅR I FORSKERPARKEN I ODENSE

- Så der er også mulighed for at få set Forskerparkens fl otte lokaler, hvis ikke man har været dér før

Mødet er arrangeret af De Konservative i Odense 1. kreds - men alle er naturligvis velkomne. Gerne tilmelding - ikke nødvendig, men gerne så

vi har en lille idé om, hvor mange der kommer - til formanden, Søren Mølgård på tlf. 22 59 06 41 eller mail sm@galnet.dk

10


Det har givet respekt!

Ved valget til den nye Region Syddanmark

i november 2005 bragede

den odenseanske spidskandidat

Søren Salling ind i regionsrådet

med mere end 5.000 personlige

stemmer. Et resultat, som affødte

stor respekt bredt i det politiske

landskab. Vi fangede Søren Salling

på en mobiltelefon på vej mod sit

lægejob i Esbjerg en morgen i april

til en snak om perspektiverne af

det flotte valg.

Af Søren Mølgård

”Søren Salling, du fik ved valget til

regionsrådet over 5.000 personlige

stemmer. Til valget til amtsrådet i

2000 fik du godt 300, det er jo en

stor fremgang. Hvordan har de to

valgkampe været forskellige?”

”Ved valget i 2000 var jeg ny kandidat,

der ikke tidligere havde været

opstillet, og det var hovedsageligt

pga. af KU og KS, at jeg blev

valgt i amtsrådet, da de bakkede

mig op gennem hele valgkampen

og kunne hjælpe med den enorme

viden omkring valgkampe, som der

findes i de to foreninger. Samtidig

var det kun på grund af Jan Boyes

fantastiske valg, at vi fik de mandater

vi gjorde.

Dette valg var anderledes. Denne

gang havde jeg fortsat opbakning

fra KU og KS, men ud over dette

også fra Odense Konservative Vælgerforening.

Dette gav et ordentligt

fundament for at godt valg, og

da der samtidig var stor velvilje fra

alle byrådskandidaterne til at hjælpe

med at uddele mit valgmateriale

samt stor støtte fra Jan Boye i

annoncer, blev det til rigtig mange

stemmer. En ting er dog valgkamp,

en anden er personen bag, og jeg

har en klar fornemmelse af, at mit


navn efterhånden er tilstrækkelig

kendt til, at det har en vis genkendelseseffekt.”

”Hvad betyder de mange stemmer

for dig?”

”Med så mange vælgere, der aktivt

har valgt at sætte deres kryds

ud for mit navn, føler jeg et enormt

ansvar og naturligvis også en stor

glæde og stolthed. Det er også oplagt,

at det i forhold til de øvrige

medlemmer af regionsrådet aftvinger

en vis respekt, som kan bruges

i udvalgsarbejdet. På den anden

side gør de mange stemmer faktisk

ikke den store forskel, simpelthen

fordi politikken jo er den samme

uanset hvor mange, der har

valgt at stemme på mig.”

”De Konservative fik 6 mandater i

regionsrådet, men i konstitueringen

blev vi sat uden for indflydelse. Mit

spørgsmål er ganske kort: Hvorfor?”

”I forløbet op til valgaftenen forestiller

man sig en masse scenarier.

Det kunne f.eks. være et samarbejde

med Venstre.

Vi gik til

forhandlingerne

med den holdning,

at det som

11

udgangspunkt måtte være et VK

samarbejde, der skulle være omdrejningspunktet.

På valgaftenen blev det dog relativt

hurtigt klart, at Venstre og Socialdemokraterne

allerede havde

talt sammen, og at Socialdemokraterne

ville stille sig tilfreds med

formandsposten i et par midlertidige

udvalg mod at Venstre til gengæld

fik formandsposten i regionsrådet.

Dette lod Venstre sig friste

af og fik hurtigt sat en underskrift

på en konstituringsaftale. Vi havde

næppe været ligeså nemme at stille

tilfredse.”

”Efterfølgende er der blevet fordelt

en række andre poster i de forskellige

bestyrelser. De poster er ikke

kommet vores parti til gode. Har

de andre partier set sig sure på den

konservative gruppe i regionsrådet?”

”Da vi ikke er med i konstitueringsaftalen,

har vi frie hænder til at tillade

os et helikopterperspektiv i

alle de sager, vi får forelagt. Det

siger sig selv, at Venstre og Socialdemokraterne

er politisk uenige på

en række punkter, og det skal vi

udnytte til at gennemføre konservativ

politik om en form for kompromis,

som begge de store partier

kan acceptere.

Det er også klart, at med den alliance,

der er indgået, bliver vi nødt

til at stå som dem, der arbejder

for, at der bliver ført borgerlig politik

i den syddanske region – der er

ikke andre til at gøre det. Det betyder

også, at vi ind imellem kommer

til at lægge os ud med Venstre,

hvis de har strakt sig lidt for

langt for at stille deres konstitueringspartnere

tilfredse.”

”Tak fordi du tog dig tid til at tale

med os, Søren, og held og lykke

med det videre arbejde i regionsrådet.”


Hvad laver de egentlig???

I martsudgaven af medlemsbladet var der en liste over de mange forskellige udvalg, råd og bestyrelser, byrådet

har udpeget konservative byrådsmedlemmer eller tillidsfolk til. Vi vil forsøge at bringe nyt om udpegninger

af konservative her i bladet, og vi har i tilgift bedt byrådsmedlem Steen Møller om løbende at give et indblik i,

hvad det i grunden er der sker i disse forskellige organer.

Af Steen Møller

Det er relevant at starte med et par forbrugeroplysninger til læserne. Den helt store udpegning finder altid

sted på det konstituerende møde godt en måneds tid efter byrådsvalget - senest skete det altså onsdag

den 14. december 2005. De fleste udpegninger følger valgperioden og gælder dermed frem til udgangen af

2009. Der kommer løbende nye udpegninger på byrådets bord – og mon ikke der i forbindelse med amtets

nedlæggelse ved udgangen af året vil komme en række udpegninger i forbindelse med nogle af de opgaver

kommunen overtager.

Når man læser om tilsvarende udpegninger i København kan man let få indtryk af, at det er lidt af en guldgrube,

men de allerfleste steder følger der ikke så meget som en krone med. Ikke-byrådsmedlemmer kan få en

diæt på typisk 340 kr., der dækker forberedelsen og selve mødet. Og den skal der naturligvis betales skat af –

så der er næppe nogen, der gør det for pengenes skyld.

Flertallet af poster skal besættes med byrådsmedlemmer, mens nogle kan besættes af andre. Eneste krav er

valgret og bopæl i kommunen. Men tilbage til det, det hele drejer sig om; lidt forklaring om, hvad det egentlig

er de laver, de der udvalg, råd, nævn, bestyrelser, repræsentantskaber – og hvad de ellers hedder.


Grundlisteudvalget har til opgave at finde de personer, der skal være domsmænd og nævninge i de sager,

som byretten og landsretten behandler på Odense Domhus. Kommunen udpeger alle de fire medlemmer af

grundlisteudvalget, der typisk holder ét enkelt møde i valgperioden.

Konservative: John Wozny (Vælgerforeningsformand)


KL’s delegeretmøde finder sted en gang om året og er generalforsamlingen for Kommunernes Landsforening.

Odense Kommune har 24 delegerede, og det betyder, at ni konservative byrådsmedlemmer er med. Det er

delegeretmødet, der hvert fjerde år vælger KL’s bestyrelse, som det netop er sket i marts i år, hvor Jan Boye

blev valgt ind som den ene af de to konservative bestyrelsesmedlemmer.

Konservative: Jan Boye, Vivi Kier, Mai Henriksen, Poul Falck, Steen Møller, Merete Østerbye, Helge

Pasfall, Børge Wagner og Lars Havelund.


H. C. Andersen Festspillene laver hver sommer de kendte eventyrspil i Den Fynske Landsby, og har derudover

en teaterskole for børn. Kommunen udpeger ét medlem af bestyrelsen. Læs mere på www.hcandersenfestspil.dk.

Konservative: Rune Kallager (formand for Paarup Vælgerforening)


Repræsentantskabet for Odense Lufthavn udpeges blandt ejerkredsen, der indtil årsskiftet består af seks

kommuner og Fyns Amt. Det er repræsentantskabet der træffer de overordnede beslutninger om lufthavnen,

hvor de beslutninger, der påvirker ejerkredsens økonomi dog skal forelægges bl.a. Odense Byråd. Det er også

repræsentantskabet, der vælger lufthavnens bestyrelse. Kommunen udpeger et antal medlemmer af repræsentantskabet.

Læs mere på www.odense-lufthavn.dk.

Konservative: Jan Boye og Poul Falck

Nye udpegninger i byrådet: Steen Møller er udpeget som bestyrelsesmedlem i Trafikselskabet, der skal

stå for den kollektive trafik på hele Fyn. Han er efterfølgende valgt som formand på selskabets første bestyrelsesmøde.

Karsten Kjærby Christiansen er udpeget som medlem af kommunens Handicapråd.

12


Debat - Debat - Debat - Debat

Vore ganske udmærkede politikere,

og ikke mindst vor nuværende

regering, er kommet ud i en noget

vanskelig periode på grund af nogle

harmløse tegninger, som nogle

såkaldte imamer har brugt til at

sætte splid i vor verden. Hvad formålet

med dette har været er for

de fleste nok temmelig indlysende.

Vor statsminister, og ikke mindst

udenrigsministeren, klarer efter vor

opfattelse problemerne rigtig godt

ved at holde kortene tæt til kroppen.

I hvert fald ser det for os ud

til, at de har læst skriften på væggen.

At være udenrigsminister har

fra tidernes morgen altid været en

byrdefuld post med mange konflikter

og opgaver hængende over hovedet.

Efter begge at have læst bogen

SKIBY KRØNIKEN blev vi enige

om, at havde Kristian II. haft den

udenrigsminister til at holde sig i

ørene og feje op efter sig, havde

Norden set anderledes ud, end den

gør i dag og vil komme til at se ud

i al fremtid. Vi håber ikke, at enevælden

nogensinde finder indpas i

vor del af verden – man kan aldrig

vide. Vi ser det stadig praktiseret

endda så nær på som steder i det

østlige Europa, for ikke at tale om

Mellemøsten. Lad os for gud skyld

værne om vort demokrati, sørge

for at det er de rigtige mennesker,

der har deres midlertidige arbejdsplads

på Christiansborg, og som er

med til at tage vare på vores fælles

velfærd og trivsel.

Et gammelt ordsprog siger: ”gamle

mennesker ser tilbage, derimod

unge ser fremad.” Det er der

meget rigtigt i. Vi har begge været

medlem af Konservative siden

1961, har fulgt den konservative

politik så godt som det var muligt

ud fra vor position. Nu er det heldigvis

muligt at følge med i TV direkte

fra folketingssalen. Et stort

fremskridt for os, som ser toget

køre.

Skoledebatten – mon ikke der er

noget, som vore konservative medlemmer

bør kigge nærmere på og

få vendt en ekstra gang, uden at vi

skal gøre os kloge på de nærmere

omstændigheder. Det er altid klogt

at lytte til masserne. I skrivende

stund må vi se terrorpakken ryste

regeringen. Vi tror på, at denne lov

også bliver rystet på plads.

En lov, som også i øjeblikket er til

behandling på Christiansborg er

næringsloven. En som, som vi naturligvis,

som forhenværende købmænd

følger med interesse.

Vær med i debatten!

Har du en mening? Så send dit læserbrev til redaktionens email

adresse. Vi kan ikke garantere optagelse, men tilstræber

naturligvis, at alle får mulighed for at komme til orde.

Redaktionen

13

Ifølge næringslovens § 12 er det

tilladt at sælge følgende varer ved

omførsel:

Naturalprodukter af jordbrug, husdyrhold

og fiskeri. Samme naturalprodukter,

der er konserveret ved

frysning, røgning eller saltning.

Brød, mælk, fløde, konsum-is, ost

smør og margarine.

Næringslovens § 12 giver altså lov

til at sælge udvalgte fødevarer direkte

ved folks dør uden forudbestilling.

Ministeriet ønsker en tilsyneladende

næsten ophævelse af

loven. Vi spørger: Hvorfor i alverden

lave om på det?

Er det for at tilgodese de butiksfattige

områder på landet, kan dette

påhit måske være i orden, men ak

og ve. En kæmpe udvidelse af sortimentet

vil få uoverskuelige følger

for de bestående butikker. Det

vil aldrig være på landet, at dette

påhit med en stor lempelse af

§ 12 kommer til at virke i praksis.

Derimod kommer det til at – lad

os sige: virke helt eventyrlig – i de

store bysamfund med lastbiler holdende

osende af diesel, klokker der

ringer for at kalde svage sjæle til at

købe ulovligt indførte varer fra især

østlandene. Ingen myndighed bliver

i stand til at kontrollere noget

som helst. Vi skal ikke tilbage til

dørsalg igen. Nej hr. minister: den

duer ikke.

Med stor ærbødighed for den nuværende

regering.

Vagn Hansen

Gammel Ådalsvej 2

Tage Hansen

Vilh. Kyhnsvej 2

EBBE DYHRKOOP

Diner-dansemusik

Klar-syn

65 90 88 69 - 40 33 80 10


Siden sidst...Siden sidst...Sid

Søren Sørensen

70 år

Det mangeårige

medlem

af Odense 1.

kreds, gårdejer

Søren Sørensen,

Agedrup,

som er gift

med tidligere

kredsformand

Kathrine Sørensen, fyldte 16.

februar 70 år. Den store dag blev

fejret med både reception og stor

fest i Agedrup Forsamlingshus. Et

stort tillykke med fødselsdagen fra

redaktionen.

Hanne Askou

ny folketingskandidat

Formanden for

Odense Øst Vælgerforening,violinist

Hanne Askou,

var kun 4 stemmer

fra at blive valgt

til byrådet i november 2005, og

det har givet Hanne endnu mere

blod på tanden. I et kampvalg

vandt Hanne overbevisende og kan

således skrive ”Folketingskandidat i

Kertemindekredsen” på visitkortet.

Der venter nu Hanne en ny dyst,

når hun skal kæmpe om posten

som folketingskandidat for Nyborgkredsen,

som Kerteminde bliver en

del af efter kommunalreformen.

Redaktionen ønsker Hanne tillykke

og held og lykke.

Steen Møller

formand for

Odense Zoo

By- og amtsrådsmedlem,

Steen Møller er

efter 4 år som

næstformand

blevet valgt til

formand for Odense Zoo de næste

4 år. Han afløser rådmand Anker

Boye, der ikke længere har sæde

i bestyrelsen. Også regionsrådsmedlem,

læge Søren Salling sidder

i bestyrelsen. Redaktionen ønsker

Steen tillykke med den nye, spændende

post.

Ny formandspost

til Preben

Petersen

Redaktionsmedlem,

informationschef

Preben Petersen,

blev i februar valgt

til formand for Fyns Militærhistoriske

Samling på Kragsbjerggården

i Odense. På samlingen kan man

blandt meget andet se forskelligt

fra Fynske Livregiments historie

1614-1991 og fynske soldaters

indsats i Sønderjylland 9. april

1940. Der er åbent for publikum

ugens første 4 dage mellem kl. 9

og 14. Tillykke til Preben med det

nye hverv.

Flot genvalg som landsformand

Odenseanerne sidder fortsat tungt

på ledelsen af partiets ungdomsorganisationer.

Tidligere kampagnesekretær

i OKV, Anne Marie Lei,

blev således genvalgt som formand

for Danmarks Konservative

Studerende (DKS) på foreningens

landsråd i Odense, 4. marts. En

begivenhed, som i øvrigt havde

deltagelse af cirka 40 delegerede

fra hele landet, og som afsluttedes

med en overdådig festmiddag

på Hotel H. C. Andersen samme

aften, hvor festtalen blev holdt

af ingen ringere end redaktionsmedlem,

Niels Jørgen Langkilde.

Et stort tillykke til Anne Marie fra

redaktionen.

Også genvalg til Rune Kristensen

I weekenden den 17.-19. marts

afholdt Konservativ Ungdom sit

landsråd nummer 102 på Frederiksberg

Gymnasium. Med omkring

300 debatlystne KU´ere, heraf

25 fra Odense KU, var der lagt op

til mange politiske diskussioner.

Rune Kristensen, der er medlem

af Odense KU og ansat i Odense

Konservative Vælgerforening som

kontoransvarlig, genopstillede til

næstformandsposten og vandt en

overbevisende sejr med 2/3 af alle

stemmerne. Redaktionen ønsker

tillykke med det flotte genvalg.

14

Ny formand for KU Fyn

Onsdag den 29. marts afholdt

Konservativ Ungdom på Fyn generalforsamling.

Her blev Simon

Birch fra Nordfyns KU ny formand

og afløste dermed afgående

formand Rasmus Flindt Pedersen

fra Odense KU, der har siddet

på posten i to år. Rasmus Flindt

Pedersen blev i stedet valgt som

organisatorisk næstformand, mens

Kenneth Kjær Kuntz, ligeledes

Odense KU, blev politisk næstformand.

Velkommen til!

Som den kvikke læser nok har

bemærket, er der endnu engang

sket udskiftninger på Odense

Konservative Avis’ redaktionshold.

Vi har nemlig fornøjelsen af at

kunne byde velkommen til Hanne

Ibsen og Preben Petersen. Hanne

er specialestuderende ved International

Virksomhedskommunikation

på SDU. Hun er tidligere kasserer

i Odense KU og nu blandt andet

revisor for foreningen. Preben er

Informationschef ved Totalforsvarsregion

Fyn, Syd- og Sønderjylland

og formand for Odense Centrum

Vest vælgerforening. Den øvrige

redaktion glæder sig meget til

samarbejdet.

Og tak for indsatsen!

Til gengæld har vi så måttet sige

farvel til en af pionererne på bladet,

nemlig tidligere byrådsmedlem

og mangeårigt aktivt medlem

af Odense KU, Odense 1. kreds

og Odense Øst Vælgerforening,

Lasse Bork Schmidt. Lasse har

travlt med sit

nye job hos

”SustainAgri”

i Forskerparken

og har

derfor valgt

at stoppe på

redaktionen. En varm tak til Lasse

for hans store indsats skal der lyde

fra redaktionen.

Suppleanterne var på plads

Med en 11 mand m/k stor byrådsgruppe

vil der uvægerligt komme

afbud til møderne i Odense Byråd.


n sidst...

Det skete første gang 26. april,

hvor både Hanne Askou og Jack

Nielsen derfor debuterede som

byrådsmedlem for en dag. De

manglede begge blot 4 stemmer

ved valget for at komme i byrådet,

men kan sikkert regne med, at det

næppe er sidste gang, at de kan

tage plads i byrådssalen.

Sidste amtsgeneralforsamling

Fra 1. januar 2007 afløses amterne

som bekendt af de nye

regioner, og den nuværende amtsorganisation

nedlægges. Derfor

var det også med nogen vemod, at

amtsformand Søren-Chr. Jensen på

årets generalforsamling holdt sin

foreløbig sidste beretning om foreningens

virke. Generalforsamlingen,

som kunne mønstre cirka 60

deltagere, blev afholdt på Fangel

Kro, hvor amts- og regionsrådsmedlem

Søren Salling stod for det

politiske oplæg.

Hjælp med at holde odense.

konservative.dk opdateret

Vælgerforeningenshjemmeside

er

et vigtigt

middel til

effektiv

medlemskommunikation,

men vi kan ikke

holde hjemmesiden opdateret uden

medlemmernes hjælp. Så har du

skrevet et læserbrev, eller ønsker

du et arrangement omtalt / bragt

i kalenderen på hjemmesiden, så

send oplysningerne i en e-mail til

vælgerforeningens sekretær, Søren

Mølgård på sm@galnet.dk. Herefter

vil hjemmesiden blive opdateret

med dine oplysninger hurtigst

muligt.

Siden sidst redigeres af Søren Mølgård

”Børges klumme”

SNART GÅR DET LØS!

I denne lidt spøjse overskrift har jeg tilstræbt at indbygge to

informationer: Vi har haft 4 rolige men særdeles arbejdsomme

måneder, og om ikke ret længe tager vi hul på de første

budgetforhandlinger i denne byrådsperiode.

Mange mennesker har spurgt mig: ”Sig mig, sker der slet

ikke noget i byråd og udvalg for tiden?” eller har sagt, ”Vi

læser slet ikke om nogen skandalehistorier fra det lokale,

politiske liv, eller hører om utidige udmeldinger eller beslutninger, der skal revideres

eller trækkes tilbage”. Til det sidste er kun at sige, at der arbejdes åbent,

seriøst og grundigt i Odense Kommune under den nye borgerlige ledelse, og

dette registreres åbenbart og heldigvis af de interesserede borgere. Og til det

første spørgsmål kan jeg oplyse, at der sker og er sket utroligt meget. Lad mig

blot nævne et par af de større sager: Fra d. 1. januar 2007 skal vi være klar

til at overtage de mange institutioner med ca. 1.600 medarbejdere, der tilgår

Odense Kommune ved nedlæggelsen af Fyns Amt. Det er i sig selv et meget

stort arbejde, der skal være planlagt minutiøst og tilendebragt således, at brugerne

af disse institutioner ikke på nogen måde bliver ladt i stikken. Planlægningen

og aftalerne om opførelsen af en arena ved OCC er tilendebragt, og opførelsen

går snart i gang. Udbygningen af de mange arealer ved Odense Havn

er speedet op, hvilket man ved selvsyn kan konstatere, hvis man henlægger

spadsereturen til havneområdet. De mange delelementer i den vedtagne kulturstrategi

bliver løbende justeret og sat i værk, såsom Kulturmaskinen (jeg

bryder mig forresten ikke om den betegnelse) og forhandlinger om konstruktionen

vedr. et Musik- og Teaterhus ved Koncerthuset.

Når jeg således har betegnet de forløbne 4 måneder som en rolig periode, er

det altså ikke et udtryk for stilstand og passivitet, men dækker over den kendsgerning,

at vi også har tilstræbt et betydeligt bedre arbejdsklima, end vi tidligere

har været vant til, og det føles simpelthen bare så godt!

At Søren Thorsager så skal udgyde et synspunkt, hvori han blandt andet betegner

Jan Boye som en skødehund - gad vide om det er et udtryk Søren Thorsager

har taget med fra hjemmefronten - og at de unge socialdemokrater forsøger sig

med en utidig og hjælpeløs smædekampagne, siger heldigvis mest om afsenderne

og skal forhåbentlig ikke tages som en indikation af det næststørste partis

holdning og indstilling til de kommende budgetforhandlinger. Lige som vi har

gjort det i de mange år, hvor vi var en del af mindretallet, bør de påtage sig et

konstruktivt medansvar for udviklingen i Odense Kommune.

“Børges klumme” er et fast indslag i Odense Konservative Avis, hvor gruppeformand Børge Wagner

har lejlighed til at ytre sig om stort og småt i relation til byrådsarbejdet og andre politiske emner.

15

Børge Wagner

Gruppeformand

Send os din e-mail!

Vi har efterhånden fået indsamlet næsten 200 e-mail adresser

på foreningens medlemmer. Men vi mangler fortsat mange, som

vi af samme årsag ikke har mulighed for at kommunikere med

elektronisk. Send os derfor din e-mail adresse til adressen

odense@konservative.dk og angiv venligst, hvis du ikke ønsker

at modtage nyhedsbreve og anden elektronisk information fra

vælgerforeningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Odense Konservative Vælgerforening


Afsender:

Odense Konservative

Vælgerforening

Filosofhaven 42, 2. sal

5000 Odense C

“Returneres ved varig adresseændring”

Konservative arrangementer

Tirsdag den 9. maj, kl. 19.00

Medlemsmøde om partistrukturen

Odense Konservative Vælgerforening indbyder alle medlemmer

til informations- og debataften om den nye partistruktur

i lokalerne, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C. Læs

invitationen inde i bladet.

Tirsdag den 16. maj, kl. 19.00

Virksomhedsbesøg hos Syddansk Innovation

Odense 1. kreds inviterer til en aften om iværksætteri og innovation

hos ”Syddansk Innovation A/S” i Forskerparken Fyn,

Forskerparken 10, 5230 Odense M. Se mere inde i bladet.

Onsdag den 31. maj, kl. 19.00

Rundvisning på gartneriet ”Helios”

Næsby Konservative Vælgerforening arrangerer rundvisning

på gartneriet ”Helios”, Haugevej 180, 5270 Odense N. Der

vil være rundvisning samt oplæg fra gartneriets ejere om

gartneriernes vilkår og erhvevsmæssige muligheder.

Tilmelding til fmd. Jørgen Madsen Tlf.: 66 18 87 08,

E-mail: jfm@os.dk

Onsdag den 31. maj, kl. 19.30

Islam og integrationsproblemer

Odense Øst inviterer til foredrag og debat i vælgerforeningens

lokaler, Filosofhaven 42, 2. sal med professor, dr. phil.

David Favrholdt. Se mere om arrangementet inde i bladet.

Mandag den 5. juni, kl. 12.00-14.00

Grundlovsmøde i Eventyrhaven

Odense Konservative Vælgerforening afholder i lighed med

sidste år grundlovsmøde i Eventyrhaven bag Domkirken,

Odense C. Blandt talerne er borgmester Jan Boye. Tag ungerne,

tæppet og madkurven med, da vi i år har bestilt godt

vejr. Øl og vand kan købes til rimelige priser.

Foto: Elsam Kraft

Søndag den 20. august, kl. 14.00-16.00

Havemøde i Den gamle Have

Fjordager Konservative Vælgerforening inviterer traditionen

tro til havemøde hos Kathrine og Søren Sørensen. Talere er:

borgmester Jan Boye, partileder og vicestatsminister, Bendt

Bendtsen samt MF Carina Christensen. Kom og hør de

spændende indlæg i de idylliske omgivelser ved ”Lindegaard”,

Agedrupvej 16, 5320 Agedrup. Øl og vand kan købes til

rimelige priser. Spørgsmål kan rettes til formanden for Fjordager

Konservative Vælgerforening, Jan Simonsen, på telefon:

66 10 94 82.

Lørdag d. 30. september og søndag d. 1. oktober

Konservatives landsråd

Det Konservative Folkepartis ordinære landsråd afholdes i år

i Bella Centret ved København. Gæstekort kan rekvireres ved

henvendelse til partiets hovedkontor i Nyhavn på telefon 33

13 41 40. Mere information følger i næste nummer.

Virksomhedsbesøg på Fynsværket

Odense Konservative Vælgerforening inviterer til et spændende

virksomhedsbesøg på Fynsværket, Havnegade 120, 5100 Odense C

Torsdag den 8. juni, kl. 19.00

Vi mødes ved Port 1, hvor vi bliver afhentet. Fynsværket er en særdeles spændende virksomhed, som er en del af et

marked i rivende udvikling. Vi vil under besøget se, hvordan Fynsværket producerer el og fjernvarme, både ved kulfyring

og affaldsforbrænding. Vi skal også høre om de kommende planer for opførelsen af et halmkraftværk, som vil være klar i

2008. På Fynsværket er man ligeledes langt fremme med produktion af ethanol ud af halm. Dette anlæg flyttes dog til

Skærbæk i forbindelse med, at Vattenfall overtager Fynsværket fra Elsam pr. 1. juli.

Der serveres kaffe undervejs, og borgmester Jan Boye vil give en kort status på den politiske situation i Odense.

Tilmelding til kontoret på tlf. nr.: 66 11 09 09 eller mail: odense@konservative.dk, senest den 1. juni.

Reservation af lokalerne i Filosofhaven 42, 2. sal skal ske til Tom Nielsen, der koordinerer al brug.

Tom kan kontaktes på tlf. 29 46 77 31 eller på e-mail tomn@direkte.org

More magazines by this user
Similar magazines