Nr. 08-2008 (29.04.2008) - 1. sektion Størrelse - Bryggebladet

bryggebladet.dk

Nr. 08-2008 (29.04.2008) - 1. sektion Størrelse - Bryggebladet

Af Anders Godthjælp Nielsen

redaktion@bryggebladet.dk

– Nej, det er bestemt ikke

nogen form for syltekrukke.

Der er sat penge af på budgettet

til Artillerivejs-projektet,

og det skal nok blive

gennemført.

Det slår teknik- og miljøborgmester

Klaus Bondam

(R) fast i en udtalelse til

Bryggebladet.

Mange bryggeboere har

ellers været bekymret for,

om kommunen er ved at rende

fra løfterne om at renovere

den farlige indfaldsvej,

efter det er kommet frem,

at man vil udskyde renoveringen

til 2009. Heriblandt

Camilla Bartholdy, som

har samlet underskrifter

ind fl ere gange, og Islands

Brygges Lokalråd.

Men ifølge borgmesteren

har de altså ikke grund til at

have sådanne bekymringer.

Fornuftig rækkefølge i

projekterne skal sikres

Projektet på Artillerivej udskydes

til 2009, fordi kommunen

vil lave fartdæmpende

foranstaltninger på

gaden Islands Brygge først,

så den gennemkørende

trafi k ikke drøner herhen i

stedet:

– Vi skal sikre os, at det

er det helt rigtige projekt, vi

går i gang med. Forvaltningen

skal have udarbejdet et

detaljeret projekt, før vi kan

gå i gang i marken, og det

betyder helt konkret anlægsstart

i 2009, forklarer

Klaus Bondam.

– Vi forsøger allerede nu

Fase 1

Drechselsgade

Lossepladsvej

Kæmpemaskinerne

borer og støjer videre

På besøg på byggepladsen i

Leifsgade, hvor entreprenørerne

er i gang med at bore og støbe

siderne til det underjordiske panlæg.

Støj kan ikke undgås, siger

borgmester Klaus Bondam.

REPORTAGE 1. SEKTION 7-9

Projekt forventes at gå i gang efteråret 2008.

Fartdæmpning på

gaden Islands Brygge

Islands Brygge

Mulig fase 3

Projektet kan gå i gang i 2009.

Artillerivej

Fase 2

Ny linjeføring for Artillerivej Syd

Njalsgade

Husk Mors Dag

søndag den 11. maj

Håndbundne buketter: fra kr. 85,-

Blomster Cirklen

Leifsgade 5 · 32 57 19 10

www.blomstercirklen.dk

Ny artikelserie:

Fotografer på Bryggen

Bryggebladet har været på

opdagelse i det store

fotografiske miljø på Bryggen.

Fotograferne præsenteres i en

længere artikelserie, der begynder

i dag.

KULTUR 2.SEKTION 6-7

Amager Boulevard

Artillerivej trafiksaneres

Ørestads Boulevard

Projekt forventes at gå i gang medio 2009.

Ørestads Boulevard forlænges

Artillerivej afspærres i nordlig ende

Kort: Bryggebladet/agn

gennem grundig planlægning

at sikre, at arbejdet i

2009 sker så hurtigt som

muligt, så vejen kan blive

færdig, tilføjer han.

Hvorfor vente? Sæt i

gang nu, siger lokalråd

Islands Brygges Lokalråd

(som ikke skal forveksles

med det nye Amager Vest

Lokaludvalg) opfordrer i et

åbent brev kommunen til at

gå i gang med fl ere af projekterne

allerede i år.

Lokalrådet har stor forståelse

for, at man vil lave

en fornuftig rækkefølge af

projekterne, men mener

samtidig, at kommunen

lige så godt kan få lavet

fartdæmpninger på gaden

Islands Brygge, inden sommeren

sætter ind i år. Der

er ingen grund til at vente

til efteråret.

Ligeledes opfordrer Islands

Bryges Lokalråd kommunen

til at gå i gang med

forlængelsen af Ørestads

Boulevard i år.

Mere trafik på

Ørestads Boulevard

Hjørnestenen i hele projektet

er nemlig at forlænge

Ørestads Boulevard fra

Njalsgade til Amager Boulevard.

På den måde håber man

at fl ytte en del af den gennemkørende

trafi k til og fra

Amagermotorvejen over på

Ørestads Boulevard, hvor

der hverken ligger børneinstitutioner

eller boliger lige

ud til vejen.

Men det er ikke alle som

1. SEKTION 29. APRIL 2008

16. ÅRGANG NR. 8

Bondam: – Nej, det er ikke en syltekrukke

Pengene er sat af, og renoveringen af Artillerivej går i gang i 2009, lover den radikale teknik- og miljøborgmester.

Deleuran’s Blomster

Brugskunst · Binderi · Fantasi

Søndag d. 11. maj er Mors Dag

– vi har åbent kl. 10-17

Thorshavnsgade 28 tlf. 32 96 89 46

Thorshavnsgade Thorshavnsgade 28 28 tlf. tlf. 32 32 96 96 89 89 46 46

Åbningstider: Åbningstider: Åbningstider: man-fre man-fre man-fre 10-18 10-18 10-18 lørdag lørdag lørdag 10-15 10-15 10-15

Café Langebro

Sundby Stout fra

Amager Bryghus Porter fra Ølfabrikken

Sundby Stout fra

TOBIS TOBI CAFÉ LEIFSGADE 3

S CAFÉ LEIFSGADE 3

er tilfredse med udsigten

til mere trafi k på Ørestads

Boulevard.

I et brev til Københavns

Kommune beklager Arealudviklingsselskabet

(det

tidligere Ørestadsselskabet)

sig over, at forlængelsen

af Ørestads Boulevard

vil fl ytte gennemkørende

trafi k til denne vej, som

kører hele vejen fra nord til

syd i Ørestad.

Arealudviklingsselskabet

er »stadig af den holdning,

at det ikke er hensigtsmæssigt

at trafi kregulere en adgangsvej

i en sådan grad, at

det blot medfører en uhensigtsmæssig

trafi kbelastning

på en anden adgangsvej«,

skriver de i brevet til

kommmuen.

Trafik skal genere

mindst muligt

Arealudviklingsselskabets

bekymringer vil Klaus Bondam

dog ikke forholde sig

direkte til:

– Jeg har bedt forvaltningen

redegøre for, hvordan

trafi kken vil fordele sig,

efter projektet er gennemført,

så lad os afvente denne

redegørelse, før jeg gør mig

klog på trafi kfordelingen.

– Det er dog klart min

holdning, at gennemkørende

trafi k i byen skal ledes

derhen, hvor det generer

færrest mulige københavnere,

skriver Klaus Bondam

i sit svar til Bryggebladet.

DEBAT 1. SEKTION SIDE 2

Prøv nogle af verdens

bedste øl...

Dejlige Dejlige øl på fad fad lige lige nu ...

Porter fra Ølfabrikken

Brøckhouse Epic Rød

Brøckhouse Epic Rød

(Verdens længste bar er 208,5 meter ?! Vores er kun 8,5 meter – men så er vi hurtigere fremme)

Åbningstider: man-tors 11-02 · fre-lør 11-03 · søn 11-24

Islands Brygge 1B · ✆ 32 95 85 91 · www.cafelangebro.dk


2 BRYGGEBLADET DEBAT

29. APRIL 2008

BRYGGEDEBAT

Lad ikke Artillerivej-projekter vente til 2009

Åbent brev til Teknik- og

Miljøudvalget i Københavns

Kommune

af Islands Brygges Lokalråd

Det er med den største ærgrelse,

at Islands Brygges

Lokalråd erfarer, at man nu

planlægger en udskydelse

af renoveringen af Artillerivej,

da der ønskes en sammenhæng

mellem en række

større trafi kale projekter.

Lokalrådet har stor forståelse

for, at man ønsker at

lave hastighedsdæmpende

foranstaltninger på gaden

Islands Brygge, før man

påbegynder renovering af

Artillerivej – og at trafi k-

Bryggebladet · Beboerhjørnet · Leifsgade 7 · 2300 København S

Tlf.: 32 96 28 15 · Bryggenetnr. 01 29 76 · Fax: 32 96 28 53

www.bryggebladet.dk · redaktion@bryggebladet.dk

Ansvarshavende redaktør: Anders Godthjælp Nielsen (agn)

I redaktionen: Jean Gauthier (ljg) og Thomas Kjær Jensen (tkj)

Øvrige skribenter i dette nummer: Jarl Cordua, Peter Hovmand (ph),

Mette Haakonsen (mh) & Maria Wernberg (mw).

Foto: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt

Annoncer: Jean Gauthier · annoncer@bryggebladet.dk

DTP: Asger Jeppesen, Anders Godthjælp Nielsen, Jean Gauthier

Korrektur: Inge Steen Christensen (ing) (der læses kun delvist korrektur)

Administration: Karsten Poulsen (max), Carsten Stjernholm (cos).

Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland, Ikast

Oplag: 9.000.

Avisen husstandsomdeles på hele Islands Brygge samt i Ørestad

Nord af Dansk DistributionsCenter suppleret af Bryggebladets egne

bude. Avisen leveres desuden til butikker, cafeer, kontorer i bydelen.

Næste nummer udkommer den 13. maj 2008

Deadline: Onsdag 7. maj BEMÆRK FREMRYKKET DEADLINE

problemerne løses i en overordnet

sammenhæng. Men

lokalrådet har nogle forslag

til den ændrede prioritering,

nemlig at:

Islands Brygge-gadens

foranstaltninger starter NU

og ikke til efteråret. Det er

jo især i sommerperioden,

hvor Havnebadet og Havneparken

har en kolossal

søgning, at der er behov for

foranstaltninger.

I den forbindelse har lokalrådet

tidligere fremført

behovet for fl ere fodgængerovergange

ud over krydset

Njalsgade-Islands Brygge.

Dette kan laves – om ikke

natten over – så temmelig

BRYGGEBLADET

hurtigt. Altså fremskynd de

forskellige foranstaltninger

her og start med fodgængerovergangene.

Ligeledes kan forlængelsen

af Ørestads Boulevard

fra Njalsgade mod Amager

Boulevard vel lige så godt

ske NU.

I den skitse lokalrådet har

modtaget om denne forlængelse,

drejer det sig om en

strækning på cirka 160 meter.

Den kan uden at genere

nogen nævneværdigt udføres

NU og ikke først medio

2009.

Når forlængelsen er sket,

vil det være langt nemmere

og smertefrit at renovere

Om parkering ved kulturhuset

Replik fra Kulturhuset

Islands Brygge

(svar på indlæg i seneste

Bryggebladet)

Kære Rudi, kære bryggeboere

og kære brugere af både

Havnepark og kulturhus.

Her i K-I-B er vi, ligesom

Rudi Sommerlund, opmærksomme

på, at folk parkerer i

Havneparken. Vi har informeret

folk om parkeringsreglerne,

når der har været

mulighed for det, på trods

Debat af af Anne Vang

medlem af

Borgerrepræsentationen (S)

Hvor er det ærgerligt at læse

den ene misforståede opfattelse

af ungdomshusets placering

efter den anden.

Senest var det Jarl Cordua,

som i sin klumme her

i Bryggebladet skrev, at

Socialdemokraterne har

købt sig til ro og fred ved

at tilbyde de unge et hus på

Dortheavej og Nordvest et

kulturelt kvarterløft.

Hvad er det for en »glasset

er halvt tomt«-indstilling?

Det er lykkedes Socialdemokraterne

at komme frem

til en løsning, som Ung-

af at området egentlig hører

under Vej og Park.

Dette er dog ikke helt uproblematisk,

da folk indimellem

er aggressive, og vi har været

ude for, at vores ansatte decideret

er blevet truet.

Vi har benyttet lejligheden

til at samle op på de interne

regler og procedurer

– ikke mindst i forhold til

leverandører, weekendbrugere

af Lysthuset, Bryggens

Spisehus med videre.

Vi er helt enige med Rudi

domshuset, Lokaludvalget

Bispebjerg, Kulturhuset og

et fl ertal i Borgerrepræsentationen

er tilfredse med.

Samtidig får Københavns

Nordvestkvarter et

tiltrængt løft, som jeg tror,

beboerne på sigt vil blive

glade for. Planen »En ungdomspolitik

til tiden« giver

samtidig ungdomskulturen

i hele byen et løft.

Forhandlingsprocessen

har været lang og kompliceret,

men det har absolut

ikke været den nemme løsning.

Tværtimod, den nemme

løsning ville have været at

opgive og sidde med hænderne

i skødet.

Sommerlund i, at det for det

første ikke er lovligt at parkere

eller køre i Havneparken,

og at det dertil bestemt

ikke ser kønt ud med parkerede

biler.

Vi vil naturligvis fortsætte

med at oplyse om

parkering, når vi skønner,

det er forsvarligt. Sidst men

ikke mindst er det dejligt at

opleve, at borgerne her på

Islands Brygge er opmærksomme

og bekymrer sig

om, hvad der sker i Havne-

Ganske som de borgerlige

partier i København,

som konsekvent fralægger

sig ethvert ansvar for byen.

De sidder med armene over

kors og kommer først på banen

for at pege fi ngre, når

løsningen er fundet.

Gennem en grundig dialog,

som først blev etableret,

efter de unge havde

taget afstand fra vold, har

vi nu ikke kun fundet en egnet

placering for Ungdomshuset

– vi har lavet en plan

for hele Nordvest. Planen

»Mere Nordvest« indebærer

blandt andre ting nyt bibliotek,

nyt borgerservicecenter,

nyt torv og etablering af

et dialogforum.

Artillerivej, der periodevis

forventes lukket, mens arbejdet

pågår.

I forbindelse med en samlet

plan for de forskellige

trafi kale projekter, skal lokalrådet

pege på et mere

end tyve år gammelt forslag

om at gøre Njalsgade til en

miljøprioriteret indkøbs- og

busgade.

Njalsgade fungerer i dag

undertiden som en racerbane

og må kunne omdannes.

Lokalrådet har tidligere

peget på sluser og midterrabatter,

som eksempelvis

på Gl. Kongevej, men alle

forbedringer hilses velkommen.

parken, og hvordan området

tager sig ud.

Vi oplever problemet meget

direkte – nogle gange

lidt for direkte. Vi ved, at

parkerings- og tilkørselsforhold

til kulturhuset på

ingen måde er optimale.

Vi vil derfor samtidig

gerne gøre opmærksom

på, at vi, i det omfang det

er os muligt, stiller os til

rådighed, hvis Vej og Park

ønsker hjælp med løsninger

eller forslag.

Ungdomshuset – ikke den nemme løsning

Ungdomshussagen har

gjort os opmærksom på,

at de nuværende tilbud til

børn og unge ikke længere

appellerer til alle unge.

Derfor har vi lanceret

planen »En ungdomspolitik

til tiden«, som har fokus

på nye tilbud til unge i hele

byen efter devisen, »Unge

laver kultur til unge«.

København skal have

plads til forskellige unge,

og denne målsætning kan

vi ikke nå ved at vælge den

nemme løsning og lade stå

til.

Bryggebladet forbeholder sig ret til at redigere i tilsendte indlæg. Skriv kort og

præcist. Anonyme indlæg bringes kun i særlige tilfælde, og navn & adresse skal under

alle omstændigheder være redaktionen bekendt. Debatstof prioriteres højt, men det

kan ikke garanteres, at alle indlæg bringes. Indlæg sendes til: debat@bryggebladet.dk

Stop cyklingen

på fortovene

Åbent brev til Dansk

Fodgængerforbund

af Helen Majew,

Snorresgade 7

Jeg hørte en udsendelse

med Dansk Fodgængerforbund

i radioen og fi k lyst til

at spørge jer, om der er initiativer

igang til at sætte en

stopper for cykelkørsel på

fortovene.

Jeg er en halvgammel

dame, der er ved at få et

chok, når jeg drejer om et

hjørne til en af vores lange,

lige gader og er ved at blive

pløjet ned af en cyklist, der

tonser af sted for fuld hammer.

Et forskrækket udråb

fra mig medfører som regel

en fuck-fi nger, udråb som

»åndssvage gamle idiot«,

»gå ud på isen og læg dig

til at dø«, og andre dejlige

udsagn til at forsøde dagen

med.

Jeg har selv tænkt på at

man kunne lave let passerbare

chikaner på fortovene

i de lange, lige gader. De

Information fra Københavns

Miljønetværk og

Agendacenter Amager

Tirsdag den 6. maj inviterer

vi til »Energirigtig eftermiddag«.

Her vil byens

virksomheder kunne høre

om, hvordan de kan skære

toppen af kontorernes energiforbrug.

Computere, printere og kopimaskiner

på standby. Lys i

lamperne døgnet rundt. Et

forældet ventilationsanlæg.

Og radiatorer, der pumper

varme ud i ét væk. Jo, de fl este

virksomheder ved godt,

hvor skoen trykker, når det

kommer til det overfl ødige

energiforbrug på kontoret.

Gevinsten for deltagende

virksomheder er ikke »kun«

den gode, grønne samvittig-

p i g g e l i n

Børnetøj og sko

Holly’s · Norlie · Småfolk · Angulus

Mini A Ture · Birkenstock · Bisgaard

skulle være lette at passere

for kørestolsbrugere,

folk med barnevogne og

selvfølgelig os almindelige

fodgængere, men gøre livet

mere besværligt for racerkørere,

der har indtaget fortovene

og spreder skræk og

rædsel.

Jeg har selvfølgelig kontaktet

politiet, men de har

ikke mandskab til at stå på

lur ved gadehjørnerne og

fange fortovs-cyklister.

Svar udbedes og gerne

konstruktive idéer, der skal

og kan sættes i værk.

Helen Majew har fået svar fra

Dansk Fodgængerforbund.

De skriver blandt andet at

problemet med cykler på

fortovene er et af forbundets

største indsatsområder, men

at det er svært at få gjort

politiet såvel som Dansk

Cyklist Forbund interesserede.

Helen Majew efterlyser derfor

gode ideer fra Bryggebladets

læsere til at komme problemet

til livs. red.

Skru ned for kontorets

energiforbrug

hed. Der er penge at spare

her og nu, og virksomhederne

vil blive forberedt på

stigende energipriser.

Miljørigtig eftermiddag

er især relevant for drifts- og

vedligeholdelsesansvarlige

fra kontorvirksomheder eller

administrative enheder i

andre virksomheder-

Mødet fi nder sted den 6.

maj kl. 15-17 i »Trekanten«,

Center for Miljø, Kalvebod

Brygge 45. Det er gratis at

deltage i mødet for medlemmer.

Prisen for øvrige deltagere

er 200 kr.

Tilmelding på www.kbhmiljonet.dk

eller telefon 33

66 58 38. Få også mere information

hos Gunhild Ross

Lauritsen i Agendacenter

Amager på telefon 82 32 58

12 eller www.a21sundby.dk

Mandag-fredag 11-18 Lørdag 10-14 · Leifsgade 6 · Islands Brygge · Tlf 3257 1344


29. APRIL 2008 NYHEDER

Café på grusplads måske i 2009

Oplagt sted at lægge en café og skabe liv i Bryggen Syd, mener alle parter.

Af Anders Godthjælp Nielsen

redaktion@bryggebladet.dk

Hvis alt falder i hak, åbner

der en café på gruspladsen

ved Bryggebroen i 2009.

Men inden alle begynder at

juble over udsigten til mere

liv i den sydlige del af Bryggen

allerede til næste år,

venter mange forhandlinger

parterne imellem.

Dialogen er i gang, og det

skrider langsomt, men sikkert

frem, oplyser Preben

Mathiesen, der er formand

for grundejerforeningen i

Havnestad.

Haves: Død plads

Ønskes: Urbant liv

Hvorfor er der så dødt i den

nye, sydlige del af Bryggen?

Sådan har mange læsere

spurgt gennem årene.

Den triste grusplads ved

enden af Bryggebroen mellem

de to store boligsiloer

indbyder ikke ligefrem til

ophold og storbyliv.

Her kunne passende laves

en café, mener en beboergruppe,

som tidligere omtalt

i Bryggebladet. Ønsket støt-

Husk åbent

på søndag

den 4. maj

kl. 10-17

tes af både politikere og bylivseksperter,

men selvom

alle tilsyneladende er enige

om, at en café er sagen, går

der endnu et stykke tid, før

det kan lade sig gøre.

For det er en omstændelig

proces med mange aktører.

Hele Havnestad-området

husede tidligere Dansk Sojakagefabrik.

Da denne lukkede,

satte DS Industries

sig i 1990’erne for at omdanne

området til en ny og

attraktiv bydel.

Mange interesser skal

gå op i højere enhed

DS Industries har brugt indtægterne

fra grundsalg til

at oprense det tidligere industriområde

og på at lave

grøn kile, vandbassiner og

forlænge Havneparken. Tilbage

er en lille pose penge

til at lave gruspladsen om.

Det er entreprenørvirksomheden

NCC, der bestyrer

pengeposen, men

grundejerforeningen, som

ejer grunden.

Desuden har en beboergruppe

arbejdet med planer

om at lave en café i området,

GODDAG KAMPESTEN – FARVEL UAUTORISERET P-PLADS

Grundejerforeningen har for nylig lagt store kampesten

rundt langs kanten af gruspladsen ved Bryggebroen for at

forhindre , at den anvendes som kaotisk parkeringsplads.

Det har gjort livet meget sikrere for de mange cyklister, der

passerer grunden til og fra broen. Planerne om at lave en

café på området lever i bedste velgående, og håbet er, at den

kan stå klar i 2009. Foto: Ricardo Ramirez

som også skal kunne bruges

som samlingssted for lokale

aktiviteter. Beboergruppen

har desuden kontakt til en

privat ejendomsinvestor,

som gerne vil opføre og

drive caféen, oplyser Helge

Hvid fra gruppen til Bryggebladet.

Endelig skal kommunen

godkende planerne for pladsen

og eventuelt give dispensation

fra lokalplanen.

– Så der er mange interesser,

der skal gå op i en højere

enhed, forklarer grundejerforeningens

formand

Preben Mathiesen, der selv

bor i ejendommen Kajplads

24.

Han har for nylig holdt

møder med alle involverede

parter og drøftet de foreløbige

arkitekttegninger.

– Vi er desværre ikke så

langt, at vi kan offentliggøre

tegningerne endnu, siger

Preben Mathiesen, som fortæller,

at kommunens stadsarkitekt

er meget begejstret

for planerne.

Når grundejerforeningen

holder generalforsamling i

slutningen af maj i år, håber

Preben Mathiesen og resten

Åbningstider i

Kristi Himmelfarts-ugen:

Onsdag 30/4 9-20

Kr. Himmelfart 1/5 lukket

Fredag 2/5 9-20

Lørdag 3/5 9-17

Søndag 4/5 10-17

af bestyrelsen at kunne informere

beboerne om, hvor

langt man er kommet.

Og går alt op i en højere

enhed, vil man senere på

året kunne præsentere et

egentligt forslag for en ekstraordinærgeneralforsamling,

og så kan caféen – måske

– stå færdig i 2009.

Ikke en parkeringsplads

Mens byggeriet af boligerne

stadig var i gang, brugte entreprenørerne

området som

byggeplads.

Siden har grunden ligget

tilbage som en gold grusplads,

der i det seneste lange

stykke tid mest af alt har

været brugt som uautoriseret

parkeringsplads – blandt

andet af håndværkerne fra

Havneholmen på den modsatte

side af vandet.

– Og det har i hvert fald alrig

været meningen, fortæller

Preben Mathiesen.

Derfor har grundejerforeningen

for nylig fået lagt

en masse store kampesten

ud omkring grunden, så bilerne

ikke kan komme ind

på grunden.

Gratis

A r t i l l e r i v e j 1 5 1 – K ø b e n h a v n S

P

Over 70 gratis p-pladser

BRYGGEBLADET

Tandlægerne på Bryggen

Stephen A.

Pedersen

Trine Larsen

Tandklinik på Islands Brygge

Islands Brygge 17 st.th.

32 57 75 44

tandlaege.bryggen@nielsen.mail.dk

www.islandtand.dk

Månedens Whisky / Rhum

Dun Bheagan Benrinnes 1993,

12y, 43%, Muscatel Finish

Duft: kraftig, krydret frugtkage.

Smag: fyldig, med tørret frugt,

noter af figner og valnødder.

Finish: i eftersmagen kommer

mint og citron.

Normalpris : 429,-

Maj-pris : 359,-

Demerara nr. 14 solera, Rum Nation,

40%. En dejlig krydret og kraftig rom

med masser af nuancer af mokka,

vanillie og nødder.

Fra British Guyana med områdets

karakteristiske smag og en god

balance mellem krydderier og sødme.

Normalpris : 309,-

Maj-pris : 259,-

Tilbuddene gælder i maj måned

Maj måneds Maki

med laks, flødeost, jordbær,

agurk, tofu og sesamfrø

10 stk. 60 kr.

og som vi plejer:

14 stk. luksussushi

150 kr.

14 stk. hverdagssushi

100 kr.

Lars Nielsen

TAK

Vi takker for opmærksomheden og de mange

gaver til vores afskedsreception den 25. april.

Vi siger farvel til Islands Brygge efter mange

års godt samarbejde med bryggeboerne.

Også tak til alle samarbejdspartnere.

Kærlig hilsen Jeanette og Jette

BRYGGENS ENESTE FARVEHANDLER

’s Eftf.

Isafjordsgade 3 · 32 54 32 66

3

Islands Brygge 25

2300 København S

Tlf: 32 54 07 05

Fax: 32 54 08 97

Amager@holtevinlager.dk

Flemming Toft

Sushiya · Thorshavnsgade 16 ✆ 32 57 06 06 · www.sushiya.dk

mandag til fredag 11.30-21.00 · lør-, søn- og helligdage 14.00-21.00


4 BRYGGEBLADET KORT NYT / POLITIK

29. APRIL 2008

Viasat History en god lejlighed til at få genopfrisket

din historieundervisning. En stor del af

fokus er på det begivenhedsrige 20. århundrede,

og dermed giver kanalen et godt bud på, hvorfor

verden ser ud, som den gør i dag.

• Sendetid døgnet rundt

• Danske undertekster

• 100 % reklamefri

• Kanalen koster 3,44 kr./ md. pr. husstand

inkl. moms

TV3 og 3+ vinder tv-valget

Af Anders Godthjælp Nielsen

redaktion@bryggebladet.dk

Selvom det i sidste ende er

Bryggenets repræsentantskab,

der bestemmer, hvordan

bredbåndsforeningens

tv-pakker skal sammensættes,

får forsamlingen nok

svært ved at se bort fra de to

Viasat-kanaler TV3 og 3+.

Ved redaktionens slutning

søndag aften havde

de to kanaler således fået

omkring over 80 procent af

de på daværende tidspunkt

knap 1.100 optalte stemmer.

Afstemningen sluttede

sent søndag aften, hvorefter

Bryggenet gik i gang med

de sidste optællinger. Det

endelige resultat offentliggøres

på www.bryggenet.dk

Desuden står kanaler

som TV2 Zulu, Discovery

Channel, Kanal 5 og TV2

Film til at få et fl ot valg med

mere end to tredjedele af de

afgivne stemmer.

I forhold til den nuvæ-

Viasat Explorer/Spice sætter gang i fantasien,

giver næring til drømmene, og river somme

tider tæppet væk under dig! Ekstreme oplevelser,

dristige rejser og uløste mysterier, fra

kl. 05.00-23.00. Kl. 23.00 overtager Spice

med erotik på sendefl aden.

• Samlet sendetid fra kl. 05.00-04.00

• Danske undertekster

• 100 % reklamefri

• Kanalen koster 3,13 kr./ md. pr. husstand

inkl. moms

Viasat Nature og Viasat Crime er slanger og

slyngler på samme kanal! Fra kl. 06.00-20.00 er

der naturoplevelser og herefter fi re timer i selskab

med de bedste britiske og amerikanske krimiserier

og kriminalfi lm. Efter midnat byder Playboy TV på

erotiske serier og fi lm.

• Samlet sendetid fra kl. 06.00-04.00

• Danske undertekster

• 100 % reklamefri

• Kanalen koster 4,34 kr./ md. pr. husstand

inkl. moms

rende store tv-pakkes 31 kanaler,

ser blandt andet Kanal4,

TV2News, TV2Sport,

TV2Charlie og svenske

TV4+ også ud til at ende i top

31, mens eksempelvis tyske

ARD og arabiske Al-Jazeera

er havnet forholdsvist langt

uden for top 30.

I sidste ende er det dog

som nævnt ikke afstemningen

alene, der afgør kanalsammensætningen.

På det

årlige møde forventes repræsentanterne

også blandt

andet at tage hensyn til brugernes

ønsker til maksimal

pris for den store pakke.

De fl este ønsker nemlig

ikke en pakke, der koster

mere end 190 kroner om

måneden. Mange af de nye

kanaler på top 30 koster

imidlertid også mange penge,

mens mange af de knap

så populære udenlandske

public service-stationer er

forholdsvis billige.

Det hele afgøres på repræsentantskabsmødet

den

27. maj.

Hvad skal der ske med

»Den hemmelige passage«?

Vidste du, at Sturlasgade

og gaden Islands Brygge

forbindes af en »hemmelig«

sti? Her er nemlig et nedlagt

jernbanespor, som

kommunen gerne

vil have lavet om

til et levende og

grønt byrum.

I den forbindelse

inviterer

Teknik- og Miljøforvaltningen

til intet mindre

end en 12 timersmaratonworkshop!!!

Alle interesserede

naboer, erhvervsdrivende,

politikere

og andet godtfolk

er velkomne.

Workshop -

pen skal munde

ud i nogle

skitseprojekter, som skal

danne grundlag for den videre

proces.

Mødet arrangeres i samarbejde

med landskabsarki-

tektfi rmaet »1:1 landskab«,

der har til huse i Kigkurren.

I mødet deltager også tre

internationalt anerkendte

landskabsarkitekter, som

skal fungere

som inspiratorer,

oplyser

Jacob Kemp

fra 1:1 landskab.Maratonsessionenfinder

sted lørdag

den 17. maj

kl. 10-22 i (intet

mindre end)

kult urhusets

store sal. Teknik-

og Miljøforvaltningen

har

udarbejdet en

flyer med mere

info, som Bryggebladet

fik tilsendt

i lørdags.

På nuværende

tidspunkt melder

historien ikke mere om, hvor

du kan få fat i flyeren, men

hold øjnene åbne i lokalområdet

i den nærmeste tid. agn

INFO FRA BRYGGEBLADET:

PÅ GRUND AF PINSEN ER DEADLINE FOR

ANNONCER, DEBATINDLÆG OG ANDET

MATERIALE TIL NÆSTE NUMMER FREMRYKKET

TIL ONSDAG DEN 7. MAJ KL. 12.

AVISEN UDKOMMER TIRSDAG EFTER PINSE (13. MAJ)

Lønborg igen-igen

Mogens Lønborg får endnu en chance i spidsen for de konservative ved BRvalget

i 2009. De konservative står ellers historisk svagt i København.

BAG KULISSERNE

Af Jarl Cordua

redaktion@bryggebladet.dk

For et par uger siden vedtog

de konservative i København,

at sundheds- og omsorgsborgmester

Mogens

Lønborg også skal være

partiets spidskandidat ved

kommunalvalget i 2009.

Det bliver hans tredje forsøg

på at skabe fremgang.

Ved de seneste to valg er

partiet ellers raslet tilbage

til det historisk ringeste

valgresultat i 2007, hvor K

kun fi k tre mandater.

Lønborg har udtalt, at

hans succeskriterium er, at

K skal gå fra tre til fem mandater.

Et sådant fl ot – og

måske ikke helt urealistisk

– resultat vil imidlertid stadig

kun bringe K tilbage til

situationen fra før Lønborg

første gang blev spidskandidat.

Med Lønborg som

spidskandidat har partiet

indtil videre kun oplevet

massiv vælgertilbagegang i

København.

Intet alternativ

Det er meget få iagttagere på

rådhuset, der hidtil har kunnet

få øje på Lønborgs evner

som karismatisk leder eller

kommunikator. Han er ikke

»folkeforfører«, endsige politisk

billetsælger. Mogens

Lønborgs åbenlyse mangler

som vælgertrækplaster gør,

at hans fanskare internt i det

Konservative Folkeparti er

til at overse.

Det var derfor helt uden

den store begejstring i baglandet,

at borgmesteren

blev genvalgt. Imidlertid

har vælgerforeningen ikke

kunnet fi nde et alternativ

som K-spidskandidat.

Der har tidligere været

enkelte sonderinger til folketingsmedlem

Helle Sjelle,

der i øvrigt er tidligere medlem

af Borgerrepræsentationen,

og den nu detroniserede

politiske ordfører

Pia Christmas-Møller om

at blive partiets spidskandidat.

Men ingen af de to har

fundet idéen tilstrækkeligt

attraktiv.

Netop de manglende alternativer

har derfor været

Lønborgs helt store trumf

over for den opposition i

partiet, som for længst har

opgivet troen på, at det er

med Lønborg i front, at partiet

kan nå fordums styrke,

som før 1993, hvor K sidst

var største borgerlige parti

i Borgerrepræsentationen.

Lønborg beskrives af nogle

som »stædig på en sådan

måde, at det overskygger

fornuften«. Han er en detaljernes

mand, som elsker tal,

er iderig, fl ittig som få og

formentlig den borgmester

på rådhuset, der har bedst

styr på økonomien i sin forvaltning.

Borgmesteren er berygtet

for på økonomiudvalgsmøder

ved hjælp af en lommeregner

at have fundet nye

BAG KULISSERNE

MED JARL CORDUA

effektiviseringsmuligheder

i kommunens drift og bestiller

gerne embedsmandsnotater

i lange baner.

Idéerne følges ofte op af

endeløse enetaler, som forekommer

de øvrige politiske

kolleger som trættende, og

som i øvrigt bidrager til en

udbredt manglende respekt.

Til trods for seks års erfaring

på rådhuset har Lønborg

desuden til gode at bevise, at

han kan det politisk-taktiske

spil, som er nødvendigt

for at få succes på rådhuset.

Blandt årsagerne peger man

på Lønborgs egne beskedne

politiske talenter kombineret

med en evne til at omgive

sig med elendige rådgivere

både i sin forvaltning og sit

politiske bagland.

Lønborgs støtter peger

dog på, at den konservative

borgmester får pæne karakterer

i de tilfredshedsundersøgelser,

som bliver lavet

blandt kommunens medarbejdere.

Han fremhæves især for

at have gjort meget for at forbedre

kommunens medarbejderes

faglige kompetence.

Det er dog ikke på alle områder,

borgmesteren fremstår

lige dynamisk. Hans

personlige hjemmeside er

eksempelvis ikke blevet

opdateret siden folketingsvalget

i november, hvor han

var folketingskandidat.

Godt VK-forhold

Selvom Lønborg ikke nyder

synderlig respekt i det politiske

miljø, så er forholdet

til rivalerne i Venstre efterhånden

blevet godt, hvorimod

det, mens Søren Pind

var Venstres leder, var decideret

dårligt.

Lønborg mener, at Pind

snød ham for en borgmesterpost

efter valget i 2001. Efter

kommunalvalget i 2005 blev

Lønborg dog sundheds- og

omsorgsborgmester, blandt

andet med støtte fra Venstres

mandater.

Freelancejournalist Jarl Cordua skriver om københavnsk politik

i Bryggebladet. Klummen går bag om magten i Københavns

Kommune, analyserer det politiske spil i kulissen og sætter fokus

på politikernes skjulte dagsordener, hvor de måtte være.

Jarl Cordua blogger om dansk politik på www.jarlcordua.dk og

har lavet politiske analyser og kommentarer til blandt andet P1,

Nyhedsavisen og Bryggebladet.

Jarl Cordua er cand. polit., har boet på Bryggen siden 1993 og har

tidligere været aktiv i partiet Venstre.

Den daværende kulturborgmester

Martin Geertsen

arbejdede målrettet på

at genoprette forholdet til

de konservative – og den

linje har den nye V-leder

Pia Allerslev fortsat. Hun

sørger altid for i god tid at

orientere ham om Venstres

egne initiativer eller udspil.

De konservative håber

dog ved næste kommunalvalg

i 2009 at lukrere på den

kendsgerning, at Allerslev

fortsat ikke er så kendt i den

brede offentlighed.

De ser Venstre som værende

alvorligt svækket, fordi

både Martin Geertsen og Søren

Pind har forladt Borgerrepræsentationen.

Det ses

som en kæmpechance for

ny konservativ vælgerfremgang,

der skal udnyttes.

K for kaos

Det konservative Folkeparti

på Københavns Rådhus har

i denne valgperiode ellers

SPIDSKANDIDAT

Sundheds- og omsorgsborgmester

Mogens

Lønborg er hverken folkeforfører

eller politisk

billetsælger , og er ifølge

Bryggebladets politiske

kommentators kilder lige

så meget blevet genvalgt

som spidskandidat på

grund af mangel på

oplagte konservative

alternativer.

Arkivfoto: Ricardo Ramirez

været mest kendt for deres

interne trakasserier i den

kun tre-mands store borgerrepræsentationsgruppe.

Balladen kulminerede

med, at Maibritt Mamsen i

protest mod Peter Schlüter

og det »dårlige arbejdsklima

i gruppen« sidste år

meldte sig ud for at danne

sin egen gruppe, »C2«.

Konservative kilder melder,

at Mamsen selv har

indset, at hendes tid som

politiker er ved at rinde ud,

og ingen forventer, at hun

forsøger at blive genopstillet.

Skulle hun have den

idé, så vurderes chancerne

for opstilling som uendeligt

små.

Kræfter i partiet ser gerne,

at Peter Schlüter ikke står

på listen over kandidater ved

næste kommunalvalg.

Andre ledende kræfter

mener ikke, at de sager, der

har været fremme, diskvalifi -

cerer ham, men det står fast,

at Schlüters person overalt i

det politiske miljø blandt an-

det på grund af diverse personsager

mødes med skepsis.

Blandt dem sagen om

130.000 kr, som politikeren

har krævet af kommunen for

»tabt arbejdsfortjeneste«,

men som kommunens revisorer

ikke ville godkende.

En advokatundersøgelse

bestilt af kommunen nåede

frem til, at Schlüter ikke

kunne dokumentere dette

tab, men senere har politikeren

kunnet stille med en

såkaldt revisorerklæring,

der skulle bevise, at han har

lidt det nævnte tab.

VKO-partierne har bakket

Schlüter op, og ser sagen som

»politisk chikane« fra overborgmesterens

side, og hun

anklages i stedet for at have

spildt 280.000 kr. fra kommunekassen

på førnævnte advokatundersøgelse.

For K går opgaven nu ud

på, at partiet denne gang

undgår at blive til grin som

sidst, hvor en BR-gruppe på

kun tre ikke kunne forliges.

Nu fokuserer K på at fi nde

et kandidathold, der – hvis

de bliver valgt – kan samarbejde.

De konservatives

valgprocedure er derfor

indirekte, idet der er en

screeningsproces, hvor et

kandidatudvalg først frasorterer

»landsbytosserne« i

mængden af interesserede,

som så til sidst bliver valgt

på en ekstraordinær generalforsamling.

Ny K-formand

De konservative i København

har i øvrigt i år skiftet

deres formand ud. Den

tidligere CD-forskningsminister

i Nyrups første

regering, Svend Bergstein,

valgte lidt overraskende at

træde tilbage som formand

i januar. Bergstein mente, at

alderen trykkede, men signalerede

også at det kneb

med engagementet i partiorganisationen.

I stedet fi k man overtalt et

af partiets yngre medlemmer,

René Offersen, som ny

formand. Offersen er i øvrigt

også kendt som advokat

for Peter Brixtofte i en af de

straffesager, der har været

kørt imod den tidligere Farum-borgmester.

Den fl øj af partiet, der ikke

hører til Lønborgs allerstørste

fans, stillede tidligt som

betingelse for deres opbakning

bag Lønborg, at de til

gengæld fi k valgt deres næstformandskandidat,

Andreas

Boisen. Lønborg accepterede

og har dermed for en relativ

billig pris nu fået skabt ro om

sit spidskandidatur.


29. APRIL 2008

Begrænset strejke på Bryggen

Af Jean Gauthier og

Anders Godthjælp Nielsen

redaktion@bryggebladet.dk

Overenskomststrejkerne og

-demonstrationerne er ikke

synderligt markante på

Bryggen, blandt andet fordi

bydelen hverken har plejehjem

eller sygehuse.

Derudover foregår store

demonstrationer og andre

større happenings på hovedstadens

større pladser

og trafi kknudepunkter.

FOA-strejke i

ældreboliger i Leifsgade

Tager man en tur rundt

i bydelen hænger der til

gengæld en del bannere og

plakater med strejke-budskaber.

Eksempelvis på Det Lille

Univers’ hegn i Njalsgade,

hvor personalet kræver

»mandeløn til kvindejob«

(foto øverst) eller på en

skraldespand i Njalsgade

hvor »offentlige koner vil

have flere kroner«.

Beboerne i ældreboligerne

i Leifsgade er nok de eneste,

som har været direkte

ramt af konfl ikten mellem

FOA og de kommunale og

reginale arbejdsgivere. 476

FOA-medlemmer på Amager

og Nørrebro er nemlig

udtaget til strejken, så her

er der kun nødberedskab i

øjeblikket.

Hvis man som pårørende

er bekymret for ældre familiemedlemmers

ve og vel,

har FOA oprettet en hotline

(46 97 34 56), hvor man kan

få informationer. Ifølge Ulla

fra hotlinen har der kun været

12-13 deciderede nødopkald

i hele landet, siden den

blev oprettet i begyndelsen

af sidste uge, oplyser hun til

Bryggebladet.

BUPL eller LFS

På børneinstitutionsområdet

er medlemmer af

LFS – et FOA-forbund for

Citronmåneuniversitet

Der var også protester på

KUA i sidste uge. Studenterrådet

ved Københavns Universitet

holdt en happening

forud for en studenterpolitisk

konference lørdag. Tue

Track vendte plader og rådet

uddelte citronmåne til alle

fremmødte. Studenterrådet

sammenligner universitetet

af i dag med en tankstations-citronmåne:

Lækker på

overfl aden, men skuffende at

sætte tænderne i. De ønsker

mere demokrati på universiteterne

samt fortsat gratis

pædagiske arbejdspladser

– udtaget til at strejke. Dog

ikke her på Bryggen indtil

videre.

BUPL’s (et andet pædagogisk

fagforbund) medlemmer

kan til gengæld tidligst

strejke midt i maj, hvis medlemmerne

forkaster overenskomstforliget.

– Det giver mindre gennemslagskraft,

at folk i

den samme faggruppe skal

strejke på forskellige tidspunkter,

mener Richard

Martin, der er leder af fritidshjemmet

Thorshave på

Artillerivej.

Kvinder med overskæg

Så indtil videre har de lokale

uddannelse til alle. Universitetsloven

skal revideres

i 2009, og på konferencen

skulle de blandt andet drøfte,

Foto: Anders G. Nielsen

protester på børnepasningsområdet

først og fremmest

haft form af mindre happenings.

I sidste uge »opsagde« de

kvindelige ansatte i daginstitutionen

Børnehuset på

Gullfossgade således deres

job.

De udstyrede sig derefter

med overskæg og gik på arbejde

igen for på den måde

at gøre opmærksom på, at

lønnen i de traditionelle

kvindefag halter bagefter

mandefagene.

Desuden skal det selvfølgelig

nævnes, at en af af

overenskomstforhandlngernes

parter – Kommunernes

Landsforening – har hovedsæde

på Weidekampsgade.

NYHEDER

Foto: Jean Gauthier

hvordan de får indfl ydelse, så

loven revideres til de studerendes

fordel. Læs mere på

www.citronmåne.dk agn

BRYGGEBLADET

Beskyt dit hår som du beskytter din hud !

Sommeren er lige om hjørnet,

og det er derfor tid til at

beskytte dit hår, ligesom du

beskytter din hud.

Lige nu har vi et super tilbud på vores solserie

SUN´N SWIM fra Maria Nila.

Normal Normal pris pris 218 218 kr. kr.

Nu Nu 149 149 kr. kr.

Ved køb af serien

kan du være med i

konkurrencen om et par

Dyrberg/Kern solbriller

til en værdi af 900 kr.

Vinderen udtrækkes 31 maj

Njalsgade 1 kld

3295 4343

Onlinebooking

www.saxkjaer.dk

Laksebøffer 4 stk. 100 kr.

Blåmuslinger 1 kg. 50 kr.

Havtaskekæber 100 g. 25 kr.

Tangsalat 100 g. 25 kr.

Tangsalat m. ingefær, 100 g. 30 kr.

Varmrøget laks m. peber, 100 g. 35 kr.

Stegte sild

m. fennikel, kapers, æble og rødløg, pr. stk. 12 kr.

Åbent: tirs.-fre. 12.00-18.00 · lør. 10.00-14.00

Kr. himmelfartsdag: lukket · 2. maj: 12-18 · 3. maj: 10-14

Thorshavnsgade 20 · 32 57 06 01 · www.fiskeborsen.dk

5


6 BRYGGEBLADET NYHEDER

29. APRIL 2008

Ritt positiv over for BIG-hus i Njalsgade

Men der mangler stadig mange led i processen, før der kan gives politisk

tilladelse, oplyser overborgmesteren i et svar til to kritiske naboer.

Af Anders Godthjælp Nielsen

redaktion@bryggebladet.dk

I et svar til et bekymret

nabo-par skriver overborgmester

Ritt Bjerregaard

(S) meget positivt omkring

planerne om at rive Brugsen

og det bagvedliggnede

blå pakhus i Njalsgade ned

for at opføre et ny bygning

– her i bladet kaldt BIG-huset

efter arkitektfi rmaet.

Naboerne er – som tidligere

omtalt i Bryggebladet

– ikke særlig begejstrede

for at få udsigt til en 13-etagers

pakhus-agtig bygning,

og selvom Ritt Bjerregaard

forstår bekymringerne, så

er hun grundliggende positiv

overfor planerne.

Mere byliv

Det er ikke første gang, at

Ritt Bjerregaard viser interesse

for området i Njalsgade.

Tilbage i 2006 var hun på

besøg i pakhusene og roste

her det kreative miljø, som

hun og mange andre politikere

gerne ser bevaret.

– Jeg ser mange positive

aspekter ved det projekt,

grundejerne ønsker at opfø-

A LA CARTE:

2 retter fra 159,-

3 retter fra 199,-

Weekend brunch buffet

lørdag & søndag

kl. 10 - 14

119,-

re. Deres vision er at skabe

et sted med byliv, special- og

dagligvarebutikker, fi tnesscenter,

hotel, boliger og en

velfungerende byplads, der

skal give hele området et

løft og skabe sammenhæng

mellem det gamle og det

nye Islands Brygge, skriver

hun blandt andet i sit svar.

Samtidig glæder Ritt

Bjerrregaard sig over, at

ejerne nu også sigter mod

at bevare det kreative miljø

i pakhusene. Som omtalt i

seneste nummer af Bryggebladet

kæmper de kreative

lejere dog videre. De er ved

at stifte en lejerforening og

har stadig planer om at købe

de tre eksisterende pakhuse

med hjælp fra en fond.

For i lejernes optik er der

tale om to selvstændige projekter.

Dels de tre pakhuse,

dels et nyt BIG-hus, der skal

lægges, hvor Brugsen ligger

i dag.

Det er BIG-huset, som

Ritt forholder sig til i svaret

til det bekymrede Bryggepar.

Ritt er blandt andet positiv

over for planerne om et

BIG-hus, fordi det vil være

med til at forbedre Bryggen,

mener hun:

Leifsgade

Myggenæsgade

SELSKABER:

Selskaber modtages gerne,

vi har plads til 165 personer.

Klip annoncen ud og få en

gratis velkomstdrink, husets

champagnecocktail.

Se mere på www.grandvue.dk

STORT HUS BIG-Huset skal ligge, hvor Brugsen og det blå pakhus ligger i dag. Der bliver plads til både supermarkeder, specialbutikker,

boliger og kontorer. Men naboer frygter for skyggevirkningerne, hvis politikerne giver tilladelse. Skitse: B.I.G. Arkitekter

– Når en bygherre med

sit projekt i særlig grad

medvirker til at forbedre

et områdes kvalitet og giver

mulighed for nogle af

Njalsgade

Pakhus 5

de funktioner, et område

mangler, så er vi parate til

at ændre rammerne og lave

en ny lokalplan, der muliggør

byggeriet.

– København udvikles meget

i disse år, og nye behov

opstår hele tiden. Bryggen

mangler i dag indkøbsmuligheder

og et bydelscenter.

Jeg ser netop BIG’s projekt,

som det der kan være med

til at skabe bedre indkøbsforhold

og skabe et mere

aktivt byliv i Njalsgade.

Naboer bliver hørt

Naboerne er særligt bekymrede

for skyggevirkningerne.

Til det svarer Ritt

Bjerregaard blandt andet:

– Det er vigtigt, at vi får

et nøjagtigt billede over

konsekvenserne af det foreslåede

byggeri. Derfor får

vi udarbejdet modelbilleder

af skyggevirkninger, der

præcist viser, hvor meget

bygningen vil skygge på

forskellige tidspunkter af

døgnet en sommer- og en

Grand Vue på Dæk 3

Reservation: 33 32 30 46

vinterdag, skriver hun og

forklarer, at kommunen for

nylig har bedt grundejeren

om at lave fl ere og grundigere

lysstudier af projektet.

De skal bruges i høringsfasen,

når og hvis politikerne

bliver bedt om at give tilladelse

til byggeriet. For der

går nok en rum tid, før man er

kommet så langt i processen.

– Projektforslaget er stadig

på et meget tidligt stadie,

hvor kommunen har en

dialog med grundejeren om

visionerne for området. Projektet

har endnu ikke været

politisk behandlet, da der

stadig er en del uafklarede

ting, der skal belyses, skriver

overborgmesteren.

Hun understreger samtidig,

at det vil kræve en ny lokalplan

og et tillæg til kommuneplanen,

hvis projektet skal

realiseres. Det kan kun ske

efter en mindst otte uger lang

høringsperiode, hvor alle naboer

kan komme til orde.

– Forvaltningerne sammenfatter

derefter høringssvarene,

som overdrages til

Nye varer på hylderne fra

politikerne, inden de tager

endelig stilling, forklarer

overborgmesteren.

– Ud over den høring, som

er lovpligtig efter vedtagelsen

af et lokalplanforslag,

har grundejeren tilkendegivet

at ville arrangere et eller

fl ere debatmøder, hvor projektet

præsenteres, og hvor

der lægges op til debat med

bryggeboerne, tilføjer hun.

Opbakning til kreative

Så her ligger sagen altså nu.

Der er opbakning fra Ritt

Bjerregaard til BIG-huset,

som på den ene side vil give

nyt liv til Bryggen og på den

anden side vil genere nogle

af naboerne.

Samtidig er der en mere

afventende holdning til en

mulig ombygning af de tre

eksisterende pakhuse. Hidtil

har politikerne støttet de

kreative lejere, som beskrevet

i Bryggebladet tidligere.

Senest for nogle uger siden,

hvor Kultur- og Fritidsudvalget

besøgte lejerne.

Hjorth Freoli Eget design

Nyheder: Lysgaard Hjorth De Foyn til voksne

Halfdansgade 26 · Åbningstider: tors.-fre. 14-18 · lør. 10-14

Tlf. 48 28 69 06 Mobil 21 46 28 13 Fax 48 28 69 27

Malermester

GUNNAR MADSEN

Medlem af Københavns Malerlaug


29. APRIL 2008

Bondam: – Støj kan ikke undgås

Der er tale om et valg mellem lange arbejdsdage eller støj i endnu flere måneder, siger borgmesteren.

Mødre på barsel og andre naboer må derfor leve med støj fra byggepladsen i 11 timer om dagen.

Af Anders Godthjælp Nielsen

redaktion@bryggebladet.dk

I seneste nummer af Bryggebladet

fik Maria Liljeqvist

afløb for sine frustrationer.

Hun er på barsel med sønnen

Anton og må hver dag

flygte væk fra de enorme

boremaskiner, der larmer

fra syv morgen til seks aften

for at gøre klar til det underjordiske

parkeringshus på

pladsen i Leifsgade.

Hun undrer sig blandt andet

over, at kommunen har

givet generel tilladelse til en

55 timers arbejdsuge.

Maria Liljeqvist er langt

fra den eneste, som har kontaktet

Bryggebladet, fordi

støjen generer.

Bryggebladet har derfor

spurgt teknik- og miljøborgmester

Klaus Bondam (R),

hvorfor der er givet tilladelse

til at arbejde og støje 55

timer om ugen.

37 timer om ugen vil

forlænge støjperiode

– Når vi har valgt at udføre

arbejdet mellem klokken

syv og 18 – som de gældende

regler tillader – er det

sket ud fra en samlet afvejning

af forholdene.

– Her har vi vurderet, at

det er mest hensigtsmæssigt

– også for beboerne i

området – at få nedboringen

af sekantpælene overstået

så hurtigt som muligt, skriver

Klaus Bondam i en mail

til Bryggebladet.

Maria Liljeqvist kan godt

forstå, at støj kan være svær

at undgå, men opfordrer

kommunen til at nøjes med

en 37 timers arbejdsuge.

Men det er ikke en god ide,

mener Bondam:

– Alternativet med en 37

timers arbejdsuge, som Maria

Liljeqvist foreslår, vil betyde,

at denne del af arbejdet,

som er mest støjende,

ville strække sig hen over

hele sommeren. Med den

nuværende arbejdsrytme

forventer vi, at arbejdet med

sekantpælene er færdigt allerede

omkring sankthans,

oplyser han.

Overholder alle

gældende regler

Klaus Bondam har fuld

forståelse for, at de lange

arbejdsdage kan være generende

for naboer, der er

hjemme i dagtimerne.

– Men jeg tror også, at

mange vil glæde sig over,

at boremaskinerne med

den nuværende arbejdsin-

Hvad synes du, der skal være oven på p-anlægget?

Medbring dine ideer til en grøn plads til borgermødet den 15. maj.

Når byggeriet af parkeringsanlægget

er færdigt i

2010, får Bryggen samtidig

en ny grøn plads i bydelens

hjerte. Den skal anlægges

oven på det underjordiske

p-anlæg.

Kommunen vil meget gerne

høre alle bryggeboeres

ideer og ønsker til pladsen

og inviterer derfor til borgermøde

og borgerworkshop

den 15. maj.

– Alle bryggeboere invi-

teres til aktivt at medvirke

og give deres forslag til,

hvordan den nye plads skal

se ud, oplyser projektleder

Andreas Saul-Rotne fra Teknik-

og Miljøforvaltningen.

Han forklarer, at det al-

NYHEDER

lerede ligger fast, at den

bemandede legeplads skal

genopstå, ligesom kommunen

forventer, at der igen

etableres en boldbane.

– To tegnestuer vil medvirke

i workshoppen. De

to arkitektfirmaer vil efter

mødet udvikle forslag til

udformningen af pladsen.

Dem, der laver det bedste

forslag, får tildelt opgaven,

oplyser Andreas Saul-Rotne,

der forventer at vinder-

BRYGGEBLADET

LARMENDE

KÆMPEMASKINER

De store boremaskiner

tiltrækker hver dag mange

interesserede. Men de

støjer også til gene for

naboerne. Alle med

spørgsmål til byggeriet og

støjen kan henvende sig

til Københavns Kommunes

byggeleder Kent Søndergård

på pladsen. Han

forventer i øvrigt at holde

åben byggeplads-dag til

juni for alle interesserede.

Foto: Ricardo Ramirez

7

tensitet kan forlade byggepladsen,

inden sommeren

for alvor sætter ind, skriver

han og understreger, at

kommunen som bygherre

overholder gældende regler

omkring arbejdstider og

miljøkrav.

Nej til genhusning

Maria Liljeqvist foreslog i

seneste nummer, at berørte

naboer skal tilbydes genhusning,

hvis støj ikke kan

undgås. Men det er ikke

muligt ifølge Bondam:

– Det ville have vidtrækkende

konsekvenser, hvis

kommunen i forbindelse

med større anlægsprojekter

skulle tilbyde genhusning.

Jeg kan simpelthen ikke se,

at det skulle kunne lade sig

gøre i praksis, skriver Bondam

og fortsætter:

– Tænk for eksempel på

hvor mange der bliver berørt

i en eller anden grad,

når vi i de kommende år

skal til at anlægge næste

etape af Metrocityringen.

– Vi bor i en by, der hele

tiden udvikler og fornyer

sig. Det støjer og larmer

indimellem, men det handler

jo i sidste ende om, at vi

skaber en endnu bedre by.

– Kommunen forsøger at

begrænse de gener, der er

ved byggeri, og vi vil meget

gerne tage så meget hensyn,

vi overhovedet kan,

slår Klaus Bondam fast.

Bryggebladet har besøgt

byggepladsen og har blandt

andet fået svar på, hvornår

boremaskinerne støjer mest.

Det sker når de rammer de

meget hårde kalk- og flintlag

i undergrunden. Desuden

støjer det ekstra meget, når

maskinerne ryster boret,

så det opborede mateirale

– som kan være klægt og klistret

– løsner sig.

REPORTAGE SIDE 8-9

projektet udvælges inden

sommerferien.

Borgermødet finder sted i

kommunens lokaler (kantinen)

på Islands Brygge 37 i

den 15. maj kl. 19-22. Alle er

velkomne. agn


8 BRYGGEBLADET REPORTAGE 29. APRIL 2008 29. APRIL 2008

REPORTAGE

BRYGGEBLADET 9

BORES NED I FJERDE SALS DYBDE Boremaskinerne borer omkring 19 meter ned i undergrunden. Bryggebladet

fik lejlighed til at kigge ned i et af hullerne. Der er langt til bunden, og der har man virkelig ikke lyst til at falde ned,

så sikkerheden på pladsen er stor. Det udborede materiale læsses af på overfladen og køres senere væk.

MILLIMETERPRÆCISION Efterhånden som boremaskinerne bevæger sig nedad, sættes stålrør ned for at

forhindre støbehullerne i at styrte sammen. Når der er støbt beton i hullerne, trækkes stålrørene op igen. Det

er præcisionsarbejde. Et par skæve millimeter i toppen betyder meget i bunden.

TYSKE EKSPERTER De enkelte stålrør samles på overfladen med overdimensionerede unbrako-skruer og

-nøgler. Boremaskiner og -arbejdere er tyske. Så store maskiner findes ikke i Danmark. Denne byggemetode

er valgt på grund af den begrænsede plads, og fordi det giver færre rystelser.

KÆMPEBOREMASKINERNE

Bryggebladet har besøgt pladsen i Leifsgade, hvor der bygges underjordisk parkeringsanlæg.

Tekst: Anders Godthjælp Nielsen

Foto: Ricardo Ramirez

SEKANTPÆLE De såkaldte sekantpæle bores ned langs hele kanten af pladsen, og herefter bliver der støbt beton i hullet. Sekantpælene kommer til at

udgøre sidevæggene på det kommende underjordiske parkeringsanlæg. Boringen foregår i to omgange. Først laves hver anden pæl i uarmeret beton.

Derefter laves den anden halvdel af pælene i en beton med armeringsjern. Det sikrer en stabil væg, der kan holde grundvandet ude.

TANDUDSKIFTNING Nede i undergrunden støder boret blandt andet på et meget hårdt kalklag i omkring 12-15

meters dybde, og længere nede rammer det et lige så hårdt flintlag. Det giver nogle skærende lyde og kan ses på

boremaskinernes tænder. Byggepladsen har derfor ansat flere svejsere, som hele tiden udskifter tænderne.

BETON I STORE MÆNGDER Når boringen er overstået, fyldes rørene med beton. Når alle 188 sekantpæle er

færdige omkring sankthans, kan den store udgravning begynde. Entreprenørerne forventer, at der skal flyttes omkring

40.000 tons materiale. Derefter skal bunden støbes, og selve »parkeringsmaskinen installeres i hullet«.

FOSSILER Op fra undergrunden dukker forsteninger og »narreguld« frem. Byggeleder Kent Søndergård fra Københavns

Kommune (til højre) og projektchef Jesper Boilesen fra entreprenøren E. Pihl og Søn har efterhånden samlet

et helt lille geologisk museum. Kom og se dem til »Åben byggeplads« i juni. Mere info om dato i næste nummer.


10 BRYGGEBLADET 29. APRIL 2008

Afspændingspædagog

Mine Camilla Olsen

Havnestadsklinikken

Kigkurren 8B, st.tv.

60 70 54 34

Akupunktur

jordemoder & akupunktør

Ved kanalen 1, 32 57 58 89

www.jordemodercentrum.com

www.amoxa.com

Antikvariater

Kirkegaards Antikvariat

v/Tommy Kirkegaard

Gunløgsgade 3, kld. th.

Tlf.: 32 95 04 14

www.kirkegaardsantikvariat.dk

Antikviteter

Jantik.dk

Dødsboer købes

Thorshavnsgade 26

Tors-fre 12-18 · Tlf. 40 16 04 66

Apoteker

Islands Brygges Apotek

Islands Brygge 3 – 5

32 95 63 61

mandag – fredag 9.30-17.30

lørdag 9.30-13.00

Autoværksteder

FP Auto ApS

Serviceværksted & Forsikringsskader

Artillerivej 141 · Tlf. 32 54 26 40

Bagerier

Brdr. Sørensens Eftf. v/ Jan Morell

Egilsgade 35

32 57 93 84

Banker

Amagerbanken

Islands Brygge 3

62 66 52 02

islandsbrygge@amagerbanken.dk

www.amagerbanken.dk

Danske Bank

Njalsgade 32

45 12 33 40

islandsbrygge@danskebank.dk

www.danskebank.dk/islandsbrygge

Forstædernes Bank A/S

Amagerbrogade 38

2300 København S

33 52 52 00

amager@forbank.dk

www.forbank.dk

Begravelse

Bryggens Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155

Islands Brygge 13

32 55 55 55

Blomster

Blomstercirklen

Leifsgade 5

32 57 19 10 · www.blomstercirklen.dk

Deleuran’s blomster & brugskunst

Thorshavnsgade 28

32 96 89 46

Isblomsten

Isafjordsgade 2

32 57 73 15

Body-sds

Kropsterapeut Henrik Hartmann

Body-sds uddannet

Massage Session, Coaching, Træning

Isafjordsgade 4, 5tv · 27 11 65 11

www.HenrikHartmann.dk

Boghandlere

Bryggens Boghandel

Islands Brygge 21

32 54 09 05 · www.brygbog.dk

Coaching

Helheds Life Coaching

Bo Biilmann · 30 24 69 69

www.helheds-life-coaching.dk

Cykler

Ama’r City Cykler 2

Leifsgade 1 · 35 36 92 22

Man-fre 9-18 · lør 9.30-14.30

Dyrlæger

Bryggens Dyreklinik

Egilsgade 18

32 57 62 90

Ejendomsselskaber

Ejendomsselskabet Hüffeldt & Rydmann

Udlejning:

www.huffeldtrydmann.dk

Administration:

Bolux A/S

Vester Voldgade 104

1552 København V

Tlf. 33 36 07 00 (kl.10-14)

Fax 33 36 07 10

Ejendomsmæglere

base1

Islands Brygge 7

32 95 85 00

www.base1.dk

RealMæglerne Michael Musfelth

H.C. Andersens Boulevard 42

Lige på Langebro · 33 11 61 60

Elektrikere

P. Kilting A/S

Egilsgade 40-42

32 54 56 91

Farvehandlere

O. Nørbys Eftf.

Isafjordsgade 3

32 54 32 66

Fodterapi

Klinik for fodterapi

Egilsgade 28, kld. tv

32 54 16 66

Fotografer

Hanne Paludan Kristensen

Portræt · Bryllup · Morgengave ·

Reklame · Mode · Still-life · m.m.

40 74 19 69 · www.hpkristensen.dk

Fotohandlere

Njal Foto

Njalsgade 22

32 54 55 90

Frisører

Cabello

Grøn frisørsalon

Gunløgsgade 19 kld

www.Cabello.dk · 32 12 70 03

Eminentia

Egilsgade 32

32 54 00 65 · www.eminentia.dk

Frisør Gabriela

Thorshavnsgade 2 st. th.

32 54 15 74 · mobil 22 33 45 23

Klip 2000

Islands Brygge 1B

32 54 81 02

Raah v/ Dan Bro

Islands Brygge 25

32 96 15 95

Saxkjær

Njalsgade 1 kld. Th.

32 95 43 43 · www.saxkjaer.dk

Universe

Reykjaviksgade 2

32 96 00 22

Fysioterapi

CopenFysioterapi

Gunløgsgade 11. kld. · 32 96 21 00

www.copenfysioterapi.dk

Havnnestadsklinikkens Fysioterapi

Kigkurren 8D st. · 50 42 51 42

www.havnestadsklinikkensfysioterapi.dk

Fødselsforberedelse

fødselshjælp pg -forberedelse

Ved kanalen 1, 32 57 58 89

www.jordemodercentrum.com

www.amoxa.com

Før- og Efterfødselsundervisning

Havnestadsklinikkens Træningssal

Kigkurren 8, st · www.amj-fysio.dk

Tlf/sms: 41401094 (dgl. kl. 12.30-13)

Genbrug

Genbryggen

Reykjaviksgade 2, kld.

Mandag & onsdag kl. 15-18

Lørdag kl. 11-14

Glarmestre

Dansk Glas A/S

Artillerivej 50 – 52

70 26 10 60 · www.glarmester.dk

Gulvservice

A-Z Gulve ApS

Gunløgsgade 35, kld.

32 57 25 84

www.azgulve.dk

Jægersborg Gulvservice

Gullfossgade 5

25 17 41 00 · www.gulvafslibning.biz

Handymænd

Entreprenørfirmaet Handy-Team

Poul Hartlings Gade 4, st.tv

23 21 60 70 · www.handy-team.dk

Helsekost

O. Nørbys Eftf.

Isafjordsgade 3

32 54 32 66

Hestekørsel

Københavns Hestedroche

32 96 50 20

www.hestetaxa.dk

Historiefortælling

Historiedamen Mariane Josefsen

32 57 31 46

www.historiedamen.dk

Hoteller

Hotel Copenhagen

Egilsgade 33

32 96 27 27 · www.hotelcopenhagen.dk

Kiropraktorer

Bryggens Kiropraktiske Klinik

Kigkurren 6-8C

32 57 13 00

www.bryggenskiropraktor.dk

Optagelse i Fagregisteret: Send mail til fagregister@bryggebladet.dk · Pris: 360 kr. for ti udgivelser med tre tekstlinjer (max 35 anslag inkl. mellemrum pr. linje) · Ekstra linier: 80 kr. per linje · Priser eksklusiv moms · Fagregisteret kan også ses på www.bryggebladet.dk


BYTTELEJLIGHED

HAVES: 3V, 74 kvm, 5. sal, indskud 1.036.000

kr. 4.200 mdl. kr. Ejendommen skal i gang med

nyt tag og istandsætte vinduer. I den forbindelse

drøftes det, om der skal laves tagterasser.

Velholdt køkken og bad.

ØNSKES: 2-3 værelser, max. 1. sal.

Kontakt: trine@brygge.dk

FAGREGISTER


Læger

www.Havnestadsklinikken.dk

Annette Lemche &

Susan Rosenberg Adamsen

Kigkurren 8 d, st. th.

32 57 68 62 (læger: 8-9,

sekr.: 9.15-12.15 & 13-14)

Malerfirmaer

Kasper Hougaard

Egilsgade 44

21 67 51 95

Massører

slowmotion v/ Per Jensen

Center for sundhed og velvære

Massage & kostvejledning

Øreakupunktur & pilates

Kinesisk akupunktur

32 57 68 71 · www.slowmotion.dk

Murere

BSA Byg v/ Toni Bergenhammer

Egilsgade 44, kld.

40 14 74 13

bsa-byg@tdcadsl.dk

Musikforeninger

Bryggens Musikforening

Kulturhuset Islands Brygge 18

Formand Heine Hamborg: 6171 1844

Psykologer

Heidi Sahlgreen

Njalsgade 40 · 26 55 28 27

heidisahlgreen@bryggemail.dk

Restauranter

Brasserie Prego

Islands Brygge 33

32 54 11 11 · www.prego.nu

ANDELSBYTTE

HAVES: 120 m2 lejlighed i 2 plan (4. & 5. sal) med 2 altaner.

Total renoveret med stort nyt køkken/alrum og bad, stort

soveværelse. 5. sal på 60 m2 med frit lagte bjælker, 6 meter

til kip og mulighed for hems. Pris uden forbedringer, 1,2 mio,

boligafgift inkl. varme 6000. SKAL SES.

ØNSKES: Minimum 150 m2 andel på Bryggen.

Henvendelse: stuffing@jubii.dk

Rosenmetoden

Karen Vinding

Gunløgsgade 43, kld. tv.

32 54 94 12 · 26 25 49 40

Sexologer

Yazmin Katarina Fox Andersen

Sexolog, ayurvedisk behandler, forfatter

Mercury Uniflow · Gunløgsgade 3

7026 5577 · 2670 5577

www.mercuryuniflow.dk

Skoler & institutioner

Bryggens Børne & Ungdomscenter

Artillerivej 71C

Tlf. 32 54 63 88 · Fax 32 54 63 18

www.bbu.dk · bbu@bbu.dk

Skolen på Islands Brygge

Artillerivej 57 · 2300 København S

82 33 43 00 · mail@sib.kk.dk

www.sib.kk.dk

Skønhedsklinikker

Smuk Njalsgade 22

33 16 17 17

www.smuk.dk

Smørrebrød

T.S. Smørrebrød

Islands Brygge 7

32 57 20 05

Systuer

Shhhy vi sy’r

- også efter mål

Thorshavnsgade 22

32 54 35 36 · www.shhhy-vi-syr.dk

Take Away

Hiko Pizza

Reykjaviksgade 1/Islands Brygge 13-15

32 54 43 50

il pane di mauro

Italiensk bageri og café

Islands Brygge 23

32 96 86 87 · www.ilpanedimauro.dk

Sushiya

Thorshavnsgade 16

32 57 06 06 · www.sushiya.dk


Tandlæger

Bryggens Tandklinik

Islands Brygge 15

32 54 39 31

www.bryggenstandklinik.dk

Tandklinik på Islands Brygge

v/Lars Nielsen, Trine Larsen,

Stephen Ambrosius Pedersen

Islands Brygge 17 · Tlf. 32 57 75 44

tandlaege.bryggen@nielsen.mail.dk

www.islandtand.dk

Teatre

PLAY-CPH

Njalsgade 21F, stuen

32 96 57 73 · www.play-cph.dk

Tryllekunstnere

Trylle-Michael

www.trylle-michael.dk

20 92 70 03

TV-service

Have’s TV- PC-Service

32 54 43 19 & 22 95 43 19

Vinhandlere

Holte Vinlager Amager

Islands Brygge 25

32 54 07 05

VVS

VVS Poul Martinsen

Gunløgsgade 21

32 54 95 55

Ældreråd

Vestamager-Ældreråd

Snorresgade 1, st. tv.

2300 København S

40 87 66 21 – træffes man-tor 10-12

www.vestamagersaeldreraad.dk

Øko-købmænd

PureGreen

Islands Brygge 25

36 72 36 72 · www.puregreen.dk

OPSLAGSTAVLEN er gratis at benytte (kun for private), dog

koster boligannoncer 20 kr., der vedlægges i frimærker. Skriv

kort og præcist og aflever tekst senest fredag før udgivelsen

(opslagstavlen@bryggebladet.dk eller i brevsprækken). Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte i opslagene.


29. APRIL 2008

En gruppe »kinesere« beøgte Skolen

på Islands Brygge i anledning af

hvilken begivenhed på skolen?

Fugl

Kvælstof

Synges i

Giro 413

på Play

Tal Lugte Grine

Sjælland Opfinder

Plantedel Sahara

Mælke-

produkt

Drysser Aks

Bekymrer Lugt

-------?

for

Fotograti

Grønt lag

Områderne

Star Warsperson


Bibelnavn

STOR ANDEL BYTTES TIL MINDRE

HAVES: 120 kvm, 4 værelser, cirka. 1.4 mio.

indskud/8.000 mdl., 3. sal, i Bergthorasgade

ØNSKES: minimum 90 kvm, min 3. værelser,

mindst 2. sal, på Bryggen

Kontakt: toby@brygge.dk

Ælte

Moder

Sverige

Tapperhed Kikkert-

del

Græsk

tegn

Hejseværk Film

Værdi-

papiret


BRYGGEN PÅ KRYDS OG TVÆRS

Forholdsord

Vægt

Butik

Måler

KÆRE SVEND ÅGE

Tusinde tak for jordbær med fløde.

De bedste forårs hilsner fra

Rebecca, Nadia, Mille og Charlotte Saxkjær

Enormt -? og ve

Gram

Ujævnhed

Række

Strikketøj

Foto: Ricardo Ramirez

UGENTLIG HUSHÆLP SØGES til

lettere rengøring, vask og strygning

mm i 62 kvm lejlighed på Islands

Brygge. Aflønning efter aftale. Kontakt

venligst 2537 5895. Mvh Sine

Kort

Romertal

50

Kongeslot Områder

Retten

Kampplads

Spiller

Engelsk

drengenavn

Strøm

Bukkes

Cykel- og

gang---? til

Fisketorvet

Ilt Dyr

Varm drik To ens

BRYGGEBLADET 11

Kirkelig

medhjælper

Drik

Vittighed

Kvinde

Alene Babyudstyr

Opføre

Uran

Kropsdel

Amager

Bryggekrydsen afleveres i brevsprækken, Leifsgade 7 indtil kl. 12 lørdagen før næste udgivelse.

Navn: Gade og nr:


Kærtegnede

Anerkendelsen

Digt

K

Landsby syd

for Køge

Skolebetjenten

F

Træ

Vigtig-

heden

P A P I R

Tiderne Å R E N E

Castro

Bygge

F I D E L

B A S E R E

Fure K E L

Tons T Bibelnavn

Militærordre

Slide

Af

F

Sejrstegn

Tone

V

L E A

A S E Omtumlet N

P-anlægs-

Moderat

Artilleri--?

Charles

Tone

byggeleder

Sønder- B 2 ens Omdele Retning & Losse- Spanien R A Y

Kilo plads--?

Anbefalet Vitamin

gård

Knægt

Biord

K N Ø S

R E

B R O K K E O S O V E R A T D E Kvælstof N

A E D E

Dyppe

tæer

Gift Romertal 2

S O P P E

A R S E N I K Ægyptisk

gud R Kloen J

Plade E P

Mønten

Natrium

Redskab T E N Omtrent

(fork.)

T I E R E N Drengenavn

Palme

Tysk dreng

Plante A K A C I E

Lige nu P T Prinsesse

Talord

Alistair

MacLeanroman

Løsning fra nummer 07-2008:

E E T

D A D E L

Træer

Dyr

A N N E

E G E

Grinede

Drik 2 ens

Gram

Belgien

L O

G Redskabet L E E N

Ø R N E B O R G E N

© agn

apr2008


Vinder af kryds i

nr. 07-2008 blev:

Poul Tønnesen,

Egilsgade 66

Vinderen indløser et gavekort på

100 kr. ved henvendelse til Holte

Vinlager, Islands Brygge 25

LEJLIGHED TIL LEJE Dejlig lys og ny lejlighed fra 2007 på

(J.O. Krags Gade tæt ved Bryggebroen udlejes . 68 m2 (3.

sal) med stort soveværelse og stor kombineret stue/køkken.

Lækker øst/sydvendt terasse. PDF-brochure med bl.a

plantegning og billeder kan rekvireres. Udlejes per 1/7-2008

for en periode af 2 år. Husleje kr. 8.200 plus forbrug.

Lejeperioden kan ikke forlænges. Til lejligheden hører egen

parkeringsplads i kælder (månedlig kr. 1.300). Ansøgere

der ønsker at gøre brug af p-plads vil blive prioriteret. Det

samme gælder enlige/par uden børn. Det er ikke tilladt at

holde husdyr i beboelsen. Skriv til Martinb@dk.ibm.com.


12 BRYGGEBLADET SPORT

29. APRIL 2008

Foto: Michael Cederqvist, ARK

Nye kajakroere kan starte nu

– Vi er en af de få klubber

i København, der træner

børn allerede fra otte-års-alderen.

Der er rift om vores

børnekajakker, men vi har

alligevel plads til nye børn

på dette års begynderhold,

der starter i maj.

Sådan skriver Amager

Ro- og Kajakklub (ARK),

som ligger ud til vandet

for enden af gaden Islands

Brygge, i en pressemeddelelse.

ARK oplyser, at

børnene ror kajak syd for

Langebro, samt at sikkerheden

i øvrigt prioriteres højt.

Således har alle instruktø-

Hekla hænger på i toppen

Af Anders Godthjælp Nielsen

redaktion@bryggebladet.dk

Seks kampe inde i sæsonen

har Hekla kun tabt én kamp

og hænger således kraftigt

på i toppen af den københavnske

serie 3, pulje 7.

Siden seneste nummer

af Bryggebladet har holdet

spillet endnu tre kampe.

Den 20. april måtte Hekla

nøjes med 1-1 på hjemmebane

mod B1960 efter en sløj

indsats. Ifølge træner Claus

Bachann kunne hverken

angribere eller midtbanespillere

finde målet, og kun

forsvar og målmand leverede

en godkendt indsats. Heklas

enlige mål blev sat ind

af Thomas Heidemann.

5-1 på hjemmebane

Tre dage senere havde angriberne

tilsyneladende taget

kritikken til sig. I hvert

fald scorede angriberne fire

af Heklas i alt fem mål i den

overbevisende 5-1 sejr på

hjemmebane over BK Ama-

lie foran omkring 30 tilskuere.

– Allerede i omklædningsrummet

kunne man mærke

koncentrationen, og vi havde

styr på vores modstander

i nærmest hele kampen,

skriver træner Bahmann på

Heklas hjemmeside www.

bkhekla.dk.

Kasper Rygaard Jensen

startede målorgiet efter ti

minutter, da han satte hovedet

på et hårdt indlæg.

Senere i første halvleg

øgede Thomas Heidemann

til 2-0 fra en meget spids

vinkel.

Selvom Hekla dominerede

resten af første halvleg,

tillod de alligevel Amalie at

få lidt håb. Modstanderen

reducerede til 2-1 før pausen.

Kort inde i anden halvleg

spillede Kim Nielsen 1-2

med Ronnie Brooker, kom

alene med Amalies målmand

og scorede til 3-1 på

en tunnel.

– Derfra var der kun ét

hold på banen, og mod slut-

ningen af kampen vadede

vi i chancer, oplyser træner

Bachmann.

Kasper Rygaard Jensen

scorede sit andet mål til 4-

1, inden Kenni Nielsen med

et Ole Madsen-agtigt hælspark

satte de sidste søm i

BK Amalies ligkiste.

Klar sejr på udebane

Allerede i søndags spillede

Hekla igen. Denne gang på

udebane mod AC Frederiksberg.

Og meget tyder på, at

spillerne havde nået at få

armene ned efter målfesten

mod BK Amalie.

I hvert fald endte kampen

på Frederiksberg 0-3, og

sæsonens fjerde sejr kom

dermed i hus.

Efter seks kampe har Hekla

flotte 13 point og ligger

på en foreløbig andenplads

i serie 3 – dog har holdet

spillet en kamp mere end

nærmeste forfølger, FC

Sydhavnen. De to øverste

hold rykker op, når sæsonen

slutter til efteråret.

OL PÅ SKOLEN PÅ ISLANDS BRYGGE BLEV INDVIET AF EN VASKEÆGTE KINESER Efter uger med demonstrationer verden over mod Kinas brud på menneskerettighederne i Tibet, kom

den olympiske ild forrige mandag til Skolen på Islands Brygge. Her blev den olympiske feature-uge skudt i gang med indmarch fra alverdens lande. Hver klasse repræsenterede et land og

havde selv lavet flag. Yan Biao Lin holdt indvielsestale (på kinesisk) og tændte derefter ilden. Han blev præsenteret som medlem af IOC, men afslørede bagefter over for Bryggebladets dybdeborende

udsendte, at han egentlig »blot« er formand for den Kinesiske Forening i Danmark. Og så var selveste Ronaldinho i øvrigt også til stede... agn

JR SERVICEFIRMA

EJENDOMME · RENGØRING · VINDUESPOLERING

Vicevært ◆ Trappevask ◆ Varmemester / ELO

Beboer- og håndværkerkontakt ◆ Grønne områder

Snerydning ◆ Hovedrengøring ◆ Vinduespolering

Kontakt os – gerne for et uforpligtende tilbud.

Leifsgade 11 · tlf. 21 20 30 03 · www.jr-servicefirma.dk

rer gennemgået klubtræner-uddannelsen.

Og hvis

du tror, at roning kun er en

sommerfornøjelse, tager du

fejl:

– Når det er koldt, tager

vi på vandet med vindtæt tøj

og rohandsker. I solskinsvejr

foregår det i badetøj

– og redningsvest selvfølgelig,

fortæller klubben.

I vintermånederne er

der træning indenfor med

svømning, indendørsfodbold

eller leg og træning i

klubhuset.

Børneafdelingen har træning

hver lørdag fra kl. 10

Foto: Maten Ølgård, ARK

til 12 hele sommeren. Nye

børn skal først deltage i et

tre-dages instruktionsforløb,

hvorefter de kan starte

i børneafdelingen. Nye introforløb

for børn starter

henholdvis den 3. maj, 14.

juni og 16. august.

ARK har eksisteret siden

1931 og har i dag cirka 300

medlemmer. Klubben har fostret

mange danmarksmestre,

og pt. er klubbens enerkajakroer

Kim Wraae tæt på

olympisk kvalifikation.

Få flere informationer på

ARK´s hjemmeside www.

arok.dk. agn

Foto: Ricardo Ramirez


29. APRIL 2008 BUTIKSLIV

Mere stort og småt fra Bryggens butiksliv

Af Jean Gauthier og

Anders Godthjælp Nielsen

redaktion@bryggebladet.dk

I seneste nummer af Bryggebladet

viderebragte vi

diverse små og store historier

fra Bryggens butiksliv.

Siden da har vi opsnappet

nedenstående buket af nye

(bekræftede som ubekræftede)

rygter og historier.

Først og fremmest skal

det nævnes, at Jette og Jeanette

holdt afskedsreception

i O. Nørbys farvehandel

i fredags.

Mange var forbi med gaver

og blomster. Heriblandt

også Bryggebladet, der

sagde tak til den trofaste annoncør

for mange års godt

samarbejde med to Bryggen

2301-shirts – i særligt

udvalgte farvehandler-kulører

(foto ovenfor).

Så er der i øvrigt rygter

om, at der snart åbner en

smykkeforretning i Egilsgade

i dele af jordemoderklinikken

Storks tidligere

lokaler.

Cafe Alma har fået fi ngre

Bryggebladet har modtaget

en mail fra en forårskåd Thomas

i Axel Heides Gade:

»Hej redaktion.

Nu har vi haft nogle fantastiske

fl otte vejr-dage her på Bryggen.

Det vrimler med forårstegn,

men hvornår åbner Lydolph

igen - hvornår kan vi igen få en

KÆMPE is på Bryggen? Jeg ved,

at det andet is-hus på Bryggen er

åbnet. Her fås også gode is, men

i andre af Storks gamle lokaler

(i kælderen i Isafjordsgade).

De skal bruges til at

udvide køkkenet og give

personalet bedre faciliteter.

Dertil kan vi føje, at selvom

Bryggen går for at være

meget hip, smart, trendy

og dyr, så kan det åbenbart

ikke ses på folks ure endnu.

Alma-indehaver Poul fandt i

hvert fald for nylig et Rolex,

som en kunde havde glemt.

Han satte en eftersøgning

i gang, for sådan et koster jo

en mindre bondegård. Det

lykkedes ikke at fi nde ejeren,

og han tog derfor uret

til en urmager, der kunne

fortælle, at det var et fake

Rolex. Tja...

På Aristo ved havnen

snakker man om at indrette

stedet til en »Lounge« efter

sommerferien. Så må vi til

den tid se, hvad det egentlig

vil sige.

Mens vi er ved cafelivet,

kan vi oplyse, at retssagen

om forpagtningen af Bryggens

Spisehus (cafeen i kulturhuset)

er berammet til

afgørelse i morgen den 30.

Lydolph er jo berygtet, jævnfør

jeres egen undersøgelse sidste

sommer. Var det ikke noget for

Bryggebladet at undersøge?

Venlig hilsen en IS-elsker«

Jo, Thomas. Det er skam

værd at undersøge. Særligt

fordi redaktionschefen for

Bryggebladets isvaffel-sektion

gik helt kold, da han ved

en tidligere lejlighed skulle

test-spise en Lydolpher, som

april. Mere om det i næste

nummer, forventer vi.

På gaden Islands Brygge

ser det ud til, at eks-fodboldlandsholdspiller

Allan Nielsen

har fået solgt Hatoba. I

hvert fald er til salg-skiltene

væk. Om han fi k de ønskede

3,2 millioner kroner for sin

sushibar, vides ikke i skrivende

stund.

Gaderne på Bryggen bliver

hele tiden gravet op og

dækket til i disse tider.

Det skyldes blandt andet,

at man omlægger strøm,

vand og andre underjordiske

kabler i forbindelse med

byggeriet af p-kælderen i

Leifs-gade.

Bryggens butikker bliver

derfor på skift ramt af

spærrede fortov og svære

adgangsbetingelser. Lige i

øjeblikket går det blandt andet

ud over Piggelin.

Til gengæld er Food Food

Palace Palace (som i øvrigt

har stået navne-fadder til

Natasja-producer Pharfars

pladeselskab) og Discount

International nu åbne igen

efter endt renovering. Dog

bestod af 75 mega-kugler og

et kvart tons soft ice, eller

noget i den stil. Det nager

ham stadig, og han vil gerne

gøre et nyt forsøg.

Desværre er isvaffel-sektionen

lige så ringe til undersøgende

journalistik,

som den er til at spise is, så

det er ikke lykkedes dem at

fastslå med 100 procents sikkerhed,

hvornår Lydolphs

Isbar åbner. Det fremgår

· Husk at vi serverer brunch alle ugens dage fra 10.00 til 14.00

· Fra den 5. maj underholder vores pianist hver mandag, tirsdag og onsdag fra 19 til 21.

Islands Brygge 4 · 2300 København S · Bordreservation på tlf 32 95 83 30 · www.restaurantaristo.dk

Åbningstider: Mandag til fredag: 11.00 til 21.30 · lørdag: 11.00 til 21.30 · Søndag: 10.00 til 21.00

Foto: Jean Gauthier

mangler begge butikker

markiser og lysskilte.

Helsekost (med ret

mere...)-butikken 1More

fl ytter fra Thorshavnsgade

til City Fitness på Artillerivej.

Ejeren af 1More er medejer

af City Fitness.

I Thorshavnsgade er AD

Shoes også lukket, og et

tredje butikslokale er sat til

salg i gaden, så noget tyder

på, at der er store ændringer

på vej.

I forvejen har Camilla

(Sushiya og Fiskebørsen)

overtaget et fjerde lokale på

gaden for at lave wokmad på

take away basis. Så hvem ved,

om hun også står på spring til

at få fi ngre i de andre ledige

lokaler og dermed endelig

blive Thorshavnsgades svar

på Mads Skjern.

Endelig skal vi – efter telefonisk

opfordring fra en butiksejer,

som følte sig meget

glemt i seneste nummers

stort og småt fra butikslivet

– nævne, at alle andre butikker

på Bryggen stadig ligger,

hvor de nu engang ligger.

Heriblandt Cabello.

Stort og småt – Special Edition: Seneste nyt fra ISlandet Bryggen

således hverken af døren i

butikken eller af Google-søgninger.

En kollega til isvaffelsektionen

mener dog at vide,

at butikken åbner 1. maj,

Indtil da må Thomas og

alle os andre »nøjes med«

Bryggen 11’s hjemmelavede

is. Men de er nu altså også ret

lækre. Eller også kan man slå

et smut forbi det nye islagersalg

i de tidligere slikmutterlokaler

i Egilsgade agn

Firmatilbud:Vi tilbyder at opstille

fryser med udvalgte is til fi rmaer.

Kontakt os for et godt tilbud!

10 stk

60 kr

RABES

HAVE

Langebrogade 8

Siden

1678

Åbent

onsdag-søndag 11-20

Køkken 12-16

32 57 34 17


BRYGGEBLADET 13

VERDENS KRAFTIGSTE SOL

ER KOMMET TIL BRYGGEN

Nyhed på

verdensplan

NJAL FOTO

Kvalitets-is fra Sia til dig:

isoutlet.dk sælger is i pakker.

Kig forbi eller læs mere på

www.isoutlet.dk

3 stk

60 kr

Egilsgade 36-38 · 2240 7725 · www.isoutlet.dk

Kun for

erfarne

solbrugere

Reykjaviksgade 5 · Åbent kl. 06-22

www.njalfoto.dk

Bestil digitale billeder online, se vores gode tilbud og

store udvalg i nyt og brugt udstyr på hjemmesiden

✔ STORT UDVALG I BATTERIER ✔ FARVEFILM FREMKALDES

✔ STORT UDVALG I DIGITAL- ✔ PÅ 1 TIME

✔ KAMERA OG TILBEHØR

✔ STORT UDVALG I FILM

✔ LAD OS BRÆNDE DINE

✔ ALTID CD'ER, DVD'ER,

✔ DIGITALE BILLEDER PÅ CD ✔ VHS/HI8/MINIDV BÅND

HUSK AT BILLEDER AF I DAG IKKE KAN TAGES I MORGEN!

NJALSGADE 22

✆ 32 54 55 90


FROKOST

KL 12-15

KR. 35,- TIL 65,-

AFTENSMAD

KL 16-21

HOVEDRET FRA 55,-

BORDBESTILLING VED STØRRE

SELSKABER: 33 11 86 08

MAN.-FRE. 12-21 LØR. 15-21

RYSENSTEENSGADE 16

(BUS 250S LIGE TIL DØREN)

WWW.POLITIGAARDEN.DK


14 BRYGGEBLADET KIRKE / LOKALHISTORIE

29. APRIL 2008

GUDSTJENESTER:

1/5 kl. 11.00

Lars Ahlmann Olesen

3/5 kl. 12.00

Line Hage – dåbsgudstjeneste

4/5 kl. 11.00

Lars Ahlmann Olesen

11/5 kl. 11.00

Lars Ahlmann Olesen

Pinsedag

12/5 kl. 11.00

Ghita Olsen – 2. pinsedag

18/5 kl. 11.00

Ghita Olsen

25/5 kl. 11.00

Lars Ahlmann Olesen

25/5 kl. 15.00

Lars Ahlmann Olesen

børnegudstjeneste

1/6 kl. 11.00

Ghita Olsen

7/6 kl. 12.00

Ghita Olsen – dåbsgudstjeneste

8/6 kl. 11.00

Lars Ahlmann Olesen

15/6 kl. 11.00

Ghita Olsen

22/6 kl. 11.00

Birgitte Kvist Poulsen

Ole Johannes

Hartling:

Livsglæde og

bekymring

Ved onsdagscaféen

den 7. maj kl. 14-16

får vi besøg af overlæge

Ole Johannes

Hartling, der vil tale

om livsglæde og bekymring.

Ole Hartling

vil være kendt

af mange fra sin tid som formand for

det etiske råd og som ivrig deltager i

den offentlige debat.

Gratis entre. Kaffe, te og brød 10,-

kr. lao

Kasper D. Gattrup som Preben Uglebjerg sammen med de bedårende korpiger. Foto: JM

HANS TAUSENS KIRKE

www.hanstausenskirke.dk

Philip Gam Anderson

Niklas Sylvester Sandby

Anthonsen

Martin Lasse Appelt

Emma Browning

Tenna Thaulow Bøeck

Josefine Korbo Durup

Cecilie Emanuel

Niels Hjalte Josefsen

Oliver Uzay Kargin

Mathias Alexander

Kofoed

Kristine Lauersen

Mica Linkimer

Amanda Uttenthal

Overby

Zean Fuglsang Poulsen

Rikke Nicola Puertas

HANS TAUSENS KIRKE ØNSKER

HJERTELIG TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN

DEN 18. OG 20. APRIL

Oliver Christian Dehn

Tine Malmstedt Hansen

Vera Viktoria Karen

Helsinghof

Nicolaj Andreas Nørskov

Ibsen

Luna Isabella Sandbye

William August Gustavsson

Seibæk

Silas Siggi Frimand

Sommer

Christian Bue Sprange

Rasmus Søgaard

Tranum

Billederne kan hentes

i udskriftskvalitet på

kirkens hjemmeside

under Aktiviteter/Konfirmander

1998: I metroens dyb

Lokalhistorie: I Bryggebladet april og maj 1998 skrives

en del om den igangværende udgravning til metroen.

I 1998 har Bryggebladets

fotograf og skribent Hans

Ulrik Riis bevæget sig ned

i metroens dyb, hvorfra han

rapporter:

»Mens tunnelboremaskinerne

med de folkekære

navne Liva og Betty ikke

er kommet ret langt på deres

jomfrurejse fra Islands

Brygge til Stadsgraven

(med godt 35 meter tilbage

fører Liva), er man klar til

at tage imod dem ved Stadsgraven,

hvor de to metrolinjer

til henholdsvis lufthavnen

(langs Amager Strand)

og Ørestaden mødes.

Ved Stadsgraven foregår

borearbejdet manuelt med

gravemaskiner og hakker

– det kaldes den Nye Østrigske

Tunnelbore-Metode,

selvom det er blevet hævdet,

at metoden hverken er

ny eller østrigsk, ja endog at

det slet ikke er en metode.

Det er det muligvis heller

ikke, men tilsyneladende

virker den. I hvert fald har

man gravet sig vej et par

hundrede meter tværs under

Stadsgraven, oven i købet i

to etager, én til hver linje.

Det er et temmeligt anderledes

univers, der åbenbarer

sig, når man hejses

ned gennem den 25 meter

dybe skakt til tunnelerne.

På det dybeste sted befinder

man sig 42 meter under

havoverfladen i en hule med

15 meter til loftet.

På den øverste tunnels

endevæg er markeret nøjagtigt,

hvor Liva bryder

igennem, når den kommer

så langt. Og som byggepladsens

formand sagde til

Bryggebladets udsendte:

– Hvis du hører noget om,

hvornår det sker, så må du

godt lige ringe...«

I Bryggebladet 23. april

1998 kan man blandt andet

læse, at »eksperter slår

alarm over grundvandssænkning.

Oppumpning af

grundvand ved metrobyggeriet

udgør en alvorlig risiko

for Bryggens ejendomme.«

Som bekendt blev arealet

fra Artillerivej til Langebro

omkring 1903-05 fyldt op

med jord fra forskellige steder

på Sjælland.

Katastrofen blev forebygget

– og i 2008 står husene

her da endnu!

Kirkens kontor

Kordegn

Anne Lise Jørgensen (alj)

Halfdansgade 6,

2300 Kbh. S. Tlf. 32 57 41 96.

islandsbrygges.sogn@km.dk

Hverdage kl.10-13 samt

tirsdag kl.10-18. Lørdag lukket.

Sognepræst

Ghita Olsen (gho)

Snorresgade 9, 2300 Kbh. S

Tlf. 32 54 03 94, gho@km.dk

Træffes mandag kl. 16-17,

tirsdag-torsdag 11-12. Fredag fridag.

Sognepræst

Lars Ahlmann Olesen (lao)

Træffes i Hans Tausens Kirke

tirsdag kl. 16-17, onsdag kl. 11-12,

torsdag og fredag kl. 10-11. Mandag fridag.

Tlf. 32 57 56 98. Træffes derudover på

tlf. 38 87 84 14 eller lao@km.dk.

Sogne- og studenterpræst

Birgitte Kvist Poulsen - orlov til 31. maj 2008.

Kst. sogne- og studenterpræst Line Hage

60 89 39 05

Træffes i kirken: fredag kl. 12-13. Tlf. 32 57

56 98.

På Universitetet, Njalsgade 126, 23.3.06:

tirs, ons og torsdag kl. 12-13

Tlf. 35 32 80 17. Mandag fridag

Kirketjener

Peter Hermansen

Træffes bedst kl. 9.00-10.00

Tlf. 32 95 26 25.

Organist

Britta Bugge Madsen (bbm),

bmbm@kunst.dk

Tlf. 33 14 24 55

32 54 41 86. Mandag fridag.

Hjemmeside

www.hanstausenskirke.dk

Åben Kirke

Kirken er åben for besøg og andagt

såfremt der ikke er kirkelige handlinger

i tidsrummet:

Tirsdag kl. 10-12

Onsdag kl. 10-12

Torsdag kl. 15-17.30

Adgang til kirkerummet kan i øvrigt

fås i kirkekontorets åbningstid ved

henvendelse på 1. sal.

BRYGGELOKALHISTORIE

UDVALGT AF ASGER JEPPESEN

– Det er et temmeligt anderledes univers, der åbenbarer sig, når man hejses ned gennem den 25

meter dybe skakt til tunnelerne, fortæller Hans Ulrik Riis i Bryggebladet 8. april 1998. Indscannet foto


29. APRIL 2008 KORT NYT

I NÆSTE NUMMER AF

BRYGGEBLADET:

Skitse: Arkitektfirmaet MAPT

DE VIL MALE BYEN RØD, GUL OG BLÅ

FIRMAET »ADD COLOURS« I STURLASGADE HAR

UDVIKLET ET NYT OG SPÆNDENDE BYLIVS-KON-

CEPT. LÆS MERE I NÆSTE NUMMER.

FOTOGRAFERNE PÅ BRYGGEN

DEN NYE ARTIKELSERIE FORTSÆTTER. MØD OLE

CHRISTIANSEN, ANDERS SUNE BERG, THOMAS

GRØNDAHL OG PER MORTEN ABRAHAMSEN.

HUSK FREMRYKKET DEADLINE

ALLE ANNONCØRER, LÆSERBREVSSKRIBENTER

OG ANDRE BEDES HUSKE, AT DEADLINE FOR

NÆSTE NUMMER ER FREMRYKKET TIL ONSDAG

DEN 7. MAJ KL. 12. DET SKYLDES PINSEN,

DER BETYDER, AT BRYGGEBLADET SKAL

TRYKKES ALLEREDE TORSDAG DEN 8. MAJ.

DETTE OG MEGET MERE I

BRYGGEBLADET DEN 13. MAJ

Andelskøer ankommet på fælleden

I fredags ankom de første

af Sundby Kogræsser Forenings

hereford-kvier til

Kalvebod Fælled.

Så nu er foreningen klar

til at tage hul på endnu en

sæson med fodring og pasning.

Til november skulle det

hele gerne munde ud i store

og velnærede kreaturer og

dermed mange dejlige kilo

bøffer til foreningens cirka

hundrede medlemmer.

Køerne kommer igen i

Stadig slet intet nyt fra

Røde Plads-fronten

Den uendelige føljeton omkring

erstatnings-p-pladser

og en ny »Rød Plads« til de

tørstige, i forbindelse med

nedrivningen af legepladsen

i Leifsgade, fortsætter i

ligesom for 14 dage siden i

samme rille.

I fredags meddelte kommunen

nok engang, at der

endnu ikke er fundet en

Nyt fra bryggenet

Repræsentantskabsmøde

Bryggenets repræsentant-

skabsmøde afholdes tirsdag

den 27. maj på Islands Brygge

Skole. Alle medlemsforeninger

bør sikre sig, at Bryggenet har

modtaget en opdateret liste

over bryggenetrepræsentanter.

Prøvekanalen

Fra 1. maj vises TV2 Charlie på

Bryggenets prøvekanal. Des-

uden har Canal Digital stillet

ekstra udstyr til rådighed, så

der i samme periode også vises

TV2 News på kanal S38, 439,25

MHz. TV2 Charlie kan ses på

den sædvanlige prøvekanals-

frekvens S30, 375,25. Begge

kanaler er tilgængelige i både

den lille og store tv-pakke.

Foto: Karl Vogt-Nielsen

år til at gå ved Vestamager

Naturcenter syd for Vestamager

Metrostation. Alle er

velkomne til at tage en tur

forbi og kigge til køerne,

men det er kun medlemmerne,

som er bemyndiget

til at gå ind i foldene for at

tilse og slikfodre dyrene.

Foreningen har også i år

solgt alle andele, fremgår

det af www.sundbyko.dk,

men foreningen agerer gerne

fødselshjælper for eventuelle

nye foreninger. agn

løsning på Rød Plads. Ej

heller er der fundet erstatningsparkeringspladser

til

byggepladsens naboer. Byggepladsen

har bredt sig ud

over gaderne og p-pladser

er forsvundet.

Om løsningen er lige på

trapperne, vides heller ikke

mere. Vi fortsætter føljetonen

i næste nummer. agn

Tv-afstemning

Kinesisk Akupunktur

v. Can Hong

FREM TIL DEN 16. MAJ KAN DU

FÅ ET GRATIS FORÅRSTJEK:

BLODTRYKSMÅLING, PULSDIAGNOSE, TUNGEDIAGNOSE ETC.

WEEKEND-KURSUS:

TAI CHI / QI GONG

SAMT YOGA

Bryggenets tv-afstemning er

nu afsluttet, og stemmerne er

under optælling. Resultatet vil

blive behandlet på Bryggenets

Solbeskyttelse

repræsentantskabsmøde i maj.

Bryggenet takker alle, der har

deltaget i afstemningen.

BRYGGEBLADET 15

KURSUS I KINESISK

BØRNEMASSAGE:

SE HJEMMESIDE

Isafjordsgade 5 st.th., Bryggen & Birkevej 22, Dragør

www.akuyao.dk · Tlf. 32 53 42 97

Islands Brygge Apotek · Islands Brygge 3-5

Pas på solen. Den voldsomme

stigning i hud- og modermærkekræft

de seneste år skyldes

overdreven solbadning og brug

af solarium. Men der er andet

end solcreme, der kan beskytte

din hud. Spørg på apoteket!

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens

Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S

www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk

Kundeservice: 48 36 36 02 · kundeservice@bryggenet.dk

Priser

Bryggenets

tjenestepriser:

Internet

lille pakke: 63 kr/md

stor pakke: 120 kr/md

TV

lille pakke: 35 kr/md

Stor pakke: 169 kr/md

Telefon: 37 kr/md

Læs mere på

bryggenet.dk


BRYGGEBLADET

Grønne visioner på Bryggen

BRYGGEN

KLAKSVIGSGADE

3 værelses med 2 altaner i Kommandantens

Gaard på Islands Brygge.

106/94 M 2 JA

3 V 2006

KONTANTPRIS 3.500.000

BRUTTO / NETTO 23.146 / 19.274

UDBETALING 175.000

Alternativ finansieringsforslag

Flex/Afdragsfrit 17.942 / 14.602

SAG 11174279 · RING 3295 8500

base1.dk

Leifsgade 7 · 2300 Kbh. S redaktion@bryggebladet.dk

lokal 01 29 76 / 32 96 28 15 www.bryggebladet.dk

Agendacenter Amager holdt frugtbart møde i onsdags, hvor visionære bryggeboere kom til orde på den grønne banehalvdel.

Af Peter Hovmand

redaktion@bryggebladet.dk

Masser af gode idéer af både

drømmerisk, optimistisk og

mere jordnær art fl ød rundt

i et lille mødelokale i kulturhuset

i onsdags.

Emnet var »Hvad kan gøre

Bryggen til et grønnere og

bedre sted at bo?«, og det

kom der så utallige bud på.

For eksempel lægge-tilsteder

for kajakker, fl ere

skraldespande og vinterbadning.

Stemningen var god,

og deltagerne var ivrige for

at bidrage med noget nyt.

Ingen tvivl om at bryggeboerne

brænder for deres lokalområde.

Konkrete visioner

Mødet blev effektivt styret af

agendacentret og en gruppe

studerende fra Roskilde Universitetscenter,

der arbejder

med emnet i en gruppeopgave.

Man nåede således frem

til de mest populære grønne

visioner efter en hurtig afstemning

blandt deltagerne:

· Solceller på alle tage. Her

kigger man både på de tekniske

muligheder og muligheder

for fi nansiering, støtteordninger

og sponsorater.

· Torvedage. Det handler

om mere folkelige markedsdage

med underholdning

og salg af økologiske produkter.

· Mere liv i Bryggen Syd.

KOM TIL

BORGERMØDE/

WORKSHOP

TORSDAG 15/5-08

Torsdag d. 15 maj afholder Teknik- og

Miljøforvaltningen borgermøde/workshop

om den fremtidige udformning af

pladsen over p-anlægget i Leifsgade.

Lokale borgere inviteres til aktivt at

medvirke i processen og give deres forslag

til, hvordan den nye plads skal se

ud.

Hvad man skal kunne på den nye plads,

og hvilke aktiviteter den skal kunne

rumme. (Det er allerede fastlagt, at der

på den nye plads vil være en bemandet

legeplads. Der lægges også op til, at der

igen etableres en boldbane.)

Borgermødet finder sted i Kommunens

lokaler i kantinen i Islands Brygge 37 i

tidsrummet 19-22.

www.kk.dk/parkeringsprojektet

Det kunne eventuelt samkøres

med føromtalte torvedage.

· Kvarterplan. Her er der

tale om overordnet lokal

Ved borgermødet/workshoppen vil der

medvirke to forskellige tegnestuer:

Preben Skaarup Landskabsarkitekter

og arkitektfirmaet Møller & Grønborg.

Begge firmaer er inviteret af Teknik- og

Miljøforvaltningen til efter borgermødet

at udvikle et skitseforslag til udformningen

af pladsen.

Det bedste forslag af de to vil blive tildelt

opgaven med at færdiggøre pladsen.

TMF forventer at have valgt en

vinder inden sommerferien.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

planlægning og påvirkning

af den offentlige administration

af området.

Der blev meget effektivt

dannet arbejdsgrupper om-

ØRESTADEN

EDVARD THOMSENS VEJ

Lækker 3 værelses penthouse-lejlighed

med 2 store altaner i det nye Copenhagen

GolfPark.

111/105 M 2 JA

3 V 2006

KONTANTPRIS 3.695.000

BRUTTO / NETTO 24.301 / 20.821

UDBETALING 185.000

Alternativ finansieringsforslag

Flex/Afdragsfrit 19.226 / 16.151

SAG 11174983 · RING 3295 8500

kring de fi re hovedvisioner.

Og det er stadigvæk muligt

for enhver bryggebo at

være en del af processen

ved næste møde mandag

BRYGGEN - ANDEL

ERIK ERIKSENS GADE

Stor 3 værelses lejlighed på Islands

Brygge - stor vestvendt altan.

101 M 2 JA

3 V 2004

ANDELSPRIS 1.400.000

BRUTTO / NETTO 9.379

SAG 11172957 · RING 3295 8500

BRYGGEN

ISLANDS BRYGGE

Lækker 4 vær lejlighed i Lanternen på

Islands Brygge med 10m2 altan. UDEN

BOPÆLSPLIGT!

109/101 M 2 JA

4 V 2008

KONTANTPRIS 3.845.000

BRUTTO / NETTO 26.224 / 24.506

UDBETALING 195.000

Alternativ finansieringsforslag

Flex/Afdragsfrit 20.668 / 19.469

SAG 11180792 · RING 3295 8500

AMAGER

Holmbladsgade 18

3295 8500

amager@base1.dk

SLUSEHOLMEN

BEN WEBSTERS VEJ

Unik 3 værelses lejlighed i flere plan

ved vandet med egen private tagterrasse.

109/100 M 2 JA

3 V 2006

KONTANTPRIS 3.649.000

BRUTTO / NETTO 23.808 / 20.161

UDBETALING 190.000

Alternativ finansieringsforslag

Flex/Afdragsfrit 18.897 / 15.632

SAG 11181296 · RING 3295 8500

ISLANDS BRYGGE

Islands Brygge 7

3295 8500

amager@base1.dk

GRØN

GRØNNERE

GRØNNEST

De fremmødte havde

mange ideer til et grønnere

Bryggen på Agendacenter

Amagers møde i

kulturhuset for nylig.

I den kommende tid vil

flere grupper arbejde

videre med planerne.

Næste møde holdes den

5. maj, hvor alle igen er

velkomne i kulturhuset.

Forud for mødet havde en

gruppe RUC-studerende

holdt Bryggens Brokkedag

foran bydelens supermarkeder

for at få flere

meninger om et grønnere

Bryggen (omtalt i seneste

nummer af Bryggebladet).

Foto: Peter Hovmand

den 5. maj kl. 19-21 som

også holdes i kulturhuset.

Mere info på agendacentrets

website

www.a21sundby.dk

BRYGGEN - ANDEL

AXEL HEIDES GADE

Penthouse lejlighed på Bryggen med

udsigt over hele byen. Liebhaverlejlighed.

96 M 2 JA

3 V 2006

ANDELSPRIS 1.880.890

MDL. BOLIGUDG. 11.312

SAG 11180689 · RING 3295 8500

Vi mangler

LEJLIGHEDER UDEN BOPÆLSPLIGT

i København til vores mange

internationale købere.

Ring for at høre,

hvad vi kan sælge din bolig for!

AMAGER

Amagerbrogade 226

3295 8500

amager@base1.dk

More magazines by this user
Similar magazines