Holstebro MUseum program 1-2013 .pdf

vinderupegnen.dk

Holstebro MUseum program 1-2013 .pdf

Aktivitets

program

01//2013

Holstebro

Museum

Strandingsmuseum

St. George


holStebro muSeum holStebro muSeum

SærudStillinger

Danmark i krig af

Peter Carlsen

Af Simone

Aaberg Kern

The Glorious Defeat

af Morten Schelde

Lørdag den 23. marts

til søndag den 30. juni 2013

Krig, Kunst

og DanmarK

Udstillingen Krig, Kunst og DanmarK er en

udstilling, der tager livtag med en periode i Danmarks

historie, hvor vi for første gang siden 1864

officielt er en nation i krig. Danmark har siden

2001 været en krigsførende nation, og krig og

militære missioner er blevet en del af den fælles

danske nutidshistorie og erindring. På udstillingen

ser vi otte danske kunstnere tage pulsen på

den danske krigs indsats.

Danmark har en lang tradition for bataljemalerier

af slag og genremalerier af soldaterliv. Det

er derfor naturligt, at også nutidens kunstnere

skildrer årtiers krig med dansk deltagelse inden

for kunstens rammer. Nogle af kunstnerne har

en kritisk tilgang til den danske krigsdeltagelse,

mens andre er mere observerende og beskrivende

i deres tilgang. Fælles for kunstnerne er, at de

er med til at fortælle noget om vores syn på os

selv i dag, hvor fortidens ensidige glorificering,

heltedyrkelse og blodige slagscener af krigene

er skiftet ud, og tidens individualisering har sat

sit præg på kunsten. Skildringen er ikke længere

entydig positiv, man ser på de menneskelige ofre,

krigens blodige virkelighed eller kritisk på os selv

som samfund.

Med udstillingen ønsker vi at indgå i en

dialog, så krigen forbliver nærværende, så længe

den fortsætter, samtidig med at den giver publikum

et blik for fortidens syn på krig i forhold til i

dag. Udstillingen rækker ud og inviterer beskueren

til med værkerne som udgangspunkt at gå i

dialog om vores fælles samtid.

De otte kunstnere, der er repræsenteret

med værker på udstillingen, er Simone Aaberg

Kærn, Niels Bonde, Mathilde Fenger, John Kørner,

Martin Nore, Morten Schelde, Peter Carlsen og

Henrik Saxgren. Udstillingen er lavet på initiativ

af Elizabeth Porsing og i samarbejde med Holstebro

Museum og Jydske Dragonregimentet.

Udstillingen Krig, Kunst og DanmarK åbner på Holstebro

Museum lørdag den 23. marts 2013 kl. 14.00. Alle er velkomne.

Se mere om åbningen på museets hjemmeside samt i dagspressen.

onSdagSforedrag

Holstebro Museumsforening arrangerer i

samarbejde med Holstebro Folkeuniversitet

følgende foredrag, hvor medlemmer af Holstebro

Museumsforening har gratis adgang – for ikke

medlemmer koster det 50 kr.

Alle foredragene begynder kl. 19.30 i foredragssalen

Holstebro Museum. I pausen er der

mulighed for at købe kaffe/te med kage.

Onsdag den 16. januar 2013 kl. 19.30

Metroen

i København

v/ museumsinspektør Lene Høst Madsen,

Københavns Museum

Københavns Museum graver Metro. Der er tale

om en ny metrocirkellinie med i alt 18 stationer,

der skal binde byen sammen. Metroen skal stå

færdig i 2018, men inden skal de største arkæolo-

2 3


holStebro muSeum holStebro muSeum

giske undersøgelser i Danmark nogensinde udføres.

Københavns Museum har sammen med Metroselskabet

planlagt dette arbejde siden 2006,

og i slutningen af 2009 gik udgravningsarbejdet

i gang. Udgravningsperioden forløber til og med

2012 og i den tid stiger antallet af arkæologer på

museet til mere end 60 personer.

Projektlederen på Metroprojektet, Lene

Høst-Madsen, kommer og fortæller om projektet

og om de mange nye og væsentlige resultater af

undersøgelserne, der er med til at skrive Københavns

historie om.

Onsdag den 30. januar 2013 kl. 19.30

En hverdag på

trods - Holstebro

1940 til 1945

v/ projektansvarlig Michael Christensen,

Holstebro Museum

Den 9. april 1940 blev Danmark besat,

og ligesom resten af Danmark blev

Holstebro påvirket på mange plan

gennem besættelsens fem år. Vi følger

byens liv på godt og ondt fra den første

tyske soldat ankom i april 1940, og

til de sidste tyske soldater drog af sted

sidst i maj 1945. Foredraget runder i

billeder hverdagen, som Holstebroerne

oplevede og selvfølgelig også den lokale

modstandskamp.

Gratis adgang

Traditionen tro er der gratis adgang til Holstebro Museum på

Sankt Georgs Dag den 23. april samt på museets fødselsdag den

22. maj.

Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.30

Vikingetidens

Aggersborg

– verdens største

vikingeborg

v/ projektleder Søren Sindbæk,

Aarhus Universitet

Verdens største vikingeborg

ligger fredeligt

ved Limfjorden nord

for Løgstør. Få ved, at

dette er stedet for nogle

af de største arkæologiskevikingetidsudgravninger

i Danmark.

I de seneste år har tre

arkæologer, Else Roesdahl

og Søren Sindbæk fra Aarhus Universitet og

med Anne Pedersen, Nationalmuseet, gravet ned

i de bunker af fund og notater, som blev efterladt,

da lederen af Nationalmuseets udgravninger på

Aggersborg i 1945-52, C.G. Schultz døde i 1958.

Det er der kommet masser af ny viden ud af.

Samtidig har nye undersøgelser med metaldetektor,

magnetometer og udgravninger vist hvor

meget, der endnu er at opdage på Aggersborg.

Nu udkommer bogen om Aggersborg - en ny

historie om Vikingetiden er ved at tage form.

Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.30

Kirken i Jelling

v/ bygningsredaktør, ph.d. Thomas Bertelsen,

Nationalmuseet

I forbindelse med Nationalmuseets Jellingprojekt

(se: www.jelling.natmus.dk) blev der i 2011 foretaget

en undersøgelse af den romanske frådstens-

4 5


holStebro muSeum holStebro muSeum

kirke, som står indeklemt mellem de to mægtige

høje. I tilknytning hertil kunne det konstateres,

at kirkens kor tilhører en ældre, mindre og hidtil

ukendt stenkirke, som med stor sandsynlighed

stammer fra 1000-tallet. På denne tid var stenkirkebyggeriet

i Danmark kun i sin vorden, og fundet

fortæller, at Jellings betydning ikke svandt med

Harald Blåtands død o. 985, men har strakt sig

langt ind i det følgende århundrede. Den ældre

kirke skal muligvis opfattes som en gårdkirke,

opført af en stormand, som netop her må være

kongen selv.

vinterferien 2013

Mandag den 11. februar

– fredag den 15. februar 2013 kl. 12-16

Robotter

I år er vi blevet inspireret af Holstebro Museums

store samling af robotter. Derfor skal vi

lave robotter i vinterferien - og

det er kun din egen fantasi,

der sætter grænsen. Museets

samling af robotter har tilhørt

kunstneren Robert Jacobsen.

Han var fascineret af robotter og

samlede på dem hele livet. Efter

hans død blev samlingen solgt

på auktion og opkøbt af Hans

Dissing og givet til Holstebro

Museum. Robotterne er primært

fremstillet i Japan efter anden

verdenskrig, og du kan både se

nogle de første optrækkelige

robotter, robotter med batterier

og en af de allerførste chip-styrede

robotter.

Det er altid gratis for børn at

komme på museet, og i vinterferien

har voksne gratis adgang

ifølge med børn. Du skal dog selv betale for de

materialer, som du bruger.

Der plejer at være mange til vores vinterferiearrangementer,

så også denne gang må du

regne med, at der kan være ventetid. I ventetiden

kan du gå på opdagelse i legetøjsudstillingen,

bygge din egen robot på den store touchwall,

eller du kan lave snobrød eller popcorn over bålet

i haven – husk varmt tøj! Der er åbent hver dag i

vinterferien - også mandag – fra kl. 12-16.

foredrag

Krig, Kunst

og DanmarK

I forbindelse med udstillingen Krig, Kunst og

DanmarK har Holstebro Museum og Jydske

Dragonregiment arrangeret en række foredrag

med efterfølgende debat. Det er gratis at deltage

i foredragene.

Alle foredragene begynder kl. 19.30 i foredragssalen

Holstebro Museum. Der indledes

med et foredrag på ca. 45 min.,

herefter serveres der en kop

kaffe/te samt kage, og aftenen

afsluttes med ca. en halv times

spørgsmål og debat. Vi håber

rigtig mange har lyst til at deltage

i debatterne.

Onsdag den 3. april 2013

kl. 19.30

Drawing fire

v/ kunstner Simone Aaberg Kærn

I foredraget fortæller Simone

Aaberg Kærn om bataljemaleriets

historie blandet op med sine

6 7


holStebro muSeum holStebro muSeum

egne iagttagelser og den eventyrligt absurde

rejse til fronten i Libyen. Foredraget diskuterer

den danske indsats i Afghanistan, i forhold til

Libyen indsatsen og lægger op til debat. Hvor går

grænserne for kunsten samt indblanding i andre

landes anliggender? Det er en historie om mod

og tilpasning - en historie om at finde sine egne

mål og strategier.

Onsdag den 17. april 2013 kl. 19.30

Kunsthistoriens

bataljemalere

Foredraget tager os med på en vandring gennem

bataljemaleriets historie. Vi præsenteres for

kampscenerne på de græske vaser, de historiske

slag på romernes mosaikker, Delacrioxs berømte

skildringer af Napoleonskrigene, de hjemlige gengivelser

af bl.a. Treårskrigen og helt frem til i dag,

hvor bataljemalerierne igen - i en moderne nyfortolkning

- har fundet vej ind i kunstens verden.

Onsdag den 1. maj 2013 kl. 19.30

Afghanistan

– ”debriefing”

v/ oberstløjtnant Kresten Hedegaard,

Jydske Dragonregiment

Danmark er for 8. år aktivt involveret i

krigen i Afghanistan, og de danske og

allierede tab har været store. Jydske

Dragonregiment har det seneste halve år

bidraget med chefen og en væsentlig del

af den danske styrke, som har bekæmpet

Taleban og uddannet de afghanske

sikkerhedsstyrker. Chefen for styrken,

oberstløjtnant Kresten Hedegård og

håndgange krigere briefer om udsendelsen

og udsigterne til et fredeligere og

mere retfærdigt Afghanistan.

Cafébutikken

Holstebro Museum har i samarbejde

med Aslaug Færch lavet to museums

t-shirts, en dame- og en herremodel,

samt to tørklæder. Udgangspunktet var

at lave et print med noget centralt og

væsentligt fra museets samlinger og

i en god kvalitet. Resultatet kan man

jo selv bedømme … Gode varer som bøger omhandlende det

lokale, fine historiske smykker, flotte hornvarer fra Bøvlingbjerg

og bliklegetøj, flot fajance fra Helbak, glade trædyr fra Kay

Bojesen samt lækre børster fra Børstenbinderen i Ringkøbing

er naturligvis stadig en del af sortimentet.

Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.30

Afghanistan

– set indefra

v/ forfatter og journalist Nagieb Khaja

Forfatteren til den anmelderroste bog, ”Historien

der ikke bliver fortalt - om krigen i Afghanistan”,

vil fortælle om krigen set fra

de civile afghaneres synsvinkel.

Alt for ofte ser vi de

civile i krigen blive reduceret

til statister i beretninger om

vestlige soldater, men Nagieb

Khaja har de seneste mange år

forsøgt at skildre krigen fra de

afghanske landsbyer, hvor de

civile forsøger at føre et almindeligt

liv, selvom de er klemt

mellem de to krigsførende parter.

Nagieb Khaja er desuden

instruktøren bag dokumentarfilmen,

”Mit Afghanistan”,

der også handler om de civile

afghanere, som bor i konfliktområderne

i Helmand.

8 9


holStebro muSeum holStebro muSeum

Onsdag den 29. maj 2013 kl. 19.30

Bombetogt over

Libyen

Danmark deltog i 2011

med fire F-16 fly i operationen

over Libyen.

Operationen havde til

formål at stoppe styrets

voldelige fremfærd

mod civilbefolkningen,

og i sidste ende bidrog

bombningen til Muhammed

Kadaffi´s fald

fra magten. I foredraget orienterer en pilot fra

flyvevåbnet om deployeringen og den operative

indsættelse over Libyen.

Onsdag den 12. juni 2013 kl. 19.30

Krigen og den

politiske proces

– politikerens

dilemma

En beslutning om at indsætte militære magtmidler

kan medføre tab af menneskeliv for danske

soldater og blandt befolkningen i konfliktområder.

Der kan også være betydelige økonomiske

omkostninger og udenrigspolitiske

konsekvenser forbundet

hermed. En politisk nøglefigur

vil orientere om de politiske og

diplomatiske overvejelser og

bekymringer samt de vanskelige

valg forud for en deployering af

danske soldater, skibe og fly.

tirSdagSture i maj

Tirsdag den 7. maj 2013 kl. 18.30

Tur til Bredkær

Bæk ved Kilen

Med museumsinspektør Mette Klingenberg

Aftenens tur går i landevejsrøvernes fodspor

til hulvejssystemerne nord og syd for Bredkær

Bæk ved Kilen. Hulvejene er i

øjeblikket ved at blive registreret

og beskrevet, således at de

kan indgå i det landsdækkende

projekt ”Danmarks Oldtid i

Landskabet”, hvor en række

lokaliteter er med til at fortælle

Danmarks historie, hvor historien

foregik. Det er ganske

unikt, at så mange hulvejssystemer

er bevaret på et så

relativt lille område, og de fortæller om færdslen

over Bredkær Bæk i oldtiden. Området er præget

af hede og skov mod nord samt af skovklædte

slugter mod syd. I området ligger også 33 fredede

gravhøje, og der ses spor efter jernalderens og

middelalderens agersystemer i heden.

Tirsdag den 14. maj 2013 kl. 18.30

Aftentur til

Ørre-området og

Sindinggård

Med museumsinspektør Esben Graugaard

Denne tur går til hedeegnene sydøst for Holstebro.

Over Tvis-Hodsager forbi den gamle Nygård

Skole, hvor folkemindesamleren Evald Tang Kristensen

af og til overnattede, til Ørre Hede, hvor

vi gør holdt ved Blicher-stenen og hører om

10 11


holStebro muSeum holStebro muSeum

kæltringeballet. Vi går en lille tur til Helenes Hus,

et af de oprindelige fattighuse i Sammelstedby.

I Ørre passerer vi den gamle stenkiste ved den

oprindelige landevej

Holstebro-Gjelleruplund

og gør ophold

ved det restaurerede

missionshus Nazareth.

Næste stop er

Sinding Kirke, hvor

Marie Grubbes mand

Palle Dyre, som blev

dræbt på Store Torv i Holstebro i 1707, formodentlig

er begravet. Ved etatsråd Fjelstrups gravsted

fortælles om denne ”hedekonge”, der gjorde så

meget for Vestjylland. Turens endemål er Sindinggård,

en typisk vestjysk herregård, som mange

kun kender fra landevejen Holstebro-Herning. Ejeren

fabrikant Pagh Mørup byder os velkommen og

vil fortælle om den smukke gårds lange historie.

Her indtages kaffen, inden vi kører hjem.

Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 18.30

Hjerl Hede

– en anderledes

rundtur

Med museumsinspektør Ann Bodilsen og

afdelingsleder Uffe Sckerl, Hjerl Hede

Aftenens tur går til Frilandsmuseet Hjerl Hede.

Her vil afdelingsleder Uffe Sckerl tage os med

på en tur rundt i området, og undervejs vil han

fortælle om landsbyens historie, driften af landsbyen

og hvilke udfordringer et frilandsmuseum,

som Hjerl Hede står overfor i dag. Vi skal ikke på

en traditionel tur rundt i landsbyens huse; i stedet

kigger vi lidt bag kulisserne, ind i håndværkernes

moderne værksteder og nyder områdets skønne

natur. Vi ønsker os en aften med pragtfuldt vejr,

og bliver dette ønske opfyldt, indtager vi kaffe og

kage i den skønne natur; hvis ikke – må vi søge

tilflugt inden døre. Husk tøj efter vejret.

For tirsdagsturene gælder følgende: Bussen afgår

kl. 18.30 fra Holstebro Museums parkeringsplads.

På turene bliver der serveret en kop kaffe/

te med hjemmebag. Vi er tilbage ved museet

omkring kl. 22. Pris 110 kr. for medlemmer; 135

kr. for ikke-medlemmer. Af hensyn til bussen og

traktementet er tilmelding nødvendig til museet

på tlf. 96 10 40 11. Sidste tilmeldingsfrist er onsdag

den 11. april 2012. Tilmelding til turen er først

gældende, når betalingen er faldet. Betaling via

netbank 7600 1042951 eller på museets kontor

senest onsdag den 11. april 2012.

Turene gennemføres ved min. 40 deltagere,

og deltagerantallet er begrænset til 52 personer.

Holstebro

Museumscafé

Museets café er et hyggeligt sted at nyde

en kop kaffe med hjemmebagt kage, en

let frokost eller tage en dyst i et brætspil,

hvad enten man er ung eller ældre. Der

er også mulighed for at sidde og læse i

forskellige bøger og museets årsskrifter.

Caféen indbyder også til at holde mindre eller større

arrangementer. Det kan være fødselsdag, konfirmation, møder

eller andet. Ønskes yderligere information rettes henvendelse

til Sandie Møller Nielsen på telefon 96 10 40 11 eller på

mail: sandie.nielsen@holstebro-museum.dk

12 13


holStebro muSeum

andre

arrangementer

14

Tirsdag den 19. februar 2013

kl. 18.30-21.30

Virksomhedsbesøg

hos

Vald. Birn A/S

v/ museumsinspektør Esben Graugaard og

Claus Andersen og Henning Pedersen, Birn

Det flydende, rødglødende jern har altid fascineret

mennesket. Det får deltagerne i dette

arrangement en chance for at opleve på Danmarks

største jernstøberi. Siden Heinrich Birn i

1896 etablerede et lille provinsstøberi på Skivevej

i Holstebro, har virksomheden udviklet sig til en

global aktør, nu under ledelse af Heinrichs tipoldebarn:

direktør Jens Axel Birn. 116 års historie i

Holstebro er en god ballast. Men denne aften er

det nutiden og fremtiden, der fortælles om. Vald.

Birn A/S er vært ved en kop kaffe og kage.

Praktiske oplysninger: Tilmelding til arrangementet

på tlf. 96 10 40 11. Sidste tilmeldingsfrist

er mandag den 11. februar 2013. Vi mødes ved

receptionen, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro.

Kalender

01//2013

Holstebro

Museum

Riv ud

og gem!

Strandingsmuseum

St. George


Kalender for

Holstebro Museum

Januar

16. Foredrag: Metroen i København

30. Foredrag: En hverdag på trods

Februar

11.-15. Vinterferie for børn: Robotter

19. Virksomhedsbesøg hos Vald. Birn A/S

24. Guld fra gemmerne – og kagebord

27. Foredrag: Vikingetidens Aggersborg

Marts

12. Generalforsamling Holstebro Museumsforening

13. Foredrag: Kirken i Jelling

23. ”Krig, Kunst og DanmarK”. Slut 30. juni

April

3. Foredrag: Drawing Fire

17. Foredrag: Kunsthistoriens bataljemalere

Maj

1. Foredrag: Afghanistan – ”debriefing”

7. Tirsdagstur i maj: Tur til Bredkær Bæk

14. Tirsdagstur i maj: Aftentur til Ørre-området og Sindinggård

15. Foredrag: Afghanistan – set indefra

22. Holstebro Museums fødselsdag – gratis adgang

28. Tirsdagstur i maj: Hjerl Hede – en anderledes rundtur

29. Foredrag: Bombetogt over Libyen

Juni

1. Udflugt til Silkeborg

12. Foredrag: Krigen og den politiske proces

- politikkens dilemma

Sæt allerede nu kryds

i kalenderen:

August

26.-30. Kulturhistorisk rejse til Stockholm

Kalender for

Hjerl Hede

Marts

28.-31. Påske på Hjerl Hede

April

1. Påske på Hjerl Hede

26. Store bagedag

Maj

9.-12. Stenalderen

19. Urtedag

26. Fuglenes dag

Juni

29.-30. Den store sommerlevendegørelse

Juli

1.-31. Den store sommerlevendegørelse

August

1.-11. Den store sommerlevendegørelse

17.-18. Den store sommerlevendegørelse

24.-25. Den store sommerlevendegørelse


Kalender for

Strandingsmuseum

St. George

Januar

21. Foredrag: Vikingeskibsmuseet

Februar

11.-17. Vinterferie for børn: Flaskepost

25. Foredrag: Jyllandsslaget

Marts

24. ”Historisk dykkerudstilling”. Slut 24. november

Kalender for

Vinderup

Egnshistoriske Arkiv

Februar

6. Foredrag: Lokalavisen i lokalsamfundet, medier og meninger

Marts

6. Generalforsamling Vinderup Egnshistoriske Forening

April

3. Foredrag: Som jeg husker det

Maj

1. Udflugt til Salling Østergaard

29. Sommermøde på Hjerl Hede

Søndag den 24. februar 2013 kl. 13-16

Guld fra

gemmerne

- og kagebord

I efterårsferien 2012 afprøvede vi for første gang

idéen om ”hands-on” aktiviteter i udstillingen. I

bund og grund et koncept som handler om at få

lov at røre ved tingene og dykke lidt dybere ned

i genstandenes historie. Det var en overvældende

succes, så derfor indbyder vi denne søndag

eftermiddag igen alle pilfingre og videbegærlige

til at besøge museet.

Hver hele time, kl. 13, 14 og 15, inviterer Ole

Melthin på besøg i museets magasiner, hvor

han vil vise rundt og fortælle lidt om ’guld fra

gemmerne’. I udstillingen kan man møde Esben

Graugaard og Marianne Sørensen, som begge vil

fortælle om udvalgte genstande, og der vil blive

lejlighed til at kigge genstandene nærmere efter i

sømmene.

I tidsrummet fra 14-16 er der mulighed for at

købe kaffe/te og kagebord i caféen.

Lørdag den 1. juni 2013 kl. 10-18

Udflugt

til Silkeborg

Afgang fra Holstebro Museum kl. 10.00, hvor vi

kører til Thorning og ser Blicheregnens Museum.

Her indtager vi ved middagstid vores medbragte

frokost. Kl. 13.00 kører vi videre til Silkeborg

Museum, hvor museumsdirektør Ole Nielsen viser

rundt. Under besøget på Silkeborg Museum er

der indlagt en kaffepause. Hjemkomst til Holstebro

kl. ca. 18.00.

Turarrangør: Holstebro Museumsforening.

holStebro muSeum

19


holStebro muSeum holStebro muSeum

Praktiske oplysninger: Pris 200 kr. for medlemmer;

275 kr. for ikke-medlemmer. Prisen dækker

bustur, entré på de to museer og eftermiddagskaffe.

Af hensyn til bussen er tilmelding nødvendig

til museet på tlf. 96 10 40 11. Sidste tilmeldingsfrist

er mandag den 14. maj 2013. Tilmelding til

turen er først gældende, når betalingen er faldet.

Betaling via netbank 7600 4038279 eller på

museets kontor senest mandag den 14. maj 2013.

Turen gennemføres ved min. 40 deltagere, og

deltagerantallet er begrænset til 53 personer.

Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.30

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i Holstebro Museumsforening

afholdes igen i år i Anlægspavillonen. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen

af foreningens medlemmer, skal senest fire dage før dennes

afholdelse skriftligt fremsendes til bestyrelsen. Ved indgangen

udleveres nummereret dagsorden og regnskab, på hvilke der ved

kaffen trækkes lod om fine præmier.

Efter generalforsamlingen og kaffen vil museets medarbejdere

vise billeder og fortælle nyt fra museets arbejdsmark.

Mandag den 26. august

– fredag den 30. august 2013

Kulturhistorisk

rejse til

Stockholm

Holstebro Museumsforenings traditionsbestemte

udlandstur går denne gang til vores naboland

Sveriges hovedstad Stockholm.

Program:

Mandag den 26. august

Afgang fra Holstebro Museums parkeringsplads kl.

04.00 i bus. Vi kører over Fyn og Sjælland og tager

Øresundsbroen til Sverige. Vi begynder turen med

lidt morgenstilhed og mulighed for at sove, og når

det er blevet rigtig morgen, serverer vi en bolle

og en kop kaffe – og måske en lille en til at vågne

på. I Sverige kører vi øst om Vättern gennem det

frodige Östergötland, og vi holder naturligvis et par

strækkeben-pauser og en kort frokostpause, hvor vi

kan spise vores medbragte madpakke. Ved kaffetid

gør vi holdt ved birgittinerklosteret i Vadstena, hvor

vi skal se den hellige Birgittas fantastiske kirke og

kloster. Og mon ikke vi også har lidt af caféens gode

kage med til at forsøde eftermiddagen. Fra Vadstena

fortsætter turen nordover mod Stockholm, hvor vi

forventer at ankomme til hotellet omkring kl. 20.00.

Vi spiser aftensmad på hotellet, og så er vi vist alle

ved at være trætte.

Tirsdag den 27. august

Kl. 8.30 kører bussen fra hotellet, og vi tager en lille

byrundtur, inden vi sættes af i Gamla Stan – Stockholms

ældste del, hvor seværdighederne

ligger nærmest side om

side. Vi går en tur rundt til de største

af dem, og i forbindelse med

frokosten vil der også blive tid på

egen hånd. Eftermiddagen er helliget

museumsbesøg, og kl. 13.00

mødes vi og kører til Hallwylska

Palatset – et overdådigt, komplet

indrettet palæ, som blev bygget i 1892-97 af greve

og grevinde Walther og Wilhelmina von Hallwyl.

Greveparret besluttede allerede i deres egen levetid,

at deres hjem skulle blive et museum, og med mere

end 60.000 genstande giver museet et enestående

indblik i den tids overklassehjem – museet markedsfører

sig selv som Sveriges Downton Abbey. På

museet får vi en guidet rundtur. Kl. 15.00 fortsætter

vi til Historiska Museet, der er Sveriges Nationalmuseum

med blandt andet guldrummet, hvor mere end

20 21


holStebro muSeum holStebro muSeum

50 kg guldskatte er udstillet. Vi er på Historiska

Museet til lukketid kl. 17.00, hvorfra vi kører til hotellet,

og aftenen er til fri disposition. For de, der

har lyst, og ikke har højdeskræk, vil vi forsøge at

arrangere en tagvandring, hvor vi ser Stockholm

lidt fra oven. Denne tur er ikke indeholdt i prisen.

Onsdag den 28. august

Hele dagen tilbringes på Djurgården:

det gamle kongelige jagtområde midt

i Stockholms centrum, hvor der i dag

er en skøn blanding af museer, natur,

kultur og underholdning. Igen kører

vi fra hotellet kl. 8.30; denne gang

med kurs mod Vasamuseet, Sveriges

største turistattraktion og hjemsted

for krigsskibet Vasa, som i 1956 blev fundet ca.

en sømil fra museet på havets bund efter at være

sunket på sin jomfrurejse i 1628. Her er vi til kl. 11,

hvor turen går til Frilandsmuseet Skansen; verdens

første frilandsmuseum, som åbnede i 1891.

Eftermiddagen er til fri fornøjelse på Djurgården,

men for de museumsivrige er der en valgfri tur til

Nordiska Museet, som viser dagliglivet i Sverige

fra 1520’erne og op nutiden (denne entré: 90 Skr.

er ikke indregnet i prisen). Kl. 17.30 går bussen fra

Nordiska Museet til Medeltidsmuseet, som genåbnede

i 2010 efter en langvarig renovering. Hele

museet ligger under jorden og er bygget over

nogle af byens arkæologiske levn fra middelalderen.

Museet fortæller historien om Stockholm

i middelalderen. Her er vi til museet lukker kl.

19.00, og vi kører samlet tilbage til hotellet.

Aftenen er fri.

Torsdag den 29. august

Kl. 9.00 går bussen mod båden til Bjørkö. På

Björkø grundlagde kongen af Svea i 700-tallet

en handelsplads Birka, som sidenhen er blevet

kaldt for Sveriges første by. Birka blev optaget

på Unescos verdensarvsliste i 1993. Her ser vi

stedet, naturen og museet, inden båden efter tre

timer igen sejler tilbage mod Stockholm. Der er

mulighed for at købe frokost på øen, men måske

kan vi finde ud af at arrangere en fælles madkurv

denne dag. Kl. 16.30 venter bussen på os ved

kajen i Stockholm, og vi kører tilbage til hotellet.

Aftenen er til fri disposition og kan evt. bruges i

SoFo, som den sidste torsdag i måneden har længe

åbent i butikker og caféer. For de, der har lyst,

vil vi forsøge at arrangere, at vi tager til koncert

i Hofteatret på Drottningholm Slot. Vi kender

ganske vist ikke programmet endnu; men pt. har

de akustiske koncerter hver torsdag aften. Denne

tur er ikke indregnet i turens pris.

Fredag den 30. august

Så er vi nået til turens sidste dag og dermed også

hjemrejsedagen. Vi kører fra hotellet kl. 8.00. Turen

går mod Göteborg gennem Västergötland – et

af Sveriges rigeste landbrugsområder.

På vej mod færgen vil vi forsøge,

om vi kan nå at gøre holdt ved

Sigurdsristningen. Her er historien

om Sigurd Fafnersbane fra sagaen

om Vølsungerne omkring 1030

ristet ind i klippefladen. Færgen til

Frederikshavn afgår kl. 16.00 fra

Göteborg med ankomst i Frederikshavn

kl. 19.15. Herfra fortsætter

bussen direkte mod Holstebro, og

vi forventer at ankomme til Holstebro Museum omkring

kl. 22.00. Vi gør naturligvis passende pauser

undervejs.

Der forbeholdes ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger

I Stockholm bor vi på Scandic Hotel Malmen,

Götgatan 49-51, 102 66 Stockholm. Hotellet er

beliggende på Södermalm, et gammelt arbejderkvarter,

som de senere år har ændret sig radikalt

og er blevet hipt.

Pris 5.850 kr. pr. person for indkvartering i

22 23


holStebro muSeum

dobbeltværelse. Enkeltværelsestillæg på 2.500

kr. Inkluderet i rejsens pris er busrejse, fire

hotelovernatninger med morgenmad, aftensmad

på hotellet den første aften, bustransport samt

alle entréer med undtagelse af de valgfrie ture.

Frokost og aftensmad samt drikkevarer betaler

man selv. Vi kan organisere fælles spisning, når

der er interesse for det.

Deltagelse kræver almindeligt godt helbred

og førlighed, og det anbefales at tage gode travesko

med, da vi skal gå en hel del!

Turguider: Ingeborg Svennevig og Ann Bodilsen.

Tilmelding og betaling

Tilmelding til turen på tlf. 96 10 40 11 efter ’først

til mølle’-princippet. Sidste tilmeldingsfrist er

fredag den 31. maj 2013. Når vi har modtaget

tilmeldingen, vil du modtage en bekræftelse

samt besked om indbetaling af depositum, der

umiddelbart skal betales til museet. Tilmeldingen

er bindende og først gældende, når depositummet

er betalt. Turen gennemføres ved min. 40

deltagere, og deltagerantallet er begrænset til 50

personer.

Endeligt program, deltagerliste samt besked

om betaling af restbeløbet vil blive udsendt til

deltagerne senest omkring midten af juni måned.

Teknisk arrangør: Hanstholm Rejser.

Den 28. marts – 1. april kl. 13-16

Påske

på Hjerl Hede

Centret summer af påske, og i landsbyen

er der ”æggejagt”. Der kan opleves ny-udrugede

kyllinger og påskelam i centeret,

hvor børnene også kan puste/male æg

og klippe gækkebreve, hvorpå der kan

skrives gamle sjove gækkevers.

I landsbyen kan familien deltage i

”æggejagt” og være med i konkurrencen

om at vinde dagens påskeæg og meget

mere.

I Kristi Himmelfartsferien 9-12. maj

kl. 12–16

Stenalderen

For en kort stund kan børn og voksne prøve,

hvordan det var at leve i stenalderen for ca.

5000 år siden.

I løbet af dagen vil der være mulighed for

at grutte korn til mel, lave sin egen pil eller dolk,

lave et smykke af muslingeskaller og skyde med

bue og pil.

Det er også muligt at røre ved ”rigtige” redskaber

og prøve ” stenaldertøj”

Store Bededag den 26. april kl. 12-16

hjerl hede

24 25


hjerl hede hjerl hede

Store Bededag den 26. april kl 12-16

Store bagedag

på Hjerl Hede

I gamle dage skulle bagerne have bagt

masser af hveder, så de selv kunne holde

fri Store Bededag. Kom og prøv at bage

brød i præstegårdens store bageovn eller

i komfuret. Der skal også være lidt at

smøre på brødet, så der skal også laves

både smør og knapost.

Pinsesøndag den 19. maj kl. 13-15.30

Urtedag

Her kan vi blive klogere på, hvad ”ukrudt” kan

bruges til. Kom og deltag i et mini-urtekursus

med indsamling af urter og fremstilling af urtete,

-smør og -salt.

Se også de fine haver i museet, hvor man

kan finde mange gode eksempler på de urter,

man brugte i gamle dage.

Søndag den 26. maj kl. 7

Fuglenes dag

med Leif Novrup

Hør og se fuglene ved Frilandsmuseet på Hjerl

Hede. En vandretur på et par timer gennem det

idylliske Frilandsmuseum med de gamle, smukke

bygninger, gadekær, kirke, sø og mose til Danmarks

største hedesø: Flyndersø, omgivet af skov

med mange syngende småfugle. På søen ses den

toppede lappedykker. Medbring kikkert.

Vi mødes ved museets hovedindgang.

Arrangementet er gratis og laves i samarbejde

med Dansk Ornitologisk Forening for Vestjylland.

29. juni til 11. august kl 10-18,

tirsdage til kl. 21

17.-18. august og 24-25. august kl. 12-17

Den store

sommerlevendegørelse

Der er stemning og liv

i den gamle landsby,

når omkring hundrede

frivillige børn og

voksne tager tidstypisk

bondetøj på og befolker

huse og værksteder.

Kom og føl, prøv,

se, duft og smag de

gamle traditioner - få

fornemmelsen af livet

for ca. 200 år siden.

26 27


StrandingSmuSeum St. george StrandingSmuSeum St. george

Foto: Kim Meineche,

Holstebro.

Søndag den 24. marts

– søndag den 24. november 2013

Særudstillingen

”Historisk

dykkerudstilling”

Det har til alle tider draget mennesker at kommer

under vandet og opleve den verden, der findes

under vanderoverfladen. Helt tilbage til den

klassiske oldtid kendes det. Herodot(ca.

460 f.Kr.) omtaler bl.a. en græsk dykker

ved navn Scyllus eller Syllias, som

dykker ned og bjerger skatte fra persiske

skibsvrag. Mange mennesker har

gennem historien forsøgt at konstruere

et arrangement, der muliggjorde længere

ophold under vandet. Det er dog

først ved introduktion af dykkerpumpen

i 1788, at der reelt sker et afgørende nybrud.

Før den tid havde dykkerklokken været den eneste

mulighed. I dag er dykning en mulighed for

alle, der har mod og lyst til det. Og det foregår på

mange forskellige niveauer - lige fra den professionelle

erhvervsdykker til sportsdykkeren.

Museets lille særudstilling viser lidt af den

historiske udvikling, som dykning har undergået

gennem de sidste 2500 år.

Mandag den 11. februar

- søndag den 17. februar

Vinterferie

Hele ugen har du mulighed for at skrive din egen

flaskepost. Museet har flaske og fortrykte breve,

hvis du vil bruge den mulighed. Museet sørger

for, at flaskeposten bliver afsendt i Vesterhavet.

Fra tidligere ’afsendte’ flaskeposter er der kommet

svar fra bl.a. Sverige og Skotland.

Aktiviteten er gratis. Yderligere aktiviteter se

på www.strandingsmuseet.dk

foredrag

21. januar kl. 19.30

Vikingeskibsmuseet

v/ museumsinspektør Jørgen Dencker,

Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Jørgen Dencker fortæller nyt fra Vikingeskibsmuseets

marinarkæologiske arbejdsmark, bl.a nyt

fra Femern Bælt undersøgelserne.

25. februar kl. 19.30

Jyllandsslaget

v/ museumsinspektør Lars Froberg Mortensen,

Strandingsmuseum St. George

På 50-60 meter vand, cirka

60-70 sømil ude i Vesterhavet,

ligger i dag 25 krigsskibsvrag fra

den Kejserlige tyske Højsøflåde

og den engelske Grand Fleet.

Vragene er alle fra 1. verdenskrig.

De blev sænket under

historiens største søslag - Jyllandsslaget,

der fandt sted den

31. maj 1916. Jyllandsslaget var

kulminationen i den maritime duel mellem Storbritannien

og det tyske kejserdømme. Der diskuteres

stadig, hvem der vandt! Efter slaget gik det tyske

Kejserdømme over til andre metoder og nyere

teknologi i deres strategi på at afskære Storbritannien

forbindelsen til resten af verden. Ubådene

blev det taktiske våben, som de benyttede sig.

Danmark var neutral under 1. verdenskrig,

men ikke desto mindre var Nordsøen det farvand

i verden, hvor de mest heftige konfrontationer

fandt sted. Så på trods af neutralitet var Danmark

involveret i verdenskrigen i form af søkrigen i

Nordsøen.

28 29


StrandingSmuSeum St. george

Museumsinspektør Lars Froberg Mortensen

fra Strandingsmuseum St. George vil fortælle om

søkrigen i Nordsøen under 1. verdenskrig med

hovedvægten på Jyllandsslaget.

Museumsbutik

Mangler I en god gaveide, så er det værd at aflægge besøg i museumsbutikken

på Strandingsmuseum St. George. Museumsbutikken

har blandt andet de populære St. George glas, som sammen med

en rigtig god rom, portvin eller whisky er den perfekte gave.

Butikken bugner af varer, blandt andet flotte smykker, så kom

og bliv inspireret. Vi glæder os til jeres besøg.

vinderup egnShiStoriSke arkiv

Onsdag d. 6. februar kl. 19.30

Lokalavisen i

lokalsamfundet,

medier og

meninger

Skive Dagblads chefredaktør, Ole Dall, vil fortælle

om lokalavisens betydning i lokalsamfundet.

Medbring kaffe.

Onsdag d. 6. marts kl. 19.30

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.

På valg til bestyrelsen er:

vinderup egnShiStoriSke arkiv

• Børge Poulsen, Sevel

• Harry Klith, Ejsing

• Jens Nymose, Herrup

Efter generalforsamlingen vil der være underholdning!

Medbring kaffe!

Onsdag d. 3. april kl. 19.30

Som jeg husker det

Kresten Lidegaard og Knud Mouritsen, Hvidbjerg

fortæller minder om tørvefabrikation, landbrug og

livet på landet for en menneskealder siden.

Medbring kaffe.

Onsdag d. 1. maj kl. 18.00

Udflugt

til Østergaard

Udflugt til middelalderborgen Østergaard, Aasted

i Salling. Vi bliver vist rundt og får fortalt om et af

landets bedst bevarede middelalderlige borganlæg.

Start fra Superbrugsens P-plads i Vinderup kl. 18.00.

Medbring kaffe.

Onsdag d. 29. maj kl. 19.30

Sommermøde

på Hjerl Hede

Bodil og Wolfgang Dibbern, Løgumkloster: ”Det lyder

som et eventyr”.

Igennem billeder, sang og fortælling vises træk

af en nations storhed, fald og genrejsning, og der

gives samlet et indtryk af væsentlige begivenheder

i Danmarkshistorien – både når det gælder de store

hændelser og de mindre, men ofte morsomme og til

tider glemte detaljer.

Medbring kaffe.

30 31


Åbningstider

HOLSTEBRO MUSEUM: Museumsvej 2, Postboks 1240, DK-7500 Holstebro

www.holstebro-museum.dk, Tlf. +45 97 42 29 33, holstebro@museum.dk

Åbent: 1.9.-30.6. Tirs.-fre. kl. 12-16. Weekend og helligdage kl. 11-17. Man. lukket.

Åbent: 1.10-31.3. Tirs.-fre. kl. 12-16. Weekend og helligdage kl. 11-17. Man. lukket.

Tillige åbent onsdag aften kl. 19-21.30. I vinterferien, uge 7, også åbent mandag

fra 12-16.

Åbent: 1.7.-31.8. Tirsdag-søndag kl. 11-17. Mandag lukket.

Entré: Voksne 75 kr. Børn under 18 år gratis. Studerende med gyldigt studiekort

fra Holstebro Kommune samt værnepligtige ved JDR gratis. Onsdag aften

gratis. Medlemmer af Holstebro Museumsforening gratis.

Lokalhistorisk Arkiv: Tlf.: 97 42 37 83, holstebro@lokalhistorisk-arkiv.dk.

Tirs.-tors. kl. 12-16 eller efter telefonisk aftale. Gratis adgang.

HJERL HEDE: Hjerl Hedevej 14, DK-7830 Vinderup, www.hjerlhede.dk

Tlf. +45 97 44 80 60 , E-mail: info@hjerlhede.dk

Åbningstider / Öffnungszeiten / Opening hours 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mar r r r r

Apr r r r r

Maj r r r r r r r

Juni

Juli A A A A A

Aug A

Sep r r r r

Okt A A A

Nov

Dec

Kl. 10-16 Kl. 10-17

Kl. 10-18 Levendegørelse - Belebung - Living history Kl. 10-17 Levendegørelse - Belebung - Living history

r Særarrangement dag - Aktivitäten - Aktivities A Særarrangement aften - Aktivitäten - Aktivities

Lukket - Geschlossen - Closed

Rundvisninger og aktiviteter for skoler, grupper, foreninger, pakketure m.fl.

hele året ifølge aftale. Events/særarrangementer i løbet af året – se mere på

hjemmesiden: www.hjerlhede.dk.

Entré: Voksne 70 kr. Pensionister og grupper over 20 55 kr. Børn under 18 år

gratis.

I levendegørelsesperioderne: Voksne 150 kr. Pensionister og grupper over 20

120 kr. Børn under 18 år gratis.

Årskort: 175 kr.

Strandingsmuseum St. George: Vesterhavsgade 1 E, Thorsminde

DK-6990 Ulfborg, Tlf. +45 97 49 73 66, www.strandingsmuseet.dk

info@strandingsmuseet.dk

Åbent: 02.01-23.03, kl 11-16 daglig. Åbent: 24.03-31.10, kl. 10-17 daglig

Åbent: 01.11-30.11, kl. 11-15 daglig. Åbent: 27.12-30.12, kl. 11-15 daglig

Entré: Voksne 55 kr. Pensionister og grupper over 10 45 kr. Børn og unge op til

18 år gratis.

More magazines by this user
Similar magazines