06.09.2013 Views

Focus på Nyborg - Velkommen til Erhverv Fyn

Focus på Nyborg - Velkommen til Erhverv Fyn

Focus på Nyborg - Velkommen til Erhverv Fyn

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Secura Side 3

Laserterapi.com Side 14

Tømrerfirmaet Claus Mortensen Side 17

JPL Industri Side 24

Ellinge Auto Side 26

www.erhverv-fyn.dk

Focus Nyborg

TEMA Kurser, uddannelse

samt byggeri og energi

NR. 8 · 30. ÅRGANG · 2011

Region Syd

Kommunekemi ser fremad

Side 13

Kokken & co

Når kvalitet og

forandring fryder

Side 9

side 28

www.kronsbjerg.dk · Tlf. 65 31 34 22


Ryttermarken 11

5700 Svendborg

Tlf. 62 22 13 14

post@erhverv-fyn.dk

www.erhverv-fyn.dk

Salgsafdeling:

Thomas Pedersen

Konsulent

Mobil: 60 68 03 91

Søren Lauritzen

Konsulent

Mobil: 29 42 73 92

Flemming Pedersen

Konsulent

Mobil: 60 67 10 25

Redaktion:

Mogens Pedersen

Ansv./adm.

Telefon: 62 22 13 14

Jan Olsen

Journalist

Mobil: 20 94 88 04

Ane Kirstine Jensen

Grafiker

Mobil: 40 16 28 15

Distribution:

Post Danmark

Uden forudgående aftale

er erhvervsmæssig

affotografering af magasinets

tekst og annoncer ikke tilladt.

Oplagskontrol

Erhverv/Fyn er tilmeldt

Dansk Oplagskontrol

Tryk:

PJ Schmidt A/S

Oplag:

22.000-32.000 eksemplarer

2

Region Syd

www.fomo.dk

betaler betaler sig sig at at blive blive Det Det

medlem medlem

- Her tegnes familiens bedste

forsikringer til Sydfynske priser

Vi er med, hvor det foregår

Odensevej 8 A . Svendborg . Telf. 62 21 44 88

Fax 62 22 48 88 . fomo@fomo.dk . Odensevej 8 A

Kontortid: Man.-Fre. 9-16

. Svendborg . Telf. 62 21 44 88

Fax 62 22 48 88 . fomo@fomo.dk . Kontortid: Man.-Fre. 9-16

Erik Jørgensen Eftf. A/S

Lyøvej 11 · 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 25 52

mail@ejtransport.dk · www.ejtransport.dk

Murermester

Kurt B. Rasmussen

Måre Byvej 20, Måre

5853 Ørbæk

Tlf. 6598 1952 Mobil 2021 1852

E-mail: kurtmurer@youmail.dk

Murer Hans Grønbech

Sofienbergvej 17 · 5800 Nyborg

· Ombygning · Reparationer

· Flisearbejde · Facadebehandling

Tlf. 65 31 34 92 · Biltlf. 40 16 44 92

Erik Jørgensen Eftf. A/S råder over ca. 25 lastbiler og

beskæftiger et lignende antal chauffører samt tre administrative

medarbejdere.

Vi tager det tunge læs og gør det

professionelt hele vejen og dét til

konkurrencedygtige priser.

Alle interesserede er velkomne til

at ringe for et uforbindende tilbud.

PB Byg

Moselund EL

LJ Industri

Axel Pedersen EL

Side 12

Side 16

Side 20

Side 23

Lyder Energi Teknik

Side 27

Frørup Andelskasse

Side 31

Grønne Haveanlæg

Alt indenfor anlæg af haver

Tlf. 20 14 97 02

henrikuldal@mail.dk


Køb nyt alarmanlæg og

spar mange penge

Adskillige danske

virksomheder og

forretninger i alle

brancher kan spare

rigtigt mange penge

ved at gå deres eksisterende

aftaler og

drifts omkostninger

alarm- og sikkerhedsområdet

grundigt

efter i sømmene

”I disse tider, hvor man som

erhvervsdrivende kæmper for

at holde omkostningerne nede,

kan det være en rigtig god ide at

tjekke op sit firmas driftsomkostninger

sikkerhedsområdet”,

beretter Kent Løvschall

Jørgensen, der ejer og driver

Secura sammen med kompagnonen

Christian Skov Nielsen.

”Hvem har ansvaret for firmaets

sikkerhed, og hvordan ser

driftsomkostningerne ud?”

Ejerskab giver store

driftsbesparelser

”Et alarmanlæg er ikke noget,

man i sin travle hverdag tænker

meget . Det skal bare virke.

En del af vore kunders lejede

alarmanlæg var så gamle, at

de ansatte der installationstidspunktet

var ansvarlige for

firmaets sikkerhed, for flere år

siden var gået pension. På

sikkerhedsfronten går udviklingen

imidlertid lige så stærkt

som teleområdet. Jo ældre

en sikkerhedsinstallation er, jo

mere ny teknologi og øget sikkerhed

får man ved at købe nyt,

og jo flere penge er der at spare.

Secura opererer ikke med

dyre, uigennemskuelige lejekontrakter.

Hos os køber

kunden sit eget alarmanlæg,

og dette ejerskab kan betyde

driftsbesparelser op til

40.000 kr. om året. Købsudgiften,

der typisk vil være tjent

ind 1-2 år, svarer ofte til

den pris, folk betalte til deres

tidligere leverandør for driften

af et lejet anlæg. Det, at vores

kunder ejer deres egne alarmanlæg,

har yderligere den

fordel, at de frit kan vælge,

hvilken leverandør af service,

opdatering, justering og reparation,

de efter køb og installation

ønsker at benytte sig af.”

specielle ønsker og

behov

”I kraft af Securas moderne

kvalitetsanlægs store pro-

grammeringsmæssigefleksibilitet kan vi imødekomme

langt de fleste af vores kunders

meget forskellige ønsker og behov”,

fortæller Christian Skov

Nielsen. ”Det er blandt andet

individuelle medarbejderkoder,

der kan oprettes og slettes

i takt med personalets til- og

fratrædelse, automatisk tilkobling

af anlægget, overvågning

fra hjem til virksomhed

og alarmkodning via netværk.

Som regel får vores teknikere

via deres gode kommunikation

med kunderne kodet specielle

ønsker og behov ind allerede i

installationsfasen.”

Tilgængelighed er vores

varemærke

”Servicering af anlæg er en

stor aktivitet. Vi har mange

års erfaring, og tilgængelighed

er vores varemærke. Secura

har døgnvagt, og kunderne

kan altid få os i tale.

Vi opdaterer konstant vores

branche- og produktmæssige

knowhow. Vi kender alle arbejdsgange

- lige fra installation

til service, vedligeholdelse,

reparation og hurtig fejlfinding.

Også prismæssigt er vi

konkurrencedygtige. Securas

landsdækkende kundekreds

tæller blandt andet ejendomsselskaber,

detailforretninger,

entreprenører, golfbaner, in-

secura Aps

Teglværksvej 21

5220 odense sØ

Telefon 70 100 919

secura@secura.dk

www.secura.dk

geniørfirmaer, praktiserende

læger og advokater.”

Nyt hovedkontor og

showroom i odense

”I januar i år tog vi vores nye

hovedkontor i Odense i brug.

Her kan man som noget nyt

opleve alle Securas anlæg i

funktion og se nærmere

aktiv infrarød sikring, tågesikring

og video overvågning.

På sidstnævnte område kan

vi tilbyde de nyeste systemer,

som kan styres via smartphones.

Lige nu har vi et helt nyt

tilbud til private, Secura Flex,

i støbeskeen. Her får kunden

mulighed for at købe sit anlæg

over en toårig periode. Besøg

vores hjemmeside, Secura.dk

eller kontakt os og hør mere

om de mange muligheder i

vores vidtspændende katalog

af moderne sikkerhedsløsninger”,

slutter Kent Løvschall

Jørgensen.

3


Nyborg-Kerteminde

Handelsskole

Nyborg-Kerteminde Handelsskole,

der siden 2003 har været

en del af TietgenSkolen,

Odense, udbyder en bred vifte

af erhvervsrettede uddannelser,

der henvender sig til såvel

unge som voksne. Afsættet for

undervisningen er et intimt

studiemiljø med fokus nærhed,

overskuelighed og virkelighedsnær

undervisning med

den enkelte kursist i centrum.

Grundforløbet HG

Grundforløbet HG for Unge

er en praksisnær uddannelse

med fremtidsmuligheder indenfor

kontor, handel og butik.

Grundforløbet består af

en række grundfag, valgfag

og profilfag – i kombination

med tværfaglige projektforløb.

På HG Ung får eleverne også

mulighed for at prøve selvstændighedsdrømmen

af med

4

deltagelse i Young Enterprise/

Ung Virksomhed.

HGV

Voksenudgaven af Grundforløbet,

HGV, henvender sig til studerende

med erfaring fra andre

uddannelser og/eller praktisk

arbejdserfaring. På HGV har

du også mulighed for efteruddannelse

i form af individuelt

tilrettelagte enkeltfagsstudier.

HGV øger dine beskæftigelsesmuligheder

i et erhvervsliv, der

lægger mere og mere vægt

også at have modne og erfarne

medarbejdere med projekterfaring,

tværfaglig kompetence m.v.

Handelsgymnasiet, HHX

HHX er en 3-årig gymnasial

ungdomsuddannelse. Som studerende

handelsgymnasiet

får du en tidssvarende og virkelighedsnær

uddannelse. HHX

kombinerer de humanistiske

dannelsesfag med merkantile

fag som f.eks. økonomi og afsætning.

HHX åbner døre – både

til din videre erhvervskarriere

i Danmark og udlandet, samt

dine fremtidige studier universiteter,

seminarier, handelshøjskoler

m.m.

Tietgen

Kompetencecenter

KompetenceCentrets afdeling

i Nyborg byder en bred vifte

af personligt tilrettelagte efteruddannelsesforløb,

der skræddersys

i forhold til den enkelte

virksomheds behov. Det alsidige

kursusudbud spænder fra det

fagspecifikke til det generelle –

fra ledelse, salg, økonomi/regnskab,

sprog, it og webdesign til

danskkurser for ordblinde og

læsesvage. Det individuelle udgangspunkt

gør, at uddannelses-

forløbene afvikles så fleksibelt,

at de med lethed kan indpasses

– også i en travl virksomheds

tidsplan. På den måde kan en

gruppe medarbejdere efteruddanne

sig, så de står rustet til

at møde nye jobmæssige udfordringer

uden at miste kontakten

til virksomheden længere tid ad

gangen. Samtlige kurser har et

stabilt flow og gennemføres altid

som planlagt.

Nyborg-Kerteminde Handelsskole · Ringvej 3 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 45 27 00 · nkh@tietgen.dk · www.tietgen.dk

Hotel Troense

Perlen ved Svendborgsund

– er beliggende i den idylliske gamle skipperby øen Tåsinge lige ud til det

dejlige blå Svendborgsund

Vi har flere møde- og konferencelokaler, det største med plads til

maksimum 120 deltagere, dog afhængig af borde og stoleopstillingen

Strandgade 5-7 · Tåsinge

5700 Svendborg · Tlf. 62 22 54 12

www.hoteltroense.dk


Et naturligt mødested

– midt i Danmark, midt Fyn

Med sin placering

midt Danmarkskortet,

kun 900 m fra

motorvejsnettet er

Vissenbjerg storkro,

der stod færdigbygget

i 1988, et attraktivt

hotel og konferencecenter

for virksomheder,

institutioner

og foreninger fra hele

landet

Vissenbjerg Storkro er en del

af den 100% danskejede kæde

Danske Hoteller A/S, der tæller

tretten hoteller/konferencecentre

beliggende rundt i

landet. Hotellet er centralt

beliggende i det skønne højfynske

bakkeland, og den omgivende

natur er særdeles velegnet

– både til teambuilding

og aktiviteter som terrænløb

og rapelling samt mere rekreative

sysler som rund- og fodbold

m.m., som kan dyrkes

de tilliggende grønne områder.

Fra 2 til 400 personer

»Kurser og konferencer er vores

helt store speciale og står

samtidigt for 2/3 af omsætningen.

Vi opererer med totalløsninger,

der rangerer fra

dagmøder til diverse arrangementstyper

af flere dages

varighed. Kapacitetsmæssigt

er vores fuldt udstyrede lokaler

målrettet grupper fra to til

fire personer og helt op til 400

personer i samme lokale. Når

det gælder Av-udstyr, råder

Vissenbjerg Storkro over top-

moderne grej i alle tænkelige

afskygninger og kombinationer.

Specielle ønsker konkretiseres

fra arrangement til arrangement

og imødekommes

efter nærmere aftale.«

Kursusforløb, messer

og udstillinger

»Vores varierede kundekreds

tæller mange repræsentanter

fra den offentlige sektor. Ligesom

vores store gruppe af erhvervskunder

fra hele landet

benytter os i vid udstrækning

i.f.m. seminarer og udstillinger.

F.eks. har firmaet Flower

Pot gennem flere år afholdt

deres årlige salgsmesse i vores

regi. I denne og andre forbindelser

fungerer vi således som

erhvervslivets eksterne showroom

i forhold til kunder

og forretningsforbindelser.

Mange arrangører af længerevarende

møder og konferencer

fortæller i øvrigt, at de oplever

hotellets placering lidt udenfor

storbyen Odense som en klar

fordel. Ved hele tiden at have

fysisk samling tropperne

er de garanteret en høj grad

af faglig seriøsitet og sammenhængskraft

gennem hele

forløbet.«

Fra bryllupper til

vildtarrangementer

»Selskabssiden af vores aktiviteter

spænder lige fra private

fødselsdage og bryllupper til

en bred vifte af firma- og foreningsarrangementer

med op

til 250 deltagere – herunder

receptioner og temafester.

Hvert forår afholdes to weekendarrangementer

med Country

& Western som overordnet

tema. I efterårssæsonen danner

vi den tematiske ramme

om tre vildt-arrangementer

med kæmpestore buffeter

12-15 hovedretter. Vi står for

det hele – fra menuer, indretning

og udsmykning til sammensætning

af den musikalske

underholdning.«

November/december står i julens

tegn og her tilbydes en

lidt anderledes jule buffet m/

vin ad libitum, musik/dans

og underholdning med kendte

danske kunstnere.

Fordelagtige årsaftaler

»I løbet af de sidste par år har

vi helt klart kunnet mærke, at

det højfynske område med sin

ideelle infrastrukturelle placering

tæt motorvejsnettet er

blevet hjemsted for flere store

virksomheder, og det er selvfølgelig

en udvikling, vi er glade

for. Som en speciel service til

virksomhedskunderne tilbyder

vi årsaftaler med fordelagtide

overnatningspriser m.m. - ikke

kun for Vissenbjerg Storkro,

men mulighed for en års-/rabataftale

gældende for alle vore

tretten hoteller der ligger fordelt

over hele landet. Ring og

hør nærmere…«

Vissenbjerg storkro · søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg

Tlf. 64 47 38 80 · info@vissenbjergstorkro.dk · www.vissenbjergstorkro.dk

5


6

Byggeudstillingen

hos Jens Schultz a/s er stedet hvor

ideerne til hjemmet får frit løb...

I Byggeudstillingen giver vi

dig den bedst tænkelige

mulighed for at træffe de

rigtige valg når din bolig

skal fornyes, når du bygger

til eller hvis du vælger at

bygge helt nyt.

Oplev, føl

og spørg

bare

JS Byggeudstilling

Odensevej 116, Svendborg

Åbningstider

Man – fre 10.00 – 17.00

Lørdag 10.00 – 13.00

JS

I sommer 2011 byggede vi i samarbejde med områdets

lokale anlægsgartnere og brolæggere vores

helt nye 600 m 2 stor udendørsudstilling med alt i

belægninger (fliser i alle kvaliteter, støttemurer,

bassiner, kummer, trappetrin, granitskærver og

sågar en beton klatrevæg). Udstillingen byder i

alt 45 miljøer, og er tilgængelig 24 timer i døgnet. Byggeinspiration

lokal

læs mere

www.js.by


sKF Economos Danmark A/s

I februar rykkede

virksomheden ind i sit

ny domicil. Pr. 1. september

i år skifter den

navn til sKF Danmark

A/s, og i januar 2012

vil den integration af

Economos Danmark,

som sKF-koncernen

begyndte i 2008,

være et fait accomplis

”Det ny domicil 1100 m 2 betyder

bedre lokaleforhold for

hele virksomheden”, fortæller

direktør Peter Jørgensen.

”Der er blevet mere albuerum

i administrationsafsnittet, produktionsafdelingen

har fået

egne, separate lokaler, og med

et lager 800 m 2 kan vi med

720 nyetablerede hyldemetre

glæde os over en både markant

og tiltrængt kapacitetsudvidelse

i forhold til tidligere.”

sKF dækker globalt

”SKF er en godt og vel 100-årig

koncern med mere ned 60.000

ansatte fordelt 164 lande

verden over. Pr. 1. januar 2012

vil SKF Economos Danmark

A/S være en fuldt integreret

del af dette verdensomspændende

forretningsimperium og

dermed dække globalt.

specialist i tætninger

”SKF Economos Danmarks

speciale er hydrauliske tætninger/pakninger

i termoplastisk

materiale fra 03-600

mm i diameter. Kundekredsen

består blandt andet af

fødevare- og medicinalindustrien

samt det maritime

marked. Sortimentet spæn-

der fra ekstremt små tætninger

til insulintappemaskiner

til enorme tætninger

til bovporte, broklapper og

entreprenørgrej. Vi arbejder

konstant at videreudvikle

produkter og forretningsgange

indenfor alle grene af

industrien.”

De fem platforme

”SKF-koncernen opererer

med fem aktivitets og leverancemæssige

platforme: rullelejer,

tætninger, mekanik &

elektronik, service og smøresystemer.

Når vi næste år er

fuldt integrerede i SKF Danmark

A/S vil koncernens tætningsplatform

være styrket

betydeligt. SKF er leveringsdygtig

i mange forskellige

tætningstyper. Tætningsporteføljen

kan yderligere opdeles

i fem hovedgrupper: radialtætninger,

aksialtætninger,

sKF Economos Danmark A/s · Lyøvej 6 · 5800 Nyborg · Mobil: 20 72 38 05 · Tlf. 65 31 11 27

www.economos.dk · denmark@economos.com

hydrauliktætninger, statiske

tætninger og slidbøsninger.”

Positiv udvikling

”SKF Economos Danmark A/S

er midt i en positiv udvikling.

Leverancerne til danske virksomheder

i udlandet er steget

markant – blandt andet i kraft

af en betragtelig ekspansion

vindenergiområdet. En anden

stor samarbejdspartner er

HMF Højbjerg Maskinfabrik,

for hvem vi fungerer som underleverandør

til tre fabrikker.

I indeværende år har SKF Economos

Danmark A/S udsigt til

en omsætningsfordobling i forhold

til 2010-resultatet, som vi

allerede passerede i starten af

juli måned. I lyset af den positive

udvikling forventer vi i

efteråret at udvide kapaciteten

med endnu en SEA JET

maskine og i den forbindelse

ansætte 4 nye medarbejdere.

7


Koncept

Vi har

Rengøring

valgt at gå

Aps

i en helt anden retning,

når det gælder klude, mopper, vogne og

gør andet det nemt materiel. at have Vi bruger den nyeste

det teknik rent og teknologi, så vores assistenter

har mere tid til det, de skal være gode til,

nemlig rengøring.

8

DET RIGTIGE MATERIEL

Jeg har i mine mange år i rengøringsbranchen

observeret, at det tit bliver tilfældigt, hvor

og hvordan en rengøring gennemføres. Den

tilfældighed arbejder Koncept Rengøring ikke

med. Vi arbejder tværtimod kunderne, ud fra principper så vi sammen og mini-

systemer, der gør det nemmere merer og de mere irritationsmomenter,

eksibelt

for vores medarbejdere at udføre der eventuelt deres opgaver opstår ved - dårlig

og for vores kunder at få opgaven kommunikation, udført. fortæller indehaver

Jan Hansen, Koncept

Rengøring.

Hele vores system er bygget Han op omkring åbnede firmaet sidste år

principperne fra LEAN. Her handler med 12 det års netop erfaring om i rengø-

at bruge tiden optimalt, så vores ringsbranchen. medarbejdere

ikke ytter sig fra a til b uden

Høj

at bruge

kvalitet

tid

rengøring. Det giver dem en struktur at arbejde ud

- Sammen med min nye drifts-

fra, hvorved vi også undgår meget

chef Jesper

af den

Juul

stress,

og vores otte

der er forbundet med manglende ansatte struktur. assistenter fokuserer vi

Servicevirksomheden, stiftet det vigtigste, nemlig rengø-

i maj Bedre sidste år materiel, af Jan Hansen, mere ring i høj kvalitet. Vi arbejder

kombinerer moderne it-doku- , at det skal være et job, vi er

mentation, eektiv styring rengøring

af service- stolte af at udføre – blandt anydelser

Ved og at investere minimeret i det spildtid rigtige det materiel, via en positiv investerer og tæt dialog

via LEAN-metoden med out- med kunderne, fortsætter Jan

vi i bedre og mere eektiv rengøring. Et eksempel

sourcing af lager og admini- Hansen.

stration. er vores rengøringsvogne. Her 25 nye kommer mindre klude og mellemstore og

mopper ikke i berøring med erhvervskunder beskidt vand. blot 14 må-

Klar Vi tale doserer den mængde vand neder samt fortæller kemi, moppen deres egen hi-

- Når har vores brug assistenter for. Herefter møder vasker storie vi gulvet, om Koncept indtil Rengørings

arbejde moppen ude ikke hos kan kunderne, absorbere fremgang. mere snavs. Så bliver

logger assistenterne først ind

den smidt til vask.

en pc, hvor dagens opgaver Kortlægger opgaven

er beskrevet – også de ekstra - En af vores fordele er, at jeg

ting, som vores kunder ønsker eller driftschef Jesper Juul

udført fra tid til anden og der- selv udfører rengøringen den

med skriver ind pc’en. Via første måned hos nye kunder.

denne kommunikerer vores Dermed kortlægger vi opgaven

assistenter altså løbende med helt præcist, inden vi sætter

Vi gør det nemt

at have det rent

Ha’ det rent – nemt

sdr. Boulevard 44 · 5000 odense c

Telefon 70 25 24 94 · 24 94 22 11

salg@konceptrengoering.dk

Desuden kommer assistenten ikke fysisk i

kontakt med moppen. Hverken når den er ren

eller tør, beskidt eller våd. Det samme gør sig

gældende ved vores klude. Disse bliver gjort klar

i rengøringsrummet, efter en bestemt metode, så

de har den fugtighed og den rigtige mængde kemi,

de skal have.

På den måde vasker vi ikke med klude, der er for

våde eller fedtede. Derudover skal vores assistent

ikke vride kludene op hele tiden i beskidt og

en bakteriefyldt assistent jobbet, vand. der Også den her gælder, ledes opsige at når samarbejdet en klud med

første har absorberet måned oplæres snavset, ste- kan den blot smides én måneds til vask. varsel.

det Det af er driftschefen. vigtigt for os Det at giver nævne, Det at vi bedste KUN bruger værktøj og mate-

stort antibakterielle overblik over microberklude.

de enkelte rialer, herunder alene rygbårne

kunders individuelle ønsker og støvsugere og de bedste ma-

letter styringen af de daglige terialer som mopper, antibak-

opgaver, DOKUMENTATION

med mindre stress til terielle klude i microfiber og

følge, Det tilføjer anerkendte Jan Hansen. testbureau SGS-CSTC rengøringsmidler, Standards er et andet

Bevidst fokus en god opstart væsentligt element i Koncept

Technical Services Co. Ltd. har testet kluden for

hos nye kunder betyder også, Rengørings fokus høj kvali-

at to disse af de oftere hyppigst indgår forekommende længere tet og bakterier effektiv arbejdstid. E-coli

samarbejdsaftaler (Escherichia coli med ATCC Kon- 8739) og - Vi stafylokokker

finder eksempelvis ud af,

cept (Staphylococcusaureus Rengøring - til glæde for ATCC 6538). hvilken Testen moppetype, der gør det

begge bekræfter, parter. at over 99% af bakterierne bedste arbejde ikke kan – ud fra hvilken

ndes i kluden efter 24 timer. gulvtype, de enkelte kunder

Det bedste værktøj

har. Herefter klargøres mop-

Den bevidste fokus kvalitet perne forhånd, så vi ikke

suppleres 10 minutter med et efter ekstra at bakterierne stærkt bruger er opsamlet vand ude opgaverne.

argument af kluden, til er nye 95% kunder: af bakterierne De Dermed dræbt. gør Kluden vi rigtigt rent uden

første erner seks også måneder andre kan bakterier de så- som spildtid Salmonella – uden at typhi, springe hjør-

den hvide gærsvamp (Candida nerne albicans) over, supplerer Jesper

og Klebsiella pneumoniae.

Juul.

Koncept Rengørings investering

i det rigtige materiel er

en investering i bedre og mere

effektiv rengøring. Et eksempel

er rengøringsvogne, hvor

klude og mopper ikke kommer

i berøring med beskidt vand.

Når moppen ikke opsuger mere

snavs, smides den til vask.

www.konceptrengøring.dk


Kokken & co

– når kvalitet og forandring

fryder

Kokken & co lægger stor vægt

kvalitet og variation. I deres

koncept ”6 køkkener i køkkenet”

får du alverdens valgmuligheder.

samtidig er du altid velkommen

til at skifte fra et køkken til et

andet, så variationen hele tiden

er optimal.

Vælg dit foretrukne

verdenshjørne.

Ring og bestil

– lige nu priser

fra kun

35,pr.

person

– min. 15 kuverter

Overordnet indeholder alle køkkenlinjer*

følgende:

• 1 varm ret med tilbehør

• 3 slags kvalitetslæg

med tilbehør

• Salatbar med 3-5 slags

toppings

• 2 slags friskbagt rugbrød

• 1 andet brød

• Smør og hjemmelavet

dressing

Der er dog stor forskel , hvilke

retter du finder i de forskellige

køkkener. Læs eksempler

, hvad de tilbyder herunder:

1) Let og lækker

– Mæt den lette måde

Lette og lækre retter bestående

af friskt slagterlæg som

f.eks. roastbeef, kalkunbryst

og hamburgerryg men også

delikate retter som varmrøget

laks og grillet oksefilet.

2) Middelhavskøkkenet

– Et tvist af eksotisk livsstil

Inspireret af landende omkring

Middelhavet, så her

møder du retter som græske

frikadeller og rejer bund af

hvedekerner med pesto.

3) Mormor i køkkenet

– Originalt og traditionelt

Retterne bringer minderne

tilbage til din mormors kødgryder

med de traditionelle

hjemmelavede retter som hakkebøf

med bløde løg, krebinet

og brændende kærlighed.

4) Byg selv

smørrebrød & sandwich

– Det kolde køkken

Byg og smør selv dit favorit

smørrebrød eller din yndlingssandwich.

Du får et væld af

lækre lægsretter, friskbagt

brød, sandwichs og boller.

5) Det nordiske køkken

– Med inspiration fra vores

naboer

Det nordiske køkken er inspireret

af vores nabolande. Det

bedste her fra er sat sammen

med vores egne lækre danske

retter. Oplev retter som norsk

røget laks, torskerognssalat,

bøf lindstrøm og vikingekøller.

6) Det grænseløse køkken

– Overraskelser og fornyelser

Det grænseløse køkken sender

smagsløgene hele verden

rundt med retter som for eksempel

bombay kylling, tortellini

Bologna, chilensk timianlam,

men også med den helt

almindelige danske hakkebøf.

*Gælder dog ikke

”Byg selv smørrebrød”

Rolundvej 19 . 5260 odense s . Telefon 29 40 47 43/63 10 71 19 . www.kokkenogco.dk . kundeservice@kokkenogco.dk

9


Bilhuset Nyborg

Bilhuset, der først og

fremmest er kendt for

at levere nyere brugte

biler af høj kvalitet,

markerer sig også i

kraft af sit all round

AutoMester værksted

og Østfyns største vaskehal

med kapacitet

til person-, varebiler

og minibusser

”Fællesnævneren for Bilhuset

Nyborgs aktiviteter er,

at vi sætter kvalitet, sikker-

10

Bilhuset · Nyborg

Tåsingevej 2

5800 Nyborg

Tlf. 65 31 31 01

Mobil 23 81 06 01

erik@bilhuset-nyborg.dk

www.bilhuset-nyborg.dk


hed og service i højsædet”,

fortæller Erik Drejer Hansen.

”På salgssiden fokuserer

vi at levere nyere brugte

kvalitetsbiler i topklargjort

stand til vores kunder. ”Hvad

enten vi taler Alfa Romeo,

BMW, KIA, FIAT, Mercedes,

Ford, Citroen, Skoda eller

VW, har vi et dybtgående

kendskab til de mærker, vi

beskæftiger os med. Vi opererer

med faste priser, og vores

kunder er garderet mod ubehagelige

overraskelser, idet

vi i forbindelse med salg kan

tilbyde en 12 måneders servicegaranti.

En populær sideaktivitet i

forhold til bilerne er salg og

hurtig levering af Variant

trailere til private.”

Værksted og bilvask i

topkvalitet

”Bilhuset – Nyborgs all round

værksted, der er medlem af

AutoMester kæden, reparerer

og servicerer biler af alle

mærker, uden konsekvenser

for kundens fabriksgaranti.

Vi råder over alt det nyeste

tekniske grej og kan blandt

andet tilbyde serviceeftersyn

til fast lavpris. Værkstedets

vigtigste pejlemærker hedder

kvalitet, service og faglig kompetence.

Vi anvender udelukkende

godkendte reservedele

fra anerkendte leverandører,

og vores dygtige mekanikere

deltager løbende i opkvalificerende

kurser og efteruddannelsesforløb.

Sidst men ikke

mindst byder Bilhuset – Nyborg

en helt ny, hurtig og

effektiv vaskeoplevelse i Østfyns

største bilvask”, afrunder

Erik Drejer Hansen. ”Vi har

kapacitet til køretøjer op til

2,70 m i bredden og 2,90 m i

højden. Faste kunder kan via

diverse rabatordninger opnå

besparelser op til 20%. Alle

interesserede er velkomne til

at kontakte Bilhuset – Nyborg

for mere detaljeret info om vores

spændende aktivitetsområder.”Værdiskabende El-tekniske Løsninger, Automation og Services


Lad der blive lys…

Resolux Aps, internationsvirksomheder – herunder lysrørsarmaturer, der øgede lystional

fynsk virksomhed,

leverer frem-

landbrug.

– Vi leverer vores produkter

til udvalgte danske grossister,

udbyttet med imponerende 50

procent.

I 1995 overtog økonomi- og HRtidssikret

belysning der siden leverer produkterne direktør Rikke Schrøder samt

Tæt

til danske installatører.


Hele direktør

livet

Ole Teglgaard Reso-

i

til skoler, kontor og vejen igennem fokuserer vi lux, der siden 2001 har haft

industri.

at yde den optimale service og dansk adresse i Ørbæk Fyn.

højkvalitetsprodukter til tiden.

»Det handler om at turde Gennem dialog sikrer vi også, Internationalt

tænke nyt og fokusere at vores løsninger gør en forskel I dag beskæftiger virksomhe-

fremtiden. Hos Resolux har set i helheder og færdige løsninden 45 medarbejdere i Ørbæk.

vi erfaringen, produkterne, ger, forklarer direktør Ole Tegl- Her til kommer afdelinger i

mulighederne og ikke mindst gaard, Resolux.

Kina, Brasilien, USA og Indien.

medarbejderne med den vig- Som følge af fremsynede og vi- I 2008 blev Resolux nomineret

tige knowhow til at

Nyborg

udvikle og sionære medarbejdere har Re- som en af de fem bedste vækst-

producere specifikke løsninger solux over en årrække været i virksomheder Fyn i konkur-

til ethvert behov inden for be- konstant udvikling med en årlig rencen ”Entrepreneur Of The

lysning«.

vækst minimum 50 procent. Year”.

Samme år blev firmaet kåret af

Kundegrupper

Reflektorer øger

dagbladet Børsen som Gazelle-

Sådan lyder det blandt andet lysudbytte

virksomhed, en af de hurtigst vok-

fra fynske Resolux, der udvikler Virksomheden blev grundsende virksomheder i Danmark.

og producerer fremtidssikrede lagt 1970 i Nakskov, hvor den Resolux anden forretningsom-

løsninger i belysning af høj kva- begyndte med at producere råde er teknisk belysning til

litet til blandt andet skoler, in- gitre til belysningsindustrien. vindmøller, hvor Resolux i dag

stitutioner, kontorer og et bredt Under energikrisen udviklede sidder 70% af det totale glo-

udvalg af industri- og produk- virksomheden reflektorer til bale marked.

Resolux Aps · Tjørnevej 6 · 5853 Ørbæk · Telefon 62 25 26 23 · www.resolux.dk · resolux@resolux.dk

Tæt livet i

Nyborg

Camilla, John, Johnny, Tina og Søren

giver råd, når livet driller og når det ikke gør

Camilla, John, Johnny, Tina og Søren

giver råd,

Camilla,

når livet

John,

driller

Johnny,

og når

Tina

det

og

ikke

Søren

gør

giver råd, når livet driller og når det ikke gør

Camilla Camilla Bjørnskov Bjørnskov

John Frederiksen Johnny John Andersen Frederiksen

Tina Rasmussen Søren Johnny Larsen Andersen

Poul Bæk

Kundemedarbejder Privatrådgiver Kundemedarbejder Privatrådgiver Privatrådgiver Erhvervsrådgiver

Kundemedarbejder Privatrådgiver Kundemedarbejder

Tlf. 63 10 15 16 Tlf. 63 10 15 11 Tlf. 63 10 15 14 Tlf. 63 10 15 15 Tlf. 63 10 15 13 Tlf. 63 10 15 12

cbv@sparnord.dk

Camilla Bjørnskov jof@sparnord.dk

John Frederiksen joa@sparnord.dk

Johnny Andersen tir@sparnord.dk

Tina Rasmussen slr@sparnord.dk

Søren Larsen pob@sparnord.dk

Poul Bæk

Tlf. 63 10 15 16 Tlf. 63 10 15 11 Tlf. 63 10 15 14

Kundemedarbejder Privatrådgiver Kundemedarbejder Privatrådgiver Privatrådgiver Erhvervsrådgiver

Tlf. 63 10 15 16 Tlf. 63 10 15 11 Tlf. 63 10 15 14 Tlf. 63 10 15 15 Tlf. 63 10 15 13 Tlf. 63 10 15 12

cbv@sparnord.dk jof@sparnord.dk joa@sparnord.dk

cbv@sparnord.dk jof@sparnord.dk joa@sparnord.dk tir@sparnord.dk slr@sparnord.dk pob@sparnord.dk

Spar Nord Nyborg . Vestergade 35 . 5800 Nyborg

Telefon 63 10 15 00 . www.sparnord.dk

Spar Nord Nyborg . Vestergade 35 . 5800 Nyborg

Telefon 63 10 15 00 . www.sparnord.dk

Poul og Jan er klar med kompetent

rådgivning Poul og Jan til erhvervslivet er klar med kompetent Østfyn

rådgivning til erhvervslivet Østfyn

Tina Rasmussen

Privatrådgiver

Tlf. 63 10 15 15

tir@sparnord.dk

Jan Sandi Sørensen

Direktør

Tlf. 63 10 15 10

jna@sparnord.dk

Jan Sandi Sørensen

Direktør

Tlf. 63 10 15 10

jna@sparnord.dk

Spar Nord Nyborg . Vestergade 35 . 5800 Nyborg

Telefon 63 10 15 00 . www.sparnord.dk

Søren Larsen

Privatrådgiver

Tlf. 63 10 15 13

slr@sparnord.dk

tættere

tættere

Siden vores 1. åbningsdag den 16. november 2009

har vi via Spar Nord Fonden doneret kr. 300.000

til mere end 20 forskellige modtagere i det aktive

foreningsliv Østfyn.

Ved flere af doneringerne er vi blot mødt op til et

bestyrelsesmøde uden aftale og bevæbnet med

chokolade og et par flasker Asti. Det har været

nogle overraskede, men dog glade og taknemmelige

bestyrelsesmedlemmer, der har åbnet døren

for os, fortæller direktør Jan Sandi Sørensen.

Det har været en stor fornøjelse for såvel vores

medarbejdere som mig selv at kunne hjælpe og

glæde Poul så og mange Jan forskelige er klar med foreninger kompetent i vores

markedsområde slutter direktøren.

rådgivning til erhvervslivet Østfyn

Poul Bæk

Erhvervsrådgiver

Tlf. 63 10 15 12

pob@sparnord.dk

Jan Sandi Sørensen

Direktør

Tlf. 63 10 15 10

jna@sparnord.dk

tættere

11


PB Byg Aps

Den alsidige håndværksvirksomhed,

der

løser alle til murer- og

snedker/tømrer fagene

hørende opgaver,

er specialiseret i

nybyg og renovering

af specialdesignede

bindingsværkshuse

tilpasset den enkelte

kundes ønsker og

behov

”PB Byg har et bredt aktivitetsfelt,

der spænder fra nybyg,

renovering og etablering af

køkkener og badeværelser til

12

vedligehold, efterisolering og

reparation”, fortæller indehaver

Dennis Pakula. ”Et stort

speciale er opførelse og renovering

af bindingsværkshuse.

En bindingsværkskonstruktion

repræsenterer ikke en selvstændig

arkitektonisk stilart,

men er derimod et konstruktionsprincip

som har været anvendt

i århundreder og vist sig

at være særdeles tilpasningsdygtigt

og fleksibelt i forhold til

skiftende tiders behov. Udover

at være smukke at se er PB

Bygs huse forkant med kundernes

forventninger og krav til

moderne boligindretning, ruminddeling

og komfort. Efter en

renovering er det således ofte

kun det idylliske ydre, som står

tilbage af det oprindelige hus.

Alle PB Bygs huse er miljø og

energivenlige, idet de er forsynet

med ekstra isolering, styret

ventilation og varmegenvindingsanlæg,

der afgiver op til 4

gange så meget energi som der

tilføres.”

Efterisolering

med papiruld

”Et dårligt isoleret hus kan

bruge flere gange mere energi

end et velisoleret hus. Der er således

mange penge at spare

at efterisolere. I PB Byg skaber

efterisolering med papiruld fra

Papiruld Danmark stor aktivitet.

Dette dansk producerede

kvalitetsprodukt udmærker sig

ved at bestå af overskuds- og

returpapir – fortrinsvis i form

af aviser. Papirulden, der er

findelt og imprægneret imod

virkning fra brand, råd,

svamp og skadedyr, former sig

så fleksibelt efter omgivelserne,

at isoleringseffekten hverken

spoleres af revner, sprækker eller

dårlige samlinger. Papiruld

betyder godt indeklima, da materialet

åbner mulighed for at

bygge uden brug af plastdampspærre,

hvorved huset bedre

kan ånde. Kundens investering

i efterisolering med papiruld

reducerer varmeforbruget betydeligt,

og omkostningerne vil

typisk være tjent ind i løbet af

en overskuelig årrække.”

PB Byg Aps · Regissevej 3 · 5871 Frørup · Tlf. 40 63 14 30 · pbbyg@pbbyg.dk · www.pbbyg.dk

· Alt i byggeanlæg · Jord- & flisearbejde

· Til- & ombygning

v/Steen Lind Borgquist

Tlf. 24 65 60 70

E-mail: slbyg@hotmail.com

Se mere www.Slbyg.dk


Kommunekemi

ser fremad

Miljøvirksomheden,

der årligt omsætter

for 300 mio. kr., er

kendt som nationalt

videncenter med

fokus forbrænding

af farligt affald samt

produktion af varme

og el. Nu udvides

virkefeltet med produktion

af gødning via

genanvendelse

Carsten Fich,

Direktør

”Kommunekemi, der ejes af

den nordiske kapitalfond EQT

Infrastructure, modtager mere

end 160.000 tons farligt

industriaffald om året, hvoraf

cirka 60% er fra Danmark og

resten fra udlandet”, fortæller

adm. direktør Carsten Fich.

”Siden grundlæggelsen i 1971

har vi investeret mange ressourcer

i lager- og modtagefaciliteter

og forbrændingsanlæg

til sikring af en miljø- og

energieffektiv affaldsbehandling.

I dag går omkring 80% af

affaldet til forbrænding, hvor-

Forskellige asketyper som

Kommunekemi vil oparbejde

ved der frigøres energi til miljøvenlig

varme og el til gavn

for samfundet omkring os.”

Fra destruktion

til produktion

”I dag leverer Kommunekemi

cirka 90% af Nyborgs fjernvarmeforbrug.

Parallelt hermed

bevæger vi os nu ud en

række helt nye forretningsområder.

Som noget nyt vil Kommunekemi

supplere sin energiproduktion

med fremstilling

af fosfatholdige gødningsprodukter

via genanvendelse.

Det betyder, at den samlede

affaldsmængde til behandling

vil stige, uden at mængden til

forbrænding øges. Vi fokuserer

ikke kun destruktion,

men i lige så høj grad genvinding

og produktion.”

Bevar fosfaterne

”Fosfater, der dels forekommer

naturligt i jorden og dels

tilføres landbrugsarealer via

gødning, er blandt de vigtigste

brikker i grundlaget for den

globale produktion af fødeva-

rer”, fortsætter Carsten Fich.

”Fosfater har stor betydning

for livet i det hele taget, da

hele fødekædens energistofskifte

afhænger af dem. Verdenssamfundet

står overfor

en fosfatkrise, da flere af de

lande der i dag udvinder rå

fosfat, heriblandt Kina, USA

og Marokko, er ved at have

opbrugt ressourcerne. Der er

kun lettilgængelige fosfater til

de næste 100 år. For planter

og afgrøder vil mangel fosfat

være stærkt problematisk

for væksten. Skal vi fortsat

kunne brødføde verdens befolkning,

må vi bevare fosfaterne

og være opmærksomme

mængden, kvaliteten og

tilgængeligheden.”

Affald bliver til

nye værdier

”Siden 2006 har Kommunekemi

i samarbejde med Syddansk

Universitet og Aqueous

Solutions ApS udviklet

nye teknologier til at foretage

”minedrift i affaldet”. Blandt

udviklingsarbejdets resultater

Fosfatholdig gødning fra slamaske

er, at vi fremover vil kunne

producere fosfatholdig gødning

grundlag af asken fra

forbrænding af biobrændsel

fremstillet af spildevandsslam.

Efter planen forventer vi

at have et anlæg til tørring af

spildevandsslam klar i 2013.

Via en tørringsproces omdannes

slammet til biobrændsel.

Efter forbrænding vil vi også

kunne udskille fosfaterne fra

biobrændslets aske og rense

dem for skadelige stoffer.

På samme teknologiske grund -

lag bliver vi i stand til at genanvende

fosfatindholdet i kød- og

benmelsaske samt gylleaske.

Efter rensning og efterbehandling

leveres de udvundne fosfater

som gødning i en plantetilgængelig

form, der kan optages

af alle slags afgrøder. Kommunekemi

er en af branchens

mest moderne og innovative

virksomheder. Vi afgifter miljøet

og omskaber affald til nye

værdier.”

Kommunekemi a/s

Lindholmvej 3

5800 Nyborg

Tlf. 63 31 71 00

kk@kommunekemi.dk

www.kommunekemi.dk

Kundeservice

Tlf. 80 31 71 00

ksc@kommunekemi.dk


shell og Ørbæk

Autoforretning

Midt i Ørbæk serveres

flot service alle

hylder – bl.a. benzin

og diesel, autoværksted,

bilvask, trailerleje,

kiosk, grillbar og

blomster

Hvorfor stresse rundt til forskellige

adresser, når man får den

gode og alsidige service ét sted?

Hos Shell og Ørbæk Autoforretning,

sidstnævnte del af Mekonomen

Autoteknik, Skandinaviens

største autoværkstedskæde,

serverer 20 friske medarbejdere

frisk og god service hver dag

vidt forskellige områder.

Grillbar og blomster

Shell-tanken leverer selvfølgeligt

benzin og diesel til bili-

14

sterne. Men tankens grillbar

er også blevet rigtigt populær,

forklarer Preben Damgaard,

der sammen med sin bror Søren

Damgaard i dag er indehavere af

Shell og Ørbæk Autoforretning,

sidstnævnte autoforretning blev

overtaget af brødrenes far, Poul

Damgaard, i 1969.

Shell-butikken er imidlertid

ikke helt almindelig. Blomsterafdelingens

to fuldtidsansatte

laver således friske buketter

med mere til alle anledninger.

Værksted og bilsalg

Mens Preben Damgaard bruger

mest tid tank og tilhørende

butik, styrer Søren Damgaard

værkstedet som uddannet mekaniker

med en baggrund hos

Toyota og Mitsubishi i Nyborg.

Ørbæk Autoforretning er som

nævnt del af Mekonomen Autoteknik,

der bl.a. betyder tre års

garanti alle reservedele.

– På værkstedet her i Ørbæk er

vi, foruden jeg selv, fire svende og

en lærling. På vores tilsvarende

værksteder i Refsfindinge og

Nyborg har vi ansat henholdsvis

tre svende og en lærling samt to

svende og to lærlinge. Er der travlt

ét sted, trækker vi typisk ledig

kapacitet ét af de andre steder.

Dermed får kunderne hele tiden

god service hurtigst mulig, fortsætter

Søren Damgaard.

Fabriksnye biler

Ørbæk Autoforretning sælger

også brugte og fabriksnye biler.

Af sidstnævnte kan alle mærker

og modeller skaffes, ofte til en

god pris. Sidste år købte Nyborg

Kommune således 16 nye biler

til hjemmeplejen – og en flot ny

Volvo til Beredskabsafdelingen.

shell erhvervskort

Et attraktivt Shell erhvervskort

til momsregistrerede kunder giver

en række rabatmuligheder.

Kortet er beskyttet med pinkode,

og kortindehaveren kan

spærre det døgnet rundt ved

mistanke om misbrug.

shell/Ørbæk Autoforretning A/s · Hovedgaden 2-4 · Tlf. 65 33 12 24 · www.oerbaekauto.dk · shell-auto@mail.dk

Anskaffer verdens største

terapilaser

Indehaverne af klinikken Laserterapi.com,

Susser Dyrhave

og Jette Hansen har i mange år

arbejdet med laserterapi med

rigtig gode resultater, indenfor

stort set alle muskel- og ledproblemer,

akutte sports-skader

og alle former for gigt. De har

anvendt et apparat kaldet PowerLaser,

der har form som en

stor pen som terapeuten holder

i hånden og behandler et punkt

ad gangen.Patienterne har været

meget glade for denne behandlingsform,

og det eneste

”problem” har været at behandling

af større områder har været

ganske tidskrævende.

Så da PowerMedic, leverandøren

af PowerLaser, introducerede

verdens største terapilaser,

var Susser og Jette naturligvis

interesserede. Det nye ved GI-

GAlaser er at den indeholder la-

serkraft svarende til 36 Power-

Lasere, fordelt et område

svarende til en stor computerskærm.

Dette giver mulighed

for en langt mere massiv tilførsel

af laserenergi,og det har

vist sig at give spektakulære resultater

der ikke er set før med

mindre lasere.

For eksempel fortæller en dame

83 år som havde lidt af slidgigt

i mange år, at behandlingen

med GIGAlaseren førte til

en total omvæltning af hendes

tilværelse. På grund af slidgigten

var hendes livskvalitet helt i

bund. Hun søgte behandling en

lang række steder og besluttede

sig et tidspunkt for behandling

med zoneterapi og laser.

Det blev en meget stor succes og

allerede dagen efter den første

behandling ringede den 83-årig

til sin datter og fortalte meget

glad og begejstret: – Jeg kan

danse, jeg kan danse…

Også ved sportsskader er laserterapi

ekstremt effektivt. Med

sine tre justérbare skærme kan

GIGAlaseren tilpasses alle dele

af kroppen, såsom knæ, nakke

og skuldre, hvilket sikrer en

optimal tilførsel af laserenergi

til det skadede område. Laserterapi

accelererer alle faser af

den naturlige helingsproces,

hævelsen fortager sig, smerten

dæmpes og almindelig brug af

den skadede legemsdel genvindes

meget hurtigt. Jo hurtigere

laserterapien sættes ind efter

skadens opståen, jo mere effektiv

er virkningen. Hvis laseren

anvendes umiddelbart efter at

skaden er sket, vil man opleve

at der næsten ikke opstår hævelse,

og skaden vil være ophelet

ganske få dage.

Her ses et kronisk sår der har

fået behandling 2 gange om ugen

i 3 mdr.

Sårheling er et andet områdehvor

laser er utrolig effektivt.

Laserterapi.com v/susser Dyrhave og Jette Hansen · Business House · Vestergade 11 A · 5540 ullerslev · Tlf. 65 35 17 90 · 22 47 01 80


Adv

Vi synliggør din

virksomheds Gør dit team stærkere med… ressourcer

SAMMEN kan I mere

• Teambuilding

comaco • tilbyder Personalepleje teambuilding, personaleudvikling og pleje baseret de

deltagende firmaer • Events og institutioners individuelle ønsker. Målet er positiv vis og til

glæde • Underholdning for alle at bringe de iboende ressourcer frem i lyset

Adventure

Adventure

Adventure

»Et arrangement i vores regi

fysisk og psykisk tilpasset de er at kreere og indtage en læk-

har altid et overordnet tema«,

enkelte deltageres meget forker tre retters middag. Opga-

beretter indehaver Jan Wiile

skellige forudsætninger, og det ven løses i mindre grupper

co.dk

Christensen. Det kan være alt

får folk til at slippe tøjlerne og tværs af virksomhedens vante

www.comaco.dk muligt – fra salg • og comaco@comaco.dk markeds-

• tlf.32944002 opdage, hvad de er gode til.« organisationsstruktur. Efter

føring over sikkerhed og sam- • tlf.32944002

en god middag er der socialt

arbejde til forskellige former

Madlavning som

samvær i kursuscentrets re-

for ledelse. Comaco er både le-

teambuilding

staurant. Overnatning og morveringsdygtig

i længere forløb

»Et populært speciale er togenmad med evaluering kan

2-3 døgn og i enkeltstående

talarrangementer, hvor fag- være indbygget i konceptet.

arrangementer.«

ligt relaterede udfordringer For mere info: tjek hjemmesi-

Folk slipper tøjlerne man møder turen gennem

veksler med afslappede indslag

af social, kulturel og kuden

og ring og hør nærmere…«

»Hvad enten kunden er en vores spændende og varierede linarisk art. Vi samarbejder

seksårig elev i nulte klasse el- anlæg, blander teori med fy- med Refsvindinge Bryggeri

ler er 79-årig pensionist, er det sisk udfoldelse en måde, og DSB Kursuscenter. Blandt

vores målsætning, at han/hun så alle kan være med. Hos indslagene er ølsmagningsar-

går herfra med en succesople- Comaco siger man til - ikke rangementer og madlavning

velse i bagagen. De opgaver, fra. Sværhedsgraden er både som teambuilding, hvor målet

www.comaco.dk • comaco@comaco.d

comaco Teambuilding & Adventure · Nyborgvej 78a · 5853 Ørbæk · Tlf. 32 94 40 02 · comaco@comaco.dk · www.comaco.dk

Mandskabsudlejning

* Ekstra mandskab med kort varsel

ell

* Fleksibel arbejdskraft

* Topkvalificeret fagfolk

Tlf.: +45 63 310 390

Fax: +45 63 310 391

info@yourpartner.dk

www.yourpartner.dk

Falstervej 10D

5800 Nyborg

A

• Persona

• Events

• Underho

www.comac

Vi er disponible

24 timer i døgnet

365 dage om året

15


Vi har anlæg for

besparelser

At investere i besparelser

er nok den bedste

investering, man

overhovedet kan gøre,

fortæller Niels Moslund,

Moslund El Aps

Mange boligejere glemmer

at tjekke, hvad deres faste

løbende udgifter egentlig

beløber sig til. Og det er et

sted, hvor der virkelig kan

spares penge i langt de fleste

husholdninger – for slet ikke at

tale om f.eks. boligforeninger

med mange forbrugere.

Hvis du sammenligner med

f.eks. at investere i aktier, så

har man også helt elimineret

risikoen. Gevinsten er sikker.

Ved at få installeret f.eks. en

varmepumpe, solceller eller et

16

jordvarmeanlæg ved du, at du

forhånd, sparer (= tjener)

penge hver eneste dag – uden

at løbe nogen risiko og uden at

røre en finger.

En sikker besparelse

Moslund El ApS i Ørbæk har

specialiseret sig i netop de

nye løsning, der giver massive

besparelser og er i dag

certificeret af Kølebranchens

Miljøordning til at installere

anlæggene. Indehaver Niels

Moslund undrer sig over, at så

mange endnu ikke ”har set lyset”.

Oven i købet ved de fleste

jo godt, at elpriserne stiger

og stiger, så hvis man intet

foretager sig, vil ens udgifter

uundgåeligt stige. Ved at installere

solceller som laver el,

kan du minimere dit elforbrug

kraftigt, måske producerer du

for meget el og energiselskabet

er forpligtet til at købe det

overskydende af dig og derved

tjener du penge det. Ydermere

kan du bruge dit personlige

fradrag 15.000 fra

staten til opsætning af diverse

installationer.

Gør dagligdagen

nemmere

De nye typer varmeanlæg

giver ikke bare en klar besparelse.

De kan også udstyres

med sms-modul, der gør da-

gligdagen meget nemmere. Du

kan f.eks. sende en SMS hjem

til huset og bede om at få tændt

for varmen, mens du er vej

hjem. Jo, tilværelsen bliver

både billigere og nemmere,

slutter Niels Moslund, forhandler

af Danmarkspumpen.

Moslund El Aps · Nyborgvej 40 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 98 20 22 · www.moslund-el.dk · info@moslund-el.dk

OUTDOOR

- en god oplevelse kræver det rigtige tøj

PARKA

VINDTÆT – VANDTÆT – ÅNDBAR

Når vinter og sne kommer

– er vi klar med varmt tøj

Velkommen til et af

Danmarks største udvalg

Webshop:

www.fne-outdoor.dk

Nørregade 5 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 23 03

BUTIK: Mandag-fredag kl. 7.30-16.30 · Lørdag lukket


Tømrerfirmaet

claus Mortensen

Den nyborgensiske

håndværksvirksomhed,

der grundlagdes i 1999,

tæller fem svende og to

lærlinge. Firmaet løser

alle til tømrerfaget

hørende opgaver

– blandt andet reparation,

vedligehold,

renovering, ombygning

og modernisering

Tømrerfirmaet Claus Mortensen

er en mindre virksomhed

med en fast kreds af dygtige

og stabile medarbejdere. ”Geografisk

dækker vi hele landet,

men langt de fleste opgaver løses

her i det østfynske lokalom-

råde, hvor vi betjener en stor og

støt voksende kundekreds, der

fortrinsvis består af private”,

fortæller tømrermester Claus

Mortensen. ”Vi har mange års

erfaring i totalløsninger. Hvad

enten opgaven for eksempel gælder

opførelse af en tilbygning,

etablering af en terrasse eller

inddækning af kviste, lægger vi

vægt at levere høj og ensartet

kvalitet igennem hele processen.

Kunden kommunikerer

med de samme medarbejdere

fra opgaveforløbets start til slut,

og det giver fleksible skræddersyede

løsninger til tiden.”

Miljørigtige og økonomiske

energiløsninger

”En opgavetype i vækst og som

de senere år har genereret øget

efterspørgsel, er energirenovering.

Gennem implementering

af jord- og solvarme, miljørigtige

vinduer og døre samt moderne

og effektiv isolering af tage,

vægge og gulve kan eksisterende

energiløsninger optimeres i

en én gang prismæssigt fordelagtig

og miljørigtig retning.

For kunden er en energirenovering

en stor investering her og

nu, men energiprisernes himmelflugt

gør, at investeringen

hurtigt tjenes ind. Rådgivning

er en stor aktivitet. Vi stiller

vores erfaring og ekspertise til

rådighed, og hermed sikrer vi,

at vores kunder får kompetent

vejledning. Vi leverer skræddersyede

løsninger i overensstemmelse

med kundernes ønsker

og behov. Alle er velkomne til at

kontakte os for yderligere information

om de spændende muligheder

i vores bredtfavnende

aktivitetsfelt.”

Tømrerfirmaet claus Mortensen · Holms Alle 4 · 5800 Nyborg · Tlf. 20 32 81 27 · ca.mortensen@mail.dk · www.tomrermester.dk

Tryghed, alarm og kommunikaTion

• Tyverialarm

• Videoovervågning

• Kald til familie, personlig hjælper, hjemmepleje,

vagtcentral m.m.

• Specialløsninger til standardanlæg

• Omverdenskontrol

• Elektrisk døråbner

• 0/1-kontakter

• Telefoni

Montør

Allan S. Larsen

Montør

Bent Laursen

Montør

Anker Hildebrandt

Direktør

Flemming Larsen, Nyborg

A L A R M E R A p S

Tlf. 40 37 32 51

www.flt.dk

17


Miljøvenligt brænde – billigt

Grøn Energi runder

fem år som leverandør

af bl.a. træpiller,

træbriketter og kirsebærsten.

Palmeskaller

bliver måske vinterens

sællert.

Erhvervskunder med store

brændefyr og tilsvarende privatkunder

landet med plads

til alternativt brændsel. Begge

kundegrupper er mål hos Grøn

Energi og indehaver Martin

18

Agertoft, der her i september

– den første efterårsmåned –

runder fem år som leverandør

af billigt og CO2-neutralt biobrændsel.

Høj kvalitet, nye

produkter

– Vi leverer løbende træpiller

og træbriketter i høj kvalitet

kombineret med nye brændselstyper,

fortæller Martin

Agertoft til Månedsmagasinet

Erhverv Fyn.

Ikke alle brændselstyper rammer

kombinationen af høj

brændværdi, lille aske- og

slaggerdannelse og tilsvarende

lav pris.

– Jeg plejer at sige, at billigt

brændsel kræver en dyr kedel,

mens dyrt brændsel fint går

an til en billig kedel. Samtidigt

sætter jeg stor pris , at

kunderne giver mig en tilbagemelding

, hvordan deres

brænde fungerer hos dem. Det

hjælper mig med at udvikle

mine tilbud, fortsætter Grøn

Energi’s indehaver.

Derfor palmeskaller

Martin Agertoft vurderer, at

palmeskaller måske bliver

”en sællert” i den kommende

vinter. Skallerne giver meget

mere varme end træpiller, noget

mere aske – men også til en

langt billigere pris.

Grøn Energi’s indehaver driver

sideløbende en landejendom,

og det var ønsket om selv

at finde et billigt alternativ til

træpiller, der blev starten

Grøn Energi. For et år siden

åbnede en afdeling i Midtjylland

med forhandler Peter

Hvid Laursen.

Grøn Energi · Kissendrupvej 10 · Bovense · 5800 Nyborg · Tlf. 40 42 78 92 · www.gronenergi.dk · martin@gronenergi.dk

MD Anlæg ApS

Vi udfører alt i:

t Entreprenørarbejde

t Belægningsarbejde

t Kloakarbejde

t Asfaltarbejde

t Levering af grus og sten

t Vognmandskørsel

t Kranarbejde

t Som aut. kloakmestre

arbejder vi også indenfor

Kloak TV

MD Anlæg ApS

Bøjdenvej 92A · Vindinge

5800 Nyborg

Tlf. 63 23 30 00

Mobil 26 50 05 14

Her er en Swift, der sparer

benzinen … men frådser

med lækkert udstyr

Nyhed: Swift 1.2 ECO+ GLX 5-dørs dørs

Fuldautomatisk klimaanlæg El-ruder for og bag

Her Nøglefri låse er og start Trykknap en start Swift, af motor

der sparer

Fartpilot med ratkontakter 4-vejs justering ng af

læderrat 16” alu-fælge Tågelygter foran

Skivebremser alle fire hjul 94 hk og 20,4 0,4 ,4 km/ km/l m/l

Kun kr. benzinen 260 i halvårlig ejerafgift … men frådser

Kun kr. 172.990

Swift fra kr. 127.990

med lækkert udstyr

Nyhed: Swift 1.2 ECO+ GLX 5-dørs dørs

Så er klassens frække bil klar i en endnu nøglen op af lommen. Motoren du kan star- ind og oplev, hvor sjovt det kan være at

mere Fuldautomatisk sporty og luksuriøs klimaanlæg udgave, og ja El-ruder - te med for tryk og bag

en knap – også uden nøgle. spare benzinen.

der frådses med lækkert udstyr. F.eks. det Ren fråds. Og så kan du glæde dig over

Nøglefri låse og start Trykknap start af motor

fuldautomatiske klimaanlæg, der selv hol- Swift’s sædvanlige dynamiske køreegen-

Fartpilot med ratkontakter Bilcenter 4-vejs justering ng af

Fyn

der temperaturen i kabinen. Det nøglefri skaber, de sprælske 94 hk og en uovertruf-

læderrat 16” alu-fælge Tågelygter foran

system, så du kan låse op og i, uden at tage fen benzinøkonomi hele 20,4 km/l. Kom

Bøjdenvej 6 · 5800 Nyborg

Telefon 65 31 31 00

www.de-bilglade.dk/nyborg.aspx

Skivebremser alle fire hjul 94 hk og 20,4 0,4 ,4 km/ km/l m/l

Kun kr. 260 i halvårlig ejerafgift

Et godt bilkøb. Hele vejen rundt.

Priserne er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.680) og evt. metallak. Swift 1.2 ECO+ kører 20,4 km/l i hht. EU-norm. CO 2 113 gram pr. km.

Kun kr. 172.990

Swift fra kr. 127.990

Så er klassens frække bil klar i en endnu nøglen op af lommen. Motoren du kan star- ind og oplev, hvor sjovt det kan være at

mere sporty og luksuriøs udgave, og ja - te med tryk en knap – også uden nøgle. spare benzinen.

der frådses med lækkert udstyr. F.eks. det Ren fråds. Og så kan du glæde dig over

fuldautomatiske klimaanlæg, der selv hol- Swift’s sædvanlige dynamiske køreegender

temperaturen i kabinen. Det nøglefri skaber, de sprælske 94 hk og en uovertruf-

system, så du kan låse op og i, uden at tage fen benzinøkonomi hele 20,4 km/l. Kom

Et godt bilkøb. Hele vejen rundt.

Priserne er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.680) og evt. metallak. Swift 1.2 ECO+ kører 20,4 km/l i hht. EU-norm. CO 2 113 gram pr. km.


Konferencebus

til firma og fest

Nyborg Rejser åbner

dørene til seriøs

forretning og

afslappet personalepleje

hjul

Hvorfor ikke kombinere det

praktiske med det komfortable,

spørger det familieejede

rejsebureau og turistselskab

Nyborg Rejser.

Derfor arrangerer virksomheden

firmarejser og tilhørende

arrangementer, når store og

små virksomheder eksempel-

Nyborg Rejser A/s

Nymarksvej 61

5800 Nyborg

Telefon 65 31 13 69

www.nyborg-rejser.dk

nyborg@nyborg-rejser.dk

vis tager messe-, konference-

eller fabriksbesøg – eller

måske til fest.

Rullende mødelokale

Det hele foregår i tæt dialog

med de enkelte kunder, der via

bussen får mulighed for at løse

flere opgaver én gang.

- Vores store konferencebus

til 25 passagerer giver mulighed

for, at der undervejs

turen kan holdes seriøst møde

omkring et 12 personer stort

mødebord med tilhørende

storskærm og pc-indgang, forklarer

Anne Kristensen.

Broderen John Kristensen

ejer Nyborg Rejser, der således

tilbyder pakkeløsninger

til virksomheder, brancheforeninger,sammenslutninger,

institutioner, offentlige

instanser, klubber og private

kunder.

LINIE 3 og Den eneste

Ene – The Musical

Nyborg Rejser har en bred

kontaktflade til hoteller, sportsarrangementer

og øvrige

eventoplevelser. Eksempelvis

arrangerer firmaet en festlig

tur til København, når den

populære trio med et velkendt

glimt i øjet vender tilbage

efter 8 års pause. Også Danmarks

sjoveste og mest romantiske

musical Den eneste

Ene i en helt ny comedy version

vil være programmet.

Som noget helt nyt kan Nyborg

Rejser nu også præsentere

KONCERTBUSSEN FRA

FYN, som er transport til udvalgte

større koncerter i hele

Danmark til rigtig favorable

priser.

start i 1948

Det hele begyndte faktisk med

en budcykel, da John og Anne

Kristensens farfar, Peter Kr.

Kristensen, i 1948 satte sig i

sadlen som selvstændig. Siden

blev den tohjulede udskiftet

med en lastbil, og i dag drives

Nyborg Rejser af omkring 25

dygtige medarbejdere.

Fittings hydraulikslanger

spodsbjerg

Maskinværksted er

vej med et nyt tilbud

om fittings og service

til hydraulikslanger

Mikael Jensen, indehaver af

Spodsbjerg Maskinværksted,

udvider nu værkstedets tilbud

om løsning af allround smede-,

svejse- og konstruktionsopga-

ver i rustfrit stål, jern og aluminium,

og herunder klip- og

bukning af metalplader.

– Sidst året har jeg installeret

nyt værktøj, så jeg også

tilbyder montering af, og

frem stilling af nye fittings til,

hydraulikslanger, forklarer

Mikael Jensen.

Job Grønland

Når han ikke renoverer dieselmaskiner

et elværk i

Grønland, står han altså bag

aktiviteterne i Spodsbjerg

Maskinværksted, der også arbejder

som underleverandør

for andre virksomheder. Det

inkluderer, at Mikael Jensen

også udlejer sig selv som ekstra

mand til eksempelvis montagearbejde

og maskinrenovering.

Værkstedet Spodsbjergvej

udfører blandt andet individu-

elle opgaver målrettet de enkelte

kunders ønsker.

– Jeg finder også gerne frem til

de mest optimale løsninger

opgaverne i samarbejde med

kunderne, tilføjer Mikael Jensen.

stativer, gelændere og

låger

Siden 2007 har servicevirksomheden

holdt til den

nuværende adresse, der med

gode pladsforhold er optimal i

forhold til både værkstedsfaciliteter

og løsning af store som

små opgaver.

Kundegruppen består af både

virksomheder og private. Et af

specialerne er produktion af

stativer, lige fra foliestativer –

til ophængning af ruller over

skiltegalger i mange udformninger

til avis- og reklamestativer.

spodsbjerg Maskinværksted · spodsbjergvej 239 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 20 21 21 39

spodsbjergmaskin@mail.dk · www.spodsbjergmaskin.dk

Produktion og montering af

gelændere og låger samt beslag

til både og skibe er eksempel

andre opgaver, der udføres

værkstedet eller ude hos

de enkelte kunder.

19


smedeopgaver og

industriservice udføres

LJ Industri A/s udfører

som alsidig og kompetent

smedevirksomhed

alle traditionelle smedeopgaver

– herunder

hydraulik, fremstilling

af slanger og reparation

af cylindre.

Lars Jensen grundlagde virksomheden

i Gudme i 2001. Siden

sidste år har firmaet løst

opgaver over hele landet med

udgangspunkt i mere end 4000

20

kvm. værksted - centralt placeret

i Nyborg.

Kraner og maskiner

- Vi er meget fleksible og løser

eventuelt opgaverne ude hos

kunder over hele Danmark.

Eksempelvis eftersyn, reparation

og service af kraner, lifte

og industrimaskiner, forklarer

indehaver Lars Jensen.

Kompetencen er plads med

årelang erfaring dette tekniske

område.

Hydraulik – døgnet rundt

Handler det om hydraulik, le-

verer LJ Industri service og

reparation af alle former for

hydraulik. Eksempelvis opgaver

med hydraulikslanger, tilhørende

udstyr og maskiner,

der løses ude hos kunderne via

egen servicebil.

- Vi rykker ud døgnet rundt, så

vores kunder hurtigst muligt

kan fortsætte deres produktion

og løse deres opgaver efter nedbrud,

fortsætter Lars Jensen.

stålkonstruktion

LJ Industris nye faciliteter i

Nyborg beskæftiger syv ansatte.

De bygger også konstruk-

tioner i stål til vidt forskellige

industrikunder.

Her er det en klar fordel, at LJ

Industri råder over godt 4000

kvm. værksted, suppleret af

over 200 kvm. kontor- og personalefaciliteter.

Opbygning af lastbiler er et andet

eksempel LJ Industris

alsidige arbejdsområde.

Virksomheden er medlem af

DS Håndværk og Industri,

kundernes garanti for ordnede

forhold og god kvalitet.

LJ Industri A/s · Langelandsvej 25 · 5800 Nyborg · Tlf. 21 42 07 64 · www.ljindustri.dk · info@ljindustri.dk

Behageligt og sundt

indeklima hele året...

-i din bolig og i dit sommerhus.

Billig varme og comfort...

Med LG luft/luft systemer får du ikke blot en støjsvag

og kraftfuld varmepumpe med energimærke A (virkningsgrad

4,60) og store besparelser varme-regningen…

Du får samtidigt et airconditionanlæg der kan køle

varme dage, affugte ( i kølefunktion) og rense luften med

et super effektivt plasmafilter der fjerner partikler helt

ned til 0,01 micron (Pollen, svampesporer, vira, tobaksrøg

osv.) Alt sammen udført i et smukt og unikt design,

der vil kunne indpasses i enhver indretning.

Frit valg

12.500,-

Standard montering 4000,-

(maks. 4 m mellem inde og ude del)

LG kendetegner sig ved kombinationen

af innovativt design og optimering af TCO

(total cost of ownership). Dette giver udslag

i en optimering af installationsarbejdet,

en høj effektivitetsgrad i den daglige

drift - ofte blandt de bedste i markedet

målt ved 100% belastning - og ved en flad

kurve COP-værdien, som ikke falder

drastisk, selv når udetemperaturerne

falder til -10 grader.

LG varmepumper er designet til at holde

en minimumstemperatur 16°C, og har

en fantastisk virkningsgrad selv

ved meget lave udendørstemperaturer

(4,52 ved 100% last ved -10 grader C

ude og 16 grader C inde)

LG Maestro

LG Inverter

Thors El · Svendborgvej 7 · 5540 Ullerslev

Tlf: 65 35 15 07 · Fax: 35 35 15 23

E-mail: info@thors-el.dk · www.thors-el.dk

Comfort Electronics 70 25 12 10

‘Admiral Sct. Knuds Marina’ Golfklub - Knudshoved Nyborg

Arkitektur, design og kommunikation

skaber fremtiden...

www.harrebek.dk


Madaffald forvandles til

grøn energi

N.c. Miljø’s nye fabrik

omdanner i år mellem

3000 og 4000 tons fritureolie

til biodiesel.

Madaffald forvandles

til biogas.

Mere eller mindre ubemærket

har Industrivej 9 i Ørbæk

det seneste år lagt adresse til

opbygningen af en helt ny og

visionær fabrik, der nu omdanner

madaffald, fritureolie,

øl, vin og spiritus til ny miljøvenlig

energi som biogas, biodiesel,

bioolie og etanol.

Indehaver Niels Christian

Nielsen glæder sig over udviklingen

i sin seks år gamle miljøvirksomhed

N.C. Miljø.

Flere råvarer

- Det seneste år er det gået

kraftigt fremad, da det er lyk-

kedes at øge de mængder af

råvarer, i form af madaffald,

gamle lagervarer med mere,

som vi modtager fra hele landet

og forarbejder. Det har betydet,

at mandskabet er udvidet

fra fire til otte ansatte her

fabrikken, fortæller Niels

Christian Nielsen.

Madaffaldet kommer fra

blandt andet storkøkkener

institutioner, ældrecentre og

sygehuse samt fra fødevarefabrikkers

fejlproduktion, restauranter,

grillbarer og industrivirksomheder.

Burgerking

og Mc Donalds er blandt de

store leverandører.

Tocifret millionbeløb

N.C. Miljøs investering til et

tocifret millionbeløb er næsten

enestående i Danmark.

Kun DAKA ved Hedensted

laver nogen tilsvarende, dog i

en væsentligt større målestok.

- Her i Ørbæk har vi langt

mere ideelle rammer, end vi

hidtil har haft i lejede lokaler

uden for Ørbæk. Og vi har

fortsat masser af kapacitet,

forsætter Niels Christian Nielsen.

Han ser tilbage et 2010 med

stor tilfredshed, efter at året

gav et overskud halvanden

mio. kr.

Kunderne kommer selv

Og kunderne fortsætter i stor

udstrækning med at henvende

sig selv via anbefalinger mund

til mund. Et af de gode argumenter

er, at det er billigere at

bruge N.C. Miljø end at køre

madaffaldet til forbrænding.

Bioolie til fjernvarme

Fyringsproduktet bioolie sælges

til fjernevarmeværker til

priser væsentligt under prisen

fyringsolie.

N.c. Miljø

Industrivej 9

5853 Ørbæk

Telefon 23 81 36 73

niels@ncmiljo.dk

STOP din elregning med et solcelleanlæg

Med et solcelleanlæg producerer du din egen forureningsfri el og sikrer dig samtidig en lav fast omkostning

uden prisstigninger el i 30 år.

Der ydes 25 års garanti solcellerne, men anlæggets driftsperiode vil typisk være længere end 30 år.

Kan fratrækkes selvangivelsen da miljøbesparelser er skattefrie. Kontakt os for nærmere information og

tilbud anlæg.

Wismann Klima I/S

Stationsvej 9 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 10 32 · www.wismann-el.dk

KVALITET · SIKKERHED · RÅDGIVNING · SALG · MONTERING

21


Varmepumper og

stokerfyr sparer penge

22

Før efterår/vinter: Refsvindinge

smede- & Maskinværksted udfører

totalrådgivning indenfor Danfoss-varmepumper

og leverer og

monterer Danfoss-varmepumper

i dansk topkvalitet. Et godt eksempel

grøn opvarmning der

kan halvere varmeregningen.

Danfoss’ varmepumper til opvarmning kan både anvendes af private boligejere og

erhvervsområdet. Refsvindinge Smedie- & Maskinværksted står dermed klar med

et varmt råd til husejere og erhvervsfolk, der også luner varmeregningen i det

forestående efterår og den kommende vinter.

- Hvis husejerne skifter til en varmepumpe, med tilhørende optager i luften eller

via jordvarme, kan de spare et betydeligt beløb varmeregningen, kombineret

med effektiv og miljøvenlig udnyttelse af varmen, forklarer indehaver Lars Nielsen,

Refsvindinge Smedie- & Maskinværksted.

Et alternativ til varmepumper kan være installation af et stokerfyr, der kører

træpiller. Et anlæg der kan monteres eksisterende varmeanlæg og dermed halvere

varmeregningen i forhold til olie via effektiv og miljøvenlig forbrænding.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Med et Danfoss jordvarmeanlæg får du gratis energi fra jorden

Udskift og sparer masser oliefyret af penge din med varmeregning. jordvarme

Ja, mange

sparer helt op til 50%, så mon ikke det var en god ide at fyre dit

og tjen penge fra første dag

Med Og mens et Danfoss vi er ved jordvarmeanlæg penge: Låner du får f.eks. du gratis 120.000 energi kr. over fra jorden 20 år

og i din sparer kreditforening, masser af penge er der store din chancer varmeregning. for, at din Ja, udgift mange

sparer lånet er helt mindre, op til end 50%, din så besparelse mon ikke det varmeregningen. var en god ide at fyre Du får dit

gamle altså både fyr? et nyt varmeanlæg og penge i hånden fra dag ét.

Og Et Danfoss mens vi jordvarmeanlæg er ved penge: Låner består du af f.eks. en varmepumpe 120.000 kr. over og 20 nogle år

i nedgravede din kreditforening, plastslanger. er der Et store areal chancer 300 for, kvm. at er din som udgift regel nok

lånet til at sikre er mindre, opvarmning end din og besparelse varmt vand til varmeregningen. et almindeligt parcel- Du får

altså hus. I både sammenligning et nyt varmeanlæg med oliefyr og penge og almindelig i hånden elvarme fra dag er ét. et

jordvarmeanlæg miljøvenligt og reducerer udslippet af CO med 2

ca. Et Danfoss 40%. jordvarmeanlæg består af en varmepumpe og nogle

nedgravede plastslanger. Et areal 300 kvm. er som regel nok

til Danfoss at sikre er opvarmning det sikre valg og varmt i jordvarme. vand til et almindeligt parcelhus.

På www.jordvarme.danfoss.dk I sammenligning med oliefyr og kan almindelig du regne elvarme ud, er et

jordvarmeanlæg hvor meget du kan miljøvenligt spare. og reducerer udslippet af CO med 2

ca. 40%.

Danfoss er det sikre valg i jordvarme.

På www.jordvarme.danfoss.dk kan du regne ud,

Refsvindinge smede- & Maskinværksted · Nyborgvej 49 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 12 03

hvor meget du kan spare.

www.refsvindingesmedie.dk · la@refsvindingesmedie.dk

A GULDFELDT /S

Kontor & Data

www.guldfeldt.com

.

.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Udskift oliefyret med jordvarme

og tjen penge fra første dag

gamle fyr?

FÅ KONTANTER FOR DIN GAMLE MASKINE

FÅ Kr. 10.000 KONTANT

VED KØB AF DEVELOP +220

RING I DAG

FOR BYTTEPRIS

Develop +220

• Perfekt print kvalitet

• 70 scan pr. Minut

• Kopi, print og scan

• 22 farve & s/h pr. Minut

• 3 kassetter, 1.100 ark

• Print fra Usb nøgle

• 250 Gb. Harddisk.

Tilbehør:

• Kassette bank 2 x 500

• Sortering med hæftning

• Brochure efterbehandler

SKIFT

STILLING!

HÆVE-/SÆNKEBORD

FRA

4.495,-

EKSKL. MOMS

FÅ Kr. 20.000 KONTANT

VED KØB AF DEVELOP +452

Develop +452

• Perfekt print kvalitet

• 78 scan pr. Minut

• 5 kassetter, 3.600 ark

• Kopi, print og scan

• 45 farve & s/h pr. Minut

• Print fra Usb nøgle

• 250 Gb. Harddisk

• Print 300 gram karton

Tilbudt som vist. Udbygget

med Efterbehandler til sor-

tering, hæftning Samt fals

af brochurer, foldere m.m.

RING I DAG

FOR BYTTEPRIS

Hans Egedes Vej 8 • 5210 Odense NV • Tlf. 7020 6095 • Fax: 7020 6099 • E-mail: post@guldfeldt.com


65 37 11 82

Den østfynske el-virksomhed, har siden 1958 været i familien

Pedersens eje. Peder Pedersen, som i dag står i spidsen Bøjdenvej for 72 · 5800 Nyborg

firmaet, er tredje generation posten

mail@axel-pedersen.dk

”Gennem Bøjdenvej vores 72 · afdelinger 5800 Nyborg i Nyborg, Langeskov og Øxendrup, dækker 65 Axel 31 Ped- 07 27

ersen mail@axel-pedersen.dk

El hele Østfyn elektrisk”, fortæller Peder Pedersen. ”Virksomheden er

medlem Odensevej af kæden EL SALG 35 & SERVICE · 5550 og kan trække Langeskov

mere end 50 års

erfaring, 65 31 når det 07 gælder 27rådgivning

og autoriseret el-installationsarbejde. Vi

spænder fra all round opgaver hos en stor kreds af private kunder til servicer-

mail@axel-pedersen.dk

ing af en bred vifte af erhvervs-, industri- og landbrugsvirksomheder. Svendborg Dertil Landevej 25 · 5871 Frørup

kommer salg, levering, montage og servicering af alle typer hårde hvidevarer.

65 31 07 27

axel@axel-pedersen.dk

I

alle kundesegmenter er eftersyn og opdatering en stor aktivitet – både teknologisk

Svendborg og i forhold Landevej til nye 25 love · og 5871 bekendtgørelser.”

Frørup

65 37 11 82

statstilskud

axel@axel-pedersen.dk

Bøjdenvej 72 · 5800 Nyborg

til varmepumper

mail@axel-pedersen.dk

Som noget nyt kan Axel Pedersen El tilbyde en række attraktive løsninger in-

65 37 11 82

denfor varmepumper, der er en populær, økonomi- og energivenlig opvarmn- 65 31 07 27

ingsform hastig fremmarch. Netop nu kan private boligejere opnå statstilskud

ved at skifte fra el-varme til varmepumper. Vores 18 dygtige Odensevej og stabile 35 · 5550 Langeskov

medarbejdere sætter en ære i at løse alle former for el-opgaver med mail@axel-pedersen.dk

erfaring,

faglig viden, teknologisk indsigt og godt håndværk. Alle interesserede er vel-

Odensevej 35 · 5550 Langeskov

komne til at kontakte Axel Pedersen El for mere detaljeret information 65 31 om 07 axel@axel-pedersen.dk 27

vores mail@axel-pedersen.dk

mange spændende tilbud og services.”

65 31 07 27

www.axel-pedersen.dk

– Vi dækker Østfyn elektronisk

– Vi dækker Østfyn elektronisk

Autoriseret problemløser

Tæpper, vinyl, linoleum, trægulve,

homogene vinyler, tæppe- og vinylfliser

samt vådrumsarbejder…

Bestil vores Tæppebus

og vi kommer til dig og viser prøver i dine

omgivelser – ring eller mail til os !

Bystævnet 4 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 36 12 49

www.aunslevtaepper.dk · mail@aunslevtaepper.dk

– Vi dækker Østfyn elektronisk

Svendborg Landevej 25 · 5871 Frørup

www.axel-pedersen.dk

65 37 11 82

Odensevej 35 · 5550 Langeskov

mail@axel-pedersen.dk

65 31 07 27

Autoriseret problemløser

– Vi dækker Østfyn elektronisk

www.axel-pedersen.dk

Autoriseret problemløser

www.axel-pedersen.dk

Autoriseret problemløser

Ørbæk Auto- & Lastvognsservice

Alt under et tag

Siden Søren Jespersen i februar 2008

overtog Ørbæk Auto- & Lastvognsservice, har

det østfynske bil-hus oplevet en god vækst.

I dag kan den alsidige virksomhed stort set

tilbyde alt under et tag

Døgnservice til faste erhvervskunder

Vi er konkurrencedygtige – både med hensyn

til pris og kvalitet – og for de faste

erhvervskunder er der døgnservice.

Tjørnevej 4 B · 5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 16 16

info@oals.dk · www.oals.dk

23


JPL Industri Aps

smede- og Maskinværkstedet,

der grundlagdes

i 1992, betjener

en bredt funderet

kundekreds af industri-,

håndværks- og

levnedsmiddelvirksomheder

i alle størrelser

– både i det østfynske

lokalområde og i eksportsammenhæng

”Vores opgavespektrum spænder

fra rådgivning, ideudvikling

og salg til produktion, montage,

service og reparation”, fortæller

adm. direktør Jørgen Hansen.

”JPL Industri er et alsidigt

smede og maskinværksted, der

blandt meget andet har klip og

buk i sort, aluminium og rust-

24

fri programmet. Vores erfarne

medarbejder udfører certifikatsvejseopgaver

i samtlige

materialer. JPL Industri har

eget smede/maskinværksted og

montageafdeling. Her fremstilles

en lang række meget forskellige

konstruktioner spændende

fra enkeltstående trapper

og gelændere til hele systemer.

Blandt vore øvrige aktiviteter

er løsning af service og reparationsopgaver

et bredt udbud

af maskiner. Disse opgaver løses

både ude hos kunden og

vores værksted.”

Fra trappedesign til

maskinmontage

”Et af vores store specialer er

fremstilling og design af stålkonstruktioner

til maskinopstilling

og serviceplatforme

tilpasset kundens ønsker og

behov. Også transportbånd i

rustfri og kunststof fremstilles

som egenproduktion. Vi udfører

underleverandørarbejde efter

kundens tegninger og er også

leveringsdygtige, når det gælder

færdigmonterede maskiner.

Alle opgavetyper løses i tæt

samarbejde med kunden. JPL

Industri beskæftiger 11 klejnsmede

og serviceteknikere. Som

kunde kommunikerer man med

den samme kreds af veluddannede

fagfolk hele vejen gennem

et opgaveforløb. Vi sætter begreber

som tillid, ordholdenhed

og sund fornuft i højsædet. Alle

interesserede er velkomne til

at kontakte firmaet for et uforbindende

tilbud”, slutter Jørgen

Hansen.

JPL Industri Aps · Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77 · admin@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk


så spiller teknikken…

FH Maskinteknik

udvikler nye specialmaskiner

samt reparerer,

vedligeholder og

tester eksisterende

materiel og maskiner

i mange forskellige

brancher.

Dedikerede og dygtige kolleger

der sammen løser tekniske

udfordringer med stor

ekspertise i udvikling af nye

specialmaskiner - samt repa-

rerer, servicerer og afprøver

store som små maskiner hos

kunder i vidt forskellige dele

af erhvervslivet.

Alle materialer

Ovenstående er sagen hos FH

Maskinteknik, hvor indehaver

Flemming Harboe sammen

med sine dygtige medarbejdere

sjældent oplever to ens

arbejdsdage.

- Vi arbejder med alle materialer.

Samtidigt er vi vant til

at udvikle løsninger mange

vidt forskellige problemer og

udfordringer, som vores kun-

der står med, fortæller Flemming

Harboe til Månedsmagasinet

Erhverv Fyn.

Tæt samspil

Blandt opgaverne hører også

fremstilling af nye reservedele

til kundernes maskinpark.

- Vi starter fra en ende af, og

så får vi det udviklet i tæt

samspil med virksomhedens

behov og egne ideer, fortsætter

Flemming Harboe.

Hurtig udrykning

- Ingen dag er ens hos os. Det

er udfordringen ved at have

nielsen

nielsen

electric

denne type virksomhed. Vi er

klar, så snart en kunde ringer.

De er afhængige af, at deres

produktion kører hele tiden.

Derfor smider vi alt, hvad vi

har i hænderne og rykker ud

med det samme. Heldigvis har

alle mand i FH Maskinteknik

en god kombination af opfinder-gén

samt god mekanisk og

logisk sans, så det umulige gøres

muligt, slutter Flemming

Harboe.

FH Maskinteknik har blandt

andet leveret velfungerende

løsninger til Kompan og Trioplast

Nyborg.

FH Maskinteknik Aps · Langemosevej 8 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 26 86 · www.fh-maskinteknik.dk · fh@fh-maskinteknik.dk

Trænger dit varmeanlæg

til »Sohne-terapi«

A

A

Kedel

Pumpe

Stilhed og varme

Naturgasfyr med økonomiske

fordele – det giver tryghed!

Med den nye Milton TopLine kondenserende

gaskedel får du økonomisk og miljørigtig

opvarmning med naturgas uden en

lyd. Kombineret med vores enkle og præcise

styring af varmeanlægget betyder det

ofte en besparelse 25 % din årlige

varmeregning.

Få mere at vide hos din lokale VVS-Installatør:

Ørbæk Varmeservice

Kløvervej 7 · 5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 11 84

martin@sohne-vvs.dk

• 15 års garanti varmeveksler*)

• En af de mest lydløse gaskedler

i Danmark

• Sparer gas og elektricitet

• Energimærke A kedel

og pumpe

• Årsnyttevirkning 103 %,

se dgc.dk

*) Forudsætter service kedlen

hvert andet år.

Miljørigtig varme

electric fremtidens

installation

Nielsen Electric, autoriseret

installationsvirksomhed, leverer

langtidsholdbare kvalitetsløsninger,

bl.a. energibesparende

og intelligente styringer.

“Fremtidens installation” er

mottoet hos Nielsen Electric,

der som autoriseret elinstallatør

udfører opgaver for erhverv og

private over hele landet.

døgnservice

Autoriseret installationsvirksomhed

ved Morten Langløkke Nielsen

Kilsvej 2 · 5540 Ullerslev

Telefon 26 15 49 53

www.nielsen-electric.dk

mail@nielsen-electric.dk

25


Lokalt autoværksted,

stærke priser

Hvorfor køre langt

efter dyr bilservice,

når Ellinge Auto centralt

Østfyn står

klar med moderne

service til attraktive

priser – og gode

brugte biler til salg?

Siden Karsten Hansen

åbnede Ellinge Auto i november

2006, har han oplevet

en konstant fremgang

af erhvervs- og privatkunder,

der ønsker service alle

bilmærker.

Fabriksgaranti

I dag arbejder to mekanikere

26

sammen med chefen, der med

tilfredshed noterer, at også

erhvervskunderne i stigende

tal finder vej til Ellinge Auto.

– Vi kan mærke, at vi får flere

og flere kunder, der tidligere

har brugt de store værksteder.

Det er især fordi vores

timepris er det halve af de

store værksteders. Samtidigt

udfører vi service og reparationer

efter autoriserede

forskrifter med stempel i servicebogen

- uden at det går ud

over bilernes fabriksgaranti,

forklarer Karsten Hansen.

Firma med 17 biler

Sidste år indgik Ellinge Auto

blandt andet en serviceaftale

med et smede- og vvs-firma

med 17 biler. Andre lignende

aftaler er også indgået med

mindre erhvervskunder.

Ellinge Auto har netop

gennemgået en kosmetisk og

indretningsmæssig overhaling.

Værkstedet står dermed

klar til at modtage kunderne

med moderne faciliteter, veluddannede

mekanikere og

gode tilbud.

Der bruges kun originale reservedele

af højeste kvalitet

eller reservedele af tilsvarende

høj kvalitet.

MekoPartner

Som medlem af MekoPartner

forsynes værkstedet løbende

med den sidste nye viden fra

bilfabrikkerne.

Ellinge Auto · Ellingevej 77 · 5540 ullerslev · Tlf. 66 17 94 63 · mail@ellingeauto.dk · www.ellingeauto.dk

Bente Nørby,

tlf. 32 69 63 46

Mie Munck Strømvig

Tlf. 32 69 63 47

Nyborg afdeling

Baggersgade 1-5

Nyborg

nordea.dk

Til alle virksomheder

med tro fremtiden

Til alle virksomheder

med tro fremtiden

Uanset om det gælder små eller store

forretninger, lokalt eller globalt, er vi

altid lige i nærheden.

Som kunde har du én kontaktperson,

men bankens samlede ressourcer til din

rådighed.

Vi bruger hele vores netværk, for at vi

sammen kan skabe løsninger, som giver

din virksomhed fl ere konkurrencefordele.

Hvordan ser din virksomheds planer

ud?

Tal med os om det mest interessante,

der fi ndes - fremtiden.

Ring til en af os.

Gør det muligt

Gør det muligt


Lyder Energi Teknik Aps

Blandt de absolutte

grundydelser og helt

store aktivitetsområder

i det østfynske

energifirma, der

grundlagdes i 1988,

er service gas og

olieområderne samt

løsning af en bred

vifte af vvs-opgaver i

forbindelse hermed.

Firmaet beskæftiger firmaet 8

servicemontører, vvs tekniker

Christian Alexandersen samt

indehaverne Kirsten og Hans

Lyder.”Med over 20 års brancheerfaring

er vi specialiserede,

når det gælder service, eftersyn

og reparation indenfor

en række forskellige energiløsninger”,

fortæller indehaver

Hans Lyder. ”Vi spænder lige

fra gas og oliekedler til varmepumper

samt solcelleanlæg og

stiller ofte vores ekspertise og

specialviden til rådighed som

underleverandør for andre

installatører. Vi samarbejder

med en stor del af branchens

leverandører. Det betyder, at

vi altid er leveringsdygtige i

et stort og meget bredt udbud

af mærkevarer med fokus

kvalitet, design, funktion og

holdbarhed.”

serviceeftersyn af dit

varmeanlæg

”Lyder Energi Teknik betjener

en stor og bredt funderet

kreds af privatkunder i den eksisterende

boligmasse hele

Fyn, Tåsinge og Langeland. I

kraft af energiprisernes konstante

himmelflugt udviser

kundekredsen en støt stigende

interesse for alternativ energi

i form af solcelleanlæg m.m.

Parallelt hermed skaber de

sidste to isvintre stor aktivitet,

når det gælder renovering

og opdatering af eksisterende

varmeanlæg. Rådgivning omkring

den enkelte kundes optimale

valg af energiløsning

udgør en stadigt større del

af vores daglige arbejde. Fra

efteråret 2011 får vi gennem

efteruddannelse en række nye

rådgivningsværktøjer i hænde

og kan hermed tilbyde autoriseret

energivejledning til vores

kunder. Vi anbefaler altid at få

tjekket sin energiløsning med

et grundigt eftersyn, dette

kan med fordel gøres alle

tider af året og ikke lige før

en kommende fyringssæson.

Kontakt os for et uforbindende

tilbud”, slutter Hans Lyder.

Lyder Energi Teknik Aps · Måre Byvej 22 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 97 75 00/65 98 21 03 · info@lyderenergi.dk · www.lyderenergi.dk

z Nybyggeri z Totalpriser z Alt i reparationer

z Klinker og badeværelser

Mårvænget 17 · 5800 Nyborg · Tlf. 23 23 79 62

nova@skovparknet.dk

Sydøstfyns

Hus & Haveservice

Græsslåning · Havearbejde

Snerydning · Beskæring · Hækkeklipning

Rengøring · Håndværker rengøring

Ellested 3 · 5853 Ørbæk

24 42 25 04

bonie@mail.dk

CR-Auto gør dig kørende…

· Dækservice

· Reparationer af alle bilmærker

· Rustarbejde

· Klargøring til syn

· Gratis synstjek

CR Auto

Fasanvej 20 · 5540 Ullerslev

Tlf. 22 13 96 76

www.crauto.dk · cr@crauto.dk

27


Autohuset Kronsbjerg

Den nyborgensiske

autofirma, der

salgssiden fokuserer

Nissan og chevrolet,

har fra 2002 været

en af Kronsbjergs tre

fynske afdelinger.

Kvalitet, faglig troværdighed

og en udstrakt

grad af service er nøglen

til firmaets succes

”Siden forretningsstarten i

1976 under navnet Mogens

Dalager Automobiler har vi

som dedikerede fagfolk samlet

glade og tilfredse bilkunder,”,

fortæller afdelingsleder

Hans Christian Nielsen.

”Autohuset Kronsbjerg er en

lokalt forankret virksomhed

med en bred kontaktflade

Østfyn. Vi kender vores kunder,

og de kender os for vores

28

salg af grus,

perlesten og

granitskærver

til private.

sted:

solholm 1

(overfor

ullerslev

Genbrugsstation).

Alle graveopgaver

udføres professionelt

af Kim Boye samsøe

tlf. 21 44 06 07

gode kundeservice og gennemført

reelle rådgivning. Autohuset

Kronsbjerg i Nyborg tæller

udover mig selv, en sælger,

fire mekanikere, en servicemedarbejder

og en lærling. Vi

dækker bredt, og supplerer

hinanden godt i det daglige.

Medarbejderstaben er organiseret

i selvstyrende grupper

med specifikke ansvarsområder.

Hver enkelt medarbejder

har egen kundekreds, og det

giver nærvær, engagement og

sammenhæng. Uanset om det

drejer sig om rådgivning, salg

eller service, kommunikerer

kunden med den samme kreds

af servicemindede medarbejdere

hele vejen igennem et

forløb.”

særdeles tilfredse og

glade kunder er vor fremtid

”Både når det gælder nye og

brugte biler, fokuserer vi

Nissan og Chevrolet, hvor vi

fører et bredt sortiment af

person- og varebiler i alle stør-

DEn fEMArMEDE bLækSPruTTE

relser og prisklasser”, beretter

sælger Claus Hansen. ”Sidstnævnte

er det bedst sælgende

bilmærke Fyn i år. Vi har

stor erfaring med og kendskab

til disse bilmærker og opdaterer

løbende vores viden gennem

deltagelse i diverse kurser.

”På værkstedet løser vores

dygtige og engagerede medarbejdere

en bred vifte af opgaver

– heriblandt klargøring til

syn og all round servicering

og reparation af alle bilmærker”,

afrunder Hans Christian

Nielsen. ”Kronsbjerg Nyborg

er, som det eneste værksted

i Skandinavien, blevet tildelt

Nissans guldmedalje for salg

og eftermarkedsydelser ti år

i træk – en hædersbevisning

baseret indgående kundetilfredshedsundersøgelser.

Det

er vi meget glade for og stolte

af. Over hele linjen arbejder

Autohuset Kronsbjerg ud fra,

at særdeles tilfredse og glade

kunder er vor fremtid.”

koordination, planlægning og disciplin i logistikken gør det muligt

for vognmand Palle Matthiesen at spille flere strenge i

ullerslev Vognmandsforretning. – Det drejer sig om at overskue

opgaverne og lave aftaler, som man er sikker at kunne

holde, siger Palle Matthiesen som konstant har alle hjul

i gang. bilerne er i bevægelse døgnet rundt

og chaufførerne kører skiftehold.

udlejning af

containere

Og opgaverne er mange,

lige fra udlejning af

containere, salg af og kørsel med

sten og grus eller

granitskærver,

og så er Palle Matthiesen også

ekspert i dyretransport med alt

hvad det indebærer af

ekspertise og viden.

Autohuset Kronsbjerg

Lyøvej 2 · 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 34 22

nyborg@kronsbjerg.dk

www.kronsbjerg.dk

Åbningstider salgsafdeling:

Mandag-fredag:

9.00-17.00

Lørdag: lukket

søndag: 13.00-16.00.

Åbningstider værksted,

lager og kontor:

Mandag-Torsdag:

7.30-16.00

Fredag: 7.30-15.00

Lørdag og søndag: Lukket

Transport

Dyretransport

ullerslev Vognmandsforretning Aps · skovvej 4 · 5540 ullerslev . Tlf. 65 35 10 96 · mail@ullerslevvogn.dk · www.ullerslevvogn.dk

Materialeplads: solholm 1 - 5540 ullerslev (overfor genbrugsstationen)


Frørup savværk

& maskinsnedkeri

Finn Jensen er fjerde

generation i familievirksomheden,

der

siden den grundlagdes

af hans oldefar i 1881

har haft til huse

samme adresse som

i dag. Finn Jensen har

arbejdet savværket

siden 1974 og tog i

1994 over efter sin far

Frørup savværk bygger fire

generationers viden og erfaring

om den optimale håndtering og

forarbejdning af træ gennem

130 år – fra savværk til færdigt

produkt. I tidens løb har

virksomhedens fokus fulgt indehavernes

skiftende specialer.

”Eksempelvis var min oldefar

karetmager, mens min far var

maskinsnedker og havde stor

interesse for værkstedssiden

af firmaet”, beretter Finn Jensen.

”Det interesserer ikke en

tømrer som mig synderligt.

Hvad vi har til fælles er kærligheden

til træet som materiale

og ønsket om hele tiden at udvikle

os fagligt. Dagligdagen

Frørup savværk er én gang

fyldt med traditioner og friske

bud utraditionelle løsninger.

Ideudvikling i samarbejde med

kunder og samarbejdspartnere

er en voksende aktivitet. Vi bidrager

med vores faglige viden

og kreativitet og er ad den vej

med til at udvikle det gamle

håndværk.”

Fra industriservice til

bindingsværk og pyloner

”Frørup savværk har stor erfaring

i at servicere industrien

med hurtig løsning af specialopgaver.

Kundekredsen spænder

fra vindmøllevirksomheder og

skibsværfter til en lang række

små og store smedevirksomheder.

Vi leverer blandt andet

”vugger” til søtransport af rør

til vindmøller og strøer i hårdt

træ til transport af meget tunge

metalemner. Savværkets tømrerværksted

spænder lige fra

nybyg og renovering til repa-

Frørup savværk & maskinsnedkeri Aps · Lundevænget 10 · 5871 Frørup · Tlf. 65 37 10 35

info@froerup-savvaerk.dk · www.froerup-savvaerk.dk

KOM TIL ÅBENT HUS

4. SEPTEMBER KL. 8-19

Kom og prøv kræfter med et udvalg af vores

mange hold. Vi serverer morgenmad

mellem kl. 8-10 og andre forfriskninger

i løbet af dagen.

SPAR 299 KR.

Melder du dig ind dagen sparer

du 299 kr. i startpakke og får en

drikkedunk med i gave. Vi trækker

lod blandt alle fremmødte om

3 måneders gratis træning.

Vi ses i fi tness dk, Svendborg

Nyborgvej

* Tilbuddet gælder ikke eksisterende medlemmer og kan ikke kombineres med øvrige tilbud.

fi tness dk’s alm. regler og betingelser er gældende.

AUT. ELINSTALLATØR

Vi etablerer og servicerer de østfynske installationer

ration og vedligehold. Vi servicerer

en bredt funderet kreds

af privat- og erhvervskunder.

Blandt specialerne er opførelse

og renovering af bindingsværksejendomme.

På herregården

Selleberg har vi totalrenoveret

et klokketårn, hvilket var

en både spændende og fagligt

udfordrende opgave. Til Odense

Zoo har vi leveret en serie meget

store koniske pyloner i egetræ.

For både savværk og tømrerværksted

gælder det, at vi meget

gerne løser specialopgaver.

Frørup Savværk kan skære op

til 12 meter og forberede netop

nu installation af maskiner, der

øger kapaciteten til 15 meter. Vi

udvikler løsninger i samarbejde

med vores kunder. Alle interesserede

er velkomne til at kontakte

os for mere information.”

Autoriseret bekæmpelse af alle former for skadedyr

Stor erfaring indenfor erhvervs og private kunder

Kører Fyn og Trekantområdet

Kontakt og bliv overrasket over service og pris

Skadedyrservice · Tlf. 26 68 88 61

Professionel spartling af gips og beton

carsten: 20 92 08 12 · Thomas: 21 24 16 18

kontakt@spartelmanden.dk · www.spartelmanden.dk

BYNKEL EL ApS

Telefon 23 37 40 81

bynkel@bynkel.dk

www.bynkel.dk

EL-vagt/Døgnservice

Ring 23 37 40 81

29


30

nielsen

El med indbygget fremtid

Nielsen Electric, autoriseret

installationsvirksomhed, leverer

langtidsholdbare kvalitetsløsninger,

bl.a. energibesparende

og intelligente styringer.

”Fremtidens installation” er

mottoet hos Nielsen Electric,

der som autoriseret elinstallatør

udfører opgaver for erhverv

og private over hele landet.

electric

Mindre energi, mere

smart

- Vi lægger stor vægt , at

vores kunder får mulighed

for at få langtidsholdbare løsninger

med indbygget fremtid,

altså løsninger der også

opfylder deres behov om fem

og ti år. Energibesparende og

intelligent styring af virksomhedens

og boligens belysning

er et godt eksempel dette,

nielsen

electric

forklarer Morten Langløkke

Nielsen, indehaver af Nielsen

Electric.

Alle former

Nielsen Electric udfører alle

former for elinstallationer i

nybyggeri og ved renovering

af eksisterende erhvervsbygninger,

huse og lejligheder. Det

sker eksempelvis via hovedentrepriser

eller som underleverandør

i tæt samarbejde med

andre leverandører.

Døgnservice

Nielsen Electric leverer døgnservice

og monterer blandt andet

intelligente bygnings- og

belysningsinstallationer, teleog

datanetværk, adgangs- og

kontrolanlæg samt alarm- og

sikringssystemer.

Autoriseret installationsvirksomhed

ved Morten Langløkke Nielsen

Kilsvej 2 · 5540 Ullerslev

Telefon 26 15 49 53

www.nielsen-electric.dk

mail@nielsen-electric.dk

Vestfyns Handymand

ved Torben Hald Christensen

Søbrovej 22 · Sarup · 5683 Haarby · Tlf. 22 71 95 17

vestfynshandymand@forum.dk

www.vestfynshandymand.dk

styr bogføring og økonomi med professionel outsourcing

Daglig bogføring hos jer eller mig · Momsregnskab · Afstemninger · Lønninger

Ring og få et godt tilbud eller for at sætte dato gratis og uforpligtende møde, hvor

vi sammen kan gennemgå dine ønsker og behov.

FYNs REGNsKABssERVIcE

Tlf. 66 14 56 28 · odense · www.fynsregnskabsservice.dk

Kjolen til festen?

Efter dine mål!

Bestil gardinbussen eller kig ind

og se alle de nye varer

ved Lise Skregeskov

Hovedgaden 13 · 5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 19 93 · Mobil 21 75 50 91

installation

Tlf. 65 98 14 96

Elteknik

Tlf. 65 31 67 65

Måre Møllevej 10A · 5853 Ørbæk

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrence dygtige

priser, og overholder altid aftalte betingelser og

leveringstider…

www.pm-inst.dk

Preben Madsen: pwm@pm-inst.dk

Jørgen Tofte: jlt@pm-inst.dk

www.jh-svejs.dk

Dit lokale rejsebureau

Altid gode tilbud ture for

• foreninger • skoler

• firmaudflugter • grupper m.m.

Kontakt os for tilbud:

Frørup Rejser ApS

Frørup Byvej 34 · 5871 Frørup

Tlf. +45 65 37 15 16

info@froruprejser.dk

www.froruprejser.dk


Det lokale bundsolide

pengeinstitut

Et af landets bedst

konsoliderede pengeinstitutter

ligger i

Frørup Østfyn

Frørup Andelskasse har i dette

regnskabsår kunnet fremvise

nogle særdeles gode nøgletal.

Andelskassens solvens er

31,3%, der sammenholdt med

et solvensbehov 10,6% giver

en overdækning hele 20,7%.

Det er et af de højeste i hele den

finansielle sektor.

Lovens mindstekrav til likviditet

er 15%, men Frørup

www.garant.nu

Markiser

skærmer mod solen

om dagen, og giver

varm aftenhygge...

Andelskasses likviditet er

441,5% - en af de absolut højeste

i landet.

Med andre ord: Frørup Andelskasse

er et bundsolidt pengeinstitut

med penge kistebunden.

Det giver tryghed og meget

stor sikkerhed for vore kunder.

Attraktive renter og

ingen gebyrer

Hvordan det nu kan lade sig

gøre, at et lille, lokalt pengeinstitut

kan have en økonomi, der

er langt stærkere end flere af de

store bankers?

Ja, dels har vi mange loyale

kunder, der anbefaler os til

Undgå ærgrelser

Lad os klare opmåling og og montering!

Garant Odense SØ

OK Gulve & Gardiner A/S

Blangstedgårdsvej 3

5220 Odense SØ . 66 15 99 35

Blangstedgårdsvej 3 . 5220 Odense SØ . 66 15 99 35

Pensionsrådgiverne

løfter i flok

venner og bekendte. Det betyder,

at vi har en jævn kundetilgang.

Og dels afstår vi fra at begive os

ud i højrisikable finanseventyr,

som kan give store tab. Stabile

resultater gennem mange år er

årsagen til, at vi har råd til at

lade være med at opkræve gebyrer

for alt muligt – og samtidig

har vi nogle attraktive rentesatser.

Og det har vi ingen planer

om at lave om .

Vi taler ikke banksprog,

men almindeligt dansk

Det er vores erfaring, at

mange mennesker har svært

ved at forstå deres pensions-

Tlf. 65 43 25 50 · www.froerupandelskasse.dk · post@froerupandelskasse.dk

Åbningstider:

Mandag: 10.00 - 18.00

Tirsdag - - Fredag: 10.00 - 17.30

Hver Lørdag: 10.00 - 14.00

ordninger. Derfor har vi uddannet

ikke mindre end fem

pensionsrådgivere. Sammen

med vores pensionsselskab

”Letpension” kan vi tilbyde

pension og forsikring, der

er til at forstå. Pensionsrådgivernes

fornemste opgave

er 1) At kunne forklare pension

et jævnt dansk, som

alle kan forstå og 2) At give

vore kunder overblik over

deres pensionsordning og 3)

At hjælpe med at strikke den

rigtige løsning sammen. Vi

oplever lige nu en større interesse

end nogensinde for at få et

pensionsoverblik.

31


32

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energivinduer

til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre

hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig

med at du passer miljøet. Det betaler sig at vælge

sine og vinduer med FagFolK!

omhu – med tanke både kvalitet,

æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig

forbi i vores Idealprivat showroom.

Fyns Hos Vinduescenter Fyns Vinduescenter forhandler vinduer får du og de døre bedste fra energi-

Idealcombi, vinduer til der den leverer rigtige Danmarks pris. n Køber bredeste produkt- Montering

du vinduer og døre

program af elementer i træ og kombineret træ-alu-

hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig

minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om

produkt-serierne med at du passer www.idealcombi.dk

miljøet. Det betaler sig at vælge

sine vinduer med omhu – med tanke både kvalitet,

Kontakt æstetik, Fyns klima, Vinduescenter: vedligeholdelse 6220 og 2069 økonomi. Kig

forbi i vores Idealprivat showroom.

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra

Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produktprogram

af elementer i træ og kombineret træ-aluminium.

Læs mere om energirigtige løsninger og om

produkt-serierne www.idealcombi.dk

træ|pur|aluminium

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

FYNS

VINDUES

CENTER

Vi har en god

forårspris til dig

Fyns vinduescenter

Fyns vinduescenter

VInDuer

og Danmarks VInDuer FagFolK! beDste

energivinDuer

og FagFolK!

Fyns vinduescenter

VInDuer

Hos Fyns Vinduescenter får du de bedste energivinduer

til den rigtige pris. Køber du vinduer og døre

hos os, sparer du økonomisk mest muligt, samtidig

med at du passer miljøet. Fyns vinduescenter Det betaler l Viebæltet sig at vælge 3 l 5700 Svendborg

sine vinduer med Tlf. omhu 6220 2069 – med l Mobil: tanke 3177 9215 både l www.fynsvinduescenter.dk

kvalitet,

æstetik, klima, vedligeholdelse og økonomi. Kig

forbi i vores Idealprivat showroom.

Fyns Vinduescenter forhandler vinduer og døre fra

Idealcombi, der leverer Danmarks bredeste produktprogram

af elementer i træ og kombineret træ-alu-

FYNS

minium. Læs mere om energirigtige løsninger og om

produkt-serierne www.idealcombi.dk VINDUES

Kontakt Fyns Vinduescenter: 6220 2069

Frame

Futura

n Indbrudsikre løsninger uden merpris

n Gratis konsulentbesøg

n Op til 10 års garanti

n Dansk kvalitet og specielle løsninger

Besøg vores udstilling og få inspiration

Man-tirsdag kl. 10-16 og ons-fredag kl. 10-16.30

samt lørdag kl. 10-13

Viebæltet 3 l 5700 Svendborg l Tlf. 6220 2069 l Mobil: 3177 9215

FYNS

VINDUES

CENTER

Vi har en god

forårspris til dig

Fyns vinduescenter l Viebæltet 3 l 5700 Svendborg

Tlf. 6220 2069 l Mobil: 3177 9215 l www.fynsvinduescenter.dk

Vi har en god

forårspris til dig

træ|pur|aluminium

www.fynsvinduescenter.dk

Frame

Futura

Frame

Futura

CENTER

udlejning til både private og erhverv

Fyns vinduescenter l Viebæltet 3 l 5700 Svendborg

Tlf. 6220 2069 l Mobil: 3177 9215 l www.fynsvinduescenter.dk

Vi udlejer

både

stort og småt

træ|pur|aluminium

Kom ind og

bliv inspireret

Nyt produkt

Bygmester Torben Knudsen

Tagrens

Poppelvej 1

5400 Bogense

Tlf. 64 81 28 33

jan@tagrensfyn.dk

Kirke Allé 4 · 5871 Frørup

Tlf. 40 11 39 12

Åbningstider: Man-fre kl. 6.30-17.30 og lørdag kl. 6.30 til 12.00

Ærøs billigste dæk

– timepris 320 + moms

Reparationer af biler, service, rustarbejde,

limning af ruder og dækmontering

Vi retter små buler i skærme

og døre uden at bilen skal males

danieljohnsen42@gmail.com

CH-Udlejning A/S

Nyborg

Siøvej 3

Tlf. 65 31 17 78

Ringe

Industrivej 1

Tlf. 62 66 17 70

Faaborg

Bygmestervej 4

Tlf. 62 61 78 70

Åbningstider

Man-tor 06.30-16.30

Fredag 06.30-15.00

Tagrens · Adelgade 83 · 5400 Bogense

Tlf. 64 81 28 33 · Mobil 23 95 23 95 · CVR-nr: 30 13 10 02

www.ch-udlejning.dk


Erhvervsbogholderen 17/08/11 15:22 Side 1

ErhvervsBogholderiet tilbyder assistance til alle

forefaldende opgaver indenfor kontor, administration,

bogholderi og regnskab, og kan være

behjælpelig med alt lige fra daglig indtastning

i bogholderiet, til det færdige regnskab for personlige

erhvervsdrivende og selskaber med

fravalgt revision.

ErhvervsBogholderiet tilbyder herudover hjælp til

færdiggørelse af årsrapporter, klar til revision

hos revisor, samt skatteregnskab. Udførelse af

skatteregnskab med eller uden virksomhedsskatteordningen

og selvangivelse for personlige

erhvervsdrivende.

Tony Kissow

Merkonom i Revison og Regnskab

Tlf. 20 87 56 21

tony@erhvervsbogholderiet.dk

www.erhvervsbogholderiet.dk

DIN TÆPPEBUS

BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud

Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid!

• TÆPPER

• VINYL

• TRÆGULVE

• GARDINER

• LINOLEUM

TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING

- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig!

STARK Ørbæk Svendborg Trælast

Nyborgvej Rødeledsvej 11 · 5853 99 Ørbæk • 5700 Svendborg · Tlf. 6533 1880

www.stark.dk/oerbaek

www.stark.dk/svendborg

Tlf. 8252 5800 • Fax 62 21 22 24

KJ Maskinudlejning

Tro flytter bjerge

KJ Maskinudlejning flytter jord

Lykkevalg 18 I Korinth I 5600 Faaborg

Telefon 21 27 81 99

kimdoz@jubii.dk

www.kj-maskinudlejning.dk

Bussen har et vidtspændende

repertoire af tæpper, gulvbelægninger

og sideprodukter som

solafskærmning og maling.

Også når det gælder opmåling,

udbringning og montering kommer

indehaver Martin Rasmussen

hele vejen rundt

LAV LEVERINGSTID

OG HURTIG EKSPEDITION

»TAL TÆPPER MED TÆPPEBUSSEN

– DET BETALER SIG.«

Nørremarken 13 · 5881 Skårup

Tlf. 29 32 89 90

info@dintæppebus.dk · www.dintæppebus.dk

33


VI PASSER PÅ

OMVERDENEN

OG PÅ JERES

På vej mod fremtiden

OMDØMME!

Kommunekemi er sat i verden for at sikre miljøet og skabe værdi gennem

afgiftning af farligt affald. Med innovation, viden og ansvarlighed indsamler,

afgifter og nyttiggør vi affaldet den absolut sikreste måde. Resultatet er

en renere omverden – ja, der skabes sågar værdier i form af fjernvarme, el

og gødning.

Ansvarlighed

Hver gang vi modtager farligt affald fra jer, tager vi os et ansvar. Ikke kun

i forhold til klima og miljø. Jeres omdømme bliver også vores ansvar – et

ansvar vi tager lige så alvorligt som professionel håndtering af affaldet.

Vi afgifter affaldet den bedst mulige måde, vores sikkerhedssystemer er

lidelige, processen transparent, og vores knowhow placerer os i verdenseliten.

Derfor kan I trygt overlade jeres farlige affald til os.

Kommunekemi vil være videnscenter for forskning og

udvikling af metoder, som optimerer både behandlingen af

og mulighederne for at genanvende affald. Indsatsen skal

være med til at beskytte miljøet og sætte Kommunekemi

verdenskortet.

Vi erstatter støttebrændsel med affald.

Vi har investeret i kontinuerlig måling af bl.a. dioxin, PCB

og HCB.

Vi vil tilbyde vores kunder carbon footprint for deres affald.

Vi har de nødvendige faciliteter til at løse PCBudfordringerne

i dansk byggeri.

Vi vil producere biobrændsel af spildevandsslam.

Vi vil udvinde værdifulde gødningsstoffer fra bl.a. slam-,

gyllefiber- og kød- og benmelsaske.

Læs mere www.kommunekemi.dk


Godt håndværk siden 1716

svindinge VVs, smedie-

& Maskinværksted,

leverer effektiv

varme til erhverv og

private – og alle former

for smedearbejde.

Årets første efterårsmåned,

banker døren, og om få måneder

rammer vinterkulden

også Østfyn.

Svindinge VVS, Smedie- &

Maskinværksted står derfor

klar med varm service i høj

kvalitet, to sikre kendetegn

Danmarks ældste, stadigt

fungerende, vvs- og smedeforretning.

Mindre varmeregning

– Et effektivt og velfungerende

varmesystem giver god

kom fort og sparer penge

varmeregningen hos erhvervskunder,

boligforeninger, udlejere

og private boligejere.

Gasfyr er i tilsvarende gode

hænder hos den autoriserede

gasmester.

Ønsker om renovering eller

modernisering af bad og toilet

opfylder Svindinge VVS, Smedie-

& Maskinværksted naturligvis

også.

Alle smedeopgaver

Virksomhedens smede- og maskinværksted

laver alle former

for smedeopgaver samt reparation,

vedligeholdelse og service

af maskiner.

– Vi er en stærk partner, når

det drejer sig om at udvikle,

opbygge, installere og servicere

maskiner, motorer, gear

og produktionsanlæg. Vi laver

bl.a. meget for kunder i levnedsmiddelindustrien,

tilføjer

indehaver Jakob Jørgensen.

Rullende transport til tiden

I de første 15 år har

ullerslev Budcentral

ikke mistet én eneste

kunde. skyldes det

mon blot held…?

Det hele startede med en lettere

udrangeret Opel Kadett

stationcar tilbage i 1996, fortæller

direktør Rene Heimsohn.

Den blev dog hurtigt

noget flad i fjedrene af at blive

Det er derfor en god idé at få

lavet et serviceeftersyn sit

varmeanlæg, inden det for alvor

skal arbejdet i de kommende

måneder, forklarer

Jakob Jørgensen, indehaver

af Svindinge VVS, Smedie- &

Maskinværksted.

En grundig gennemgang af

varmeanlægget kan danne

grundlag for en forebyggende

service og eventuelt renovering

og modernisering af anlægget.

Grøn varme

Svindinge VVS, Smedie- &

Maskinværksted er også ekspert,

når det handler om miljøvenlig

opvarmning, eksempelvis

via varmepumpe eller

brugt til professionel transport.

I dag er vognparken stille

og roligt vokset til 13 store

Volvo lastbiler plus et antal varebiler,

som alle kører i døgndrift.

Men mange af kunderne

fra den gang har vi stadig. I de

15 år, der er gået, har vi ikke

mistet én eneste kunde, så noget

rigtigt må vi vel gøre…

De tre vigtigste ting

Det der nok adskiller os fra

så mange andre transportfir-

jordvarme. Leverandøren står

klar med en grundig rådgivning

omkring mulighederne

for grøn varme, der også er attraktiv,

når der ses varmeregningen.

Gas-, olie- og stokerfyr

Service, eftersyn, reparation

og montering af nye anlæg

gælder selvfølgeligt også kunder

med olie- eller gasfyr eller

eksempelvis stokerfyr.

Oliefyr skal, ifølge loven, renses,

justeres og kontrolmåles

én gang årligt af hensyn til

miljøet. Et renset og justeret

oliefyr udnytter således fyringsolien

langt bedre, og det

kan reducere olieforbruget

med op til 25 procent.

svindinge VVs, smedie- & Maskinværksted · svendborgvej 92 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 15 49 · www.maskin.dk · jakob@maskin.dk

maer er tre ting. For det første

er det en firmapolitik, at vi aldrig

lover mere, end vi er sikre

, at vi kan holde. Aldrig! For

det andet tager vi vore kunders

image meget højtideligt.

Vi kører fast for mange store

landsdækkende kunder som

f.eks. Brdr. Dahl. Og når vi

kører rundt og distribuerer

for dem, så ER vi Brdr. Dahl.

Og vi kommer ikke for sent, vi

har ikke beskadiget varen, og

vi kører i øvrigt altid i nyvaskede

biler.

Og for det tredje er vore kunder

meget glade for vort lagerhotel,

hvor vi kan læsse og

omlæsse deres varer døgnet

rundt. De sender blot en mail,

så sørger vi for at varen er hos

slutkunden det rigtige tidspunkt.

24 timer i døgnet

At vi arbejder i døgndrift har

nok også haft en betydning for

succesen, mener Rene Heim-

sohn. Mange varer ankommer

f.eks. til vort lagerhotel kl.

23.00 om aftenen og skal være

distribueret ud til kunder inden

kl. 07.00 næste morgen.

Det er vi gode til at håndtere

– uden fejl.

ullerslev Budcentral · Kertemindevej 59 · 5540 ullerslev · Tlf. 65 35 38 35/20 73 09 97 · www.ubud.dk · kontor@ubud.dk

35


36

– løsninger til bedre kontormiljøer...

NAP Rå i design, blød i oplevelse

Stolen NAP fra Fritz Hansen

er skabt med øje for det rå og

indbydende look. Designeren

Kasper Salto siger at navnet

NAP kommer af de mange

siddemuligheder i stolen; Normalt,

Aktivt, Passivt. Plastmaterialet

er indbydende fleksibelt,

og farverne er dæmpede

rå. Stolen er en oplagt kandidat

til kantine-indretningen eller

det lette møde-lokale. Priserne

er starter ved 1874,00,

Annonce fyns data 17/08/11 15:40 Side 1

så NAP-stolen er prismæssig

meget konkurrencedygtig. Oplev

varianterne hos Bolighuset

Lindegaard Poulsen i Odense,

som udstiller både modellen

med og uden armlæn.

IT & Kontorforretning Østfyn sælges

Butik beliggende samme adresse i 18 år - stor kundeportefølje - stort potentiale - gode konkurrenceforhold.

Medlem af Danmarks største it-forhandlerkæde.Tidligere ejer kan medvirke i en overgangsperiode. Nuværende

medarbejdere kan evt. fortsætte.Overtagelse 2011/2012 efter aftale. Nødvendig kapital kr. 250.000,-. Varelager og

inventar afregnes særskilt. Ring 28 146 147 for yderligere oplysninger.


Firmaer mødes

café Rembrandt

café Rembrandt åbner

dørene til firmamøder,

kurser, foredrag og

lignende i pragtfulde

professionelle

rammer i Nyborgs

flotte havnemiljø.

Hvorfor ikke kombinere firmaets

møder med en inspirerende

oplevelse neutral grund i

skønne maritime rammer?

90 gæster ved

havnefronten

Café Rembrandt, á la carte &

ske selskabsrestaurant Færger

med plads

Als

til 60 gæster i stueetagen og

30 personer 1. salen, åbner

således dørene til firmamøder

– med enestående beliggenhed

Færgen

ved havnefronten i en pragtfuld

atmosfære, midt i Nyborgs

nye og spændende havnemiljø.

- Vi står klar med bl.a. projektor

og andet relevant tilbehør

til firmamøder, kurser, foredrag,

præsentationer og lignende,

forklarer bestyrer Thomas

Højhave, Café Rembrandt.

skøn pause kajen

Når firmakundernes ansatte

skal strække benene, venter

panoramaudsigten over Nyborg

Havn og den nærliggende

fjorden lige uden for vinduer og

døre.

- Et godt firmamøde inkluderer

selvfølgeligt den forplejning,

som vores kunder

ønsker. Vi står klar med råd

og inspiration, så vi sammen

skaber netop det arrangement,

som firmaerne ønsker,

fortsætter bestyrer Thomas

Højhave.

Café Rembrandt har også stor

erfaring med afholdelse af selskaber

efter stramme tidsplaner,

eksempelvis gæster der

ankommer med turistbus.

Mod forudbestilling sørger cafeen

for, at gæsterne får mad

og drikke og er klar til at kører

igen efter 45 minutters pause.

Ny åbningstid

– og efter aftale

Sommeren er forbi, og Café

Rembrandts åbningstider er

fremover torsdag, fredag og

lørdag aften fra kl. 17.30 til

21. Lørdag og søndag serveres

frokost fra kl. 12 til 15, men

derudover arrangeres private

selskaber og ovennævnte firmaarrangementer

efter kundernes

ønsker.

Færgen sejler til vind i håret og Fanø, til

græssende køer og Als, til sommerhus

og Bornholm, til tid med familien og

Færgen

Langeland og til god mad og Samsø.

Færgen er i havn om få minutter.

erFærgen

Caféens hjemmeside giver

blandt andet smagsprøver ,

og forslag til, menukort samt

vejledende prislister for private

arrangementer samt firmamøder.

Åbne for forslag

- Vi er meget åbne for forslag

og ønsker fra Deres side, og vi

opfylder de fleste mod forudbestilling,

tilføjer bestyrer Thomas

Højhave, Café Rembrandt.

cafe Rembrandt · Havnegade 2 A · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 32 30 · www.caferembrandt.dk · caferembrandt@mail.dk

nøFærgen

dsFærgen

Her finder du os fra 1. oktober: www.faergen.dk

37


e, der nu

uppe

get

, der

åneebrygning

r og

ge fra

e.

331029

Indret bilen til mobilt kontor

sK-Montering indretter

firmabilen til

effektivt mobilt kontor,

eksempelvis med

håndfri systemer, gpsnavigation

og sporing,

dvd-systemer, bakkamera

og baksensor.

Når travle forretningsfolk, sælgere,

montører og øvrige bilister

kører kryds og tværs over landet,

er det en klar fordel, når

38

Mød alle

bilen er monteret med præcis

det individuelle elektroniske

udstyr, der letter arbejdet for

den enkelte chauffør bag rattet.

Alt i auto-el

SK-Montering og indehaver

Søren Vallentin Ravn står her

klar med over 12 års erfaring

og ekspertise i montering af

auto-elektriske systemer og tilhørende

komponenter.

– Jeg monterer næsten alt i

auto-el, primært håndfri systemer,

gps-navigation og gps–

styring, sidstnævnte er blandt

Originalerne

Bedstemors

Malmer Ale

Stout

Brygget for første

En blidere udgave

gang i 2007. Opkaldt

af Mors Stout. Lidt

efter en københavnsk

mindre af den mørke

øldepotindehaver, der

bygmalt, men også

blev viet brygge­

stærkere alkoholriet

i 2004.

mæssigt.

Vol 7,2

Vol. 6,2

andet en fordel i forbindelse

med flådestyring, tyveri eller

dokumentation af kørsel over

for SKAT. Alt i dvd-systemer,

baksensor, elektronisk kørebog

og eksempelvis LED-belysning

af varerum er andre eksempler

det SK-Montering leverer og

monterer, forklarer indehaver

Søren Vallentin Ravn.

udførelse hos kunderne

SK-Monterings målsætning

er at være ét af Syddanmarks

førende montagefirmaer sit

felt – med den bedste service til

Lidt om Bryggeriet Refsvindinge

Bryggeriet blev stiftet den 15. April 1885 af

Hans Poul Rasmussen. Den 1. januar 2001

overtog John Juul Rasmussen bryggeriet som

4. generation.

Bryggeriet Refsvindinge er stadig et af Dan­

riginalerne

Havgassen

Brygget første gang i

2005 som specialøl til

Havgassens kabys

i Lundeborg. En overgæret,

stærk og lidt

sød øl.

Vol. 7,4

HP Bock

Brygget første

gang i 2005. En

mørk, gylden

overgæret

Bock.

Vol. 7,4

Jubilæumsøl

Specialøl brygget

til 125 års jubilæet

den 15. April

2010. En gylden

overgæret øl med

3 typer malt,

tilsat koriander.

Vol. 6,5

marks mindste bryggerier, men alligevel et af

de mest kendte. Siden John, i 1995, opfandt

Ale no. 16, er der sket meget bryggeriet. I

takt med at salget er steget, har bryggeriet

udvidet flere gange. Den første udvidelse

kom i 2005, hvor der blev bygget en ny stor

lagerhal, som afløste de kun 40 kvm lager,

der var til rådighed indtil da. I det gamle

Gaveidé:

12 stk. bland-selv-øl i trægaveæske

eller diverse glas med logo.

kunderne, inklusive kvalitetsprodukter

til konkurrencedygtige

priser.

Det høje serviceniveau inkluderer

en veludstyret servicevogn,

der løser opgaven hurtigt og effektivt

ude hos kunderne. Dermed

skal de ikke undvære deres

bil eller bruge tid transport.

Dæk og fælge til private

SK-Montering sælger og monterer

også dæk og fælge, dog mest

til private kunder. Her foregår

monteringen hos SK-Montering

i Gelsted ved Middelfart.

sK-Montering · søndergade 25 · 5591 Gelsted · Tlf. 30 49 11 41 · www.sk-montering.dk · info@sk-montering.dk

fra Refsvindinge

lager, er der indrettet en dejlig ølstue, der nu

bruges til ølsmagninger, man som gruppe

eller selskab kan tilmelde sig.

Til dagligt er bryggeriets dørsalg meget

besøgt . Både af lokale kunder og folk, der

bare lige kom forbi. Især i sommermånederne

besøger turister fra flere lande bryggeriet.

Det giver en meget livlig stemning

bryggeriet, hvor folk ofte kommer og

blander en kasse øl efter eget valg.

Der er åbent alle hverdage inkl. lørdage fra

kl. 08.00 – 18.00. Søndage efter aftale.

Bryggeriet-Refsvindinge ApS · Nyborgvej 80 · 5853 Ørbæk · Telefon: 65331040 · Fax: 65331029

E-mail: refsvindingebryg@hotmail.com · www.bryggeriet-refsvindinge.dk

O f


skærm for solen

– og skønt jobmiljø

KA Expo ApS sælger, monterer,

servicerer og reparerer ud-

og indvendig solafskærmning

– med over 25 års erfaring i

hele Skandinavien.

Et godt og velfungerende arbejdsmiljø

inkluderer varme-

og lysforhold, der matcher

medarbejdernes fysiske behov

og herunder øjne – samt pc’ere.

- VVS Installatør

- Blikkenslager

- Smedearbejde

- Underleverandørarbejde

- Landbrug

- REKA-Forhandler

- Solvarme

– Her leverer KA Expo ekspertkompetencer

i alle former

for ud- og indvendig solafskærmning,

der eventuelt er

automatisk styret via virksomhedernes

egne varmeanlæg,

forklarer Keld Arentoft,

indehaver af KA Expo.

Virksomhedens produkter inkluderer

udvendige markiser,

Ellinge Smedie A/S

Gl. Byvej 10

Ellinge

5540 Ullerslev

Tlf.: (+45) 6598 1230

Fax: (+45) 6598 1639

E-Mail: info@ellingesmedie.dk

www.ellingesmedie.dk

persienner og screens, faste

eller bevægelige skærme samt

tilsvarende indvendig mørklægning

og persienner.

– Vi sælger, monterer, servicerer

og reparerer alle mærker i

solafskærmning. Og vi anbefaler,

at kundernes solafskærmning

får et servicetjek hvert

halve år, også af hensyn til

KA Expo Aps · Tjørnevej 17 · 5800 Nyborg · Tlf. 21 48 27 87 · www.kaexpo.dk · info@kaexpo.dk

opretholdelse af garantier. Vi

giver gerne et uforpligtende

tilbud, uanset om det er nymontage,

service eller reparation,

tilføjer Keld Arentoft, KA

Expo.

FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Seneca Byg ApS projekterer, tegner

og udfører tilbygninger, nye huse og

renoveringer

Få sat dit eget præg din idé, og se

ideen i 3D-tegninger inden udførelse…

Udfører også alm. tømrer og murerarbejde

Seneca Byg ApS · Nørregade 37 · 5620 Glamsbjerg

bc@senecabyg.dk · Tlf. 64 72 10 22

tp_annonce90x64.qxd 12-01-2009 16:59 Side 1

Teamtræning og Ledertræning

..når samarbejde og kommunikation skal have værdi

Target People A/S

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

+45 62 61 18 62

mail@target-people.dk

www.target-people.dk

39


ordet og sænket prisen...

Vi har hæVet

FÅ kr. 10.000 kontant

VED KØB AF DEVELOP +220

Landsdækkende

service

amigo

hæve-/sænkebord i alu med

valgfrit laminat eller finer.

Vejl. kr. 6.995,-

nu kr. 4.495,-

ekskl. moms

kontakt os For et tilbud der passer til dit behoV

altid den rigtige pris – FØrste gang!

A GULDFELDT /S

Kontor & D ata

www.guldfeldt.com

develop +220

• Perfekt print kvalitet

• 70 scan pr. Minut

• Kopi, print og scan

• 22 farve & s/h pr. Minut

• 3 kassetter, 1.100 ark

• Print fra Usb nøgle

• 250 Gb. Harddisk.

Tilbehør:

• Kassette bank 2 x 500

• Sortering med hæftning

• Brochure efterbehandler

FØr pris kr. 39.900,nu

29.900,- ekskl. moms

Hans Egedes Vej 8 • 5210 Odense NV • Tlf. 7020 6095 • Fax: 7020 6099 • E-mail: post@guldfeldt.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!