Referat af stormøde onsdag den 12. november 2008 - Den lille turisme

den.lille.turisme.dk

Referat af stormøde onsdag den 12. november 2008 - Den lille turisme

Mandag den 17. november 2008

Referat af stormøde onsdag den 12. november 2008

33 havde fundet vej til Guldborg havn, hvor mødet blev holdt i klubhuset.

Aftenens program:

• Velkomst

• Besøg af Øernes Coach v/Jesper Skytte.

• Kaffepause og tid til snak.

• Diverse ansøgninger, som kan skabe positive forandringer for ”den lille turisme”.

Susan Odborg bød velkommen og kom med lidt tal for, hvordan det går for ”den lille

turisme”.

• Der sker noget med den lille turisme – vi vokser

• Fra 84 annoncer med 77 medl. bag – til 100 annoncer med 94 medl. bag

• I 2007 fik vi trykt 14.000 brochurer, i 2008 trykte vi 20.000, og lageret er

næsten tomt allerede nu

• Koordinationsgruppen består nu er 5 personer, hvor vi før var 3

• Vi har i år holdt 4 intro-møder – Åbne døre i pinsen – 2 stormøder.

Vi rykkede kaffepausen frem, hvorefter Jesper Skytte fra Øernes Coach holdt et

rigtig fint oplæg om coaching og hans baggrund for at være coach. Vi blev alle

udfordret og fik en lille smag på, hvad der sker hos en coach. Der var stor spørgelyst

og megen interesse for hans oplæg. Den time der var sat af til Jesper, var slet ikke

nok, så måske skal det gentages på et senere tidspunkt.

Der blev så fortalt lidt om de ansøgninger vi har sendt og dem vi måske skal sende.

Vi har søgt Danske Initiativpulje til Åbne Døre arrangement 2009 og fået 18.200 kr.

Vi har søgt Lag-Guldborgsund og Lag-Lolland om 276.500 kr. til:

• Nydesignet logo og opbygning af funktionel hjemmeside

• Markedsføring af den lille turisme i Nordtyskland

• Åbne Døre i pinsen

• Oplevelsespakker for cykelturister

• Mødevirksomhed - honorarer til oplægsholdere

Vi kan højst få det halve af, hvad vi har søgt om og skal selv finde 138.250 kr.

Vi har allerede 18.200 kr. fra Danske Initiativpulje og ca. 80.000 kr. fra det vi selv

indbetaler til brochuren. Så vi må se om vi kan finde ca. 40.000 kr. mere ved at søge

nogle flere banker eller fonde.


Så hvis der er nogen, der kender til steder, hvor vi kan søge eller evt. vil hjælpe med

at skrive ansøgninger, må de gerne give koordinationsgruppen besked.

Tak til Lotte Jespersen fra El Patio, som allerede har sendt en liste over steder, vi

kan prøve at søge.

Da det ikke er sikkert, at vi får alle de ansøgte penge, havde vi en del snak om, hvilke

af de ting, vi havde søgt om, der var mest vigtige.

Omlægning af hjemmesiden var der meget fokus på, og var årsag til megen debat. Der

blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af vores webmaster Frans Balzer, Finn

Arnesen (tidligere med sommerhus i Gedesby, nu med galleri i Nykøbing F.) og Henrik

Skora med galleri i Gåbense. Det blev besluttet, at vi skulle gøre noget ved

hjemmesiden, også selv om vi ikke får nogen af de ansøgte penge.

Der blev stillet spørgsmål ved, om det var rigtigt at markedsføre os i Nordtyskland.

En del mente, at vi i stedet skulle lave en bedre markedsføring her lokalt.

Vi er efter mødet, blevet spurgt, om ikke vi selv er i stand til at lave nyt logo. Da

netværket jo består af rigtig mange kunstnere.

Det at vi har søgt penge til nyt logo, forhindrer ikke at vi selv designer det.

Vi skulle få svar på Lag-ansøgningerne i december og så ser vi først på, hvad vi har

fået og så tager vi stilling til, hvad vi primært skal bruge pengene til.

I skal nok blive underrettet om, hvordan det kommer til at gå.

Til sidst informerede koordinationsgruppen om, et større interessant projekt:

VIRKSOMHEDERNE PÅ LANDET I FEMERNBÆLTREGIONEN

Turismenetværk mellem Sydsjælland/Møn – Region Skåne Nordøst – Lolland-Falster –

Nordtyskland. Det er et 3. årigt projekt og der er søgt om 3 millioner.

Det er ikke os, der har søgt, men vi er blevet spurgt om at være med, til at dele ud af

vores erfaring med netværksdannelse på tværs af faggrænser. Hvad det helt

kommer til at betyde for os, ved jeg ikke, men det kan jo være, at vi også vil få

tilført nogen penge af den vej.

Ja, en ordentlig mundfuld, men håber også, at det var interessant læsning, især for

Jer, der var forhindret i at møde op.

Koordinationsgruppen.

More magazines by this user
Similar magazines