Kirkeblad november 2010 - Øster Velling - Helstrup - Grensten ...

grenstensogn.dk

Kirkeblad november 2010 - Øster Velling - Helstrup - Grensten ...

K I R K E B L A D E T

ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE

Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011

47. årg.


Nyt fra sognene

Organisten tilbage

fra barselsorlov

Vi ønsker Cecilie tillykke med hendes

lille søn. Og vi byder hende

velkommen tilbage fra hendes barselsorlov.

Samtidig vil vi gerne takke

Karl Åge Selchau-Mark Bech for

hans engagement i sognene, mens

han var vikar her. Og vi ønsker ham

al mulig godt i hans nye stilling som

organist i Ørum og Ørslev kloster.

Nye urnegravsteder

Øster Velling

kirkegård

Øster Velling Kirkegård er der

anlagt 10 nye urnegravsteder.

Det lille anlæg ligger bagved kirken

mod vest. Anlægget er ikke helt færdig,

men gravstederne er klar til brug.

Jytte Christensen, graver

Præstevikariatet forlænges

Stiftet og provstiet har pålagt sognepræst Anne Kathrine Hanghøj Dam at forlænge

sin barselsorlov med opsparet ferie. De har samtidigt forlænget min, konstitueret

sognepræst Laila Hansens ansættelse, til enten den 20. eller den 31. maj. Så kan

jeg, til min glæde, nå at få konfirmationerne med.

Julen i kirkerne

2. søndag i advent

Vi fejrer 2.søndag i advent med at indvie den nye kirkeklokke i Helstrup

ved gudstjenesten kl. 10.30. Vi får afsløret inskriptionen. Og vi lytter til

klangen af den nye klokke.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for en kop kaffe.

De ni læsninger

3. søndag i advent holder vi traditionen tro De ni læsninger i Grensten kirke. De

ni læsninger er en tradition,vi har lånt fra England og gjort til vores egen.

Her i Grensten kirke er det en tradition, at det er konfirmanderne fra Munkholmskolen,

der læser de ni udvalgte bibel fortællinger. Ligesom det er blevet er tradition

at Amanda og Lone Vandt, Duo Vandt medvirker. Men som noget nyt i år er Duo

Vandt blevet til Duo Vandt +

Det nye medlem er Jørgen Ellekilde som er uddannet pianist fra Det Fynske

Musikkonservatorium , og uddannet organist fra Løgumkloster Kirkemusikskole.

Denne aften vil Jørgen Ellekilde være ved orglet, Amanda Vandt på violin og Lone

Vandt sang. Musikken vil bl.a. bestå af værker af G.F. Händel og J. S. Bach.

Julen

Den 24. december fejrer vi jul i alle tre sogne.

Øster Velling kl. 14.00, Helstrup kl. 15.00 og Grensten kl. 16.00

Juledag fejrer vi i Grensten kirke kl. 10.30.

Anden juledag i Helstrup kirke kl. 10.30

Nytår

Nytår fejrer vi i kirkerne den 31. december. Efter gudstjenesten får vi

lidt at drikke og mulighed for at ønske hinanden alt godt i det nye år.

Det er kl. 15.00 i Øster Velling og kl. 16.00 i Grensten. Så kan vi alle

nå rettidigt frem til Nytårsaften.


Grensten Kirkes genåbning og 125 års jubilæum

Søndag den 31. oktober 2010 kunne en fyldt kirke deltage i festgudstjenesten i

anledning af kirkens genåbning efter den omfattende renovering. Gudstjenesten

blev forestået af biskop Kjeld Holm, og desuden medvirkede provst Hanne Hjørlund

og sognepræst Laila Hansen.

Menigheden kunne glæde sig over et lyst og venligt kirkerum, hvor farverne blå

og gylden går igen og på smukkeste vis harmonerer med mosaikvinduerne i koret.

Hertil kommer de nye hynders grønlige farve og nummertavlernes blå og gyldne

farver. Loftets lysegrå farve og de nykalkede vægge har sammen med det nye klinkegulv

i koret givet et lysere kirkerum, og man kan samtidig glæde sig over den

smukke nye alterdug. Præstetavlen er flyttet ud i våbenhuset, og den syvarmede

lysestage står nu ved siden af døbefonten. Der er også sket ændringer med hensyn

til belysning og opvarmning. Kirken blev sidste gang istandsat indvendigt i 1951,

så nu kan alle pastoratets tre kirker fremstå som meget velholdte i mange år fremover.

Efter gudstjenesten deltog 130 personer

i et festligt samvær i Stevnstrup Forsamlingshus,

hvor der var kaffebord. Her

talte menighedsrådsformand Martin

Sørensen, provst Hanne Hjørlund og

arkitekt Jonas Goltermann. Alle udtrykte

stor tilfredshed med det færdige resultat

og med samarbejdet mellem provsti,

menighedsråd, arkitekt og håndværkere.

Tidligere sognepræst Karl Erik Jensen

holdt et spændende foredrag om Grensten

Kirkes historie fra den tidlige middelalder

til i dag. Foredraget var ledsaget

af en præsentation med gamle billeder

og oplysninger fra arkiver, herunder

en nyfunden tegning af den tidligere

romanske granitkirke.

Af den gamle kirke er døbefonten, en

tympanon over døren, sokkelstenene

med skråkant og en gravsten i våbenhuset

brugt i den nye kirke. Granitkvadrene

blev bl. a. brugt som bygningssten på

omegnens gårde og Banegården i Randers

samt til reparation af Læsten Kirke, og korets blytag blev solgt til haglfabrikken

i Langå. På Grensten kirkegård står der stadig nogle granitsten fra den gamle

kirke. De røde mursten til den nye kirke kom fra et forlængst nedlagt teglværk ved

Stærkjær, ikke langt fra Busbjerg. Stenene blev transporteret i kåge på Gudenåen

og kørt op til byggepladsen på hestevogne.

Årets konfirmander stod for en sjov gættekonkurrence, hvor man skulle gætte salmens

titel ud fra de enkelte ord i en linje fra salmen. Desuden fremførte Stevnstrup

FDF salmen ”Du satte dig selv i de nederstes sted”.

Eftermiddagen blev afsluttet med, at man sang ”Altid frejdig, når du går”.

På menighedsrådets vegne

Ingemann Schnetler


Det sker hos os

denne vinter

Film ses da i konfirmationsstuen

Vi indbyder jer alle til at komme til vores tredje filmaften. Vi skal se den

film, de fremmødte blev enige om sidst. Det er en dansk film, en så gamgammel film, at den er sort-hvid. En film mange regner for den betydeligste

danske film. Og den foregår i Vestjylland. Så hvis du har lyst til at se en film. og

tale lidt om den, så er du meget velkommen i konfirmandstuen torsdag den 20.

januar kl. 19.00.

Kyndelmisse

Den 2. februar er det kyndelmisse.

Det er årets konfirmander fra Munkholmskolen, der laver gudstjenesten.

Så mon ikke der venter os en anderledes gudstjeneste?

Syng Qløs

Torsdag den 24. februar vil vores organist, Cecilie hjælpe os igennem vinterens

salmer og sange. Så hvis du har lyst til at synge i hyggeligt selskab, og snakke over

en kop kaffe, så er det her vist lige noget for dig. Hvem ved, måske kan vi synge

foråret lidt på vej.

Fungerende sognepræst

Laila Hansen

c/o Øster Velling Præstegård

Præstegårdsvej 1a, 8920 Randers NV

Telefon: 86 46 70 08

E-mail: laih@km.dk

Træffes efter aftale

Alle henvendelser vedrørende

fødsel, dåb, navngivning, dødsfald,

vielse, hjemmebesøg osv. kan rettes

hertil.

Ved ferie og andet fravær passes

embedet af sognepræsten i Langå-

Torup: Anna-Christine Elming,

der kan træffes på

Telefon: 86 46 10 94.

Gravere:

Øster Velling og Helstrup:

Jytte Christensen

Infanterivej 9, st. tv.

8900 Randers

Telefon: 24 25 38 58

Grensten:

Frank Stæhr Hansen

Liljevej 6, Stevnstrup

8870 Langå

Telefon: 86 46 78 18

Mobil: 20 72 53 14

Alle aftaler vedrørende gravsteder og

vedligeholdelse af disse træffes med

graveren.

Organist:

Alle tre sogne:

Cecilie Harbo Pedersen

Præstevangsvej 247

Lisbjerg

8200 Århus N

Telefon: 86 19 59 03

Kirkesangere:

Øster Velling og Helstrup:

Jytte Worre-Jensen

Helstrupvej 13, Helstrup

8920 Randers NV

Telefon: 86 46 79 99

Grensten:

Tyge Jessen

Stjernevej 11

8930 Randers NØ

Telefon: 28 74 60 13

Menighedsrådsformand:

Øster Velling:

Martin Sørensen

Sønderskovhedevej 6

8870 Langå

Telefon: 86 46 72 61

Mobil: 24 42 32 96

E-mail: mis@dlgmail.dk

Se vore hjemmeside www.grenstensogn.dk

Det er FDF Stevnstrup der uddeler kirkebladet, så hvis I ikke har modtaget et

kirkeblad, så kontakt kredsleder René Bay Jensen på telefon 30 68 84 99.


Gudstjenester i December, Januar, Februar 2010-2011

Dato Øster Velling Helstrup Grensten

5.december

2. s.i a. 10.30**

12.december

3. s.i a. 10.30 19.30**

19. december

4. s.i a. 9.00*

24.december

Juleaften 14.00 15.00 16.00

25. december

Juledag 10.30

26. december

Anden juledag 10.30

31. december

Nytår 15.00* 16.00*

2. Januar

Hellig tre konger 9.00 10.30

9. Januar

1. s.e h.3.k. 10.30

16. Januar

2. s.e h.3.k. 9.00 10.30

23. Januar

3. s.e h.3.k. 10.30

30. Januar

4. s.e h.3.k. 10.30 9.00

2. februar

Kyndelmisse 19.00***

6. februar

5. s.e h.3.k. 9.00*

13. februar

sidste. s.e h.3.k. 10.30

20. februar

septuagesima 10.30

27. februar

seksagesima 9.00*

* Anna-Christine Elming

** se s.3

***se s.6

Kirkebilen kører til gudstjeneste i pastoratet.

Man ringer blot til Randers Taxa på tlf. 87 11 30 30, så bliver man afhentet på sin bopæl

og bragt hjem igen. Det er også muligt at blive bragt til og fra gudstjeneste i pastoratet

i form af et lift med privatbil af nogle af de øvrige kirkegængere. Man kontakter blot

senest to dage før gudstjenesten Else Østergaard, Grenstenvej 17, Stevnstrup,

8870 Langå, tlf. 86 46 71 51, der så vil formidle kørsel til og fra kirke.

Udgivet af menighedsråd og sognepræst, Telefon 86 46 70 08

Trykt i Børge Møllers Grafiske Hus, 8000 Århus C

More magazines by this user
Similar magazines