Referat af protokol nr. 167.pdf - Skærbæk Kirke

skaerbaekkirke.dk

Referat af protokol nr. 167.pdf - Skærbæk Kirke

Skærbæk Menighedsråd

Torsdag den 16. April 2009

kl. 16:45 SYN, OBS tidspunkt!

Menighedsrådet mødes ved kirken.

Menighedsrådsmøde kl. 19:00 i præstegårdens mødelokale.

Evt. afbud til formanden tlf. 74 75 08 89

Efter synet spiser menighedsrådet

sammen før mødet

kl. 19:00

Dagsorden

Åbent møde:

1. Protokol

2. Orientering

a. formanden

b. sognepræsten

c. andre

3. Rams

4. Lyd i kirken

5. Eventuelt

Lukket møde

Personsag - Orientering

Bilag:

Referat fra provstiudvalgsmøde

Indbydelse til kirkegårdsvandring

Fraværende:

Dag og år:

torsdag, d. 16. april

2009.

Syn v. kirken kl. 16:45

menighedsrådsmøde

kl. 19.00

i Præstegårdens

mødelokale

Aftenens sange: Hanne Nielsen

Blad nr:

Formandens

initialer:

167

Sang/salme nr. 260 i Salmebogen “Du satte dig selv i

de nederstes sted”

1. Protokol:

• Ingen bemærkninger. Godkendt og underskrevet.

2. Orientering

a. Formanden:

• Glemt på sidste møde. Menighedsrådet sendte en

buket til Jan Jessen i forb. med hans ulykke.

• Formanden kontaktede suppleant, Tommy Stenger,

og orienterede ham om at Jens R.Jørgensen udtræder

af menighedsrådet i 2010.

• Foredrag ved Søren Mulvad den 26. marts.

• Indbydelse til årsmøde og generalforsamling i

Den sønderjyske Forening af Menighedsråd. Sine

Timmerby og Irmgard Baggesgård deltager.

• Indbydelse til kirkegårdsvandring, mandag den 8.

juni, ved Jels Kirke. Tilmelding senest den 22.

maj. Christian Eskildsen deltager.

• Formanden mødte en mand i går som i forbindelse

med 50-års jubilæum for endt skolegang

ønsker at besøge kirken lørdag den 19. april.

• Brev fra Nationalmuseet. De har besigtiget kirken

og synes, at der er ting, som menighedsrådet skal tage

stilling til, om det skal bevares for eftertiden.

2. Orientering fortsat.

b. Sognepræsten

Kirkesangerens sted i kirken. Sognepræsten foreslår,

at kirkesangeren for fremtiden går op til organisten

efter bedt indgangsbøn og går ned, når der skal bedes

udgangsbøn. På den måde er der en større nærhed

mellem organist og kirkesanger under gudstjenesten.

• Gudstjeneste med rytmiske salmer blev afholdt den

29. marts.

• I præstegårdens samtalerum er lænestolens

stof slidt igennem og skumgummiet stikker ud.

Menighedsrådet anbefaler sognepræsten at kontakte


møbelpolstrere for at høre hvad prisen er på en evt.

ombetrækning

• Der er fjernet bambus langs hegnet mod vest. Der

plantes syrener i stedet.

•Undervisningen af forårets minikonfirmand-hold

er afsluttet; de medvirkede ved gudstjenesten

2. påskedag. En stor tak til Kamilla Roager for

indsatsen med

minikonfirmanderne.

c. Andre

Kjeld Nissen:

• Graverforeningen holder udflugt til Hamborg i år.

Menighedsrådet betaler for turen.

Hanne Nielsen

• I forbindelse med koncerten var det svært at se

noget på kirkegården. Er det muligt at sætte mere

lys op, som kan tændes, når man skal til/fra

arrangementer i kirken om aftenen?

Kjeld Nissen undersøger det.

3. RAMS

• Sine Timmerby har kontaktet Kommuneskolen og

Realskolen i forbindelse med RAMS. Begge

skoler var interesserede. Menighedsrådet går ind for

det.

4. Lyd i kirken

• Menighedsrådet arbejder videre med sagen.

Kjeld Roager kontakter kirkeministeriets rådgiver

vedr. højttalere, Dan Popescu.

5. Evt.

Hanne Nielsen spurgte til fotografering i kirken.

Menighedsrådet vil ikke indskærpe forbudet, men

det frabedes stadig, at der tages billeder i kirken

under de kirkelige handlinger.

Lukket møde: Medlemmerne blev orienteret.

Salme nr. 781 “Nu skrider dagen under”

More magazines by this user
Similar magazines