Kapitel 4 - trojka.dk

itrojka.dk

Kapitel 4 - trojka.dk

Pasning af børn fra 0-5 år

År Procent

0-5 79

0 15

1 84

2 89

3 96

4 95

5 93

Fig. 4.1 Pasning af børn fra 0-3 år.

Kilde: Dencik, Schultz Jørgensen,

og Sommer. Familie og børn i en

opbrudstid, Reitzel 2008.


Sommerfuglemodellen

Uden for familien I familien

Andre

børn

Daginstitutionens

personale

Barn

Tegnforklaring: = sociale relationer til hinanden.

Fig. 4.2 Barnet i dobbeltsocialiseringen.

Far

Mor


Livsfase

1

Alder

0-1 år

Karakteristika

Tillid eller

mistillid

2 1-2 år Selvstyre

eller skam

og tvivl

3 2-6 år Initiativ

eller skyld

4 6-

12 år

5 12-

19 år

Driftighed

eller

mindreværd

Identitet

eller rolleforvirring

Fig. 4.3 Barnets udviklingsfaser.

Kilde: Baseret på www.terapeut.net, 2009.

Barnets udviklingsfaser

Forklaring

Her er barnet helt afhængig af omgivelserne til at få tilfredsstillet alle nødvendige

behov. Går dette tilfredsstillende, får barnet tillid til omgivelser og mennesker.

Sker der imidlertid svigt, kan barnet få en mistillid til andre der kan vare

hele livet.

Her begynder barnet at udvise selvstændighed og selvstyring. Hvis barnet selv

får lov til at gå på opdagelse og afprøve grænser, kan det udvikle selvstændighed,

selvtillid og selvkontrol. Hvis man bremser sit barn eller overbeskytter det,

kan det imidlertid udvikle skyldfølelse og senere manglende tro på egne evner.

Her har barnet brug for at lege og efterligne de voksne. Barnet skal opfordres

til at lære ting selv, men skal også gøres opmærksom på, at noget er forbudt.

Hvis dette sker på en fornuftig måde, skulle barnet få et positivt syn på sig selv

og være i stand til at fuldføre projekter. Hvis barnet bremses her, kan det udvikle

skyld, holde sig tilbage og overlade initiativer til andre.

Her skal barnet klare overgangen fra hjem til skole og kammerater. (Det er tydeligt,

at opdelingen er sket inden kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og barnets

pasning allerede fra 1 års alderen) Barnet skal nu klare sig selv og får klare

tilbagemeldinger fra omverdenen om, hvordan det klarer sig. Går dette godt, og

bliver barnet stimuleret intellektuelt, vil de udvikle positive forhold til omgivelser

og kammerater. Går det ikke godt er der fare for at barnet udvikler mindreværd

og følelse af utilstrækkelighed. Barnet bliver usikkert og tvivler på sig selv.

Identitet eller rolleforvirring. Hvis de første 4 faser er forløbet tilfredsstillende,

går den unge på opdagelse for at finde sin egen identitet i en frigørelsesproces

fra forældrene, og det er vigtigt at den unge føler sig elsket, selv om de voksne

ikke billiger alle dens handlinger. Det kan derimod være svært at finde sin egen

rolle personligt, seksuelt, hvis forældrenes accept er betingelse af, at man gør

som de siger. Det kan medføre totalt oprør eller passivitet.

More magazines by this user
Similar magazines