Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

akkr.dk

Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

Kandidatuddannelsens struktur

Uddannelsernes centrale fagområder

Arkitektuddannelsens hovedområder er planlægning, bygningskunst og design. Herunder hører

specialerne byplan og landskab, transformation og restaurering samt møbel-, grafisk- og industriel

design.

Antal studerende ved bacheloruddannelsen

Antal indskrevne studerende pr. 1.10.2009: 588

Antal ansøgere og optagne studerende på de sidste tre optag

År Antal ansøgere Antal optagne studerende

2007 888 207

2008 963 204

2009 1007 202

Antal studerende ved kandidatuddannelsen

Antal indskrevne studerende pr. 1.10.2009: 425

Antal ansøgere og optagne studerende på de sidste tre optag

År Antal ansøgere Antal optagne ansøgere Antal direkte optagne fra

2007 33 8 131

2008 28 16 149

bacheloruddannelsen

2009 49 20 127

Derudover var der i 2009 123 ansøgere til den engelsksprogede kandidatuddannelse og 19 blev

optaget (heraf 6 betalingsstuderende).

Undervisere ved uddannelserne

Antal undervisere og årsværk

Antal undervisere 210

Antal årsværk 116

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets

Arkitektskole

13

More magazines by this user
Similar magazines