Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

akkr.dk

Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

5 Vurdering af de enkelte kriterier

Kriterium 1: Relevans

”Uddannelsen arbejder med at sikre sin relevans gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender.”

Uddybning

Kriteriet sætter fokus på kontakten med aftagere, aftagerpaneler og dimittender som en kilde til

viden om uddannelsens relevans. Med andre ord er der fokus på indsatsen for at sikre relevans.

Redegørelse og/eller bilag skal belyse om uddannelsen indhenter viden fra et felt af aftagere og

dimittender som er dækkende for uddannelsens beskæftigelsesområde, og om denne viden anvendes

i arbejdet med at udvikle uddannelsen og sikre dens relevans.

Vurdering af bacheloruddannelsen:

Kriteriet er opfyldt.

Vurdering af kandidatuddannelsen:

Kriteriet er delvist opfyldt.

Begrundelse for vurderingerne:

Samlet set – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen

Ekspertpanelet vurderer at arkitektskolen har en tilfredsstillende kontakt med et felt af aftagere

der dækker uddannelsens beskæftigelsesområder, at der er en tilfredsstillende kontakt med bacheloruddannelsens

dimittender, og at uddannelserne gennem kontakten med aftagere indhenter

og drøfter viden som er med til at sikre uddannelsernes fortsatte relevans. Men da der ikke

er en systematisk kontakt med dimittender fra kandidatuddannelsen som kunne sikre at der bliver

indhentet viden fra denne gruppe, vurderer ekspertpanelet at kriteriet samlet set er delvist

opfyldt for kandidatuddannelsen.

Uddybning – gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen

Ekspertpanelet vurderer at arkitektskolen har løbende kontakt med et tilfredsstillende felt af aftagere.

Panelet vurderer at kontaktfladen er dækkende for bachelor- og kandidatuddannelsens

aftagerfelt som omfatter private tegnestuer, offentlig forvaltning og private virksomheder uden

for det private tegnestueområde. Arkitektskolen redegør for en række forskellige samarbejder

og mødefora hvorigennem bachelor- og kandidatuddannelsen har kontakt med aftagerfeltet.

Dette indebærer kontakt med bl.a. aftagere der er tilknyttet uddannelserne som arkitekturlærere,

og ledelsens årlige dialogmøder med repræsentanter fra store tegnestuer og andre aftagere

som kan give arkitektskolen respons på resultater og kommende initiativer. Kontakten omfatter

også rektors årlige møder med forskellige organisationer i arkitektbranchen, bl.a. DANSKE ARK,

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets

Arkitektskole

15

More magazines by this user
Similar magazines