Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

akkr.dk

Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

en af de to danske arkitektskoler i januar eller juni 2009, er arbejdsløse.

Det skal bemærkes at beskæftigelsestallene fra Danmarks Statisk ikke indeholder oplysninger om

beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i ekspertpanelets vurdering af

kriteriet.

Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen

Ekspertpanelet vurderer at uddannelserne i tilfredsstillende grad arbejder med at fremme de studerendes

overgang til arbejdsmarkedet. Dette sker bl.a. gennem arkitektskolens erhvervsvejledning

som arkitektskolen ser som et væsentligt indsatsområde under den økonomiske lavkonjunktur.

Arkitektskolen har en fuldtidsansat studie- og erhvervsvejleder som forestår erhvervsvejledning

gennem tilbud om individuel vejledning om fx praktik, jobsøgning og afklaring af kompetencer,

afholdelse af iværksætterkursus og erhvervets dag. Erhvervsvejledningen arrangerer også

besøg på arkitektarbejdspladser i samarbejde med DANSKE ARK og indbyder kommende dimittender

og ledige dimittender til inspirationsdag om jobmuligheder og fremtidsudsigterne for arkitekter

i samarbejde med Arkitektforbundet og Akademikernes A-kasse.

Uddannelserne arbejder også med at fremme de studerendes overgang til arbejdsmarkedet gennem

markedsføring af uddannelserne, fx gennem den årlige skolepublikation hvor arkitektskolen

bl.a. præsenterer udvalgte eksempler på de studerendes projektproduktion, gennem arkitektskolens

hjemmeside, gennem afgangsudstillinger der er åbne for offentligheden, gennem afholdelse

af Arkitekturens Dag som skal synliggøre arkitektur i den brede offentlighed med arrangementer

rundt om i Danmark, og gennem afholdelse af åbent hus. Det sker også gennem en mere indirekte

markedsføring af uddannelserne hvor den tætte kontakt mellem studerende og aftagere i

løbet af uddannelsen fremmer de studerendes overgang til arbejdsmarkedet, ligesom praktikken

for mange studerende er med til at bane vejen til arbejdsmarkedet.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 2 og følgende bilag:

• Bilag 8: Beskæftigelsesanalyse for Kunstakademiets Arkitektskole

• Bilag 14: Beskæftigelsesrapport 2007 dimittender fra KUM's uddannelser

• Bilag 15: Beskæftigelsesrapport 2008 dimittender fra KUM's uddannelser

• Bilag 16: Beskæftigelsesrapport 2009 dimittender fra KUM's uddannelser

• Bilag 17: Danske Arks Beskæftigelsesanalyse efterår 2009

• Bilag 18: Strategi for studie- og erhvervsvejledningen

• Bilag 107: Avisartikel - Blodbad rammer den danske arkitektbranche

• Bilag 108: Kandidatundersøgelsen 2006, Arkitektskolem Aarhus

• Bilag 109: Erhvervsrelaterede arrangementer på KA.

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets

Arkitektskole

19

More magazines by this user
Similar magazines