Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

akkr.dk

Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

Kriterium 3: Kvalifikationsramme

”Uddannelsens mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante

gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser.”

Uddybning

Kriteriet sætter fokus på hvordan den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser

er implementeret på uddannelsen i form af mål for læringsudbytte, og om målene niveaumæssigt

er i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse.

Vurdering af bacheloruddannelsen:

Kriteriet er opfyldt.

Vurdering af kandidatuddannelsen:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingerne:

Gælder kun for bacheloruddannelsen

Ekspertpanelet vurderer at de mål for læringsudbytte der gælder for bacheloruddannelsen, er på

niveau med gradstypebeskrivelsen for en bachelorgrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Panelet vurderer dette på baggrund af de mål for læringsudbytte som er beskrevet

i studieordningen, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for en bachelorgrad fra videregående

kunstneriske uddannelsesinstitutioner i den danske kvalifikationsramme for videregående

uddannelser. Gradstypebeskrivelserne for de kunstneriske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

er vedtaget som et tillæg til den generelle danske kvalifikationsramme for videregående

uddannelser i december 2009.

Gælder kun for kandidatuddannelsen

Ekspertpanelet vurderer at de mål for læringsudbytte der gælder for kandidatuddannelsen, er på

niveau med gradstypebeskrivelsen for en kandidatgrad fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Panelet vurderer dette på baggrund af de mål for læringsudbytte som er beskrevet

i studieordningen, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for en kandidatgrad fra videregående

kunstneriske uddannelsesinstitutioner i den danske kvalifikationsramme for videregående

uddannelser. Gradstypebeskrivelserne for de kunstneriske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

er vedtaget som et tillæg til den generelle danske kvalifikationsramme for videregående

uddannelser i december 2009.

Gælder for både bachelor- og kandidatuddannelsen

Hvad angår både bachelor- og kandidatuddannelsens mål for læringsudbytte, bemærker ekspertpanelet

at målene for læringsudbytte er formuleret på et overordnet niveau. Fx er beskrivelserne

af færdigheder forholdsvis generelle og giver ikke på alle punkter et klart billede af hvilke færdigheder

dimittenderne forventes at opnå. Ekspertpanelet bemærker også at det internationale perspektiv

ikke fremgår direkte af de overordnede mål for læringsudbytte for kandidatuddannelsen.

Disse forhold har dog ikke haft betydning for ekspertpanelets vurdering af kriteriets opfyldelse,

da de ikke er direkte forbundet med niveauerne for mål for læringsudbytte.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 3 og følgende bilag:

• Bilag 6: Kvalifikationsramme for Kunstakademiets Arkitektskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets

Arkitektskole

20

More magazines by this user
Similar magazines