Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

akkr.dk

Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

Kriterium 4: Opbygning og indhold

”Der er sammenhæng mellem uddannelsens mål for læringsudbytte og indholdet og vægtningen

af de enkelte elementer på uddannelsen.”

Uddybning

Kriteriet sætter fokus på uddannelsens indhold og vægtningen af de forskellige elementer set i

forhold til målene for uddannelsens læringsudbytte. Dvs. at der er fokus på om de studerende,

når de realiserer enkeltelementernes læringsmål, også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte.

Redegørelse og/eller bilag skal belyse om det faglige indhold af elementerne er passende set i

forhold til læringsmålene. Desuden skal redegørelse og/eller bilag belyse om elementernes samspil

understøtter faglig progression for de studerende.

Vurdering af bacheloruddannelsen:

Kriteriet er opfyldt.

Vurdering af kandidatuddannelsen:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingerne:

Gælder kun for bacheloruddannelsen

Ekspertpanelet vurderer at opbygningen af bacheloruddannelsen og indholdet og vægtningen af

uddannelsens elementer er hensigtsmæssige set i forhold til uddannelsens mål for læringsudbytte.

Hvert semester udgør en fagdidaktisk helhed med et fastlagt, overordnet fagligt tema for al

undervisning. Temaet sikrer en faglig synkronisering mellem studieafdelinger og institutter der

konkretiseres i projektemner på studieafdelingerne og i institutternes udbud af grundlagsdiscipliner.

Hvert semester består af en række projektopgaver og grundlagsdiscipliner. Projektopgaver er arkitektuddannelsens

særkende og er koncentreret omkring den studerendes arbejdsplads ved tegnebordet

eller i modelværkstedet. Grundlagsdiscipliner er opdelt i fælles, projektrelaterede og

specielle grundlagsdiscipliner. De fælles grundlagsdiscipliner knytter sig til uddannelsen som helhed

og er for alle studerende uanset studieafdeling. De projektrelaterede grundlagsdiscipliner defineres

af studieafdelingens profil og er integreret i den enkelte projektopgave. De specielle

grundlagsdiscipliner relaterer sig til uddannelsens hovedområder og specialer. Fordelingen mellem

projektopgaver og grundlagsdiscipliner er 50/50, og for den samlede bacheloruddannelse er fordelingen:

• Projektopgaver: 90 ECTS-point

• Fælles grundlagsdiscipliner: 45 ECTS-point

• Projektrelaterede grundlagsdiscipliner: 35 ECTS-point

• Specielle grundlagsdiscipliner: 10 ECTS-point.

Før revisionen af studieordningen i 2008 var fordelingen 20/80 med en overvægt af projektopgaver.

Den ændrede fordeling er sket på baggrund af anbefalinger fra en international benchmarking

fra 2006 hvor en ekspertgruppe anbefalede en ændret vægtning af bachelor- og kandidatuddannelsens

praktiske, videnskabelige og kunstneriske indhold.

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets

Arkitektskole

22

More magazines by this user
Similar magazines