Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

akkr.dk

Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

Kriterium 9: Kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden fra faglig praksis

og forskning

”a. Uddannelsen er baseret på:

• kunstnerisk udviklingsvirksomhed og/eller

• viden fra faglig praksis og/eller

• forskning.

b. Uddannelsen giver de studerende viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde,

erfaring med at vurdere og anvende metoder til kunstnerisk udvikling samt almene kunstneriske

kompetencer i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte.

c. Uddannelsen giver de studerende viden om videnskabelig teori, erfaring med at vurdere og anvende

videnskabelige metoder og almene akademiske kompetencer i overensstemmelse med uddannelsens

mål for læringsudbytte.

d. I den udstrækning uddannelsens videngrundlag er baseret på kunstnerisk udviklingsarbejde, er

det kunstneriske miljø, som hører til uddannelsen, af høj kvalitet.

e. I den udstrækning uddannelsens videngrundlag er baseret på forskning, er det forskningsmiljø,

som hører til uddannelsen, af høj kvalitet.”

Uddybning

Kriteriets punkt a fokuserer på uddannelsens videngrundlag og på hvordan de tre videnelementer

– kunstnerisk udviklingsarbejde, viden fra faglig praksis og forskning – indgår i og vægtes på uddannelsen.

Med udgangspunkt i hvad der er fastlagt i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

under Kulturministeriet, lov om Danmarks Biblioteksskole og de enkelte uddannelsesbekendtgørelser,

skal uddannelsen redegøre for vægtningen af de videnelementer uddannelsen

baserer sig på. Redegørelse og/eller bilag skal belyse hvordan de relevante former for

viden tilgår uddannelsen.

Kriteriets punkt b er kun relevant for uddannelser hvor det er en beskrevet del af læringsudbyttet

at de studerende skal tilegne sig viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde,

erfaring med at vurdere og anvende metoder til kunstnerisk udvikling samt almene kunstneriske

kompetencer. Redegørelse og/eller bilag skal belyse hvordan uddannelsen bibringer de studerende

viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde og søger at sikre at de studerende

tilegner sig almene kunstneriske kompetencer.

Kriteriets punkt c er kun relevant for uddannelser hvor det er en beskrevet del af læringsudbyttet

at de studerende skal tilegne sig viden om videnskabelig teori, erfaring med at vurdere og anvende

videnskabelige metoder og almene akademiske kompetencer. Redegørelse og/eller bilag skal

belyse hvordan uddannelsen bibringer de studerende viden om videnskabelig teori og søger at

sikre at de studerende tilegner sig videnskabelige og generelle akademiske kompetencer.

Kriteriets punkt d er kun relevant for uddannelser hvis videngrundlag i en eller anden udstrækning

baserer sig på kunstnerisk udviklingsarbejde. Redegørelse og/eller bilag skal belyse kvaliteten af

det kunstneriske miljø som hører til uddannelsen.

Kriteriets punkt e er kun relevant for uddannelser hvis videngrundlag i en eller anden udstrækning

baserer sig på forskning. Redegørelse og bilag skal belyse kvaliteten af det forskningsmiljø som

hører til uddannelsen.

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets

Arkitektskole

34

More magazines by this user
Similar magazines