Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

akkr.dk

Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arki-

tektur ved Det Kongelige Danske Kunst-

akademi, Kunstakademiets Arkitektskole

© 2010 Danmarks Evalueringsinstitut

Citat med kildeangivelse er tilladt

Bemærk:

EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns

anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke

sættes komma foran ledsætninger.

Publikationen er kun udgivet i elektronisk form

på: www.eva.dk

More magazines by this user
Similar magazines