Budgetterer med underskud på 2,5 millioner kroner - DBU

dbu.dk

Budgetterer med underskud på 2,5 millioner kroner - DBU

– fra leg til landshold DBU Bu letin George og Kure byttede advarsel 9 I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 11 I November 200 I Budgetterer med underskud på 2,5 millioner kroner DBU forventer overskud på 6,3 millioner kroner i 2006, men budgetterer med underskud på 2, millioner kroner på grund af fortsat satsning på projekter og nye tiltag til over 11 millioner kroner. Manglende VMdeltagelse uden konsekvenser for driften Efter et par år med pæne overskud forventer DBU et underskud på 2,5 millioner kroner i det netop påbegyndte regnskabsår fra 1. november til 31. oktober 2006. Fodboldforbundets primære drift beregnes dog til et overskud på cirka 6,3 millioner kroner plus renteindtægter. Det er derfor alene den fortsatte gennemfø- relse af en række projekter og iværksættelsen af nye tiltag til i alt 11,5 millioner kroner, som forventes at resultere i det samlede underskud på 2,5 millioner kroner. Blandt udgiftsposterne er en fastholdelse af projektet ’dansk kvindefodbold i verdenseliten’ på godt 3,1 million kroner, det ’særlige tilskud’ til organisationens Sekundafodbold er supertræning 16 Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk seks lokalunioner på 2,5 millioner kroner, en ny pulje til talentarbejdet i de såkaldte ’niveau 2-klubber’ på én million kroner, et nyt it-baseret økonomisystem til administratorer til 950.000 kroner, investeringen i den fortsatte udvikling af DBUs Landsholdsklub til 800.000 kroner samt et web-baseret kursussystem til 688.000 kroner. >> Unge vil have mere indflydelse 1


Arla Ekspres – en frisk medspiller Mælk giver energi til at nå sine mål. Men den smager bedst, når den er helt frisk. Derfor har vi udviklet Arla Ekspres – en naturlig del af mange menneskers hverdag og en frisk medspiller på det danske landshold. 56 Danmark-England Venskabskamp 17. august 2005 – offi ciel sponsor af DBUs landshold


Indhold Tre nye FIFA-dommere ..................................... Briller til dommerne – og fokus på fairplay ...................................... George og Kure byttede advarsel .................9 U/21-landsholdet flytter hjemmebane .......................................12 Nye kunstgræsbaner sikrer vintertræning ........................................13 Morten Olsen og co. på skolebænken ...............................................1 Sekundafodbold er verdensklassetræning ................................... 16 Unge vil have mere indflydelse ....................1 Fairplay-kongres i Vilnius .............................. 19 Sæt fokus på fairplay ......................................21 Vindere af FIFA Fair Play Dag 2005 konkurrencen ................................................... 22 Mikrofodboldskolens tegnekonkurrence 2005 ................................ 22 Landsholdsklubben til U/21-play off .......... 23 Børn fra Julemærkehjem mødte U/21-landsholdet ...............................2 Professionel anerkendelse af DBUs Landsholdsklub ............................... 2 Hanne Jensen fratrådt som turneringschef .......................................26 Ny sekretær til DBU turneringer ................ 2 Køkkenassistent stopper .............................. 2 Vibeke Nørly stopper ..................................... 2 >> Budgetterer med underskud De seneste par års overskud skal ikke mindst tilskrives indtægterne fra de nye tv- og samarbejdsaftaler samt deltagelsen ved slutrunden om Europamesterskabet i Portugal sidste sommer. Den manglende deltagelse ved VMslutrunden i Tyskland næste sommer får ikke direkte indflydelse på organisationens aktivitetsniveau, men vil naturligvis på længere sigt kunne betyde, at der er færre midler – måske 20 millioner kroner i udeblevet nettoindtægt fra VM-slutrunden – til anvendelse til yderligere projekter og tiltag eller kanalisering videre ud i systemet. Budgettet for det netop påbegyndte regnskabsår skal dog ses i sammenhæng med, at de samlede udgifter til driften af en række af ungdomslandsholdene er ukendte, fordi de pågældende hold muligvis kvalificerer sig til deres respektive slutrunder, ligesom kampprogrammet for A-landsholdet – fodboldforbundets primære indtægtskilde – heller ikke kendes. DBU havde et overskud på 10 millioner kroner i regnskabsåret Projektet ’dansk kvindefodbold i verdenseliten’ er det dyreste af de særlige tiltag og projekter, DBUs bes- tyrelse vælger at gennemføre med et budgetteret underskud som følge i indeværende, nye regnskabsår. 2003/2004 og forventer at slutte det netop lukkede regnskabsår 2004/2005 med det budgetterede resultat på 4-5 millioner kroner i overskud. DBU, hvis formue er lige under 100 millioner kroner, forventer en bruttoomsætning på 240 millioner kroner i budgetåret 2005/2006. Lars Berendt/lber@dbu.dk DBU Bulletin november 2005 • 3


Tre nye FIFA-dommere Succes for international dommer-strategi: DBU får Anders Hermansen, Peter Rasmussen og Thomas Vejlgaard som nye FIFA-dommere. Mister Kim Milton Nielsen og Knud Erik Fisker, der falder for aldersgrænsen Også to nye FIFA-linjedommere DBU fastholder antallet af danske dommere med international status på syv i 2006. Der sker til trods for, at de internationalt ansete dommere, Kim Milton Nielsen og Knud Erik Fisker, begge falder for aldersgrænsen. Det internationale fodboldforbund, FIFA, har således imødekommet DBUs indstilling af SAS Liga-dommerne Anders Hermansen, Peter Rasmussen og Thomas Vejlga- • DBU Bulletin november 2005 ard som nye dommere i internationale kampe. Også blandt linjedommerne er der to nye navne, idet Martin Wulff og Henrik Malmberg kommer med på listen, mens Bo Blankholm Pedersen og Jørgen Jepsen begge ryger fra ved årsskiftet. Førstnævnte falder også for aldersgrænsen, mens sidstnævnte selv har valgt at stoppe. Succes for international strategi Bag udnævnelsen af de tre danske dommere ligger en klar strategi fra DBUs Elitedommergruppe for så vidt angår Danmarks internationale repræsentation. Anders Hermansen blev således ny dommer i SAS Ligaen så Peter Rasmussen har på nuværende tidspunkt med sine kun 30 år mulighed for en international dommerkarriere de kommende 15 år. Til gavn for FIFA, UEFA og DBU samt ikke mindst ham selv. sent som fra sæsonstarten sidste år – 2004/2005. Den 32-årige dommer fra København havde dengang kun dømt en enkelt sæson i landets næstbedste række, efter han i 2002 blev dommer i Danmarksturneringen. Oprykningen af Anders Hermansen skyldtes en erklæret målsætning fra DBUs Elitedommergruppe om at gennemføre et generationsskifte blandt dommerne i landets bedste række de kommende sæsoner. Det skete dels for at sikre et kontinuerligt, højt niveau blandt dommerne i landets bedste række, dels for at sikre den flotte repræsentation af danske dommere hos netop UEFA og FIFA. Gruppen havde konkret gennem hele foråret 2004 fokuseret på de mest talentfulde dommere i landets næstbedste række med henblik på at give én af dem chancen i landets bedste række allerede den efterfølgende sæson. Forberedte generationsskifte »Vi står overfor, at tre af vores topdommere falder for aldersgrænsen om to år. Derfor begynder vi allerede nu at koncentrere os om de unge dommere, der har talentet til at være med på højeste niveau herhjemme og internationalt,« forklarede formanden for DBUs Elitedommergruppe, Kaj Østergaard, ved udnævnelsen af Anders Hermansen til SAS Ligaen for godt halvandet år siden. Det skete med hentydning til, at netop


Kim Milton Nielsen, Knud Erik Fisker og Knud Stadsgaard, nu alle er fyldt 45 år. Elitedommergruppen havde allerede tidligere samme måned vurderet potentialet blandt de nuværende SAS Ligadommere. Udvalget har blandt andet forholdt sig til de SAS Liga-dommernes alder i forhold til deres chancer for at opnå international status, og hvor længe de i forhold til aldersgrænsen kan fortsætte med at dømme i SAS Ligaen. På den baggrund arbejdede gruppen med en defineret profil for de kommende SAS Liga-dommere. Idet gruppen ønskede at fastholde det velfungerende antal på 14 dommere til at dømme i SAS Ligaen, blev konsekvensen, at Steen Knudsen ved samme lejlighed blev rykket en række ned for at give plads til sin yngre kollega. Kometkarriere for Hermansen og Rasmussen Sæsonen inden, 2003/2004, var Peter Rasmussen, 30 år, den ene af årets to nye dommere i landets bedste række. Han har ligesom Anders Hermansen haft en komet-karriere, efter han som 19-årig tog sin dommereksamen i 1994. I 2001 startede han i 2. Division og allerede sidste år dømte han i SAS Ligaen. Den anden nye SAS Liga-dommer det år, Martin Wulff, 35 år, er ny på FIFAs linjedommer-liste fra 2006. Efter han tog sin eksamen i 1986, debuterede han i 2. Division i 1998, og har de seneste tre sæsoner dømt i SAS Ligaen. Henrik Malmberg, 34 år, bliver også ny FIFA-linjedommer. Danmarks tredje nye FIFA-dommer bliver Thomas Vejlgaard, 33 år, som debuterede i SAS Ligaen 2002/2003. Han tog sin dommereksamen i 1988, og rykkede dermed op i den bedste række efter blot tre år som dommer i 2. og 1. Division. Blandt DBUs kvindelige elitedommere fastholder Bettina Norman, der i øjeblikket har indstillet sin karriere på grund af graviditet, og Marianne Svendsen deres status som FIFA-dommere. SAS Liga- og FIFA dommere- og linjedommere 2005-2006/2007: SAS Liga-dommere: Claus Bo Larsen (FIFA Top Class Referee) Kim Milton Nielsen (FIFA Top Class Referee, indtil nytår) Knud Erik Fisker (FIFA Category 2, indtil nytår) Nicolai Vollquartz (FIFA Category 2) Michael Svendsen (FIFA Category 4) Emil Laursen (FIFA Category 4) Anders Hermansen (FIFA, fra nytår) Peter Rasmussen (FIFA, fra nytår) Thomas Vejlgaard (FIFA, fra nytår) Martin Wulff (stopper som dommer i SAS Ligaen til nytår) Knud Stadsgaard Rene Christensen Farvel til Milton, Fisker og Poulsen I stedet må FIFA og det europæiske fodboldforbund, UEFA, sige farvel til Kim Milton Nielsen og Knud Erik Fisker, der begge med årets udgang falder for den internationale aldersgrænse på 45 år. Dertil kommer, at Elitedommergruppen ved indrangeringen til denne sæson valgte Tonny K. Poulsen fra til opgaverne i landets bedste række, og som en konsekvens deraf dermed mistede én af sine syv FIFA-dommere. For Martin Wulff betyder indrange- Lars Christoffersen (ny i SAS Ligaen 2005/2006) Henning Jensen (ny i SAS Ligaen 2005/2006) Henrik N. Kragh (ny i SAS Ligaen 2005/2006) FIFA Linjedommere: Bo Abildgaard Bill Rene Hansen Ole V. Hansen Torben Jensen Anders Nørrestrand Jesper Petersen Henrik Sønderby Palle Udsen Jørgen Jepsen (indtil nytår) Bo Blankholm Pedersen (indtil nytår) Henrik Malmberg (fra nytår) Martin Wulff (fra nytår) Kvinde Elite: Betina Norman (FIFA) Marianne Svendsen (FIFA) ringen som FIFA-linjedommer, at han frivilligt må vinke farvel til sin nationale dommerkarriere i SAS Ligaen. FIFA tillader således ikke, at linjedommerne optræder som dommere i den bedste nationale række for i stedet at sikre, at de fungerer som linjedommere på højeste niveau. Martin Wulff skifter derfor fløjten ud med flaget i SAS Ligaen fra nytår. Det forventes, at hans plads i SAS Ligaen fordeles blandt de øvrige 14 dommere. Lars Berendt/lber@dbu.dk DBU Bulletin november 2005 •


Kim Milton Nielsen, Knud Erik Fisker og Knud Stadsgaard, nu alle er fyldt 45 år. Elitedommergruppen havde allerede tidligere samme måned vurderet potentialet blandt de nuværende SAS Ligadommere. Udvalget har blandt andet forholdt sig til de SAS Liga-dommernes alder i forhold til deres chancer for at opnå international status, og hvor længe de i forhold til aldersgrænsen kan fortsætte med at dømme i SAS Ligaen. På den baggrund arbejdede gruppen med en defineret profil for de kommende SAS Liga-dommere. Idet gruppen ønskede at fastholde det velfungerende antal på 14 dommere til at dømme i SAS Ligaen, blev konsekvensen, at Steen Knudsen ved samme lejlighed blev rykket en række ned for at give plads til sin yngre kollega. Kometkarriere for Hermansen og Rasmussen Sæsonen inden, 2003/2004, var Peter Rasmussen, 30 år, den ene af årets to nye dommere i landets bedste række. Han har ligesom Anders Hermansen haft en komet-karriere, efter han som 19-årig tog sin dommereksamen i 1994. I 2001 startede han i 2. Division og allerede sidste år dømte han i SAS Ligaen. Den anden nye SAS Liga-dommer det år, Martin Wulff, 35 år, er ny på FIFAs linjedommer-liste fra 2006. Efter han tog sin eksamen i 1986, debuterede han i 2. Division i 1998, og har de seneste tre sæsoner dømt i SAS Ligaen. Henrik Malmberg, 34 år, bliver også ny FIFA-linjedommer. Danmarks tredje nye FIFA-dommer bliver Thomas Vejlgaard, 33 år, som debuterede i SAS Ligaen 2002/2003. Han tog sin dommereksamen i 1988, og rykkede dermed op i den bedste række efter blot tre år som dommer i 2. og 1. Division. Blandt DBUs kvindelige elitedommere fastholder Bettina Norman, der i øjeblikket har indstillet sin karriere på grund af graviditet, og Marianne Svendsen deres status som FIFA-dommere. SAS Liga- og FIFA dommere- og linjedommere 2005-2006/2007: SAS Liga-dommere: Claus Bo Larsen (FIFA Top Class Referee) Kim Milton Nielsen (FIFA Top Class Referee, indtil nytår) Knud Erik Fisker (FIFA Category 2, indtil nytår) Nicolai Vollquartz (FIFA Category 2) Michael Svendsen (FIFA Category 4) Emil Laursen (FIFA Category 4) Anders Hermansen (FIFA, fra nytår) Peter Rasmussen (FIFA, fra nytår) Thomas Vejlgaard (FIFA, fra nytår) Martin Wulff (stopper som dommer i SAS Ligaen til nytår) Knud Stadsgaard Rene Christensen Farvel til Milton, Fisker og Poulsen I stedet må FIFA og det europæiske fodboldforbund, UEFA, sige farvel til Kim Milton Nielsen og Knud Erik Fisker, der begge med årets udgang falder for den internationale aldersgrænse på 45 år. Dertil kommer, at Elitedommergruppen ved indrangeringen til denne sæson valgte Tonny K. Poulsen fra til opgaverne i landets bedste række, og som en konsekvens deraf dermed mistede én af sine syv FIFA-dommere. For Martin Wulff betyder indrange- Lars Christoffersen (ny i SAS Ligaen 2005/2006) Henning Jensen (ny i SAS Ligaen 2005/2006) Henrik N. Kragh (ny i SAS Ligaen 2005/2006) FIFA Linjedommere: Bo Abildgaard Bill Rene Hansen Ole V. Hansen Torben Jensen Anders Nørrestrand Jesper Petersen Henrik Sønderby Palle Udsen Jørgen Jepsen (indtil nytår) Bo Blankholm Pedersen (indtil nytår) Henrik Malmberg (fra nytår) Martin Wulff (fra nytår) Kvinde Elite: Betina Norman (FIFA) Marianne Svendsen (FIFA) ringen som FIFA-linjedommer, at han frivilligt må vinke farvel til sin nationale dommerkarriere i SAS Ligaen. FIFA tillader således ikke, at linjedommerne optræder som dommere i den bedste nationale række for i stedet at sikre, at de fungerer som linjedommere på højeste niveau. Martin Wulff skifter derfor fløjten ud med flaget i SAS Ligaen fra nytår. Det forventes, at hans plads i SAS Ligaen fordeles blandt de øvrige 14 dommere. Lars Berendt/lber@dbu.dk DBU Bulletin november 2005 •


Briller til dommerne – og fokus på fairplay DBU har indgået samarbejdsaftale med optikerkæden Thiele, der bliver sponsor for fodboldforbundets dommer- og fair play-aktiviteter de kommende tre år DBU tager tyren ved hornbrillerne. Og gør verdens ældste fodbold-bemærkning til en realitet; dommeren skal have briller! Optikerkæden Thiele bliver nemlig sponsor for DBUs dommer- og fairplayaktiviteter. Støtter på den lange bane Dommerne er med til at udbrede fairplay gennem holdningsbearbejdning og derfor er det naturligt at samarbejdsaftalen med Thiele også omfatter DBUs fairplayaktiviteter. Og dermed medvirker aftalen til at sikre dele af økonomien i udviklingen på to fagområder, der måske ikke er de mest synlige og populære blandt det brede publikum, men derimod er uendeligt vigtige for DBUs fortsatte udvikling af spillet herhjemme. DBUs fairplay-indsats koncentrerer sig således i stor udstrækning om holdningsbearbejdning af primært børn og unge spillere samt deres forældre, og sikrer en synliggørelse overfor aktive spillere og tilskuere på højeste plan gennem eksempelvis DBUs fairplay-konkurrence i SAS Ligaen, der som bekendt kan give adgang til UEFA Cup’en. »Det er helt nyt for os at bevæge os ind i sportens verden. Og det skal selvfølgelig nok bringe et glimt i øjet og et smil frem på læben, at vi som optikkæde lige netop vælger at sponsorere fodbolddommerne,« forklarer direktør Ole Bentzen, Thiele, og fortsætter: »Vi har nok alle stået på lægterne og mere eller mindre opfindsomt kommenteret på dommerens syn, når en kamp gik vores hold imod. Men det er jo nu engang dommerne, der er med til at udøve og synliggøre fairplay. Derfor er det også helt rigtigt for os, at vores logo bliver eksponeret på netop dommerne.« Sponsoraftalen på dommerområdet giver Thiele mulighed for en logo-eksponering på dommernes tøj – både til lilleput- og SAS liga-kampe. Fairplay i butikken og på banen »Fairplay-sponsoratet er også oplagt for os. Det er helt i tråd med de værdier og visioner, Thiele står for. Siden Thiele blev grundlagt i 1817 har vores motto været ’en gang kunde, altid kunde’. Vores ambition er, at vores kunder skal komme igen og igen. Og det gør de kun, hvis de oplever fairplay i form af høj ekspertise og service i butikken. Ligesom vi også gerne vil se fairplay på banen,« slutter Ole Bentzen. »Det er herligt at få Thiele ind hos os og støtte aktiviteterne på to områder, som vi lægger rigtig meget arbejde i, og hvis indsats i høj grad er langsigtet,« påpeger kommunikationschef Lars Berendt. Optikkæden Thiele A/S er et veletableret dansk firma. I dag består Thiele af mere end 60 butikker i hele landet. Thiele er blandt andet kendt for deres høje standarder i optiske løsninger og gode service sammen med det store udvalg af briller fra de store internationale modehuse såsom Gucci, Dior, Armani, Boss, Escada og Givenchy og de klassiske og stilrene stel Thiele bliver sponsor for DBUs dommer- og fairplay-aktiviteter. THIELE – - sponsor for DBU Fair Play fra danske Georg Jensen og Jacob Jensen. Sponsoratet dækker dele af DBUs samlede investeringer på områderne. I indeværende regnskabsår har DBU et budget på 750.000 kroner til arbejdet med fairplay, mens forbundet investerer godt 2,3 millioner kroner i rekrutteringen, uddannelsen og videreudviklingen af dommere. Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk DBU Bulletin november 2005 •


Briller til dommerne – og fokus på fairplay DBU har indgået samarbejdsaftale med optikerkæden Thiele, der bliver sponsor for fodboldforbundets dommer- og fair play-aktiviteter de kommende tre år DBU tager tyren ved hornbrillerne. Og gør verdens ældste fodbold-bemærkning til en realitet; dommeren skal have briller! Optikerkæden Thiele bliver nemlig sponsor for DBUs dommer- og fairplayaktiviteter. Støtter på den lange bane Dommerne er med til at udbrede fairplay gennem holdningsbearbejdning og derfor er det naturligt at samarbejdsaftalen med Thiele også omfatter DBUs fairplayaktiviteter. Og dermed medvirker aftalen til at sikre dele af økonomien i udviklingen på to fagområder, der måske ikke er de mest synlige og populære blandt det brede publikum, men derimod er uendeligt vigtige for DBUs fortsatte udvikling af spillet herhjemme. DBUs fairplay-indsats koncentrerer sig således i stor udstrækning om holdningsbearbejdning af primært børn og unge spillere samt deres forældre, og sikrer en synliggørelse overfor aktive spillere og tilskuere på højeste plan gennem eksempelvis DBUs fairplay-konkurrence i SAS Ligaen, der som bekendt kan give adgang til UEFA Cup’en. »Det er helt nyt for os at bevæge os ind i sportens verden. Og det skal selvfølgelig nok bringe et glimt i øjet og et smil frem på læben, at vi som optikkæde lige netop vælger at sponsorere fodbolddommerne,« forklarer direktør Ole Bentzen, Thiele, og fortsætter: »Vi har nok alle stået på lægterne og mere eller mindre opfindsomt kommenteret på dommerens syn, når en kamp gik vores hold imod. Men det er jo nu engang dommerne, der er med til at udøve og synliggøre fairplay. Derfor er det også helt rigtigt for os, at vores logo bliver eksponeret på netop dommerne.« Sponsoraftalen på dommerområdet giver Thiele mulighed for en logo-eksponering på dommernes tøj – både til lilleput- og SAS liga-kampe. Fairplay i butikken og på banen »Fairplay-sponsoratet er også oplagt for os. Det er helt i tråd med de værdier og visioner, Thiele står for. Siden Thiele blev grundlagt i 1817 har vores motto været ’en gang kunde, altid kunde’. Vores ambition er, at vores kunder skal komme igen og igen. Og det gør de kun, hvis de oplever fairplay i form af høj ekspertise og service i butikken. Ligesom vi også gerne vil se fairplay på banen,« slutter Ole Bentzen. »Det er herligt at få Thiele ind hos os og støtte aktiviteterne på to områder, som vi lægger rigtig meget arbejde i, og hvis indsats i høj grad er langsigtet,« påpeger kommunikationschef Lars Berendt. Optikkæden Thiele A/S er et veletableret dansk firma. I dag består Thiele af mere end 60 butikker i hele landet. Thiele er blandt andet kendt for deres høje standarder i optiske løsninger og gode service sammen med det store udvalg af briller fra de store internationale modehuse såsom Gucci, Dior, Armani, Boss, Escada og Givenchy og de klassiske og stilrene stel Thiele bliver sponsor for DBUs dommer- og fairplay-aktiviteter. THIELE – - sponsor for DBU Fair Play fra danske Georg Jensen og Jacob Jensen. Sponsoratet dækker dele af DBUs samlede investeringer på områderne. I indeværende regnskabsår har DBU et budget på 750.000 kroner til arbejdet med fairplay, mens forbundet investerer godt 2,3 millioner kroner i rekrutteringen, uddannelsen og videreudviklingen af dommere. Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk DBU Bulletin november 2005 •


George og Kure byttede advarsel DBUs DM-Disciplinærudvalg ændrede advarsel til AGF-spilleren Christer George til holdkammeraten Kasper Kure, der dermed stod til at afsone karantæne. AGF understregede, at klubben ikke bevidst undlod at nævne, hvem synderen var DBUs DM-Disciplinærudvalg ændrede torsdag den 3. november tildelingen af en advarsel fra SAS Liga-kampen Brøndby-AGF søndag den 30. oktober til AGF-spilleren Christer George til holdkammeraten Kasper Kure. Det skete, efter at udvalget var blevet opmærksom på, at der kunne være tale om en fejlagtig tildeling af den pågældende advarsel. På den baggrund undersøgte udvalget om advarslen rettelig burde være tildelt Kasper Kure. I sin behandling benyttede udvalget video-klip fra den transmitterende tvstation, TV3, suppleret af en redegørelse fra kampens dommer, Thomas Vejlgaard, samt en redegørelse fra AGF. På baggrund af video-klippet, vurderede udvalget, at det var Kasper Kure, der begik det pågældende frispark i kampens 65. minut, og som derfor fejlagtigt medførte gult kort til Christer George. DBUs DM-Disciplinærudvalg varslede allerede tirsdag den 1. november via e-mail AGF om, at emnet ville blive behandlet af udvalget. Udvalget noterede sig under sagsbehandlingen, at AGF i sin redegørelse anerkender, at advarslen er givet til en forkert spiller, men at klubben ikke ønskede at oplyse, hvilken spiller der rettelig skulle have haft det gule kort i stedet for Christer George. Medlemmerne af udvalget var i samme forbindelse opmærksomme på en artikel i JP Århus fra dagen efter kampen, hvor det fremgår, at AGF ikke ønskede at nedlægge protest vedrørende hændelsen. Angiveligt fordi, Kasper >> Christer George blev uretmæssigt noteret for en advarsel i AGFs kamp mod Brøndby. De discipli- nære regler gav DM-disciplinær- udvalget mulighed for efterfølgende at straffe den rette synder. DBU Bulletin november 2005 • 9


På træningslejr i Jylland ? Vi er et netværk bestående af 28 medlemmer, som kan tilbyde træningsophold i alle kategorier hvor der er tænkt på alt, selv udflugter hvis dette skulle være ønskeligt. Netværket består af over 50 fodboldbaner, 25 indendørshaller, 15 svømmehaller, motionscentre samt meget mere... Se de mange muligheder på hjemmesiden, hvor der også kan rekvireres et tilbud, som vi tilpasser til netop jeres behov. - rekvirér tilbud på www.sportsnetwork.dk Vestre Engvej 21 • DK-7100 Vejle Tlf. 75 72 65 99 • snd@sej.dk Nyheder pr. mail Vi har mulighed for at sende dig nyhedsbrev pr. e-mail. Udfyld skemaet på vores hjemmeside. Så kommer du med på vores mailingliste.


>> George og Kure byttede advarsel Kure i tilfælde af medhold i en sådan protest, ville opnå et antal strafpoint, der ville udløse en karantænedag. I tilfælde af, at AGF er citeret korrekt, finder udvalget, at denne handling ikke er i tråd med almindelige fairplayregler, men vælger dog at lade tvivlen komme AGF til gode. DM-disciplinærudvalget understreger, at hensigten med at give klubberne muligheden for at komme med en ”redegørelse” betyder, at man dermed ønsker alle forhold belyst. I dette tilfælde oplysning om, hvem der rent faktisk havde begået frisparket. AGF har efterfølgende understreget, at det ikke er bevidst fra klubbens side, at den i sin redegørelse ikke har sat navn på Kasper Kure som den, der begik det pågældende frispark. Det gule kort i kategori C2 (6 points) blev slettet for Christer George, og tildeles Kasper Kure. Det sker med henvisning TV-optagelser: Disciplinærudvalgets mulighed for at anvende tvoptagelser fra kampe i udvalgets arbejde er formuleret i de disciplinære bestemmelser, paragraf 1.i, 3): Disciplinærudvalget kan som grundlag for sin afgørelse anvende dommerbedømmerens separate indberetning samt udtalelser fra de involverede klubber. Dommerens beslutninger omkring selve spillet (eksempelvis tildeling af gule kort, frispark, straffespark, mål, off side m.v.) er endelige og kan ikke ændres på baggrund af officielle tv-stationers optagelse af kampe. I disciplinære sager kan officielle tv-stationers optagelse af kampe heller ikke anvendes. Dog kan officielle tv-stationers optagelse af kampe til DBUs Disciplinære bestemmelser, § 1i, 3a. Ændringen af advarslen fra Christer George til Kasper Kure sker i øvrigt med henvisning til den ene af de to muligheder, de disciplinære udvalg i de nationale og internationale fodboldforbund har for at ændre et dommerskøn, og som fremgår i boksen herunder. Lars Berendt/lber@dbu.dk som en sidste udvej anvendes som bevismiddel i følgende to tilfælde: a. Situationer hvor tv-optagelsen tydeligt beviser, at en forkert spiller fra samme hold er blevet straffet, og den spiller, der fejlagtigt er straffet, ikke skulle straffes. b. Disciplinærudvalget kan i disciplinære sager – efter klage eller af egen drift – anvende officielle tv-stationers optagelser som bevismateriale i tilfælde, hvor der er tale om forseelser, hvor en spiller på en hasarderet måde udsætter en modspiller for fare; jævnfør Fodboldlovens §12 samt nærværende disciplinære bestemmelsers punkt (C) litra 1 – 4. DBU Bulletin november 2005 • 11


Efter kvalifikationen til EM-slutrunden har interessen for U/21-landsholdet aldrig været større. U/21-landsholdet flytter hjemmebane Efter fire år med fast hjemmebane i Farum Park undersøger DBU muligheden for at finde en ny fast hjemmebane for U/21-landsholdet U/21-landsholdet har med stor succes haft hjemmebane på Farum Park i holdets EM-kvalifikationskampe siden 2002. I den periode har DBU haft et givende samarbejde med FC Nordsjælland, der har været i stand til at opfylde de mange behov, der er i forbindelse med afvikling af internationale kampe. En hæmsko i samarbejdet har været, at Farum Park som et af de få SAS Liga stadions ikke har indlagt varme i banen. Det har betydet, at man i samme periode har været tvunget til at flytte tre kampe fra Farum Park. Senest to kampe i indeværende EM-kvalifikationsturnering, heriblandt den anden play offkamp mod Rusland den 16. november. Med baggrund heri har DBU valgt at se sig om efter en ny fast hjemmebane, der opfylder alle UEFAs skrappe stadionkrav, herunder varme i banen, og samtidig påskønne de stadions i Danmark, der opfylder DBUs stadionkrav. Ydermere vil en alternativ hjemmebane formodentligt kunne stimulere tilskuerinteressen yderligere. Igennem en årrække 12 • DBU Bulletin november 2005 har DBU valgt at benytte alternative stadions til holdets hjemmekampe. Således gæstede U/21-landsholdet i august måned Herning og SAS Arena, da A- og U/21-landsholdet spillede venskabskampe mod England. Her overværede mere end 4.000 tilskuere U/21-landsholdet lide et sjældent nederlag på 1-0. Til sammenligning trak play off-kampen i 2003 mod Italien i Farum Park blot lidt over 1.400 tilskuere, og i indeværende EM kvalifikationsturnering har tilskuergennemsnittet været på cirka 1.500. »Fremover bliver U/21-turneringen adskilt fra A-landsholdets kvalifikationspulje. Dermed ophører kravet om, at U/21-landsholdet maksimalt må spille 100 kilometer fra A-landskampens spillested, hvilket giver DBU mulighed for at tilgodese ønsket fra mange fodboldtilhængere – blandt andet i provinsen – om at kunne følge Danmarks største talenter på nært hold,« forklarer U/21-landsholdets sekretær, Christian Bordinggaard. Efter at DBU i sommers informerede om de nye regler i DBU Bulletin blev man kontaktet af flere kommuner og klubber, der var interesserede i at tilbyde deres hjemmebane som U/21-landsholdets nye faste spillested, og der har allerede været afholdt møder med flere parter. »Det umiddelbare formål med møderne er at få præsenteret DBUs ønsker og krav, samtidig med at vore mulige fremtidige samarbejdspartnere omkring U/21-landskampene kan godtgøre, under hvilke forudsætninger aftalen kan indgås«, uddyber Christian Bordinggaard. »Derudover vil DBU gerne have en fornemmelse af, hvor mange tilskuere det er realistisk at sikre til kampene det pågældende spillested.« 2006 er et overgangsår for U/21-turneringen, da slutrunderne fremover skal spilles i ulige år. Derfor er Danmark kun sikret en enkelt kvalifikationskamp i efteråret 2006. En fremtidig aftale vil derfor blive indgået med henblik på kvalifikationsturneringen 2007-09. Jacob Wadland/jwad@dbu.dk


Nye kunstgræsbaner sikrer vintertræning To nye kunstgræsbaner er blevet indviet i Aalborg. De to baner af kunstgræs skal sikre bedre forhold for fodboldklubbernes vintertræning og er økonomisk støttet af DBUs Hattrick-program og Aalborg kommune Slut med frosne og knoldede fodboldbaner i vintersæsonen. Nye kunstgræsbaner sikrer, at fodboldspillerne har optimale træningsforhold, når vinteren banker på døren. Fredag den 11. november blev det Aalborgs tur til at indvie to splinternye kunstgræsbaner, der netop er blevet etableret ved AaBs anlæg på Hornevej i Aalborg Øst. Med kunstgræsbanerne, der kan bruges til træning fra 1. januar 2006, får fodboldklubberne og herunder ungdomsafdelingerne væsentlig bedre forhold til at træne i vintersæsonen. Alle fodboldklubber i Aalborg Kommune har således mulighed for at benytte banerne. »Vi startede med at have en indendørs kunstgræsbane i Aalborg Gigantium, men den havde ikke så stor tilslutning som håbet. Derfor, da vi fik mulighed for det blandt andet med hjælp fra DBU, valgte vi at investere i de to udendørsbaner. Og ved at placere dem ved AaBs træningsanlæg fik vi faktisk to baner for næsten samme pris som en, da underlaget på stedet allerede var delvist forberedt til kunstgræsbaner, og at der allerede var lysanlæg«, siger en tilfreds Nils Bell, rådmand i Aalborg kommune. Han ser en stor fordel i, at Aalborg nu har fået to udendørsbaner. Han forventer, at kunstgræsbanerne vil blive brugt flittigt både af SAS Liga-klubben AaB, men også af de mindre klubber. »Vi har kunnet mærke, at mange har efterspurgt et sted at træne udendørs i vinterperioden. Vi håber og tror på, at de nye baner vil tiltrække mange spillere, der med stor fordel kan fortsætte med at træne udendørs året igennem. Desuden håber vi også, det kan have en positiv indflydelse på at fastholde de unge, der med de nye kunstgræsbaner kan fort- sætte med at spille udendørs selv om der står vintermåneder på kalenderen,« siger Nils Bell. Baner støttet af DBUs Hat Trick-midler Etableringen af de to kunstgræsbaner i Aalborg har kostet ca. fem millioner kroner at etablere, hvoraf Dansk Boldspil- Union via DBUs Hattrick-pulje har givet et tilskud på 1,25 millioner kroner. »Vi er rigtig glade for, at vi gennem hattrick-midlerne har fået mulighed for give tilskud til kunstgræsbaner, der geografisk er fordelt over hele landet. Det er både UEFAs og DBUs ønske at sikre bedre faciliteter og en udvikling, som kan komme flest mulige til gode«, siger næstformand i DBUs hattrick-udvalg og medlem af DBUs Bestyrelse, Benny Hansen. Hat Trick-puljen består af med midler fra DBU og UEFA på i alt 24 millioner kroner. I august 2003 besluttede UEFA sig således at give ca. 12 millioner kroner til udvikling af fodbolden, herunder forbedring af stadionfaciliteter. DBU lagde også 12 millioner kroner i puljen, og derfor endte man med en samlet pulje på 24 millioner kroner – de såkaldte hattrick-midler. Af dem benyttes 10 millioner kroner til at støtte kunstgræsbaner rundt om i Danmark. Programmet kører indtil videre i fire år. Tidligere er også to kunstgræsbaner i Aarhus og en i Esbjerg blevet indviet, mens fem andre baner er på vej. De andre baner ligger i Vildbjerg, Haderslev, Tommerup, Roskilde og Gentofte. I modsætning til almindelige græsbaner kan kunstgræsbanerne bruges i al slags vejr, som trænere vil sende spillere ud i. Kunstgræsset bliver heller ikke slidt som almindeligt græs, selv om der bliver trænet intensivt på det. Banerne er Benny Hansen og Nils Bell ved indvielsen lavet af såkaldt tredje. generations kunstgræs, og det betyder, at spillerne er så tæt som muligt på at spille fodbold på en almindelig græsbane. »Kunstgræsbaner giver mulighed for, at du kan træne året rundt og ikke som tidligere kun i visse perioder for ikke at slide på græsset. Desuden er det noget, der kommer alle til gode – både professionelle og ungdomsspillere, hvilket også er det midlerne er mærket til. Kunstgræsbanerne sikrer, at spillerne får de mest optimale betingelser for at træne udenfor, hvor man før blev tvunget indendørs på grund af vejret«, lyder det fra Benny Hansen, der var til stede under indvielsen fredag den 11. november. Det bliver JBU region 1, der kommer til at stå for booking af de to kunstgræsbaner. Så snart som muligt får fodboldklubberne et brev med vilkårene for at leje sig ind. De indtægter, der kommer ind fra brug af banerne, går til vedligeholdelsen. Du kan læse mere om kunststofgræsbaner på www. dbu.dk under ’klubservice’. For mere information om UEFAs Hat Trick-midler – gå ind på www.uefa.com. Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk DBU Bulletin november 2005 • 13


Nye kunstgræsbaner sikrer vintertræning To nye kunstgræsbaner er blevet indviet i Aalborg. De to baner af kunstgræs skal sikre bedre forhold for fodboldklubbernes vintertræning og er økonomisk støttet af DBUs Hattrick-program og Aalborg kommune Slut med frosne og knoldede fodboldbaner i vintersæsonen. Nye kunstgræsbaner sikrer, at fodboldspillerne har optimale træningsforhold, når vinteren banker på døren. Fredag den 11. november blev det Aalborgs tur til at indvie to splinternye kunstgræsbaner, der netop er blevet etableret ved AaBs anlæg på Hornevej i Aalborg Øst. Med kunstgræsbanerne, der kan bruges til træning fra 1. januar 2006, får fodboldklubberne og herunder ungdomsafdelingerne væsentlig bedre forhold til at træne i vintersæsonen. Alle fodboldklubber i Aalborg Kommune har således mulighed for at benytte banerne. »Vi startede med at have en indendørs kunstgræsbane i Aalborg Gigantium, men den havde ikke så stor tilslutning som håbet. Derfor, da vi fik mulighed for det blandt andet med hjælp fra DBU, valgte vi at investere i de to udendørsbaner. Og ved at placere dem ved AaBs træningsanlæg fik vi faktisk to baner for næsten samme pris som en, da underlaget på stedet allerede var delvist forberedt til kunstgræsbaner, og at der allerede var lysanlæg«, siger en tilfreds Nils Bell, rådmand i Aalborg kommune. Han ser en stor fordel i, at Aalborg nu har fået to udendørsbaner. Han forventer, at kunstgræsbanerne vil blive brugt flittigt både af SAS Liga-klubben AaB, men også af de mindre klubber. »Vi har kunnet mærke, at mange har efterspurgt et sted at træne udendørs i vinterperioden. Vi håber og tror på, at de nye baner vil tiltrække mange spillere, der med stor fordel kan fortsætte med at træne udendørs året igennem. Desuden håber vi også, det kan have en positiv indflydelse på at fastholde de unge, der med de nye kunstgræsbaner kan fort- sætte med at spille udendørs selv om der står vintermåneder på kalenderen,« siger Nils Bell. Baner støttet af DBUs Hat Trick-midler Etableringen af de to kunstgræsbaner i Aalborg har kostet ca. fem millioner kroner at etablere, hvoraf Dansk Boldspil- Union via DBUs Hattrick-pulje har givet et tilskud på 1,25 millioner kroner. »Vi er rigtig glade for, at vi gennem hattrick-midlerne har fået mulighed for give tilskud til kunstgræsbaner, der geografisk er fordelt over hele landet. Det er både UEFAs og DBUs ønske at sikre bedre faciliteter og en udvikling, som kan komme flest mulige til gode«, siger næstformand i DBUs hattrick-udvalg og medlem af DBUs Bestyrelse, Benny Hansen. Hat Trick-puljen består af med midler fra DBU og UEFA på i alt 24 millioner kroner. I august 2003 besluttede UEFA sig således at give ca. 12 millioner kroner til udvikling af fodbolden, herunder forbedring af stadionfaciliteter. DBU lagde også 12 millioner kroner i puljen, og derfor endte man med en samlet pulje på 24 millioner kroner – de såkaldte hattrick-midler. Af dem benyttes 10 millioner kroner til at støtte kunstgræsbaner rundt om i Danmark. Programmet kører indtil videre i fire år. Tidligere er også to kunstgræsbaner i Aarhus og en i Esbjerg blevet indviet, mens fem andre baner er på vej. De andre baner ligger i Vildbjerg, Haderslev, Tommerup, Roskilde og Gentofte. I modsætning til almindelige græsbaner kan kunstgræsbanerne bruges i al slags vejr, som trænere vil sende spillere ud i. Kunstgræsset bliver heller ikke slidt som almindeligt græs, selv om der bliver trænet intensivt på det. Banerne er Benny Hansen og Nils Bell ved indvielsen lavet af såkaldt tredje. generations kunstgræs, og det betyder, at spillerne er så tæt som muligt på at spille fodbold på en almindelig græsbane. »Kunstgræsbaner giver mulighed for, at du kan træne året rundt og ikke som tidligere kun i visse perioder for ikke at slide på græsset. Desuden er det noget, der kommer alle til gode – både professionelle og ungdomsspillere, hvilket også er det midlerne er mærket til. Kunstgræsbanerne sikrer, at spillerne får de mest optimale betingelser for at træne udenfor, hvor man før blev tvunget indendørs på grund af vejret«, lyder det fra Benny Hansen, der var til stede under indvielsen fredag den 11. november. Det bliver JBU region 1, der kommer til at stå for booking af de to kunstgræsbaner. Så snart som muligt får fodboldklubberne et brev med vilkårene for at leje sig ind. De indtægter, der kommer ind fra brug af banerne, går til vedligeholdelsen. Du kan læse mere om kunststofgræsbaner på www. dbu.dk under ’klubservice’. For mere information om UEFAs Hat Trick-midler – gå ind på www.uefa.com. Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk DBU Bulletin november 2005 • 13


Morten Olsen og co. på skolebænken Indehavere af DBUs Pro-licens samt lands- og ligatrænere samlet i Idrættens Hus Tirsdag den 8. november var der dømt ’time-out’ for 33 toptrænere. I en stresset hverdag med – for mange af deltagerne – et kæmpe pres hvilende konstant på skuldrene, er det til tider kærkomment at møde kollegerne i rolige rammer og ikke mindst få ny inspiration til den daglige træning og omgang med holdet hjemme i klubben. Den fodboldfaglige meningsudveksling blev sat i højsædet, og de overfor medierne ofte benyttede floskler og klicheer sat på stand by. Hver træner på dette niveau har sin egen spillefilosofi. Vi spurgte og fik lynhurtigt »ja tak« fra FC Københavns Hans Backe i forhold til at vise og fortælle om sit fodboldverdensbillede. I to timers teori tydeliggjorde Hans, hvordan de i FC København har valgt – ud fra deres valg af spillestil – at opbygge træning omkring denne. Assisterende træner Carsten V. Jensen supplerede med animationer fra ’Hjemmebanen’ (DBU udviklet software til opbygning af træningsøvelser, red.), så deltagerne fik en klar forståelse af handlingerne bag ordene. Efterfølgende kunne trænerne se konceptet udført på banen, da FCKs 2.hold stod klar i praktik. Som læser funderer du måske på hvorfor en SAS Liga-træner lægger kortene på bordet foran sine ’konkurrenter’, men sandheden er naturligvis at de alle ved hvordan de forskellige hold spiller, men at det er spillernes niveau og evnen til at udføre opgaverne i praksis som er afgørende for udfaldet af kampene. Den åbenhed som Hans Backe viste er afgørende for at kunne udvikle dansk fodbold. Det handler ikke om at blive enige, men om at være bevidst om de valg man tager som træner. En lidt mindre bold Seancens anden indlægsholder beskæftiger sig til daglig med en lidt mindre bold. For at give deltagerne et input omkring ledelse, havde vi engageret den tidligere håndboldlandsholdspiller og nuværende Århus GF træner, Erik Veje Rasmussen. Der er naturligvis mange ligheder mellem at være håndboldtræner og fodboldtræner, ikke mindst det ledelsesmæssige aspekt. Med en engageret Erik Veje, som tog udgangspunkt i de virkelige hændelser både som spiller og træner, fik deltagerne flere skæve vinkler på emnet. På en – til tider – halvprovokerende facon, fik han de mange fodboldtrænere til at reflektere over måden, som de griber tingene an med deres egne spillere. Udsagn som »Ville du kunne finde på at slå en af dine spillere?«.... – »hvad nu hvis han selv bad om det?« (for at præstere, red.) fik deltagerne til at kigge i loftet eller rulle med øjnene! Morten Olsen fornyede sin Pro-licens Som det sikkert er de fleste bekendt har Morten Olsen erhvervet sin træneruddannelse fra det tyske fodboldforbund DFB. Da både Danmark og Tyskland er med i UEFA-aftalen omkring træneruddannelse, er det muligt at blive efteruddannet hos andre forbund end den oprindelige udsteder. Derfor har Morten Olsen i lighed med de øvrige deltagende Pro-licens indehavere hermed fornyet sin licens tre år frem. Heidi Lüthje/lytj@dbu.dk DBU Bulletin november 2005 • 15


Sekundafodbold er verdensklassetræning FC Zulu-holdet sammen med trænerne Mark Strudal og Thomas Thomsen. Høj fedtprocent, lille muskelmasse, lavt kondital, beskeden sprintevne og elendig evne til at udføre intervalarbejde. Ja, fysiske pragteksemplarer var spillerne på FC Zulu jo ikke, da de mødte op til deres livs første fodboldtræning. De var sjove, kvikke, originale og nørdede, men de kunne ikke spille fodbold. Og fysisk set tilhørte seks deltagere kategorien ’svært overvægtige’ med en fedtprocent over 30,7 havde et kondital ’langt under middel’, syv løb en 100-m på mere end 16,5 s og der var kun tre der i en Yo-Yo interval udholdenhedstest klarede en distance der svarer til gennemsnitligt Serie 3-niveau. 6-9 måneders træning I alt 16 spillere var med i FC Zulu truppen. Mark Strudal og Thomas Thomsen påtog sig den udfordrende opgave som holdets trænere. Spillerne trænede i alt 6-9 måneder, svarende til en normal udendørssæson. Træningsfrekvensen var 2-3 gange om ugen, inklusiv kampe, og hver træning varede 75-90 minutter. Altså en træningsmængde på niveau med et gennemsnitligt dansk seniorhold. Træningsindholdet svarede dog ikke til en helt gennemsnitlig seniortræning. Af naturlige årsager var tekniktræningen altdominerende, men der blev da også afsat tid til taktisk og fysisk træning. Samtidig blev FC Zulu spillerne udsat for hård mentaltræning i form af spektakulære overlevelsesture, cirkusoptrædener og rollespil. 16 • DBU Bulletin november 2005 Mindre fedt, større muskelmasse Efter træningsperioden var spillerne blevet bedre til at spille fodbold, og truppen havde fået et stærkt sammenhold. Det blev bevist mod et ligesindet svensk hold foran 10.000 tilskuere i Farum Park. Drengene vandt en overbevisende 6-0 sejr efter 1-0 ved pausen. En anden og ligeså interessant historie handler om spillernes fysiske form, som også efter træningsperioden blev målt på Institut for Idræt, Københavns Universitet. Spillerne tabte i gennemsnit 4,5 kg kropsvægt, men faldet i fedtmængden var endnu større. Faktisk gik fedtprocenten ned fra 27 til 18%, hvilket svarer til et fald i fedtmængden fra 24 til 15 kg. Af de seks spillere, der inden træningsperioden var ’svært overvægtige’, var der efter træningsperioden kun en ’svært overvægtig’, en ’let overvægtig’ og fire med ’normal vægt’. Gennem træningsperioden havde spillerne samtidig opnået en betydeligt større muskelmasse. Ja, faktisk var muskelmassen steget med næsten 5 kg i gennemsnit og kun en af de 16 spillere fik ikke større muskler. Mere udholdende, hurtigere og bedre til intervalarbejde FC Zulu spillernes arbejdsformåen udviklede sig også yderst positivt gennem træningsperioden. For det første blev spillerne mere udholdende. Spillerne løb næsten 400 m længere på Cooper testens 12 minutter (2350 meter før og 2740 meter efter træningsperioden) svarende til en gennemsnitlig fremgang på 17%. Omsat til kondital svarer det til en forbedring fra 41.5 til 49. Spillerne blev også betydeligt hurtigere. Den gennemsnitlige 100-meter tid blev således forbedret fra 16.4 til 15.1 sekunder. Det svarer til en fremgang på 9% fra en gennemsnitlig hastighed på 22 km/t før træningsperioden til 24 km/t efter træningsperioden. Samtidig kunne det konstateres, at kun én spiller var mere end 16.5 s om at løbe de 100 meter efter træningsperioden. Størst fremgang præsterede spillerne dog i intervalløb. Før træningsperioden løb spillerne gennemsnitligt 2690 meter i Yo-Yo interval udholdenhedstesten, niveau 1, mens de efter træningsperioden havde forbedret præstationen med 39% til 3310 meter! Alsidig og effektiv træning for alle Spillerne på FC Zulu har spillet fodbold en enkelt sæson. På bare én sæson er inaktive individualister blevet til et sammentømret og løbestærkt fodboldhold. Spillerne fremhæver selv, at de i sæson 2005 har haft det sjovt og hyggeligt, at de har oplevet nye sider af sig selv, og at de har vundet ’en landskamp’ foran 10.000 tilskuere. Men de har altså også fået en meget stor sidegevinst. De er gået frem på alle fysiske parametre. Fodbold stiller mangeartede fysiske krav. Man skal være hurtig, kunne hoppe højt, tackle og skyde hårdt og være i stand til at arbejde intenst igen og igen gennem 90 minutter. Derfor er fodboldtræning en effektiv og alsidig træningsform. Bare man husker at møde op til minimum to ugentlige træningspas. Og målingerne på FC Zulu viser, at også helt uøvede kan profitere af fodboldtræning. Ja, man kan faktisk sige, at sekundafodbold er verdensklassetræning! Peter Krustrup, Jens Jung Nielsen, Mark Strudal og Thomas Thomsen


Unge vil have mere indflydelse ’Ungdomsråd – gør din fodboldklub endnu bedre!’ Sådan lød overskriften på den kampagne DBU skød i gang i starten af året. Og de unge ser ud til at have lyttet. I hvert fald har interessen for at etablere ungdomsråd i klubberne været stor. Projekt ’Ungdomsråd’ kom som et forsøg på at sætte fokus på de unges vilkår i fodboldklubberne, og styrke de unges indflydelse. Dette sker for at få de unge teenagere til at blive i klubberne og dermed imødekomme frafaldstendensen. Det er især unge i junior- og ynglingealderen, der forlader fodboldklubberne. Frafaldsproblematikken har således været kendt i flere år og er især et problem på herre-ynglingesiden, hvor antallet af klubber er faldet til kun 350 hold på landsplan. Det tal betyder faktisk, at der er færre herreynglingehold end damejuniorhold i 2004. »Med ungdomsrådene håber vi, at vi kan få fat i de unge ved at give dem indflydelse og medbestemmelse på, hvad der sker i deres fodboldklub. Det håber vi kan være med til, at mange unge ser fodboldklubben til andet end ’bare’ en sportsklub og et sted, hvor der spilles fodbold,« siger Richard Andersen, DBU Børn og Ungdom. Med de nye ungdomsråd vil man i klubber og fra DBUs side således forsøge, at fodboldklubben ligeledes skal være et fristed for de unge efter træning og et sted, hvor de unge får mulighed for at præge udviklingen i klubbernes ungdomsafdelinger. Unge begejstrede for ungdomsråd Siden 2004 har DBUs Ungdomsgruppe i tæt samarbejde med lokalunionernes ungdomsgrupper forsøgt at etablere ungdomsråd, der ud over de unge selv består af en ungdomsansvarlig leder fra klubben. Et af de steder, der med succes har valgt at etablere et ungdomsråd er i Nakskov Boldklub, der påbegyndte arbejdet i 2004 med hjælp fra LFBU. »I klubben mente vi, at netop et ungdomsråd, var en oplagt mulighed for både at styrke klubbens ungdomsafdeling og samtidig give de unge selv muligheden for at komme med inputs og ideer til, hvordan klubben fremover skal fungere,« siger koordinator for ungdomsrådet i Nakskov Jacob Lejre Jensen. Også de unge i klubben har taget rigtig godt i mod det nye råd. I alt er der ifølge Jacob Lejre Jensen ca. 120 spillere i ungdomsårgangen. »De unge har været meget begejstret for at kunne få medbestemmelse. Det er de unge selv, der så vidt muligt sætter dagsordenen når ungdomsrådet mødes. >> DBU Bulletin november 2005 • 17


>> Unge vil have mere indflydelse Og det har indtil videre resulteret i cafe/ klubaftener hver 14. dag, hvor fodbolden er byttet ud med bordfodbold, bordtennis og hyggesnak på tværs af hold og årgange,« siger Jacob Lejre Jensen, der håber at udvide det nuværende ungdomsråd med flere medlemmer, når rådet bliver mere etableret. Ungdomsrådet i Nakskov hører ind under ungdomsafdelingen. Anderledes ideer Og næsten samme budskab kommer fra Langeskov på Fyn, hvor Poul Eigil Rasmussen er formand. Her har ungdomsrådet fungeret i godt to år, og har været oppe på ti medlemmer. »Ideen om at de unge i et ungdomsråd har deres eget forum, hvor de har mulighed for at komme med deres egne meninger og dermed få indflydelse på klubben, er noget alle i klubben har været rigtig glade for. Og de unge har virkelig engageret sig og virker meget interesseret i arbejdet. En af de ting, som de unge har brugt deres indflydelse til, er moderniseringen 18 • DBU Bulletin november 2005 af et opholdslokale, der nu står som et brugbart lokale, hvor de unge på tværs af årgangen kan mødes. Ideen er ifølge Poul Eigil Rasmussen, bruge lokalet på dagligt basis som en slags fritidsklub. »Det er en rigtig god ide, de unge har fået, da lokalerne jo alligevel bare står tomme en stor del af tiden. Vi har faciliteterne, og det ville være optimalt at kunne bruge det hver dag.« »Det, vi oplever, er, at de unge kommer med anderledes ideer, som os ’gamle’ ikke havde tænkt over. Det kan jo måske virke ’skræmmende’ på de unge, at det er mange ældre, der sidder i klubbernes bestyrelser. Nu har de mulighed for selv at få indflydelse, og det kan måske være med til, at de får smag for det,« lyder det fra Poul Eigil Rasmussen, der klart vil opfordre andre klubber til også at engagere de unge i et ungdomsråd. Målet var 70 etablerede ungdomsråd inden udgangen af 2005 – et antal, der ifølge de seneste meldinger nærmer sig med hastige skridt. Det er især de jyske klubber, der har vist stor interesse for etablering af ungdomsråd, men også Fyn www.dbu.dk – fodbold hele døgnet og Lolland Falster er godt med, mens det halter lidt i det københavnske område. Succes for jysk forsøg I Jylland har man desuden netop startet et pilotforsøg, der tager skridtet videre i arbejdet med at fastholde de unge spillere i klubberne. ’Projekt Ungdomskonsulent’ hedder det jyske initiativ, og nøgleordene er udvikling af fodboldklubberne (organisatorisk og sportsligt) og fastholdelse af ungdomsspillere. Det betyder, at klubberne kan benytte sig af JBU, der både uddanner en ungdomskonsulent, der også tilknyttes en personlig JBU Coach. Resultatet skal ifølge konsulent i JBU, Henriette K. Jensen gerne resultere i ungdomskonsulenter, der med baggrund i en uddannelse har det bedst mulige udgangspunkt for at imødekomme blandt andet fastholdelsesproblematikken. Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk


Fairplay-kongres i Vilnius DBU præsenterede fair play-stævnepakkerne på EFPMs fair play kongress i Litauen Litauen dannede i september måned en smuk ramme om den 11. kongres for EFPM (European Fair Play Movement). Dette års generalforsamling blev ligeledes afholdt i forlængelse af årets kongres. I alt deltog 80 personer fra 26 europæiske lande, hvor Danmark var repræsenteret af Lars Olesen fra DBUs Fair Play-udvalg samt udvalgets sekretær Enrique Cordova-Jensen. Præsidenten for EFPM, Carlos Goncalves fra Portugal, indledte dette års kongres med en kort introduktion af årets tema: ’Fairplay: En model for samfundet’. Med udgangspunkt i dette tema var der inviteret fire eksterne foredragsholdere krydret med 15 nationale indlæg, der primært redegjorde for medlemslandenes situation og deres fairplay-aktiviteter. Derudover var der to indlæg af kortere varighed fra Grækenland og Slovakiet. De fire eksterne foredragsholdere var teoretiske og filosofiske i deres indlæg og tog generelt afsæt i litteratur. Den eneste foredragsholder, som var konkret og praktisk, var Hollands tidligere parlamentspolitiker og nuværende præsident for den olympiske komite og nationale sportsforbund Erica Terpstra. Med afsæt i et nyproduceret DVD-materiale til folkeskoler, gymnasier, universiteter, sportsforbund, foreninger og klubber i Holland, har det hollandske sportsforbund formået at kombinere fairplay-indsatsen via deres undervisningsministerium. Forhåbentligt kan vi til næste års kongres høre om de erfaringer, hollænderne har fået via dette spændende projekt, som man kan læse mere om på www.sportcode.nl. De 15 nationale indlæg var generelt præget af økonomiske besparelser og meget små budgetter til konkrete aktivi- teter. De fleste lande har dog i større eller mindre grad et samarbejde med deres respektive undervisningsministerier. Med undtagelse af Holland, Tyskland, Østrig og Danmark var det meget få konkrete projekter, som landene kan fremvise. Derfor var DBUs indlæg præsenteret af Lars Olesen en kærkommen lejlighed for andre lande at se et konkret projekt udført med små midler. Det danske indlæg var koncentreret omkring fairplay-stævnepakkerne efter en kort præsentation af alle DBUs fairplayaktiviteter i 2006. DBU høstede efterfølgende stor ros for unionens fairplay arbejde, specielt på grund af projekternes lettilgængelighed, og flere lande udtrykte efterfølgende interesse i de danske fairplay-tiltag. Via medlemskabet af EFPM og deltagelse i kongressen får DBU indblik i de mange medlemslandes integration af fairplay og holdningsbearbejdelse samt mulighed for at foretage vidensdeling på tværs af medlemslandene. Man får samtidig et overblik over de forskellige forbunds samarbejdspartnere, som typiske er landenes undervisningsministerium samt de nationale sportsforbunds paraplyorganisationer såsom vores eget EFPMs generalforsamling blev afholdt efter kongressen, og der blev Estland, Letland og Ungarn optaget som nye medlemslande. Den 12. kongres afholdes i 2006 i Italien. Enrique Cordova-Jensen/enri@dbu.dk DBU Fair Play udvalgsmedlem Lars Olesen til EFPM kongres i Vilnius Hvem er EFPM? EFPM er grundlagt d. 27. maj 1994 af 14 lande. EFPM tæller i 2005 39 europæiske medlemslande. EFPM Executive Committee består af ni personer. EFPMs hjemmeside: www.fairplayeur. com Hvad laver EFPM? De ni personer i EFPMs Executive Com- mittee leder og varetager alle interes- ser omkring fairplay i Europa under mottoet “Fair Play in Sport for All’. Udover planlægningen af den årlige kongres og generalforsamling deltager bestyrelsen i en række konferencer, forelæsninger og prisuddelinger. THIELE - sponsor for DBU Fair Play DBU Bulletin november 2005 • 19


Paaskebrød er med overalt - også i sportens verden. . . Paaskebrød sponsorerer U/21-turneringen, som vi har gjort det de sidste 4 år. Både med muntre tilråb fra sidelinien og med kontante pengepræmier. U/21-turneringen, som i daglig tale også kaldes Paaskebrød Cup, er resultatet af et godt samarbejde mellem Paaskebrød, DBU og mange sportsklubber. U/21 med saft, kraft og masser af energi – som lækker fastfood fra Paaskebrød. Klik også ind på www.paaskebroed.com Cerealia Unibake A/S • Oensvej 28 • 8700 Horsens • Tlf.: 76 28 50 00 • Fax: 76 28 50 01 • www.paaskebroed.com www.bureaufrydensberg.dk


Sæt fokus på fairplay i 2006 Det er igen tid til at ansøge om fairplay-stævnepakker til næste års udendørsstævner. Ansøgningsfristen er 31. december 2005 Sæt fokus på fairplay! Nu er det igen tid til at ansøge DBUs Fair Play-udvalg om fairplay-stævnepakker til de mange udendørsstævner, der skal afholdes i 2006. I år har DBUs Fair Play-udvalg uddelt 11 fairplay-stævnepakker til en række forskellige klubber, som afholdte et udendørs stævne med speciel fokus på fairplay. Responsen har været særdeles positiv fra både deltagere og klubber. DBUs Fair Play-udvalg håber derfor, at endnu flere klubber vil ansøge til næste år, for at hjælpe med at udbrede fairplaykonceptet endnu mere i 2006. Stævnepakkerne indeholder diverse fairplay-artikler – blandt andet håndklæder, banner, nøglesnore og meget mere. Desuden indeholder stævnepakken også en minifolder til forældrene med de 10 forældrebud. Læs mere om de 10 forældrebud på www.dbu.dk/page. aspx?id=2089. DBU håber at modtage ansøgninger fra klubber med udendørsstævner i alle hjørner af landet. Som listen tydeligt viser, så mangler der ansøgninger fra flere dele af landet. Så fat tastaturet og indsend en ansøgning via nedenstående link og vær med til at synliggøre og udbrede fairplay i din fodboldklub. Der findes tre forskellige stævnepakker inddelt i kategorier, afhængig af hvor mange deltagere man forventer til sit stævne. Fælles for alle ansøgere er forpligtigelsen i at overholde et fairplayko- Stævner 2005 Dato Arrangør Union Lions Cup 13.-15. maj Kalundborg GB SBU Tivoli Cup 11.-16. juli Hillerød GI SBU THIELE - sponsor for DBU Fair Play deks under hele stævnet. Hvis du/klubben har brug for yderligere oplysninger om DBUs fairplay-stævnepakker, kontakt DBUs Fair Play-udvalg på fairplay@dbu.dk. Yderligere information vedrørende ansøgningsproceduren findes på ww.dbu. dk/page.aspx?id=734 Ansøgningsfristen er 31. december 2005. Enrique Cordova-Jensen/enri@dbu.dk BIF Cup 23.-26. juni Brande IF JBU Reg. 2 Limfjords Cup 11.-16. juli Lemvig GF JBU Reg. 2 Vildbjerg Cup 28.-31. juli Vildbjerg JBU Reg. 2 Hinnerup Cup 5.-7. august HOG Hinnerup JBU Reg. 3 Ramsing Cup 5.-7. august Spjald IF JBU Reg. 2 SportDirect/EnergiMidt Cup Uge 32 Vellev IF JBU Reg. 3 Hvidbjerg Bank Cup 9.-11. august Lunderskov BK JBU Reg. 3 Prügelknabe IK Cup 25. juni Prügelknabe IK JBU Reg. 3 DBU Bulletin november 2005 • 21


Vindere af FIFA Fair Play Dag 2005 konkurrencen 10 heldige vindere af FIFA Fair Play Dag 2005 konkurrencen DBUs Fair Play-udvalg havde udskrevet en fairplaykonkurrence i forbindelse med FIFA Fair Play Dag 2005 i weekenden d. 24.-25. september. Ikke færre end 400 deltog i konkurrencen på DBUs hjemmeside i løbet af den uge, hvor konkurrencen kørte. Fem spørgsmål dannede udgangspunkt for konkurrencen, og du kan læse mere om FIFA Fair Play dag 2005 og konkurrencen på denne side http:// www.dbu.dk/page.aspx?id=723. Der blev trukket lod blandt de rigtige besvarelser, og det resulterede i en original Adidas landsholdstrøje til følgende 10 heldige og dygtige vindere. DBU Fair Play ønsker de 10 vindere et stort tillykke! Enrique Cordova-Jensen/enri@dbu.dk THIELE - sponsor for DBU Fair Play Mikrofodboldskolens tegnekonkurrence 2005 I forbindelse med DBUs Mikrofodboldskole afholdes der hvert år en fairplay tegnekonkurrence, hvor alle deltagerne får mulighed får at vinde en Adidas landsholdstrøje samt diverse fairplay-artikler. Også i år fik deltagerne på DBUs Mikrofodboldskole udleveret tegnekridt og skulle derefter tegne en god fodboldoplevelse eller en fairplay-situation. Frem til 1. oktober modtog DBU over 2000 flotte tegninger fra de mange deltagere på Mikrofodboldskolen. 10 meget dygtige vindere blev fundet, og de har alle fået tilsendt en Adidas landsholdstrøje, en fairplay-bamse samt diverse fairplay-artikler. DBU Fair Play ønsker de 10 vindere et stort tillykke! Enrique Cordova-Jensen/enri@dbu.dk 22 • DBU Bulletin november 2005 Vindere 2005: Claus Lodberg Christensen, Brørup Alexander Læssøe, Frederiksberg C Julie Mandrup, Galten Olivia Heiede, Rønne Lennart Jensby, Vils Mors Rasmus Andersen, Mern Jonas Thomsen, Hirtshals Christian Jensen, Randers Peter Panton, Holmegård Tobias Andersen, Svendborg Vindere af FIFA Fair Play Dag 2005 konkurrencen: Claus Jensen, Bording Christian Jensen, Roskilde Sandra Beyer, Kastrup Claus Præstholm, Århus C. Thomas Kaldahl, Viborg John Nørby, Allerød Kenneth Madsen, Nykøbing F. Caroline Tidemand, Stenløse Charlie Guldager Christiansen, Albertslund Linda Rosenmay, Esbjerg V. Her er en af de flotte vindertegninger, som er tegnet af Julie Mandrup, Galten.


Landsholdsklubben til U/21-play off landsholdsklubben.dk Ved U/21-landsholdets afgørende EM-play off kamp støttede DBUs Landsholdsklub op om de unge danske talenter og sørgede for underholdning inden kampen Til stor glæde for de over 11.000 fodboldfans, der mødte frem på et novemberkoldt Brøndby Stadion, klarede U/21talenterne opgaven til UG, og spillede Danmark til EM for U/21-landshold. Inden kampen lagde mange af de glade fans vejen forbi BrøndbyShoppen, hvor DBUs Landsholdsklub arrangerede forskellige fodboldrelaterede aktiviteter for medlemmer og ikke-medlemmer. Konkurrencer og autografjagt Op mod 250 børn og unge mødte frem. Blandt dem var 85 forventningsfulde børn fra julemærkehjem i Skælskør og Ølsted inviteret til landskampen af en af DBUs hovedsponsorer, Arla. Børnene fra Ølsted havde i ugen op til kampen været på besøg i U/21-lejren, og de kunne derfor glæde sig over at fuldende en uge i fodboldens tegn med at møde endnu to unge landsholdsstjerner i Landsholdsklubben. De to ’Shooting Stars’, Daniel Agger fra Brøndby IF og Niki Zimling fra Esbjerg, sad klar med kuglepennen og skrev autografer til de mange rød-hvide fans. Daniel og Niki fik en travl time, hvor det blev til autografer på trøjer, huer, halstørklæder og flotte postkort med U/21landsholdet. 150 deltog i dagens konkurrence, og fire glade fans kunne glæde sig over at få tilsendt en flot, rød DONG bold fra Landsholdsklubben! Masser af Landsholdsklubaktiviteter i 2006 Også i det nye år vil DBUs Landsholdsklub være med omkring vigtige ung- doms- og damelandskampe. Hold øje med www.landsholdsklubben.dk, hvor du hele tiden kan følge med i vores mange aktiviteter. Du har også mulighed for at besøge os på messen BørneKulturForum 2006, der afholdes i Forum i København fra fredag den 20. januar til søndag den 22. januar. Her byder weekenden på masser af fodbold – følg med i weekendens program på vores hjemmeside når tiden nærmer sig. Du tilmelder dig den gratis medlemsklub på adressen www.landsholdsklubben.dk. Lise Daugaard/lida@dbu.dk Masser af børn og unge mødte op i Lands- holdsklubben, der havde besøg af Daniel Agger og Niki Zimling. DBU Bulletin november 2005 • 23


Børn fra Julemærkehjem mødte U/21-landsholdet En drøm gik i dag opfyldelse for 24 børn fra julemærkehjemmet Kildemose, da de mødte deres idoler fra U/21-landsholdet på træningslejr i Helsingør »Det bedste var helt klart at trykke spillerne i hånden. Jeg vil aldrig vaske min hånd igen,« hvinede Sol på ni år, mens veninderne hvinede med om kap. Om en uges tid er hun færdig på Julemærkehjemmet og vender tilbage til sine vante omgivelser, men hun håber, at hun kan huske alt det, hun har lært om kost og motion undervejs. Mødet med U/21-landsholdet bliver helt sikkert et af højdepunkterne. »U/21-spillerne er ekstremt seje. Jeg kunne godt tænke mig at starte et fodboldhold selv på julemærkehjemmet,« istemmer Danny på tolv. »Men så skal vi have en ny bold. Vi kan ikke spille mere med den gamle, for nu har vi alle Landsholdets autografer på den.« Lærte om motion og kost Sol og Danny og 22 andre børn fra Julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted besøgte tirsdag formiddag Thomas Kahlenberg, Leon Andreasen og de andre fodboldstjerner i deres træningslejr i Helsingør. Her overværede de opvarmningen til den vigtige playoff-kamp, der skal skaffe U/21-landsholdet en plads i EM. Børnene var boldhentere for landsholdet, inden de selv tog en kamp på nabobanen og senere fik en snak med staben bag landsholdet om, hvor vigtig god kost er for top idræts-udøvere. Alle julemærkebørnene fik autografer af U/21-spillerne og kvitterede med årets julemærkepin til alle spillere samt en bog om julemærkehjemmets historie Motivation til børnenes egen kamp »Børnene kæmper hver eneste dag en kamp for at tabe sig og mødet med profferne kan helt sikkert motivere dem til at holde ud. Oplevelsen får dem til at føle sig som noget specielt, og det trænger de til,« siger Lene Schou, forstander på Julemærkehjemmet Kildemose. 24 • DBU Bulletin november 2005 VIP-pladser til landskamp Arla inviterede børnene og yderligere 48 børn fra Julemærkehjemmet i Skælskør med som VIP’ere til U/21-landskamp mod Rusland på Brøndby Stadion onsdag den 16. november. Børnene blev hentet i busser og fik T-shirts og en særlig rundvisning på Brøndby Stadion. I BrøndbyShoppen besøgte børnene DBUs Landsholdsklub, hvor de alle fik autografer af Daniel Agger og Niki Zimling. De to unge fodboldstjerner fik efterfølgende overrakt årets julemærkepin. Børnene overværede kampen fra de bedste sæder, og undervejs blev de i VIP-loungen trakteret med fedtfattige mælkedrinks og ernæringsrigtige sandwich og snacks. Menuen var naturligvis udarbejdet i samarbejde med økonomaerne fra de to julemærkehjem. »Vi vil gerne give børnene en god oplevelse. De møder deres idoler og lærer samtidig noget om sundhed på en sjov og anderledes måde. Vi håber, at vi fremover kan lave flere af denne type arrangementer,« fortæller kategorichef Karsten Jeppesen fra Arla. Marianne Andersen Fakta om Julemærkehjem Julemærkehjemmene tilbyder et pusterum i venlige omgivelser til de børn, der er kørt fast i dagligda- gen. Problemer i hjemmet og skolen præger mange børns opvækst og påvirker også deres helbred. På Ju- lemærkehjemmene kommer hvert år ca. 700 piger og drenge i alderen seks til 14 år til kræfter igen efter sociale og psykiske problemer. De fire Julemærkehjem ligger ved Kollund i Sønderjylland, i Hobro, Skælskør og i Ølsted i Nordsjælland. Børnene ind- stilles til et ophold på et Julemærke- hjem af de praktiserende læger. Arla støtter Julemærkehjemmene økonomisk og sætter hvert år til jul sine kartoner til rådighed, så hjemmene kan fortælle om julemær- ket. I år 2004 reklamerede 15 millioner kartoner for mærket. Julemærke- hjemmenes drift er finansieret af årets salg af julemærket.


Professionel anerkendelse af DBUs Landsholdsklub Dansk Kommunikationsforening havde nomineret DBUs Landsholdsklub til ’Innovationsprisen 2005’. 14 projekter i kapløb om tre nomineringer. Politiet ’stjal’ prisen Kun 11 måneder efter beslutningen om at etablere DBUs Landsholdsklub og blot fem måneder efter, landsholdsklubben.dk blev lanceret i starten af juni måned, var DBUs Landsholdsklub blandt tre projekter, der var nomineret til Dansk Kommunikationsforenings ’Innovationspris 2005’. Men selv om Politiet løb med prisen, vælger kommunikationschef Lars Berendt at fokusere på den professionelle anerkendelse, der ligger i, at DBUs Landsholdsklub var blandt de tre nominerede ud af 14 forskellige kommunikationsprojekter. »Normalt samler vi ikke på andenpladser her i afdelingen, men vi er naturligvis tilfredse med den anerkendelse, der ligger i selve nomineringen,« lyder det med en god portion ironi fra Lars Berendt, der uddyber: »Alvorligt talt, så er det naturligvis en stor anerkendelse af det arbejde, primært Lise og Troels (Lise Daugaard og Troels Johannesen, red.) har lagt i udviklingen af loyalitetsprogrammet. Og DBUs bestyrelse kan bestemt tillade sig at tage det som et kompliment, at deres beslutning om for første gang at investere i et decideret langsigtet PR-projekt har vagt kommunikationsbranchens opmærksomhed.« DBUs Landsholdsklub levede på alle fronter op til de objektive kriterier for at komme i betragtning til Innovationsprisen 2005; projektet er gennemført i netop 2005, det bygger som påkrævet på et initiativ fra kommunikationsafdelingen i den pågældende virksomhed eller organisation, er med ansættelsen af Lise Daugaard og Troels Johannesen som projektkoordinatorer forankret samme sted, og repræsenterer en bevidst ændring af DBUs traditionelle kommunikation samt anvendelse af nye medier. »For så vidt angår en ændring i kommunikationen, har vi med ressourcetil- førelsen i form af ansættelsen af Troels og Lise til etableringen af DBUs Landsholdsklub haft mulighed for at gå bort fra vores traditionelle massekommunikation og over til en differentieret, mål- og aldersgruppe inddelt kommunikation. Ligesom vi med etableringen af et helt nyt website, landsholdsklubben.dk, og ikke mindst mobiltelefoni som alternativ platform i høj grad har taget nye medier i anvendelse,« påpeger Lars Berendt, der selv stod bag idéudviklingen af konceptet over et par år. Innovationsprisen 2005 gik meget overbevisende – og absolut fortjent – til Københavns Politi, der har gennemgået en målrettet ændring i etatens eksterne kommunikation gennem de seneste 10 år. Den tredje nominerede kandidat af i alt 14 projekter eller cases var Copenhagen Business School (CBS), tidligere Handelshøjskolen i København. Priskomitéen udtrykte stor ros til projekterne fra DBU og CBS samt til BUPL, Landbrugsraadet og Rambøll Danmark A/S, der ligeledes havde været i betragtning for deres projekter med »klare innovative tendenser«. ’Innovationsprisen 2005’ blev sammen med selve ’Kommunikationsprisen’, som i år skulle gå til en virksomhed eller organisation, der havde gennemført en succesrig turnaround, uddelt i forbindelse med Dansk Kommunikationsforenings ’Kommunikationsdag 2005’ i Industriens Hus den 9. november. Lise Daugaard, Troels Johannesen og Lars Berendt har stået for indholdet, mens kommunikationsafdelingens grafikere, Bettina Wiechmann og Lise Fabricius, har stået for designet af landsholdsklubben.dk. DBU Kommunikation har samarbejdet med DBU Sponsorship om samarbejdsaftalerne med et par af de kommercielle partnere i projektet, som omfatter DONG, TV2, TV2 Reklame, Sony Ericsson, Dansk Tipstjeneste samt Electronic Arts som eventpartner og Adidas og Selecet som præmiesponsorer. Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk Troels Johannesen, DBUs Landsholdsklub, og Kom- munikationschef Lars Berendt stod for fremlæggelsen af DBUs Landsholdsklubs projekt, nomineret til Dansk Kommunikationsforenings ’Innovationspris 2005’. DBU Bulletin november 2005 • 25


DBU PersonaleNyt Hanne Jensen fratrådt som turneringschef Chefen for DBUs turneringsafdeling, Hanne Jensen, er fratrådt sin stilling. Ny lederprofil skal bringe afdelingen med dens store kontaktflade videre på blandt andet it-området DBU har foretaget en ændring i den administrative ledelse. Hanne Jensen, 48 år, fratrådte i slutningen af oktober sin stilling som chef for DBU Turneringer. Det skete efter en række drøftelser mellem Hanne Jensen og DBUs øverste administrative ansvarlige, generalsekretær Jim Stjerne Hansen, om strategien og afdelingens fremtid. »Hanne Jensen har gennem sine fem år som afdelingschef på yderst professionel måde koncentreret sin indsats om at sikre et altid højt kvalitetsniveau i turneringsafdelingens arbejde. Hun har i samme periode gennemført et generationsskifte i afdelingen,« forklarer generalsekretær Jim Stjerne Hansen, og fortsætter: »Det er nu vores opgave at sikre en tidssvarende ledelsesstil, hvor vi giver endnu mere plads til kompetencerne blandt afdelingens medarbejdere. På det rent forretningsmæssige område skal vi også have mere fokus på udviklingen på eksempelvis it-området. I begge tilfælde vil det være hensigtsmæssigt med en ny profil i spidsen for afdelingen.« Jim Stjerne Hansen understreger, at Hanne Jensen har haft hans fulde opbakning til at gennemføre de opstramninger i afdelingen – herunder også på personaleområdet – som hun har stået for siden sin udnævnelse i 2000. 26 • DBU Bulletin november 2005 »Vi mister måske landets bedste fodboldadministrator. Hanne Jensen har leveret et fantastisk professionelt og loyalt stykke arbejde først som medarbejder og siden som chef. Hun vil være et aktiv som administrator i enhver klub eller forbund,« slutter Jim Stjerne Hansen. Hanne Jensen og Jim Stjerne Hansen fandt det samtidig – som det ofte er tilfældet, når ledende medarbejdere forlader en stilling – bedst for alle parter, at den nu tidligere turneringschef fratrådte med øjeblikkelig virkning. »Jeg har haft 10 rigtig gode år i DBU, og jeg er meget glad for den opbakning, jeg som chef gennem de sidste fem år har fået fra ledelsens side. Og jeg må naturligvis acceptere, at det er mig som linjechef, der trækker det korteste strå, når vi ikke længere er enige om den fremtidige ledelsesform og fokusområder for afdelingen,« udtaler Hanne Jensen, der håber at kunne fortsætte sin karriere indenfor sportens verden. Jim Stjerne Hansen hentede i 1996 Divisionsforeningens tidligere sekretær til en tilsvarende stilling i den nyoprettede turneringsafdeling, som DBU etablerede i forbindelse med, at fodboldforbundet tog administrationen af Danmarksturneringen tilbage fra Divisionsforeningen til DBUs administration. Fire år senere udpegede han Hanne Jensen til ny leder af afdelingen efter Peter Mikkelsen Scheef, som søgte nye erhvervsmæssige udfordringer udenfor fodboldens verden. Siden har Hanne Jensen indgået i ledergruppen i DBU, og har i sin egenskab af turneringschef deltaget ved bestyrelsesmøderne i DBU. DBU Turneringer varetager i dag de opgaver, der knytter sig til administrationen af DBUs turneringer og har på den baggrund en stor, daglig kontakt med mange af landets 1.600 fodboldklubber. Hanne Jensens arbejdsopgaver er midlertidigt fordelt mellem afdelingens p.t. fem medarbejdere. Stillingen som turneringschef vil blive slået op – blandt andet på dbu.dk – på et tidspunkt i løbet af de næste par måneder. Lars Berendt/lber@dbu.dk


Ny sekretær til DBU Turneringer DBU ansætter Henrik Andersen som ny sekretær i turneringsafdelingen. Kommer fra stilling som forretningsfører for Frederikshavn Forenede Idrætsklubber DBU ansætter fra årsskiftet Henrik Andersen, 32 år, som sekretær i turneringsafdelingen. Henrik, som er kontoruddannet, kommer fra Frederikshavn, hvor han i januar 1998 startede som kontorassistent for Frederikshavn Forenede Idrætsklubber, og hvor han siden januar 2000 har været forretningsfører med ansvar for klubbens fodboldaktiviteter. Den kommende medarbejder har således stor indsigt i arbejdsopgaverne i specielt DBU Turneringer, idet han varetager opgaver som blandt andet kampfordeler, Køkkenassistent stopper Hanne Madsen har sagt sin stilling op som køkkenassistent Hanne har fået tilbudt nyt arbejde, hvor hun har mulighed for at få flere timer om ugen, end tilfældet er her i DBU. Hanne er her sidste dag onsdag den 23. november. Vi vil hurtigst muligt forsøge at finde en ny køkkenassistent, der kan hjælpe Bente Andersen 20 timer om ugen. Kenneth Reeh/reeh@dbu.dk sekretær, salg af sponsorater, servicering af medlemmer, kontingentopkrævning og bogføring, ligesom en stor del af hans arbejdstid går med planlægning af Dana Cup No. 1, som har deltagelse af 300 hold fra hele verden. Udover at stå for alt det praktiske op til turneringen i samarbejde med klubbens Dana Cup-udvalg, er Henrik også ansvarlig for turneringsplanen, som tæller ikke mindre end 800 kampe fordelt på blot fem dage. Han er samtidig holdleder for klubbens førstehold, som i øjeblikket spiller i Danmarksserien. Tidligere har han haft bijob på et par lokale aviser, hvor han i weekenderne samlede resultater og skrev kampreferater fra de lokale seriekampe. Den kommende medarbejder vil bruge november og december på at lukke pænt ned i Frederikshavn og samtidig finde en bolig lidt tættere på DBU Allé end tilfældet er i dag. Henrik Andersen erstatter dermed Carsten C. Nielsen, som stoppede i DBU Turneringer i maj måned. Lars Berendt/lber@dbu.dk DBU PersonaleNyt Vibeke Nørly stopper Assistent i DBU Børn og Ungdom, Vibeke Nørly, fratræder formelt sin stilling med udgangen af februar måned efter længere tids sygeorlov Vibeke Nørly, 41 år, stopper som assistent i børne- og ungdomsafdelingen. Vibeke lider fortsat af store problemer med sin albue og ryg angiveligt som følge af en fejlagtig diagnosticering af de skader, hun ulykkeligvis pådrog sig efter et fald på trappen i DBUs tidligere administrationsbygning ved Idrættens Hus for knap to år siden. »Der er desværre ikke nogen snarlig bedring i sigte, og på den baggrund har vi valgt at tilbyde Vibeke en fratrædelsesaftale,« forklarer afdelingschef Steen Jørgensen, DBU Børn og Ungdom, og uddyber: »Vibeke har på grund af sin tilstand ikke været på arbejde siden i sommer, og skal heller ikke udføre arbejdsopgaver i fratrædelsesperioden, som løber frem til og med 28. februar 2006.« Hensigten er derimod, at Vibeke Nørly i den resterende del af perioden skal sikre overdragelsen af sine arbejdsopgaver til kollegerne i afdelingen. Vibeke Nørly blev ansat 1. december 2002, og har haft ansvaret for DBUs pigeaktiviteter, herunder specielt Pigeraketten samt derudover en række administrative opgaver i relation til DBUs Fodboldskoler. Hendes hidtidige opgaver vil indtil stillingen er genbesat, fortsat blive varetaget af afdelingens øvrige medarbejdere. Stillingen har været opslået på dbu. dk med ansøgningsfrist tirsdag den 15. november. Lars Berendt/lber@dbu.dk DBU Bulletin november 2005 • 27


Afsender: Dansk Boldspil-Union Fodboldens Hus DBU Allé 1 DK-2605 Brøndby Ansøgninger til DBUs ungdomsfond Sidste frist for at indsende ansøgninger til DBUs ungdomsfond er den 15. februar. Fondens formål er at opmuntre til arbejdet med ungdomshold, hvorfor tilskud typisk kan søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland samt til ophold på idrætsskoler og lignende formål. Ansøgningsskema kan rekvireres i lokalunionen og skal returneres til lokalunionen inden den 15. februar 2006. Klubber, der tidligere har modtaget tilskud, skal ikke forvente at komme i betragtning til fornyet støtte før fem år senere. DBU Bulletin nr. 11 2005 af 18. maj 1964 Fondens egenkapital (grundkapital) består blandt andet af gaver fra DBUs 75-års jubilæum i 1964 samt senere tilført kapital fra DBUs driftsoverskud efter deltagelse i EM- og VMslutrunder. Udgiver Dansk Boldspil-Union Redaktion DBU Kommunikation/Kommunikationschef Lars Berendt (ansv) samt kommunikationsmedarbejdere Jacob Wadland & Pia Schou Nielsen Layout/dtp DBU Kommunikation/Bettina Wiechmann, Anne Nørkjær Werner & Lise Fabricius Foto Per Kjærbye, TV2 Zulu, Enrique Cordova-Jensen, Peter Eilertsen, Ajs Nielsen m.fl. Oplag 3.100 Tryk K. Larsen & Søn A/S Udgives 11 gange årligt – Næste nummer december 2005 Magasinpost 46013 I 2005 blev ydet kr. 6.000,- i tilskud til 54 klubber. I alt kr. 324.000,-. Dansk Boldspil-Union

More magazines by this user
Similar magazines