THERMWAY X - Statoil Fuel & Retail

external.statoilfuelretail.com

THERMWAY X - Statoil Fuel & Retail

ANVENDELSE

ThermWay X anbefales som varmetransmissionsolie i åbne

eller lukkede hedoliesystemer med cirkulationspumpe og

vedvarende olietemperaturer på op til +300 °C.

FORDELE

Hedolieanlæg kræver det rigtige varmemedium for at give

en problemfri og økonomisk drift. ThermWay X er udviklet

til at modstå termisk nedbrydning og undgå damplommer i

ledninger og kavitation i pumper.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER METODE ENHED

Vægtfylde ved 15 °C

Viskositet ved 40 °C

Viskositet ved 100 °C

Viskositetsindex

Flammepunkt COC

Flammepunkt PM

Laveste flydetemperatur

SPECIFIKATIONER

DIN 51 522

ASTM D 4052

ASTM D 445

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 92

ASTM D 93

ASTM D 97

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

THERMWAY X

Varmetransmissionsolie

kg/m³

mm²/s

mm²/s

-

°C

°C

°C

EGENSKABER

ThermWay X er en lys varmetransmissionsolie baseret på

højtraffineret paraffinbasisolie med et snævert

kogepunktsområde, lavt damptryk, god termisk stabilitet.

Baseolien er tilsat additiver der giver høj iltnings stabilitet.

Disse egenskaber giver olien en god evne til at modstå

termisk nedbrydning, som krakning. Dermed forhindres

forekomst af afsætninger i ledninger og varmevekslere,

hvilket giver forringet varmetransmissionsevnen. Lavt

damptryk ved høje temperaturer mindsker risikoen for

damplommer i ledninger og kavitation i pumper.

Statoil A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, Postboks 120, 0900 København C, tlf.: 3342 4233, 2010-06-15

fax 3342 4433, e-mail lubsupdk@statoil.com, www.statoil.dk

875

52,5

7,5

103

235

200

-24

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.

Hæld ikke olie i afløb eller naturen.

Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af

erhvervsmæssige brugere.

© 2010 Statoil Lubricants. Produced by Crescendo


Statoil A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, Postboks 120, 0900 København C, tlf.: 3342 4233, 2010-06-15

fax 3342 4433, e-mail lubsupdk@statoil.com, www.statoil.dk

More magazines by this user
Similar magazines