Manifest - Kaosbørn

kaosborn.dk

Manifest - Kaosbørn

INSTALLATION: KAOSBØRN

- en interaktiv videoinstallation om generation fucked-up


”Installation: Kaosbørn” er en filminstallation, der bygger på musik fra det anmelderroste

album ”Hvem skal redde os nu” af Kaosbørn og 12 film fra 11 nordiske kunstnere.

RUMMET OG OPSÆTNINGEN:

Installationen består 12 fjernsyn med 12 film, der kører i loop i et åbent, tåget og lydløst rum.

Udstillingens deltagere opfordres til at medbringe deres egne hovedtelefoner, men har også

mulighed for at få udleveret et par hovedtelefoner, som kan bruges til at koble sig til hver

enkelt film-­‐station. Deltagerne får også udleveret en mp3-­‐afspiller med musikken på, så de

selv kan vælge, hvilken sang de lytter til uafhængigt af hvilken film, de vælger at kigge på.

Et hav af forskellige kabler vil forbinde fjernsynene med hinanden og skabe en scenografi,

som dekorativt og symbolsk kobler film til hinanden. Denne forbindelse mellem enheder

kører parallelt i forlængelse af konceptet; at den deltagende kobler sig selv ind i installationen

med sine egne hovedtelefoner.

Røg fylder rummet med en let tåge, sådan at lyset fra fjernsynene kan ses i luften mere eller

mindre i hele rummet. De deltagende kan frit gå rundt i rummet og se og lytte til hvad de vil,

og således skabe deres eget forløb i udstillingen.

Udstillingen er interaktiv i og med at alle film og sange spiller simultant, og den deltagende

hele tiden kan træffe sit eget valg om hvilken sang eller film, han eller hun ønsker at opleve –

endvidere kan man som deltager kombinere billede og lyd frit.

Idet de forskellige filmloops ikke har samme tidslængde, vil rummets helhedsudseende hele

tiden være foranderligt og skabe uendelige kombinationsmuligheder.

FILMENE:

Filmene er skabt af 11 forskellige kunstnere. På den måde vil der – i kraft af de forskellige

kunstneres valg af kamera, instruktion, redigering, klipning etc. – opstå et sammensurium af

forskellige udtryk og historier. Det er den enkelte filmkunstners valg om forholdet mellem lyd

og billede bygger på resonans eller dissonans.

Filmene tager udgangspunkt i et fælles manifest, ligesom den tematisering af generation

fucked-­‐up, som ’Hvem skal redde os nu’ bygger på, også danner fælles grundlag for filmene.

INSTALLATIONENS MANIFEST:

”Installation: Kaosbørn” tager udgangspunkt i en senmoderne kompleksitetsfilosofi: Vi er en –

vi er mange. Vi er alene – vi er sammen. Vi er partikler i en større organisme; et

2


selvforstærkende system af kaos. Oplevelsen af udstillingen centrerer sig således omkring

forholdet mellem enhed, mangfoldighed, simultanitet og kaos.

Installationen trækker endvidere på sociologen, Lars Qvortrups tanker om ”Det

hyperkomplekse samfund”. Nutidens informationssamfund bærer præg af en langt højere

grad af kompleksitet end tidligere. Det er karakteristisk for dette senmoderne samfund, at

verdens orden og omdrejningspunkt ikke længere er deocentrisk (centreret omkring en

særlig opfattelse af Gud) eller antropocentrisk (centreret omkring en særlig opfattelse af

mennesket), men i stedet er et kaotisk og polycentrisk samfund. Der er ikke længere noget

enkeltstående fænomen i verden, som kan have universelt konstitutionel status, og vi er

dermed i bund og grund alle adskilte og ude af stand til fuldstændigt at forstå og

kommunikere med hinanden.

I den postmoderne kunst opereres der sjældent ud fra konventionelle og kausale

opbygninger, og resultatet bliver en fragmenteret form; en mosaik af brudstykker. Den

postmoderne kunst reflekterer derfor det senmoderne samfund i den forstand, at mennesket

selv må skabe sin egen mening og tilværelse ud fra kaos. Hvert menneske må selv organisere

og sammenstøbe en helhed ud fra en samling adskilte dele, og må selv konstant differentiere

sig ud af og integrere sig ind i et selvforstærkende komplekst netværk.

Alle disse ovenstående observationer omkring det senmoderne menneske giver umiskendelig

genlyd i den filosofi og verdensopfattelse, som kommer til udtryk i lyrikken på Kaosbørns

’Hvem skal redde os nu’, og som ligeledes danner rammerne omkring tilværelsen for den

såkaldte generation fucked-up.

Udstillingens deltagere medbringe deres egne hovedtelefoner, så den enkelte person kan

koble sig selv ind i installationen. Nærmest som en forlængelse af kroppen skal

hovedtelefonerne fungere som det medie, der forbinder den besøgende med systemet; en

metafor på den konstante til-­‐ og frakobling, der kendetegner menneskelivet anno 2012. Vi

strejfer alle rundt i en selvjusterende remix-­‐kultur og sammenstøber vores egen foranderlige

mosaik.

Vi kan forstå de forskellige sange og deres tilhørende film som dele af et system, og vi kan

også tale om udstillingens deltagere som selvstændige systemer eller agenter inde i det større

system. I kraft af deres blotte tilstedeværelse, deres udseende, adfærd og deres handlinger i

rummet vil deltagerne påvirke udstillingens karakter og hinandens fremtidige valg.

Alt vil være flydende og organisk; et barn af kaos.

3


HVEM:

HVOR:

Koncept: Simon Theis Hansen, Kaosbørn (Marco Diallo, Asger Wissing, Lars Emil Riis,

Jens Jepsen & Anders Greis)

Musik/tekst: Kaosbørn

Filmkunstnere: Anders Ladegaard, Jacob Sofussen, Tim Munk, Nikolaj Stausbøl, Pomme

Corvellec & Nina Sigurd, Thomas Argiris, Rasmus Pazdecki, Andreas Stoubye Johansen,

Malte Greis, Jakob Ingversen, Simon Theis Hansen

Galleri Kbh Kunst

Øster Søgade 34

Kbh K

HVORNÅR:

31/8 – 9/9

Fernisering d. 31/8 kl. 17

4

KONTAKT:

Simon Theis Hansen

simontheishansen@gmail.com / 40 14 60 75

Anders Greis

andersgreis@gmail.com / 50 48 09 87

More magazines by this user
Similar magazines