Link til vores etiske retningslinjer. - Progressio

progressio.dk

Link til vores etiske retningslinjer. - Progressio

I denne type sager vil coachen i forvejen skabe klarhed om den feedback, som vil foregå til

arbejdsgiver. Arbejdsgiver og ”fokusperson” (medarbejder) vil sikre, at dette er aftalt på forhånd

mellem coach, ”fokusperson” og arbejdsgiver, således at det ikke bryder med fortroligheden og

tilliden med ”fokuspersonen” (medarbejderen). I tilfælde af at en sådan aftale ikke kan formu-

leres, vil coachen trække sig fra opgaven.

5. Feedback og udvikling

:: Coachen vil tage meningsfulde skridt til at måle/vurdere sin fokuspersons udvikling. Hvis fokus-

personen ikke udvikler sig, vil coachen diskutere det åbent med fokuspersonen som en naturlig

del af partnerskabet.

:: Coachen vil skabe og holde en tilstrækkelig logbog af sit arbejde, med fokuspersonen, for at

i mødekomme de professionelle og juridiske krav.

:: Coachen skal henvise fokuspersoner til andre fagfolk, når det er relevant. Det kan være en

rådgiver, terapeut eller læge, når de får kendskab til et problem, der kræver sådan en tilgang.

:: Coachen vil altid søge at undgå overgreb overfor fokuspersonen eller deres arbejde.

:: Når der er et afbrud eller forstyrrelse i coachingforløbet, vil coachen gøre den nødvendige

indsats for at skabe nye betingelser for at genoptage processen. Hvis afbrydelsen er lang, kan

det involvere muligheden for at finde en interim coach indenfor Dansk Coaching Institut.

:: Hvis coachingen bliver afbrudt, før aftalen er udløbet, vil coachen tilbyde at tilbagebetale den

resterende del af det forudbetalte beløb, da coachen ikke vil tilbyde yderligere coaching.

:: I tilfælde af at fokuspersonen afbryder forløbet før aftalens udgang, vil denne betale ”lieu of

notice”, hvis dette er aftalt.

6. Honorarer

:: Coachen vil klart informere fokuspersonen om logistik, honorarer og skemalægning for coach

partnerskabet.

:: En coach kan tage hvilket som helst honorar. Coachen gør opmærksom på honoraret så tidligt

som muligt i coaching forløbet.

:: I tilfælde af problemer med betaling af honorar, vil coachen tage de nødvendige skridt for at

diskutere dette med fokuspersonen. Hvis fokuspersonen ikke betaler de aftalte honorarer, vil

coachen tage de nødvendige juridiske handlinger for at få disse betalt.

EMCC® European Mentoring and Coaching Council – www.emc-council.co.uk

ICC® International Coaching Community – www.internationalcoachingcommunity.com

6

Similar magazines