Download PDF - Metro Therm A/S

metrotherm.dk

Download PDF - Metro Therm A/S

Forhandler

sysTem 1

Direkte fjernvarme

Type 6371

VVS nr. 375278010

Creating hot water

sysTem 3

Direkte fjernvarme med blandesløjfe

Type 6366

VVS nr. 375277010

sysTem 1, 3 og 5 er væghængte fjernvarmeunits. Styring af brugsvand sker

ved hjælp af en indbygget termostatisk reguleringsventil og en trykdifferensregulator.

Styring af rumopvarmningen sker ved hjælp af trykdifferensregulator og

evt. radiatorventiler /gulvtelestater.

Ønskes uddybende materialer kan dette rekvireres hos METRO THERM A/S.

sysTem 5

Indireke fjernvarme

Type 6368

VVS nr. 375275020

sysTem 3 og 5 kan bestilles med

vejrkompenseringsanlæg inkl. føler og

motorventil. På den måde styres rumopvarmningen

via udeføler eller ur.

METRO THERM A/S

Rundinsvej 55

3200 HELSINGE

TELEfON 48 77 00 00

INfO@METROTHERM.dk

www.METROTHERM.dk

METRO THERMs historie går helt tilbage til 1921. Virksomheden beskæftiger 110 medarbejdere og har selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Vores sortiment omfatter produkter til central-, el- og fjernvarme, men også produkter til alternativ energi som varmepumper og solvarmeanlæg.

Vores vandvarmere er fremstillet i Danmark under stor hensyntagen til både kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Som fagmand kan du logge dig ind på www.metrotherm.dk.

02:086 – 10-10

More magazines by this user
Similar magazines