Billeder fra orkesterkursus 2004 i Grenå - FDF Vejle 1. kreds

vejle1.mono.net

Billeder fra orkesterkursus 2004 i Grenå - FDF Vejle 1. kreds

20

Billeder fra

orkesterkursus

2004 i Grenå

Billeder fra

Væbnernes

Båndbygningsprojekt

VEJLE 1

36. ÅRGANG

november 2004

Nr. 358

Se flere på

http://fdf.dk/vejle1/

Generalforsamling Side 3

Julestue Side 3

Seniorleder cafe side 13


Kredshus Randsborg 75 82 36 35

Formand Torben Elbek 76 63 70 00

Kasserer Else Rasmussen 75 82 72 35

Kredsledere Martin Lotzkat 72 12 50 96

Anja Hansen 75 84 10 45

Jesper From 21 67 00 53

Puslinge Trine Esmann 75 85 20 42

Tumlinge Else Langer Schmidt 75 82 19 17

Pilte tirsdag Erik Nørkjær 75 84 00 94

Væbnere Erik Hansen 25 29 48 26 75 82 04 24

Seniorvæbnere Henrik Andersen 75 83 38 77

Seniorer Steffan Hansen 75 85 20 42

Brass Band, musikalsk leder Gunnar Videbæk 75 83 57 92

Brass Band Anna Villadsen 75 85 43 45

Junior Brass Band Jonas Videbæk 28 13 66 81

Elev Brass Band John Michael Sørensen 21 93 89 68

Rock Blåt Kurt Videbæk 75 72 50 45

Blue Notes Anne Guttenberg 75 82 32 78

Kids Steel (8-11år) Brian Andersen 76 43 38 04

Young Steel (12-14år) Tina Skouboe Noe 24 45 21 55

Steel Band Brian Andersen 76 43 38 04

Randsborg Arne Bjerg 75 83 48 42

Højen-hytten Kurt Andersen 75 82 61 77

FDF-Butikken Frede Lotzkat 75 83 23 28

Randsborg Udlån Erik Hansen 75 82 04 24

Kano Booking / Udlejning Torben Elbek 76 63 70 00

Webmaster Martin Lotzkat 72 12 50 96

Forsidebillede: fra væbnernes båndbyggeri

Dalposten:

Medlem af FDF’s kredsbladscentral (medl. nr. 4009). Dalposten udkommer 10 gange årligt i et

oplag på 325 eksemplarer.

Deadline til næste nummer: 18 / 10 .2004 til :a34@vindinggaard.dk

Redaktør : Torben Andersen 75 82 19 10 Torbena34@ofir.dk

2

FDF Vejle 1 er en del af Landsforbundet Frivilligt Drenge- og pigeforbund med i alt

ca. 30.000 medlemmer fordelt over 455 kredse i hele landet. FDF er en selvstændig

del af folkekirkens børne- og ungdomsarbejde. Lederne i FDF er frivillige og

ulønnede. FDF Vejle 1 er tilknyttet Mølholm og Vinding sogne og har i alt ca. 250

medlemmer i alderen 5 år og opefter.

NOVEMBER 04:

”EN GOD VERDEN”

NOGLE FDF`ERE SPURGTE EN KLOG GAMMEL KONE,

HVORFOR DER ER SÅ MEGET ONDT OG FARLIGT I VERDEN –

HVORFOR GUD IKKE HAR LAVET EN VERDEN, HVOR INGEN

KAN KOMME NOGET TIL. HUN SVAREDE VED AT SPØRGE,

HVORDAN DE SYNTES VERDEN SKULLE SE UD. MENTE DE

FOR EKSEMPEL, DER MÅ VÆRE HØJE TRÆER, MAN KAN

FALDE NED FRA? ELLER RULLESKØJTER OG SKI MAN KAN

BRÆKKE BENENE PÅ – ELLER BADESTRANDE, MAN KAN

DRUKNE VED?

ELLER MENTE DE, DER MÅ VÆRE HÅRDE OVERFLADER,

HVOR GAMLE MENNESKER KAN FALDE OG BRÆKKE HOF-

TEN? FDF`ERNE SVA- REDE, AT DER IKKE MÅ VÆRE DEN

SLAGS, FOR DET ER ALT FOR FARLIGT. MEN DA DEN GAMLE

KONE SPURGTE DEM,OM VER- DEN DA SKAL VÆRE SOM EN

STOR ÆGGEBAKKE AF GUMMI, HVOR VI SIDDER SIKKERT I

HVER SIT HUL UDEN AT HAVE NOGET MED HINANDEN AT GØ-

RE, MÅTTE DE RYSTE PÅ HOVEDERNE. ”NEJ”, SAGDE HUN,

”GUD HAR GIVET OS EN VERDEN, HVOR VI HAR BRUG FOR

HINANDEN OG MÅ HJÆLPE HINANDEN, FORDI VI IKKE ER

PAKKET IND I GUMMI”.

VENLIG HILSEN SØREN

19


18

Til alle Seniorer og seniorvæbnere. Et

program som ikke er set mage Igen

Da vi nu efterhånden er gået ind i de lidt koldere aftner, begynder

vi så småt at starte på vores vinterprojekt, som er

hemmeligt indtil videre. Vi kan dog afsløre, at det er noget,

vi skal have med på Sletten til sommer.

Tidens udrustning er varmt tøj, lygte og rigtig godt humør.

Ugens Senior:

Tommy 17 år. ”Lærlingen”.

Han kan absolut ikke lide at

lave æg over stearinlys

(barnligt).

Desuden har Tommy fået ny

kæreste, som vi viser på side

19 i næste nummer af Dalposten.

Steffan Rene (Ollie) Henrik

40971455 28148845 26833877

FDF VEJLE 1

GENERALFORSAMLING.

Indkaldes til generalforsamling i FDF vejle 1. kreds.

Generalforsamlingen afholdes onsdag 9. november kl. 18.00 på Randsborg,

Badevænget 2.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Formandens beretning.

3) Valg af forældre repræsentanter til bestyrelsen.

4) Indkomne forslag.

Julestue hos FDF

på Randsborg

Igen i år slås dørene op for FDF`s julestue. Det foregår på Badevænget

2 i Mølholm.

Julestuen er åben for alle, og mange børn, forældre, bedsteforældre og

andre interesserede har gjort det til en fast og festlig tradition at starte

julen her.

Igen i år er der mulighed for at få indkøbt såvel de fine adventskranse

som de flotte juledekorationer. Og i gaveboden er der rige muligheder

for at finde årets julegaver, som er fremstillet i årets løb.

I kaffestuen serveres kaffe, te, glögg og de velkendte gode vafler, som

kan nydes sammen med underholdning af kredsens medlemmer, da alle

FDF`s klasser samt musikafdeling skal optræde.

Julestuen er åben:

Fredag 26. november kl. 15 – 20

Lørdag 27. november kl. 10 – 15

Overskuddet går til FDF Vejle 1.’s arbejde med børn og unge fra Vinding

og Mølholm sogne.

Tak for al støtte!

3


4

Onsdag kl 17,30—19,00 på Randsborg

Hej Puslinge

Så er vi klar med november-programmet. Vi glæder os til en

masse sjov og ballade…

November:

3. Byg en by

6.-7. Puslinge weekendtur

10. Find Find

17. Kan du huske?…

24. Nu det jul igen, nu det jul igen!

Husk ALTID praktisk tøj!

På glædeligt gensyn

Jeanette, Jesper (2511 9819) &

Trine (7585 2042/2972 6963)

Instruktørkurser

For at holde gang i butikken er

det vigtigt at få uddannet nogle

instruktører, som kan føre arbejdet

videre. I landsforbundet

FDF foregår der løbende en orkesterinstruktøruddannelse,

som vi i år har et rekordstort

antal unge mennesker med på,

nemlig hele 7! Uddannelsen er

3-årig, og i år skal Jonas og Per

afslutte deres uddannelse, så de

snart vil være fuldgyldige orkesterinstruktører

– med ”diplom

og høj hat”!

Brassband-afdelingen har for tiden

3 på efterskole forskellige steder i

landet, men det afholder ikke Dina,

Thomas og Morten fra at deltage

på orkesterinstruktørkurset i

Gladsaxe. For dem er det første

del af kurset.

Anders Lohmann og Kent deltager

som andet-års-kursister!

17


16

Julestue

Et af højdepunkterne i Mølholm og nærmeste

omegn er FDF Vejle 1’s årlige julestue, hvor julen

rigtig starter med adventskranse, juleknas,

gavebod og tombolaer. For at krydre denne hyggelige

optakt til julen underholder kredsens forskellige

klasser på skift med forskellige indslag

fra scenen i den store sal. Musikafdelingen er naturligvis

ingen undtagelse – se andetsteds det

store underholdningsprogram.

Rock Blåt i studiet

Det rytmiske band, hedder det nu Rock Blåt eller Blåt Rock eller er det noget

helt andet…? Et er i hvert fald sikkert, de rokker blot – og de har nu været i

studiet for at indspille den cd, som enhver vil ønske sig til jul. Nogle af numrene

kan høres på julestuen. Den nye cd kommer i handelen til 30 kr, og den kan

bestilles af interesserede hos videbaek@vindingggaard.dk Det at gå i studiet for

at indspille en cd er højdepunktet på måneders slid i øvelokalet – og en tilfredsstillelse

for de unge mennesker, som får et håndgribeligt bevis på deres indsats

– og en dejlig gave til familie og venner.

Vigtige datoer

26.-27. nov. Julestue på Randsborg Alle Se tider i Dalposten

27. nov. Lystænding på Strøget Brassband og Junior

5. dec. Julekoncert Mølholm Kirke Brassband og Junior

12. dec. Nisseorkester på Strøget Brassband og Junior

18. dec. Vinding gård centret Brassband og Junior

19. dec. Gågaden Brassband og Junior

Tumlinge

Tirsdag kl. 17.00-18.30 på Randsborg.

Hej Tumlinge….

Nu bliver vi snart delt, i to hold, men vi vil stadig komme til at lave de

samme ting til møderne…. I november skal vi starte på hjælpermærket

og forberede os til vores optræden til julestuen….

Den 2. Nov. Vi skal starte på hjælpermærket…

Den 9. Nov. Forsætter på hjælpermærket...

Den 16. Nov. Julestue forberedelse…

Den 23. Nov. Julestue forberedelse…

Den 26-27. Nov. Julestue...

Den 30. Nov. Julehygge…

Mange hilsner fra jeres leder..

Else– Marie– Sara– Gitte– Henriette

75821917- 28512081- 22946486- 24626323

5


Væbner

Gryden, Parallelvej hver mandag 19. -21.

Mandag den 1. Vi bygger en varmluftsballon. NB: Mødet foregår på

Randsborg.

Tirsdag den 9. FDFs generalforsamling – se mere andetsteds i Dalposten.

Mandag den 8. til UGELEJR – allerseneste tilmelding på mødet den 1. no-

lørdag den 13. vember.

Mandag den 15. Vi skal flyve med ballonen og øve til julestuen. NB: Mødet

foregår på Randsborg.

Mandag den 22. Vi skal øve til julestuen. NB: Mødet foregår på Randsborg.

Fredag/lørdag 26.- JULESTUE på Randsborg. Vi skal optræde på scenen – du

27.

får nærmere besked om tidspunkt.

Mandag den 29. Væbnermøde i Gryden.

Hej Væbner

I november skal vi have en af FDF-årets store begivenheder, nemlig ugelejren,

hvor vi skal bo på Randsborg næsten en hel uge, men samtidig gå

i skole, på arbejde, passe andre fritidsaktiviteter og lektier. Men om aftenen

har vi planlagt mange forskellige spændende programpunkter. Vi

håber at blive rigtig mange.

I oktober fik vi lavet 5 faste hold og fik startet konkurrencen om de meget

ærefulde præmier.

Læg mærke til, at alle aktiviteterne i november – på nær mødet mandag

den 29. november, foregår på Randsborg i stedet for i Gryden.

Husk til alle møderne den blå FDF-skjorte, varmt og vandtæt udetøj,

lygte, dolk og March & Lejr. Husk også at ringe afbud, hvis du en aften

ikke kan komme til FDF-møde.

Klasseleder: Erik Hansen, tlf. 25 29 48 26, e-mail: ehansen@fdf.dk

6

Landsorkestret

Nu er optagelsesprøverne til landsforbundets bedste orkester ved at tage sin begyndelse.

Medlemmerne kommer fortrinsvis fra efterårskursernes to højeste

niveauer, Adagio og Largo – samt instruktørerne

fra de forskellige delkurser. Orkestrets leder

er en gammel kending fra Vejle-orkestret, nemlig

Kim Haugaard, som engang har haft vores

juniororkester.

Dirigent for landsorkestret er John Frederiksen

fra Sønderjyllands Symfoniorkester – af mange

FDF’ere kendt som dirigent på efteråskursernes

højeste niveau.

Landsorkestrets base bliver på Mølholm Skole,

og så snart vi kender datoerne for sabmlingerne,

skal vi nok give besked, så der bliver mulighed

for at komme med på en lytter. Fra pålidelig kilde

ved vi, at der er flere Vejle 1, der søger om

optagelse.

Steelband

Vi har nu haft steelbandafdelingen kørende i nogle år. For at sætte yderligere

skub i udviklingen har vi hyret en dygtig instruktør fra Århus til at komme og

holde nogle kurser for steelbandets ledere og børn. Kursusforløbet er på Mølholm

Skole, og det har allerede haft sin første samling – næste seance bliver

den 6. november. Første dag handlede om de oprindelige caribiske rytmer,

mens næste forestilling kommer til at handle om, hvordan man omsætter popmelodier

til steelband.

Steelbandet har holdt en øvedag i Nordre Kapel, hvor der er en fantastisk god

akustik, så man kunne nyde de sprøde akkorder. Her skal afdelingen holde julekoncert

den 13. december kl. 19.

Af kommende opgaver i øvrigt kan nævnes en juletræsfest i Vejle 3, hvor steelbandet

den 9. december står for underholdningen af børn og voksne.

15


Orkesterkursus

I efterårsferien var det ikke alle, der havde skolefri. 22 af brassbandafdelingens

medlemmer havde valgt at bruge skoleferien på at dygtiggøre sig

ud i musikken. Det traditionsrige efterårskursus blev denne gang afholdt i Grenå,

hvor den lokale FDF-kreds var vært for et rigtig godt musikkursus.

Det er ganske utroligt, hvor meget

en uges koncentreret musikundervisning

og –sammenspil kan flytte

hos de deltagende børn. På de forskellige

niveauer blev der arbejdet

frem mod en rigtig flot koncert på

afslutningsdagen, hvor mange forældre

havde taget turen til Grenå

for at høre de håbefulde unge musikere.

14

Samtidig er der på disse efterårskurser et

fantastisk samvær, som gør, at de unge

mennesker simpelthen må med år efter

år. Der er et fællesskab ledere og børn

imellem, som er helt utroligt. Hvor kan

man som voksen få lov til at klæde sig

ud og lege sammen med de andre børn?

Det kan man i FDF! En kursusleder som

”Kaptajn Klo”, instruktører som

”Pinocchio” og ”Snehvide med høj cigarføring”

– det er da noget, der rykker!!

Det er vel derfor, så mange deltager!

Skal du have ny skjorte

eller andet FDF udstyr?

BEMÆRK!!

Åbningstiden

er ændret

Tirsdage i ulige uger

Kl. 18.15 - 18.45 på Randsborg

Kredsbutikken holder åbent på Randsborg

Tirsdage i ulige

uger kl. 18.15 –

18.45.

Du kan også se varerne på www.55nord.dk , men du sparer

portoen ved at handle gennem kredsen.

Med venlig hilsen Frede Lotzkat 75 83 23 28

7


8

PILTE

Tirsdage i Højen kl. 18.00 til 20.00

Hej pilte

Tirsdag den 2. november 2004 fra 18.00 til 20.00 i Gryden, Parallelvej

! NB – bemærk stedet.

Forberedelser til julestuen.

Tirsdag den 9. november 2004 fra 18.00 til 20.00 på Randsborg, Badevænget 2

NB! Stedet!

Førstehjælpermærket fortsat – løb og test af færdigheder.

Mødet holdes på Randsborg p.g.a. valg af forældrerepr. til FDF Vejle 1’s bestyrelse. Se

andet sted i bladet.

Tirsdag den 16. november 2004 fra 18.00 til 20.00 i Gryden, Parallelvej NB!

Forberedelser til julestuen.

Tirsdag den 23. november 2004 fra 19.00 til 20.30 i Vinding Kirke

Vi deltager i en særlig børnegudstjeneste sammen med KFUM/K .

Husk Julestuen 26. og 27. november 2004 på Randsborg.

Tirsdag den 30. november 2004 kl. 18.30-20.30 NB! Rådhustorvet!

Mørkemærket startes. Aktiviteter som gør ungerne fortrolige med mørket.

Vi skal ud og kigge stjerner, så vi starter med et besøg på Siriusobservatoriet. Vi mødes

på Rådhustorvet (i gågaden). Kl. 18.30 og afhentes samme sted kl. 20.30.

Husk altid uniformsjakken, sangbogen og dolken!

Og husk nu at vi skal være ude hele tiden. Det betyder, at I skal være klædt på efter vejret.

Vi glæder os meget til at se jer alle til Pilte-møderne.

Kærlig hilsen

Erik og Tove Charlotte Bjarne Ida

tlf. 75 84 00 94 75 72 26 79

en@inbodan.dk/

tcn@vejleamt.dk

Så er det tid til Cafe igen.

Denne gang udfordrer Seniorklassen til årets

sidste Kroket kamp.

Kampen bliver spillet d. 19.11.04. Vi starter kl. 18.30

hvor vi spiser det bedste Seniorkøkkenet kan

præstere. Derefter stiller vi op til kamp på den

gamle græsbane Badevænget 2.

Alle ledere er velkommen, men skal tilmeldes

turneringen (Dette skal ske til en af seniorlederne).

GRATIS

PAKERING!

13


12

T øm rer/Snedker

Totalentrepriser

VINDING TØMRERFORRETNING

Lundahl Nielsensvej 6 7100 Vejle Tlf. 75 85 92 11

Fax 75 85 90 92 www.vtvejle.dk

ER

RUDEN

KNUST?

Ring til glarmester

Benno Pazdecki

Ribe Landevej 100

Tlf. 7582 2919

Mobil 2095 2919

Kirstens Piils Vej 17

7100 Vejle

Tlf.: 76 40 04 24 Fax: 75 72 18 52

E-mail: hm@beck-moeller.dk

Professionel og personlig IT-rådgivning og support til

små og mellemstore virksomheder.

Diner

transportable

Mølholm

Slagter

tartan music

byens førende

i musikinstrumenter

lyd og lys

discotek´s udstyr

lavvoltslys + indretning

udlejning af lys og lyd

slagtøjsafdeling

klaverstemning

rep. på moderne værksted

20 års erfaring

Havnegade 27

tlf: 75 83 99 10

fax: 75 83 98 98

9


Faste Møder

Dag Tidspunkt Sted Klasse

Mandag 16,30 - 18,15 Mølholm skole Kids Steel ( 8- 11 år )

10

19.00 - 21.00 Gryden Væbnermøde

19,00 - 21,00 Randsborg Seniorer

19.00 - 21.00 Randsborg Seniorvæbnermøde

19,00 - 21,15 Mølholm skole Blue notes

Tirsdag 18.00 - 20.00 Højen-hytten Piltemøde

17,00 - 18,30 Randsborg Tumlinge

19.00 - 21.45 Randsborg Brass-Band

Onsdag 17.30 - 19.00 Randsborg Puslingemøde

18,30 - 20,30 Randsborg Junior Brass-Band

18,30 - 20,00 Randsborg Elev brass band

Torsdag 16,30 - 18,15 Mølholm skole Young Steel ( 12 - 14 år )

19.15 - 21.30 Randsborg Rock Blåt Multimusik

19,00 - 21,15 Mølholm skole Blue steel

Brass Band elever, individuel undervisning - Efter aftale

DIN LOKALE VVS-MAND

-VVS

-BLIK

-VENTILATION

STORHAVEN 7 TLF.: 70151510/70281531

Kommende Arrangementer

Dato Dag Sted Aktivitet

6—7 nov Lørdag Søndag ???????????? Puslinge weekend

9-nov Tirsdag Randsborg Generalforsamling i FDF vejle1

03-nov Onsdag Solhjem 19,00 nissesyning (kaffe ????? )

14-nov Lørdag Randsborg Adventkrands fremstilling 9-16

17-nov Onsdag Solhjem 19,00 nissesyning (kaffe ???? )

17-nov Lørdag Randsborg Adventkrands fremstilling 9—16

22-nov Mandag Randsborg Juledekurationer 19– 22

23– nov Tirsdag Randsborg Juledekurationer 19– 22

25-nov Torsdag Randsborg Julestue opbygning

26-nov Fredag Randsborg Julestue 15—20

27-nov Lørdag Randsborg Julestue 10—15

11

More magazines by this user
Similar magazines