klik her for download - Excellent PavePad System

pavepad.dk

klik her for download - Excellent PavePad System

the

PavePad ®

system

Skab et Smukt og levende udendørS

opholdSområde midt i byen


pavepad fliSefod SyStemet gør det muligt at

Skabe attraktive og intereSSante udendørS

opholdSområder.

pavepad fliSefødder gør det let at forvandle

et ubrugt fladt tagareal til et attraktivt og

nyttigt udendørS opholdSareal. pavepad er

et opklodSningS- og nivelleringSSyStem til

terraSSer, Som kan være både fliSer Så vel

Som i træ eller kompoSitmaterialer.

ved at bruge pavepad SyStemet kan der SkabeS

en terraSSe, Som kan blive til et attraktivt

udendørS område, f.ekS. rundt om et grønt

tagmiljø.

du er fri til at deSigne og udforme; pavepad vil

underStøtte dine ideer.

2


3

et behageligt og afslappende miljø

midt i en dynamisk og innovativ

bygning.

DENNE TAGTERRASSE er lagt med

betonfliser, understøttet og nivelleret

med pavepad flisefødder. terrassen

er opdelt i små “øer” ved at indsætte

bede og kummer med forskellige

græsarter og blomster. det giver

tagterrassen et naturligt og varieret

udseende, som giver en interessant

kontrast til bygningens moderne

arkitektur.


pavepad fliSefødder giver frihed til

at inkludere tagfladen Som et fælleS

opholdSområde for beboerne i bygningen.

ved at Skjule ventilationSkanaler og tekniSke

inStallationer under fliSerne, kan mange

ellerS ubenyttede tagflader forvandleS til

udendørS opholdSområder med fantaStiSke

udSigter.

4


arkitekten har her skabt et

varieret miljø ved at kombinere 3

forskellige materialer. Betonfliser, træ

og ral opdeler det store område i

mindre dele.

Betonfliserne giver opholds- og

gangområdet, og på samme tid

skjules de tekniske installation under

fliserne. Designet af denne terrasse

stille store krav til opklodsnings- og

nivelleringssystemet. Krav som kunne

opfyldes til punkt og prikke med

PavePad flisefødder.

5


pavepad kan også bruges til

opklodsning og nivellering af

træterrasser. I dette tilfælde har

arkitekten skabt et åbent udendørs

areal, med en fantastisk udsigt ud

over byen, og det omkringliggende

landskab.

Træterrassen kan lægges på

træ- eller metalstrøer, som så er

opklodset og nivelleret med PavePad

flisefødder.

I dette tilfælde er der brugt træfliser

som er fikserede til strøerne med

rustfri beslag, hvilket giver et strøg

af elegance i fuld harmoni med de

smukke omgivelser.

6


pavepad fliSefødder er ikke kun til fliSer.

de kan lige Så vel brugeS til opklodSning

og nivellering af alle Slag terraSSeflader

i træ og kompoSitmaterialer.

7


møllevej 2, bale, dk-8544 mørke

tel: 0045 8637 7133

fax: 0045 8637 7995

www.pavepad.dk

More magazines by this user
Similar magazines