Läs pressmeddelandet - Pensionsmyndigheten

pensionsmyndigheten.se

Läs pressmeddelandet - Pensionsmyndigheten

PM59035 1.1

2012-10-10

Jeanette Hauff, Forskare, Företagsekonomiska institutionen, Sektionen för

marknadsföring,

Göteborgs Universitet

Diskussion

11:30–12:30 Lunch

12:30 Ur ett forskningsperspektiv

Tjänsters utformning och dess konsekvenser för förtroende, Lars Stigendal, Senior

rådgivare/utvecklingsstrateg i myndigheter och forskningsprojekt.

Försäkringskassans image-resultat av Försäkringskassans egen undersökning,

professor Edward Palmer och forskare Johan Ekstedt, Försäkringskassan

Diskussion

13:30 Vad gör myndigheterna i praktiken?

Forskare Malin Junestav, Försäkringskassan

Kommunikationschef Sten Eriksson, Pensionsmyndigheten

Diskussion

14:30 Kaffe

15:00 Panelsamtal: Myndigheterna och förtroendefrågor

Moderator: Försäkringsdirektör Laura Hartman, Försäkringskassan

Övriga medverkande: Generaldirektör Katrin Westling Palm, Pensionsmyndigheten,

Försäkringsdirektör Ann Persson-Grivas, Försäkringskassan, Lennart Weibull,

Göteborgs Universitet och Jeanette Hauff, Göteborgs Universitet

16:00 Avslutning Katrin Westling Palm

2 (2)

More magazines by this user
Similar magazines